Opis dodatku SP1 dla programu SharePoint Server 2010

Wprowadzenie

Dodatek Service Pack 1 (SP1) dla programu Microsoft SharePoint Server 2010 zawiera najnowsze aktualizacje programu SharePoint Server 2010. Obejmuje on dwie główne kategorie poprawek:
 • Nieopublikowane wcześniej poprawki przeznaczone tylko dla tego dodatku Service Pack. Oprócz ogólnych poprawek dla produktu są również dostępne poprawki z zakresu stabilności, wydajności i zabezpieczeń.
 • Wszystkie aktualizacje publiczne opublikowane do czerwca 2011 oraz wszystkie aktualizacje skumulowane opublikowane do kwietnia 2011.
Znany problem

Po zainstalowaniu dodatku SP1 dla programu SharePoint Foundation 2010 lub dodatku SP1 dla programu SharePoint Server 2010 należy też zainstalować odpowiedni odświeżony pakiet skumulowany aktualizacji z czerwca 2011. Aby uzyskać więcej informacji o tych aktualizacjach, kliknij następujące numery artykułów w celu wyświetlenia tych artykułów z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
2536601 Opis pakietu skumulowanego aktualizacji dla programu SharePoint Foundation 2010 (pakiet dla serwera programu SharePoint Foundation): 30 czerwca 2011

2536599 Opis pakietu skumulowanego aktualizacji dla programu SharePoint Server 2010 (pakiet dla serwera programu SharePoint): 30 czerwca 2011

Rozwiązanie

Jak uzyskać i zainstalować ten dodatek Service Pack

Następujący plik jest dostępny do pobrania w Centrum pobierania Microsoft:
Plik do pobrania Pobierz teraz pakiet dodatku Service Pack 1 dla programu Microsoft SharePoint Server 2010.

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobów pobierania plików pomocy technicznej firmy Microsoft, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
119591 Jak uzyskać pliki pomocy technicznej firmy Microsoft w usługach online
Firma Microsoft przeskanowała ten plik w poszukiwaniu wirusów. Firma Microsoft użyła najnowszego oprogramowania do wykrywania wirusów dostępnego w dniu opublikowania pliku. Plik jest przechowywany na serwerach o podwyższonym poziomie zabezpieczeń, które utrudniają wprowadzanie nieautoryzowanych zmian w pliku.


Aby uzyskać pełną listę wszystkich wydanych pakietów dodatków SP1 dla serwerów, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
2510766 Lista wszystkich pakietów dodatków Service Pack 1 (SP1) dla programu Microsoft SharePoint 2010 i produktów serwerowych pakietu Office

Wymagania wstępne

Jeśli aplikacje Office Online są używane w środowisku z mieszanymi wersjami, w którym jest stosowany dodatek SP1 lub nowszy dla aplikacji Office Online, ale nadal jest używany program SharePoint Server 2010 w wersji RTM (Release To Manufacturing), to przed zainstalowaniem dodatku SP1 dla aplikacji Office Online należy zainstalować następujące dwie aktualizacje:
 • 2510639 Opis aktualizacji programu SharePoint Server 2010: 12 kwietnia 2011
 • 2510648 Opis aktualizacji aplikacji Office Online: 12 kwietnia 2011

Omówienie ulepszeń uwzględnionych w dodatku SP1 dla programu SharePoint Server 2010

Poniżej wymieniono najważniejsze ulepszenia oferowane przez dodatek SP1:
 • Ulepszono obsługę programu Internet Explorer 9.
 • Kosz: umożliwiono przywracanie usuniętych witryn sieci Web i zbiorów witryn.
  BUG #: 810894 (Office14)
 • Systemy zdalnego wykonywania kopii zapasowych i funkcja kopii pobieżnych mogą zredukować czas przestojów i zwiększyć wydajność dzięki przenoszeniu wskaźników do baz danych zamiast przenoszenia baz danych.
 • Ulepszona funkcja zarządzania magazynowaniem w ustawieniach witryny pozwala sprawdzić, które foldery zajmują najwięcej miejsca.
  BUG #: 810955 (Office14)
 • Wprowadzono obsługę programu Microsoft SQL Server 2012.
  BUG #: 835967 (Office14)
 • Udostępniono bardziej niezawodną usługę dystrybucji hostów wyszukiwania, aby usprawnić wydajność i odzyskiwanie po wystąpieniu błędu podczas przeszukiwania.
 • Dodano funkcje wykonywania kopii zapasowych i przywracania usuniętych witryn sieci Web i zbiorów witryn.

Lista problemów rozwiązywanych przez ten dodatek Service Pack w pliku do pobrania

Dostępny jest skoroszyt z listą problemów rozwiązywanych przez ten dodatek Service Pack.
Plik do pobrania Pobierz teraz pakiet pliku Microsoft SharePoint 2010 and Office servers Service Pack 1 Changes.xlsx.

Uwaga Ten skoroszyt jest dostępny w języku angielskim. Nie jest on przetłumaczony na żaden inny język.

Znane problemy i zmiany w działaniu

Po zainstalowaniu dodatku SP1 dla programu SharePoint Server 2010 funkcja przepływu pracy jest wyłączona w przypadku utworzenia nowego zbioru witryn. Funkcję Przepływ pracy dla nowego zbioru witryn można włączyć na stronie Ustawienia zbioru witryn.

2532126 Znane problemy, które mogą występować podczas instalowania dodatku Service Pack 1 dla pakietu Microsoft Office 2010 i dodatku Service Pack 1 dla programu Microsoft SharePoint 2010

Informacje techniczne

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących tego dodatku Service Pack, łącznie z listą uwzględnianych plików, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
2532120 Informacje techniczne na temat wersji dodatku Service Pack 1 (SP1) dla programu Microsoft SharePoint 2010 i produktów serwerowych pakietu Office

Właściwości

Identyfikator artykułu: 2460045 — ostatni przegląd: 17.04.2014 — zmiana: 1

Opinia