MS11-074: Luki w zabezpieczeniach programu Microsoft SharePoint umożliwiają podniesienie uprawnień: 13 września 2011

WPROWADZENIE

Firma Microsoft wydała biuletyn zabezpieczeń MS11-074. Aby wyświetlić pełny biuletyn zabezpieczeń, odwiedź jedną z następujących witryn firmy Microsoft w sieci Web:

Jak uzyskać pomoc i obsługę techniczną związaną z tą aktualizacją zabezpieczeń

Użytkownicy domowi mogą nieodpłatnie uzyskać pomoc techniczną, korzystając z numeru telefonu 1-866-PCSAFETY w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie lub kontaktując się z lokalnym oddziałem firmy Microsoft. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobu kontaktowania się z lokalnym oddziałem firmy Microsoft w sprawie pomocy technicznej dotyczącej problemów z aktualizacjami zabezpieczeń, odwiedź witrynę międzynarodowej pomocy technicznej firmy Microsoft w sieci Web: Klienci w Ameryce Północnej mogą również uzyskać natychmiastowy dostęp do nieograniczonej nieodpłatnej pomocy świadczonej przy użyciu poczty e-mail lub w trybie rozmowy (czatu), odwiedzając następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web: Przedsiębiorstwa mogą uzyskać pomoc techniczną dotyczącą aktualizacji zabezpieczeń za pomocą danych kontaktowych pomocy technicznej, z których zwykle korzystają.

Znane problemy i dodatkowe informacje dotyczące tej aktualizacji zabezpieczeńPoniższe artykuły zawierają dodatkowe informacje o tej aktualizacji zabezpieczeń w powiązaniu z poszczególnymi wersjami produktu. Te artykuły mogą zawierać informacje o znanych problemach. W takim przypadku znany problem wymieniono po odpowiednim łączu do artykułu.


 • 2493987 MS11-074: Opis aktualizacji zabezpieczeń programu Windows SharePoint Services 3.0: 13 września 2011

  Znane problemy w aktualizacji zabezpieczeń 2493987:
  • Znany problem 1

   Symptom
   W przypadku nieukończenia zadania Kreatora konfiguracji produktów i technologii programu SharePoint program SharePoint może być w stanie niespójności. Mogą występować problemy z wyświetleniem strony administracji centralnej lub witryny programu SharePoint i może być zwracany jeden z następujących komunikatów o błędach:

   Komunikat o błędzie 1

   Błąd serwera: http://go.microsoft.com/fwlink?LinkID=96177

   Komunikat o błędzie 2

   HTTP 404 Nie znaleziono pliku

   Komunikat o błędzie 3

   Nie można połączyć się z bazą danych konfiguracji

   Rozwiązanie

   Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobu rozwiązania tego problemu, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
   944267 Rozwiązywanie problemów z typowymi błędami w przypadku uruchamiania Kreatora konfiguracji produktów i technologii programu SharePoint na komputerze z programem Windows SharePoint Services 3.0 lub SharePoint Server 2007
  • Znany problem 2

   Symptom

   Użytkownicy przechodzący do witryny programu SharePoint są monitowani o uwierzytelnienie. Systemy Windows Server 2003 z dodatkiem SP1 i Windows Server 2008 zawierają funkcję zabezpieczeń służącą do sprawdzania sprzężenia zwrotnego, opracowaną w celu zapobiegania atakom lustrzanym skierowanym przeciwko komputerowi. Z tego powodu próba uwierzytelnienia kończy się niepowodzeniem, jeśli używana w pełni kwalifikowana nazwa domeny (FQDN) lub niestandardowy nagłówek hosta nie odpowiada nazwie komputera lokalnego.

   Obejście problemu

   Istnieją dwie metody obejścia tego problemu. Należy skorzystać z jednej z następujących metod, odpowiednio do danej sytuacji.

