Nie można usunąć ani naprawić uszkodzonego pliku na woluminie NTFS

Symptomy

Podczas próby usunięcia pliku z woluminu NTFS może się pojawić następujący komunikat o błędzie:

Nie można usunąć pliku nazwa_pliku: Plik lub katalog jest uszkodzony i nie nadaje się do odczytu.
Dziennik zdarzeń systemowych w systemie Windows NT 4.0 zawiera następujący komunikat:

Identyfikator zdarzenia: 41
Źródło: Diskperf
Opis: Struktura systemu plików na dysku jest uszkodzona i nie nadaje się do odczytu. Uruchom narzędzie chkdsk na urządzeniu oznaczonym etykietą „nazwa_woluminu”.
Dziennik zdarzeń systemowych w systemie Windows 2000 zawiera następujący komunikat:

Identyfikator zdarzenia: 55
Źródło: NTFS
Opis: Struktura systemu plików na dysku jest uszkodzona i nie do użytku. Uruchom narzędzie chkdsk na woluminie „litera_dysku”.
W przypadku uruchomienia narzędzia Chkdsk w odniesieniu do woluminu może ono dokonać napraw lub nie, ale później nadal nie można usunąć uszkodzonego pliku.

Przyczyna

To zachowanie może wystąpić, jeśli jest uszkodzona główna tabela plików (MFT, Master File Table) woluminu NTFS. Pary krótkich i długich nazw plików przechowywane w rekordzie indeksu katalogu oraz nazwy plików przechowywane w skojarzonym z nim segmencie rekordów plików (FRS, File Record Segment) zawierają niepasujące do siebie znaki, których wielkość jest rozróżniana.

System NTFS obsługuje nazwy plików, dla których jest rozróżniana wielkość liter (POSIX), ale narzędzie Chkdsk nie sprawdza nazw plików w trybie rozróżniania wielkości liter.

Przypuśćmy na przykład, że rekord indeksu katalogu zawiera wpis BADFILe.TXT, ale segment FRS zawiera wpis BADFILE.TXT dla tej nazwy pliku. System NTFS uznaje plik za nieprawidłowy lub uszkodzony, ale narzędzie Chkdsk porównuje same znaki i ignoruje ich wielkość. Dlatego nie dokonuje napraw.

Rozwiązanie

Aby rozwiązać ten problem, wykonaj kopię zapasową woluminu zawierającego uszkodzone pliki i wyklucz te pliki z zadania kopii zapasowej. Ponownie sformatuj wolumin, a następnie przywróć go z kopii zapasowej.

Stan

Firma Microsoft potwierdziła, że jest to problem występujący w produktach firmy Microsoft wymienionych na początku tego artykułu.

Więcej informacji

Aby uzyskać dodatkowe informacje, kliknij następujące numery artykułów w celu wyświetlenia tych artykułów z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

120716 How to Remove Files with Reserved Names in Windows NT
176646 Komunikat o błędzie: Plik lub katalog jest uszkodzony...
Właściwości

Identyfikator artykułu: 246026 — ostatni przegląd: 13.06.2007 — zmiana: 1

Opinia