"To nie jest prawidłowa nazwa pliku" lub " nie można otworzyć tego pliku" podczas zapisywania lub otwierania dokumentu/pliku pakietu Office dla komputerów Mac


Symptomy


Podczas próby zapisania dokumentu programu Microsoft Word 2011 dla komputerów Mac lub programu PowerPoint 2011 dla komputerów Mac może zostać wyświetlony następujący komunikat o błędzie:
To nie jest prawidłowa nazwa pliku. Spróbuj wykonać co najmniej jedną z następujących czynności: Sprawdź ścieżkę, aby upewnić się, że została wpisana poprawnie. Wybierz plik z listy pliki i foldery.
Ponadto podczas otwierania pliku może zostać wyświetlony następujący komunikat o błędzie:
"<aplikacja> nie może otworzyć tego pliku. Plik może być używany, plik może być nieprawidłowym plikiem, <> plik lub nazwa pliku może zawierać nieprawidłowe znaki. "

Przyczyna


Ten problem może wystąpić, jeśli próbujesz zapisać plik z nieprawidłowym znakiem w nazwie pliku. Niektóre znaki mają specjalne znaczenie i są nieprawidłowe w nazwach plików. Przykłady tych znaków to: < (znak mniejszości) > (większe niż znak)/(ukośnik) \ (kreska ułamkowa odwrócona). kresk 
Jeśli próbujesz użyć nietypowego znaku w nazwie pliku (jak wymieniono w sekcji Przyczyna tego artykułu), usuń go z nazwy pliku, a następnie spróbuj zapisać plik. Jeśli plik, który próbujesz otworzyć, zawiera nieprawidłowy znak, Zmień nazwę pliku, a następnie spróbuj otworzyć go ponownie.