WD2000: Do czego naprawdę służy przełącznik startowy programu Word „/a”?

Streszczenie

W tym artykule opisano, czym jest przełącznik
/a, do czego służy i jak go używać.

Więcej informacji

Co to jest przełącznik
/a?

Przełącznik
/a
jest narzędziem do rozwiązywania problemów, które pomaga w określeniu, gdzie występuje błąd podczas pracy z programem Microsoft Word. Jeśli do uruchomienia programu Word użyty zostanie przełącznik
/a, zapobiega on automatycznemu załadowaniu dodatków i szablonów globalnych. Przełącznik
/a
blokuje również pliki ustawień; oznacza to, że jeśli użyty zostanie ten przełącznik, pliki ustawień nie mogą być odczytywane ani modyfikowane.


UWAGA: Przełącznik
/a
nie jest zalecany jako normalny przełącznik startowy. Zapobiega on załadowaniu preferowanych ustawień w programie Word i powinien być używany na żądanie specjalisty Pomocy technicznej lub wtedy, gdy trzeba określić, gdzie w programie Word może występować problem.

Co pomija lub blokuje przełącznik /a?

Przełącznik
/a
uruchamia program Microsoft Word, pomijając lub blokując następujące elementy.


UWAGA: Podane ścieżki są lokalizacjami domyślnymi i mogą być inne w danym systemie.
 • Szablon globalny (Normal.dot) znajdujący się w następującym folderze.

  UWAGA: Skanowanie pliku Normal.dot w poszukiwaniu wirusów jest wyłączone, ponieważ plik Normal.dot nie jest ładowany.
  • System Microsoft Windows 95, Microsoft Windows 98 lub Microsoft Windows Millennium Edition (Me):
   C:\WINDOWS\Application Data\Microsoft\Templates
  • System Microsoft Windows 95, Microsoft Windows 98 lub Microsoft Windows Me z włączonymi profilami albo system Microsoft Windows NT 4.0:
   C:\WINDOWS\Profiles\nazwa użytkownika\Application Data\Microsoft\Templates
  • System Microsoft Windows 2000:
   C:\Documents and Settings\nazwa użytkownika\Application Data\Microsoft\Templates
 • Szablony i pliki znajdujące się w następującym folderze Autostart:
  • System Microsoft Windows 95, Windows 98 lub Windows NT 4.0:
   C:\Program Files\Microsoft Office\Office\Startup

  • System Microsoft Windows Me, Windows 2000 lub Microsoft Windows XP:
   C:\Documents and Settings\nazwa użytkownika\Application Data\Microsoft\Word\Startup
 • Folder Temp. System Windows używa folderu Temp do przechowywania informacji o plikach, zanim te pliki zostaną zapisane.
  • System Windows 95, Windows 98 lub Windows Me:
   C:\WINDOWS\Temp
  • System Windows 95, Windows 98 lub Windows Me z włączonymi profilami albo system Windows NT 4.0:
   C:\WINDOWS\Profiles\nazwa użytkownika\Temp
  • System Windows 2000 lub Windows XP:
   C:\Documents and Settings\nazwa użytkownika\Temp
 • Pliki, które zostały dodane jako szablony globalne lub dodatki. Aby zlokalizować te pliki w programie Word, kliknij polecenie
  Szablony i dodatkiw menu
  Narzędzia.
 • Skrót służący do uruchamiania programu Microsoft Word.


  Aby zlokalizować ten skrót, kliknij polecenie
  Programy
  w menu
  Start.
 • Dodatki COM.
  Aby uzyskać dodatkowe informacje, kliknij numer artykułu poniżej w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

  228856 WD2000: How to Identify Word COM Add-ins
 • Klucz Word Data w Rejestrze systemu Windows znajdujący się w następującej lokalizacji:
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\9.0\Word\Data
 • Klucz Word Options w Rejestrze systemu Windows znajdujący się w następującej lokalizacji:
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\9.0\Word\Options
 • Aktualnie wybrany Asystent pakietu Microsoft Office, którego ustawienia znajdują się w następującej lokalizacji w Rejestrze systemu Windows:
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\Common\Assistant
  Skanowanie pliku Normal.dot w poszukiwaniu wirusów jest wyłączone, ponieważ plik Normal.dot nie jest ładowany
Aby uzyskać dodatkowe informacje o znanych problemach z pewnymi ustawieniami, dla których przywracane są wartości domyślne, jeśli użyty zostanie przełącznik /a, kliknij numer artykułu poniżej w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

243966 WD2000: Starting Word with the "/a" Switch Resets Some Word Options

Jak użyć przełącznika /a?

Aby uruchomić program Word przy użyciu przełącznika /a, należy wykonać następujące kroki:
 1. Kliknij przycisk Start, a następnie kliknij polecenie Uruchom.
 2. W oknie dialogowym Uruchamianie kliknij przycisk Przeglądaj.
 3. W oknie dialogowym
  Przeglądanie
  kliknij plik
  Winword.exe, a następnie kliknij przycisk
  Otwórz.


  UWAGA: Aby zlokalizować plik Winword.exe, w polu
  Szukaj w
  przejdź do następującego folderu:
  C:\Program Files\Microsoft Office\Office
  UWAGA: W danym systemie plik Winword.exe może znajdować się w innym folderze.


 4. : W danym systemie plik Winword.exe może znajdować się w innym folderze. W oknie dialogowym
  Uruchamianie
  pole
  Otwórz
  zawiera ścieżkę podobną do następującej:
  "C:\Program Files\Microsoft Office\Office\Winword.exe"
 5. : W danym systemie plik Winword.exe może znajdować się w innym folderze. Kliknij w polu
  Otwórz, a następnie przenieś punkt wstawiania za zamykający znak cudzysłowu na końcu instrukcji ścieżki.
 6. : W danym systemie plik Winword.exe może znajdować się w innym folderze. Wpisz spację, a następnie wpisz przełącznik
  /a. Instrukcja ścieżki powinna być podobna do następującej:
  "C:\Program Files\Microsoft Office\Office\Winword.exe" /a
  UWAGA: Przełącznik
  /a
  trzeba wpisać poza cudzysłowem. Jeśli zostanie on wpisany wewnątrz cudzysłowu, przy próbie wykonania polecenia pojawi się komunikat o błędzie podobny do następującego:
  Nie można odnaleźć pliku 'C:\Program Files\Microsoft Office\Office\Winword.exe /a' (lub jednego z jego składników). Upewnij się, że podana ścieżka i nazwa pliku są poprawne i że wszystkie wymagane biblioteki są dostępne.
 7. : W danym systemie plik Winword.exe może znajdować się w innym folderze. Kliknij przycisk
  OK, aby uruchomić program Word z przełącznikiem
  /a.

Materiały referencyjne

Aby uzyskać dodatkowe informacje o innych przełącznikach wiersza polecenia programu Word, kliknij numer artykułu poniżej w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

210565 WD2000: Przełączniki wiersza polecenia programu Word i ich cel
Aby uzyskać więcej informacji, jak sterować procesem uruchamiania programu Microsoft Word, kliknij polecenie Microsoft Word – Pomoc w menu
Pomoc, w Asystencie pakietu Office lub w Kreatorze odpowiedzi wpisz frazę przełącznik startowy, a następnie kliknij przycisk Wyszukaj, aby wyświetlić znalezione tematy.
Właściwości

Identyfikator artykułu: 244843 — ostatni przegląd: 08.04.2003 — zmiana: 1

Opinia