Niepoprawne dane są zwracane podczas wykonywania wyszukiwania na właściwość zarządzaną, który został utworzony automatycznie dla numeru kolumny typu programu SharePoint Foundation 2010

Dotyczy: Microsoft SharePoint Foundation 2010

Objawy


Rozważ następujący scenariusz:
  • Na stronie Administracja wyszukiwania witryny programu Microsoft SharePoint Foundation 2010 Włącz to ustawienie, które automatycznie tworzy nowe właściwości zarządzanych.
  • Tworzenie kolumna typu Liczba, a następnie skonfigurować kolumny, aby wyświetlić określoną liczbę miejsc dziesiętnych.
  • Nowa właściwość zarządzana jest tworzone automatycznie dla numerów typu kolumny.
  • Przeprowadź wyszukiwanie na właściwość zarządzaną.
W tym scenariuszu wartości w zwracanych danych nie masz poprawną liczbę miejsc dziesiętnych.

Rozwiązanie


Aby rozwiązać ten problem, należy zastosować następujących pakietach poprawek:
  • 2479788 Opis pakietu poprawek programu SharePoint Foundation 2010 (sts-x-none.msp): 22 lutego 2011
  • 2479795 Opis pakietu poprawek programu SharePoint Server 2010 (osrchwfe-x-none.msp): 22 lutego 2011