Usunąć profil użytkownika w systemie Windows Server 2008 i nowszych


Streszczenie


Aby usunąć profil użytkownika

1. Otwórz aplet System w Panelu sterowania.

2. Kliknij przycisk Zaawansowane ustawienia, a na Kartę Zaawansowane w obszarze Profile użytkowników, kliknij przycisk Ustawienia.

3. w obszarze Profile przechowywane na tym komputerze, kliknij profil użytkownika, które chcesz usunąć, a następnie kliknij polecenie Usuń.

Notatki

  • Aby wykonać tę procedurę, musi być członkiem grupy Administratorzy na komputerze lokalnym lub mieć delegowane odpowiednie uprawnienia. Jeśli komputer jest przyłączony do domeny, członkowie grupy Administratorzy domeny może być niemożliwe do wykonania tej procedury. Ze względów bezpieczeństwa warto użyć funkcji Uruchom wykonanie tej procedury.
  • Aby otworzyć aplet System, kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Panel sterowania, a następnie kliknij dwukrotnie ikonę System.
  • Aby otworzyć aplet System z wiersza polecenia jako administrator, należy wpisać:

runas /user: computername \Administrator "rundll32.exe shell32.dll,Control_RunDLL sysdm.cpl"