Zatrzymywanie instalacji pakietu Office 2010 w kroku 4 z 4 i komunikat o błędzie: „Wystąpił problem podczas konfigurowania pakietu Microsoft Office”

Symptomy

Proces instalacji pakietu Microsoft Office 2010 dla Użytkowników Domowych i Uczniów może zostać zatrzymany w kroku 4 z 4 i może zostać zwrócony następujący komunikat o błędzie:

Wystąpił problem podczas konfigurowania pakietu Microsoft Office <wersja> 2010: Wystąpił problem podczas konfigurowania pakietu Microsoft Office. Spróbuj ponownie uruchomić Instalatora. Jeśli problem będzie się powtarzać, skontaktuj się z Pomocą techniczną firmy Microsoft.

Uwaga Ten problem może również wystąpić podczas próby użycia pakietu Office Starter 2010.

Przyczyna

Ten komunikat o błędzie dotyczy oprogramowania zainstalowanego za pomocą technologii Szybka instalacja i może wystąpić, jeśli wartość ciągu AppData nie wskazuje właściwej lokalizacji w następującym podkluczu rejestru:

HKEY_USERS\S-1-5-18\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\User Shell Folders

W systemie Windows XP ta wartość powinna wskazywać lokalizację %USERPROFILE%\Application Data, a w systemie Windows 7 lokalizację %USERPROFILE%\AppData\Roaming.

Rozwiązanie

W razie instalowania pakietu Office 2010 dla Użytkowników Domowych i Uczniów lub dla Użytkowników Domowych i Małych Firm należy wypróbować metodę wymienioną w tej sekcji. Jeśli problem będzie nadal występować, należy zainstalować te wersje pakietu Office bardziej tradycyjną metodą: w tym celu należy przejść do sekcji Obejście problemu tego artykułu.

Metoda 1. Zmodyfikowanie rejestru systemu Windows

Ważne W tej sekcji, metodzie lub w tym zadaniu podano informacje dotyczące modyfikowania rejestru. Niepoprawne zmodyfikowanie rejestru może jednak być przyczyną poważnych problemów. Dlatego należy uważnie wykonywać podane czynności. Aby zapewnić dodatkową ochronę, przed zmodyfikowaniem rejestru należy wykonać jego kopię zapasową. Dzięki temu w przypadku wystąpienia problemu będzie można przywrócić rejestr. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących wykonywania kopii zapasowej i przywracania rejestru, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
322756 Jak wykonać kopię zapasową rejestru i przywrócić go w systemie Windows

Aby automatycznie rozwiązać ten problem, przejdź do sekcji Automatyczne rozwiązywanie problemu. Aby samodzielnie rozwiązać ten problem, przejdź do sekcji Samodzielne rozwiązywanie problemu.

Automatyczne rozwiązywanie problemuAby automatycznie rozwiązać ten problem, należy kliknąć przycisk lub łącze Fix it. W oknie dialogowym Pobieranie pliku należy kliknąć przycisk Uruchom i wykonać kroki kreatora rozwiązywania problemu.Uwagi
 • Ten kreator może być dostępny tylko w języku angielskim. Jednak ta poprawka automatyczna działa również w innych wersjach językowych systemu Windows.
 • Jeśli używany komputer nie jest tym, którego dotyczy problem, można zapisać to rozwiązanie w postaci poprawki automatycznej na dysku flash lub CD i uruchomić je na odpowiednim komputerze.


Samodzielne rozwiązywanie problemu


Aby rozwiązać ten problem, należy sprawdzić dane wartości pozycji AppData w rejestrze. W tym celu wykonaj czynności procedury odpowiedniej do używanego systemu operacyjnego.

Użytkownicy systemów Windows 7 i Windows Vista
 1. Kliknij przycisk Start, a następnie w polu Rozpocznij wyszukiwanie wpisz ciąg regedit.exe.
 2. Na liście Programy kliknij prawym przyciskiem myszy pozycję regedit.exe, a następnie kliknij polecenie Uruchom jako administrator. Jeśli zostanie wyświetlony monit o hasło administratora lub potwierdzenie, wpisz hasło lub kliknij przycisk Kontynuuj, aby potwierdzić.
 3. Odszukaj i kliknij następujący podklucz rejestru:

  HKEY_USERS\S-1-5-18\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\User Shell Folders
 4. W okienku szczegółów Edytora rejestru odszukaj i kliknij prawym przyciskiem myszy pozycję AppData, a następnie kliknij polecenie Modyfikuj.
 5. W polu Dane wartości wpis ciąg %USERPROFILE%\AppData\Roaming, a następnie kliknij przycisk OK.
 6. Zamknij Edytor rejestru.
 7. Ponownie uruchom instalację pakietu Microsoft Office 2010 .

