Opis dodatku SP1 dla programu SharePoint 2010 Indexing Connector dla platformy Documentum

Wprowadzenie

Dodatek Service Pack 1 (SP1) dla programu Microsoft SharePoint 2010 Indexing Connector dla platformy Documentum zawiera najnowsze aktualizacje programu SharePoint 2010 Indexing Connector dla platformy Documentum. Obejmuje on dwie główne kategorie poprawek:
  • Nieopublikowane wcześniej poprawki przeznaczone tylko dla tego dodatku Service Pack. Oprócz ogólnych poprawek dla produktu są również dostępne poprawki z zakresu stabilności, wydajności i zabezpieczeń.
  • Wszystkie aktualizacje publiczne opublikowane do czerwca 2011 oraz wszystkie aktualizacje skumulowane opublikowane do kwietnia 2011.

Rozwiązanie

Jak uzyskać i zainstalować ten dodatek Service Pack

Następujący plik jest dostępny do pobrania w Centrum pobierania Microsoft:
Plik do pobrania Pobierz teraz pakiet dodatku Service Pack 1 dla programu Microsoft SharePoint 2010 Indexing Connector dla platformy Documentum.

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobów pobierania plików pomocy technicznej firmy Microsoft, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
119591 Jak uzyskać pliki pomocy technicznej firmy Microsoft w usługach online
Firma Microsoft przeskanowała ten plik w poszukiwaniu wirusów. Firma Microsoft użyła najnowszego oprogramowania do wykrywania wirusów dostępnego w dniu opublikowania pliku. Plik jest przechowywany na serwerach o podwyższonym poziomie zabezpieczeń, które utrudniają wprowadzanie nieautoryzowanych zmian w pliku.


Aby uzyskać pełną listę wszystkich wydanych pakietów dodatków SP1 dla serwerów, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
2510766 Lista wszystkich pakietów dodatków Service Pack 1 (SP1) dla programu Microsoft SharePoint 2010 i pakietu Office dla serwerów

Omówienie ulepszeń uwzględnionych w dodatku SP1 dla programu Microsoft SharePoint 2010 Indexing Connector dla platformy Documentum

Poniżej wymieniono najważniejsze ulepszenia oferowane przez dodatek SP1:
  • Zwiększono wydajność przeszukiwania.
  • Dodano obsługę dostosowanych adresów URL usług DFS (Documentum Foundation Services).
  • Dodano obsługę listy kontroli dostępu „Ograniczenie dostępu” usług zaufanej zawartości (TCS, Trusted Content Services) platformy Documentum w celu dostosowania do zabezpieczeń.
  • Dodano obsługę niestandardowego rozwiązania dostosowania do zabezpieczeń dla repozytorium platformy Documentum z włączonymi usługami TCS przez wyodrębnienie listy kontroli dostępu usług TCS do właściwości przeszukanych programu SharePoint.
  • Dodano obsługę uprawnień „superużytkownika” platformy Documentum.

Lista problemów rozwiązywanych przez ten dodatek Service Pack w pliku do pobrania

Dostępny jest skoroszyt z listą problemów rozwiązywanych przez ten dodatek Service Pack.
Plik do pobrania Pobierz teraz pakiet pliku Microsoft SharePoint 2010 and Office servers Service Pack 1 Changes.xlsx.

Uwaga Ten skoroszyt jest dostępny w języku angielskim. Nie jest on przetłumaczony na żaden inny język.

Znane problemy i zmiany w działaniu
2532126 Znane problemy, które mogą występować podczas instalowania dodatku Service Pack 1 dla pakietu Microsoft Office 2010 i dodatku Service Pack 1 dla programu Microsoft SharePoint 2010

Informacje techniczne

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących tego dodatku Service Pack, łącznie z listą uwzględnianych plików, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
2532120 Informacje techniczne na temat wersji dodatku Service Pack 1 (SP1) dla programu Microsoft SharePoint 2010 i pakietu Office dla serwerów

Właściwości

Identyfikator artykułu: 2460054 — ostatni przegląd: 08.07.2011 — zmiana: 1

Opinia