   Ważne: W tej sekcji, metodzie lub w tym zadaniu podano informacje dotyczące modyfikowania rejestru. Niepoprawne zmodyfikowanie rejestru może jednak być przyczyną poważnych problemów. Dlatego należy uważnie wykonywać podane czynności. Aby zapewnić dodatkową ochronę, przed zmodyfikowaniem rejestru należy wykonać jego kopię zapasową. Dzięki temu w przypadku wystąpienia problemu będzie można przywrócić rejestr. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących wykonywania kopii zapasowej i przywracania rejestru, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
   322756 Jak wykonywać kopię zapasową rejestru i przywracać go w systemie Windows

   Metoda 1. Określenie nazw hostów (metoda preferowana w przypadku uwierzytelniania NTLM)

   Aby określić nazwy hostów zamapowane na adres sprzężenia zwrotnego, które umożliwiają nawiązywanie połączeń z witrynami sieci Web na używanym komputerze, wykonaj następujące czynności:

   1. Ustaw dla wpisu rejestru DisableStrictNameChecking wartość 1. Aby uzyskać więcej informacji o wykonywaniu tej czynności, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
    281308 Połączenie z udziałem SMB na komputerze z systemem Windows 2000 lub Windows Server 2003 może nie działać dla aliasu nazwy
   2. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom, wpisz ciąg regedit, a następnie kliknij przycisk OK.
   3. W Edytorze rejestru odszukaj i kliknij następujący klucz rejestru:
    HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Lsa\MSV1_0
   4. Kliknij prawym przyciskiem myszy klucz MSV1_0, wskaż polecenie Nowy, a następnie kliknij polecenie Wartość wielociągu.
   5. Wpisz ciąg BackConnectionHostNames, a następnie naciśnij klawisz ENTER.
   6. Kliknij prawym przyciskiem myszy pozycję BackConnectionHostNames, a następnie kliknij polecenie Modyfikuj.
   7. W polu Dane wartości wpisz nazwę hosta lub nazwy hostów dla witryn na komputerze lokalnym, a następnie kliknij przycisk OK.
   8. Zamknij Edytor rejestru, a następnie ponownie uruchom usługę IISAdmin.

   Metoda 2. Wyłączenie sprawdzania sprzężenia zwrotnego (metoda mniej zalecana)

   Ostrzeżenie: Ta metoda obejścia problemu może narazić komputer lub sieć na większe zagrożenie ze strony złośliwych użytkowników lub złośliwego oprogramowania, takiego jak wirusy. Firma Microsoft nie zaleca tej metody obejścia problemu, ale podaje informacje umożliwiające jej zastosowanie według uznania użytkownika. Tę metodę obejścia problemu użytkownicy stosują na własną odpowiedzialność.


   Druga metoda polega na wyłączeniu sprawdzania sprzężenia zwrotnego przez ustawienie wpisu rejestru DisableLoopbackCheck.

   Aby ustawić klucz rejestru DisableLoopbackCheck, wykonaj następujące czynności:

   1. Ustaw dla wpisu rejestru DisableStrictNameChecking wartość 1. Aby uzyskać więcej informacji o wykonywaniu tej czynności, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
    281308 Połączenie z udziałem SMB na komputerze z systemem Windows 2000 lub Windows Server 2003 może nie działać dla aliasu nazwy
   2. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom, wpisz ciąg regedit, a następnie kliknij przycisk OK.
   3. W Edytorze rejestru odszukaj i kliknij następujący klucz rejestru:
    HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Lsa
   4. Kliknij prawym przyciskiem myszy pozycję Lsa, wskaż polecenie Nowy, a następnie kliknij polecenie Wartość DWORD.
   5. Wpisz ciąg DisableLoopbackCheck, a następnie naciśnij klawisz ENTER.
   6. Kliknij prawym przyciskiem myszy pozycję DisableLoopbackCheck, a następnie kliknij polecenie Modyfikuj.
   7. W polu Dane wartości wpisz wartość 1, a następnie kliknij przycisk OK.
   8. Zamknij Edytor rejestru, a następnie ponownie uruchom komputer.
   Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
   926642 Komunikat o błędzie podczas uzyskiwania dostępu lokalnego do serwera za pomocą nazwy FQDN lub aliasu CNAME po zainstalowaniu dodatku Windows Server 2003 SP1: „Odmowa dostępu” lub „Żaden dostawca sieciowy nie zaakceptował podanej ścieżki sieciowej”
  • Znany problem 3

   Po zainstalowaniu tej aktualizacji zabezpieczeń na komputerze z systemem Windows Small Business Server z programem Windows SharePoint Services 3.0 w niektórych scenariuszach strona administracji centralnej i strona Companyweb programu SharePoint mogą być niedostępne. Aby uzyskać więcej informacji o tym problemie i o rozwiązywaniu go, odwiedź następującą stronę sieci Web w witrynie Microsoft TechNet:
  • Znany problem 4

   Po zainstalowaniu ta aktualizacja zabezpieczeń może wielokrotnie występować na liście Zainstalowane aktualizacje. Dzieje się tak, ponieważ ta aktualizacja jest stosowana do wielu aplikacji pakietu Office.
 • 2494001 MS11-074: Opis aktualizacji zabezpieczeń programu Microsoft SharePoint Foundation 2010: 13 września 2011

  Znane problemy w aktualizacji zabezpieczeń 2494001:
  • Formularze przeglądarki programu InfoPath, które zawierają pola wyboru osoby lub grupy powiązane z kontrolkami znajdującymi się w wielu widokach, nie zachowują wybranych wartości po przełączeniu widoków.

   W celu obejścia tego problemu można zainstalować następującą aktualizację skumulowaną programu SharePoint z sierpnia:
   2553031 Opis pakietu poprawek dla programu SharePoint Foundation 2010 (sts-x-none.msp): 30 sierpnia 2011
 • 2494007 MS11-074: Opis aktualizacji zabezpieczeń programu Windows SharePoint Services 2.0: 13 września 2011  Znane problemy w aktualizacji zabezpieczeń 2494007:
  • Po zainstalowaniu aktualizacji zabezpieczeń 2494007 w przeglądarce sieci Web mogą nie być już renderowane niektóre składniki Web Part widoku danych. W przypadku wystąpienia tego problemu może zostać zwrócony komunikat o błędzie podobny do następującego:   Nie można wyświetlić tego składnika Web Part. Aby rozwiązać problem, otwórz tę stronę sieci Web w edytorze HTML zgodnym z programem Windows SharePoint Services, np. FrontPage. Skontaktuj się z administratorem systemu, jeżeli problem będzie się powtarzał.


   Aby uzyskać więcej informacji o tym znanym błędzie, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
   2623732 Aktualizacja zabezpieczeń MS11-074 dla programu WSS 2.0/SPS 2003 uszkadza składnik Web Part widoku danych
 • 2494022 MS11-074: Opis aktualizacji zabezpieczeń programu Office SharePoint Server 2010 (osrchwfe): 13 września 2011
 • 2508964 MS11-074: Opis aktualizacji zabezpieczeń programu Microsoft Office SharePoint Server 2007 (coreserver.msp): 13 września 2011

  Znane problemy w aktualizacji zabezpieczeń 2508964:
  • Znany problem 1

   Symptom
   W przypadku nieukończenia zadania Kreatora konfiguracji produktów i technologii programu SharePoint program SharePoint może być w stanie niespójności. Mogą występować problemy z wyświetleniem strony administracji centralnej lub witryny programu SharePoint i może być zwracany jeden z następujących komunikatów o błędach:

   Komunikat o błędzie 1

   Błąd serwera: http://go.microsoft.com/fwlink?LinkID=96177

   Komunikat o błędzie 2

   HTTP 404 Nie znaleziono pliku

   Komunikat o błędzie 3

   Nie można połączyć się z bazą danych konfiguracji

   Rozwiązanie

   Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobu rozwiązania tego problemu, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
   944267 Rozwiązywanie problemów z typowymi błędami w przypadku uruchamiania Kreatora konfiguracji produktów i technologii programu SharePoint na komputerze z programem Windows SharePoint Services 3.0 lub SharePoint Server 2007
  • Znany problem 2

   Symptom

   Użytkownicy przechodzący do witryny programu SharePoint są monitowani o uwierzytelnienie. Systemy Windows Server 2003 z dodatkiem SP1 i Windows Server 2008 zawierają funkcję zabezpieczeń służącą do sprawdzania sprzężenia zwrotnego, opracowaną w celu zapobiegania atakom lustrzanym skierowanym przeciwko komputerowi. Z tego powodu próba uwierzytelnienia kończy się niepowodzeniem, jeśli używana w pełni kwalifikowana nazwa domeny (FQDN) lub niestandardowy nagłówek hosta nie odpowiada nazwie komputera lokalnego.

