Formaty plików obsługiwane przez system Windows Media Player wersje 6.0 i nowsze

Dotyczy: Microsoft Windows Media Player 9 Series

Streszczenie


W tym artykule opisano formaty plików, które obsługuje program Microsoft Windows Media Player.

Więcej informacji


Program Windows Media Player obsługuje następujące formaty plików:

Program Windows Media Player 6.0

 • Formaty Windows Media
  Rozszerzenia nazw plików: .asf, .asx, .wav, .wmv, .wma, wm, AVI, .wax, .wvx
 • RealAudio i RealVideo (wersja 4.0 lub starszy)
  Rozszerzenia nazw plików: .ra, .ram, .rm, .rmm
 • Moving Pictures Experts Group (MPEG)
  Rozszerzenia nazw plików: .mpg, .mpeg, .m1v, .mp2, .mpa, .mpe

  Uwaga Format MPEG 2 wymaga oprogramowania lub sprzętu dekoderów innych firm.
 • Cyfrowy interfejs instrumentów muzycznych (MIDI)
  Rozszerzenia nazw plików: Mid, RMI
 • Apple QuickTime (w wersji 2.0 lub wcześniejszej)
  Rozszerzenia nazw plików: mov
 • Macintosh AIFF zasobów
  Rozszerzenia nazw plików: .aif, .aifc i .aiff
 • Plik wideo Intel
  Rozszerzenia nazw plików: .ivf
 • UNIX
  Rozszerzenia nazw plików: .au, .snd

Program Windows Media Player 6.1, 6.2, 6.4, 7, 7.1, Windows Media Player dla systemu Windows XP i Windows Media Player Seria 9

 • Formaty Windows Media
  Rozszerzenia nazw plików: .asf, .asx, .avi, .wav, .wax, .wma, wm
 • Audio Visual Interleave
  Rozszerzenie nazwy pliku: AVI
 • Moving Pictures Experts Group (MPEG)
  Rozszerzenia nazw plików: m3u, mp2v, .mpg, .mpeg, m1v, mp2, MP3, M3U, .mpa, .mpe, mpv2

  Uwaga Format MPEG 2 wymaga oprogramowania lub sprzętu dekoderów innych firm.
 • Wideo DVD
  Rozszerzenie nazwy pliku: .vob

  Uwaga Odtwarzanie DVD wymaga firm oprogramowania lub dekoderów sprzętowych i jest obsługiwany tylko w systemie Windows XP.
 • Cyfrowy interfejs instrumentów muzycznych (MIDI)
  Rozszerzenia nazw plików: Mid, midi, RMI
 • Apple Macintosh AIFF zasobów
  Rozszerzenia nazw plików: .aif, .aifc i .aiff
 • Sun Microsystems i NeXT
  Rozszerzenia nazw plików: .au, .snd
 • Plik wideo Intel
  Rozszerzenia nazw plików: .ivf

  Uwaga Obsługa plików wideo Intel wymaga kodera-dekodera wideo Intel 5.x.
 • Karnacje programu Windows Media Player
  Rozszerzenia nazw plików: .wmz, .wms
 • Pliki QuickTime
  Rozszerzenia nazw plików: .avi, .mov, .qt

  Uwaga Program Windows Media Player można odtwarzać starszych form tylko format QuickTime. Aby uzyskać dodatkowe informacje, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
  316992 formaty plików multimedialnych Windows Media Player
 • Przewidywanie liniowej algebraicznych impulsowo kodu
 • UNIX
  Rozszerzenia nazw plików: .au, .snd
 • Program Macromedia Flash
  Rozszerzenie nazwy pliku: .swf

  Uwaga Odtwarzanie plików Shockwave Flash wymaga dodatku plug-in programu Macromedia Flash.
Aby uzyskać więcej informacji na temat tych formatów plików i przetestować przykładowe pliki za pomocą klienta Windows Media Player odwiedź następującą stronę sieci Web programu Microsoft Windows Media Player:Aby uzyskać dodatkowe informacje na temat formatów plików obsługiwanych w starszych wersjach programu Windows Media Player kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
191346 formatów plików obsługiwanych przez program Windows Media Player 5.2
Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące sposobu wyświetlania rozszerzeń nazw plików kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base: