Microsoft Security Advisory: Luka w zabezpieczeniach programu Internet Explorer umożliwia zdalne wykonywanie kodu

WPROWADZENIE

Firma Microsoft zakończyła badanie publicznych zgłoszeń dotyczących tego problemu. Został wydany biuletyn zabezpieczeń MS10-090 dotyczący rozwiązania tego problemu. Więcej informacji o tym problemie, w tym łącza do dostępnych do pobrania aktualizacji zabezpieczeń, można znaleźć na następującej stronie firmy Microsoft w sieci Web:


Właściwości

Identyfikator artykułu: 2458511 — ostatni przegląd: 12.05.2011 — zmiana: 1

Opinia