   Obejście problemu

   Istnieją dwie metody obejścia tego problemu. Należy skorzystać z jednej z następujących metod, odpowiednio do danej sytuacji.

   Ważne: W tej sekcji, metodzie lub w tym zadaniu podano informacje dotyczące modyfikowania rejestru. Niepoprawne zmodyfikowanie rejestru może jednak być przyczyną poważnych problemów. Dlatego należy uważnie wykonywać podane czynności. Aby zapewnić dodatkową ochronę, przed zmodyfikowaniem rejestru należy wykonać jego kopię zapasową. Dzięki temu w przypadku wystąpienia problemu będzie można przywrócić rejestr. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących wykonywania kopii zapasowej i przywracania rejestru, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
   322756 Jak wykonywać kopię zapasową rejestru i przywracać go w systemie Windows

   Metoda 1. Określenie nazw hostów (metoda preferowana w przypadku uwierzytelniania NTLM)

   Aby określić nazwy hostów zamapowane na adres sprzężenia zwrotnego, które umożliwiają nawiązywanie połączeń z witrynami sieci Web na używanym komputerze, wykonaj następujące czynności:
   1. Ustaw dla wpisu rejestru DisableStrictNameChecking wartość 1. Aby uzyskać więcej informacji o wykonywaniu tej czynności, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
    281308 Połączenie z udziałem SMB na komputerze z systemem Windows 2000 lub Windows Server 2003 może nie działać dla aliasu nazwy
   2. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom, wpisz ciąg regedit, a następnie kliknij przycisk OK.
   3. W Edytorze rejestru odszukaj i kliknij następujący klucz rejestru:
    HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Lsa\MSV1_0
   4. Kliknij prawym przyciskiem myszy klucz MSV1_0, wskaż polecenie Nowy, a następnie kliknij polecenie Wartość wielociągu.
   5. Wpisz ciąg BackConnectionHostNames, a następnie naciśnij klawisz ENTER.
   6. Kliknij prawym przyciskiem myszy pozycję BackConnectionHostNames, a następnie kliknij polecenie Modyfikuj.
   7. W polu Dane wartości wpisz nazwę hosta lub nazwy hostów dla witryn na komputerze lokalnym, a następnie kliknij przycisk OK.
   8. Zamknij Edytor rejestru, a następnie ponownie uruchom usługę IISAdmin.

   Metoda 2. Wyłączenie sprawdzania sprzężenia zwrotnego (metoda mniej zalecana)

   Ostrzeżenie: Ta metoda obejścia problemu może narazić komputer lub sieć na większe zagrożenie ze strony złośliwych użytkowników lub złośliwego oprogramowania, takiego jak wirusy. Firma Microsoft nie zaleca tej metody obejścia problemu, ale podaje informacje umożliwiające jej zastosowanie według uznania użytkownika. Tę metodę obejścia problemu użytkownicy stosują na własną odpowiedzialność.


   Druga metoda polega na wyłączeniu sprawdzania sprzężenia zwrotnego przez ustawienie wpisu rejestru DisableLoopbackCheck.

   Aby ustawić klucz rejestru DisableLoopbackCheck, wykonaj następujące czynności:
   1. Ustaw dla wpisu rejestru DisableStrictNameChecking wartość 1. Aby uzyskać więcej informacji o wykonywaniu tej czynności, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
    281308 Połączenie z udziałem SMB na komputerze z systemem Windows 2000 lub Windows Server 2003 może nie działać dla aliasu nazwy
   2. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom, wpisz ciąg regedit, a następnie kliknij przycisk OK.
   3. W Edytorze rejestru odszukaj i kliknij następujący klucz rejestru:
    HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Lsa
   4. Kliknij prawym przyciskiem myszy pozycję Lsa, wskaż polecenie Nowy, a następnie kliknij polecenie Wartość DWORD.
   5. Wpisz ciąg DisableLoopbackCheck, a następnie naciśnij klawisz ENTER.
   6. Kliknij prawym przyciskiem myszy pozycję DisableLoopbackCheck, a następnie kliknij polecenie Modyfikuj.
   7. W polu Dane wartości wpisz wartość 1, a następnie kliknij przycisk OK.
   8. Zamknij Edytor rejestru, a następnie ponownie uruchom komputer.
   Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
   926642 Komunikat o błędzie podczas uzyskiwania dostępu lokalnego do serwera za pomocą nazwy FQDN lub aliasu CNAME po zainstalowaniu dodatku Windows Server 2003 SP1: „Odmowa dostępu” lub „Żaden dostawca sieciowy nie zaakceptował podanej ścieżki sieciowej”
  • Znany problem 3