Użytkownicy systemu Windows XP
 1. Kliknij przycisk Start, a następnie kliknij polecenie Uruchom.
 2. W polu Otwórz wpisz ciąg regedit.exe, a następnie kliknij przycisk OK.
 3. Odszukaj i kliknij następujący klucz rejestru:

  HKEY_USERS\S-1-5-18\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\User Shell Folders
 4. W okienku szczegółów Edytora rejestru odszukaj i kliknij prawym przyciskiem myszy pozycję AppData, a następnie kliknij polecenie Modyfikuj.
 5. W polu Dane wartości wpis ciąg %USERPROFILE%\Application Data, a następnie kliknij przycisk OK.
 6. Zamknij Edytor rejestru.
 7. Ponownie uruchom instalację pakietu Microsoft Office 2010 .


Sprawdź, czy problem został rozwiązany. Jeśli problem został rozwiązany, to koniec pracy z tą sekcją. Jeśli problem nie został rozwiązany, można skontaktować się z pomocą techniczną.

Obejście problemu

Aby uniknąć błędów związanych z instalowaniem za pomocą technologii Szybka instalacja, należy zainstalować pakiet Microsoft Office 2010 dla Użytkowników Domowych i Uczniów lub dla Użytkowników Domowych i Małych Firm metodą tradycyjną, używając pliku MSI.

Ważne Pakietu Microsoft Office Starter 2010 nie można zainstalować za pomocą pliku MSI. Problemu występującego podczas próby zainstalowania lub używania pakietu Office Starter 2010 na komputerze nie można rozwiązać za pomocą procedury opisanej w tej sekcji.

Krok 1. Usunięcie modułu Szybka instalacja pakietu Microsoft Office 2010

 1. Kliknij przycisk Start.
 2. Kliknij pozycję Wszystkie programy, a następnie otwórz folder Akcesoria (w systemie Windows XP można pominąć ten krok).
 3. Kliknij pozycję Uruchom, a następnie kliknij pole Otwórz.
 4. Wpisz ciąg appwiz.cpl, a następnie kliknij przycisk OK.
 5. Na liście obecnie zainstalowanych programów zaznacz pozycję Szybka instalacja pakietu Microsoft Office 2010
 6. Kliknij pozycję Odinstaluj (w systemie Windows XP pozycję Usuń) i kliknij przycisk Tak.

Krok 2. Pobranie i zainstalowanie pliku MSI

Uwaga Plik MSI pełnej wersji detalicznej można pobrać TYLKO w przypadku, gdy pakiet Office 2010 kupiono w trybie online (przez Internet) i podano identyfikator Windows Live ID.
 1. Uzyskaj dostęp do swojego konta, podając poświadczenia identyfikatora Windows Live ID.
 2. Po zalogowaniu się wystarczy kliknąć pozycję Moje konto w prawym górnym rogu ekranu. Jeśli nie zostało to jeszcze zrobione, zaloguj się, podając swoje poświadczenia identyfikatora Windows Live ID.
  Ważne Należy podać ten sam identyfikator Windows Live ID, którego użyto podczas zakupu pakietu Office 2010 w trybie online.

 3. Po zalogowaniu się odszukaj kupioną wersję pakietu Office 2010 i kliknij pozycję Pobierz.
  Uwaga Te informacje znajdują się w sekcji Moje konto.

  Opcja Pobierz w sekcji Moje konto

 4. Na następnym ekranie kliknij pozycję Opcje zaawansowane pod przyciskiem POBIERZ TERAZ.

  Pozycja Opcje zaawansowane w sekcji Moje konto

 5. Wybierz do pobrania odpowiedni plik MSI: 32- lub 64-bitowy. Plik powinien mieć rozmiar 600 MB.

  Wybierz plik MSI: 32- lub 64-bitowy.

 6. Po pobraniu pliku uruchom go, aby zainstalować pakiet Office 2010.

Materiały referencyjne

Więcej informacji

Właściwości

Identyfikator artykułu: 2445957 — ostatni przegląd: 21.10.2012 — zmiana: 1

Opinia