   Po zainstalowaniu tej aktualizacji zabezpieczeń na komputerze z systemem Windows Small Business Server z programem Office SharePoint Server 2007 w niektórych scenariuszach strona administracji centralnej i strona Companyweb programu SharePoint mogą być niedostępne. Aby uzyskać więcej informacji o tym problemie i o rozwiązywaniu go, odwiedź następującą stronę sieci Web w witrynie Microsoft TechNet:
  • Znany problem 4

   Po zainstalowaniu ta aktualizacja zabezpieczeń może wielokrotnie występować na liście Zainstalowane aktualizacje. Dzieje się tak, ponieważ ta aktualizacja jest stosowana do wielu aplikacji pakietu Office.
 • 2508965 MS11-074: Opis aktualizacji zabezpieczeń programu Groove Server 2010 (ems.msp, emsmui.msp, grs.msp): 13 września 2011

  Znane problemy w aktualizacji zabezpieczeń 2508965:
  • Nawet w przypadku pomyślnej instalacji może brakować wpisu tej aktualizacji zabezpieczeń w aplecie Dodaj lub usuń programy.

   Aby ustalić, czy ta aktualizacja jest już zainstalowana w systemie, należy zapisać ten skrypt języka Visual Basic jako plik „Groove_KB2508965_Check.vbs”. Następnie należy uruchomić go, używając poświadczeń administracyjnych. Skrypt powoduje wyświetlenie okna dialogowego z wynikami wykrywania.
   Set msi = CreateObject("WindowsInstaller.Installer")

   sMspTargets = "{90140000-1106-0000-1000-0000000FF1CE};{90140000-1109-0000-1000-0000000FF1CE}"

   sResult = ""

   For Each prod in msi.Products

   If InStr(sMspTargets,prod) > 0 Then

   sPatchCode = "{6EA8F18D-803D-4CB7-AC71-F674B7500670}"

   If prod = "{90140000-1109-0000-1000-0000000FF1CE}" Then sPatchCode = "{ACF593FE-E06A-44AB-8872-A8C1BDDE93F5}"

   fMspInstalled = False

   Set Patches = msi.PatchesEx(prod,"",4,3)

   For Each msp in Patches

   If msp.PatchCode = sPatchCode Then

   sResult = sResult & msi.ProductInfo(prod,"ProductName") & ": Aktualizacja jest już zainstalowana w tym systemie." & vbCrLf

   fMspInstalled = True

   Exit For

   End If

   Next

   If Not fMspInstalled Then sResult = sResult & msi.ProductInfo(prod,"ProductName") & ": Aktualizacja nie jest zainstalowana w tym systemie." & vbCrLf

   End If

   Next

   If sResult = "" Then sResult = "W tym systemie nie ma produktów, na które wpływa ten pakiet."MsgBox sResult,,"Aktualizacja zabezpieczeń programu Microsoft Groove Server 2010 (KB2508965)"2508965)"
 • 2552997 MS11-074: Opis aktualizacji zabezpieczeń programu Groove 2007 (groove.msp): 13 września 2011

  Znane problemy w aktualizacji zabezpieczeń 2552997:
  • Ta aktualizacja zabezpieczeń programu Groove nie jest wyświetlana w aplecie Dodaj lub usuń programy. Administrator systemu może ustalić, czy ta aktualizacja jest zainstalowana, otwierając konsolę menedżera konfiguracji programu SharePoint.
 • 2552998 MS11-074: Opis aktualizacji zabezpieczeń programu Groove Server 2007 (ems.msp, emsmui.msp): 13 września 2011

  Znane problemy w aktualizacji zabezpieczeń 2552998:
  • Ta aktualizacja zabezpieczeń programu Groove nie jest wyświetlana w aplecie Dodaj lub usuń programy. Administrator systemu może ustalić, czy ta aktualizacja jest zainstalowana, otwierając konsolę menedżera konfiguracji programu SharePoint.
 • 2552999 MS11-074: Opis aktualizacji zabezpieczeń programu Office Groove Server 2007 Data Bridge: 13 września 2011

  Znane problemy w aktualizacji zabezpieczeń 2552999:
  • Ta aktualizacja zabezpieczeń programu Groove nie jest wyświetlana w aplecie Dodaj lub usuń programy. Administrator systemu może ustalić, czy ta aktualizacja jest zainstalowana, otwierając konsolę menedżera konfiguracji programu SharePoint.
  • Może zostać zwrócony następujący komunikat o błędzie:
   Aby sfinalizować aktualizację, po zakończeniu tej aktualizacji uruchom Kreatora konfiguracji produktów i technologii programu SharePoint.
   Zwracany jest ten komunikat o błędzie, ale błąd nie występuje.
 • 2553001 MS11-074: Opis aktualizacji zabezpieczeń dla programu Office SharePoint Server 2007: 13 września 2011
 • 2553002 MS11-074: Opis aktualizacji zabezpieczeń programu Office SharePoint Server 2007 for Search: 13 września 2011
 • 2553003 MS11-074: Opis aktualizacji zabezpieczeń dla programu Office SharePoint Server 2007 (dlc): 13 września 2011
 • 2553005 MS11-074: Opis aktualizacji zabezpieczeń programu Office Forms Server 2007 (ipfs.msp): 13 września 2011
 • 2560885 MS11-074: Opis aktualizacji zabezpieczeń dla programu SharePoint Server 2010 (osrv): 13 września 2011
 • 2560890 MS11-074: Opis aktualizacji zabezpieczeń dla programu SharePoint Server 2010 (pplwfe): 13 września 2011

  Znane problemy w aktualizacji zabezpieczeń 2560890:
  • Po zainstalowaniu tej aktualizacji zabezpieczeń może przestać działać synchronizacja profilów i może zostać wyświetlony komunikat o błędzie w Podglądzie zdarzeń przypominający następujący komunikat:
   Serwer napotkał nieoczekiwany błąd i został zatrzymany.
   BAIL: MMS(2532): storeimp.cpp(308): 0x80230443 (Próba uruchomienia usługi nie powiodła się. Nie można otworzyć bazy danych usługi synchronizacji FIM, ponieważ wersja schematu bazy danych w istniejącej bazie danych jest niezgodna z wersją wymaganą).
   Rozwiązanie

   Aby synchronizacja profilów mogła działać poprawnie, należy ponownie uruchomić usługę synchronizacji profilów użytkowników.
   1. Otwórz Administrację centralną.
   2. W sekcji Ustawienia systemowe kliknij pozycję Zarządzaj usługami.
   3. Odszukaj na liście usług pozycję Usługa synchronizacji profilu użytkownika, a następnie kliknij pozycję Zatrzymaj, jeśli usługa ma stan Uruchomiono. Kliknij pozycję Uruchom, a następnie podaj poświadczenia potrzebne do uruchomienia usługi synchronizacji profilów użytkowników.
 • 2566445 MS11-074: Opis aktualizacji zabezpieczeń programu SharePoint Workspace 2010: 13 września 2011
 • 2566449 MS11-074: Opis aktualizacji zabezpieczeń aplikacji Web Apps pakietu Microsoft Office 2010: 13 września 2011
 • 2566450 MS11-074: Opis aktualizacji zabezpieczeń aplikacji Microsoft Word Online 2010: 13 września 2011
 • 2566456 MS11-074: Opis aktualizacji zabezpieczeń programu Microsoft SharePoint Server 2010: 13 września 2011
 • 2566954 MS11-074: Opis aktualizacji zabezpieczeń dla programu SharePoint Server 2010 (dlc): 13 września 2011
 • 2566958 MS11-074: Opis aktualizacji zabezpieczeń dla programu SharePoint Server 2010 (ppsmamui): 13 września 2011
 • 2566960 MS11-074: Opis aktualizacji zabezpieczeń dla programu SharePoint Server 2010 (wosrv): 13 września 2011
Właściwości

Identyfikator artykułu: 2451858 — ostatni przegląd: 24.04.2014 — zmiana: 1

Opinia