Dostępny jest pakiet zbiorczy aktualizacji programu Internet Explorer dla systemu Windows Embedded CE 6.0 (styczeń 2011)


WPROWADZENIE


Dostępny jest pakiet zbiorczy aktualizacji programu Windows Internet Explorer dla systemu Windows Embedded CE 6.0. Ten pakiet zbiorczy aktualizacji umożliwia rozwiązanie problemów dotyczących zabezpieczeń opisanych w następującym artykule z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
2183461 MS10-053: Zbiorcza aktualizacja zabezpieczeń dla programu Internet Explorer

Więcej informacji


Informacje dotyczące aktualizacji oprogramowania

Firma Microsoft udostępniła obsługiwaną aktualizację oprogramowania w ramach comiesięcznych aktualizacji systemu Windows Embedded CE 6.0 (styczeń 2011). Można to potwierdzić, przewijając widok do sekcji „Informacje o plikach”. Nazwa pliku pakietu zawiera wersję produktu, datę, numer artykułu z bazy wiedzy Knowledge Base i typ procesora. Format nazwy pliku pakietu jest następujący:
Wersja produktu-rrmmdd-kbnnnnnn-typ procesora
Na przykład: Wincepb50-060503-kb917590-armv4i.msi jest poprawką dla aplikacji ARMV4i Windows CE 5.0 Platform Builder udokumentowaną w artykule KB 917590 i uwzględnioną w aktualizacji z maja 2006 roku. Aby niezwłocznie rozwiązać ten problem, kliknij następujący numer artykułu w celu uzyskania informacji dotyczących aktualizacji dla aplikacji Windows CE Platform Builder i podstawowych aktualizacji systemu operacyjnego:
837392 Jak odszukać podstawowe poprawki systemu operacyjnego dla produktów Microsoft Windows CE Platform Builder
UwagaTa comiesięczna aktualizacja systemu Windows Embedded CE 6.0 jest także dostępna do pobrania w następującej witrynie Centrum pobierania Microsoft w sieci Web:

Wymagania wstępne

Ta aktualizacja jest obsługiwana tylko wtedy, gdy zainstalowano również wszystkie uprzednio wydane aktualizacje dla tego produktu.

Wymaganie dotyczące ponownego uruchomienia

Po zastosowaniu tej aktualizacji należy wykonać czystą kompilację całej platformy. W tym celu należy skorzystać z jednej z następujących metod:
  • W menu Build (Kompilacja) kliknij polecenie Clean Solution (Oczyść rozwiązanie), a następnie kliknij polecenie Build Solution (Skompiluj rozwiązanie).
  • W menu Build (Kompilacja) kliknij polecenie Rebuild Solution (Ponownie skompiluj rozwiązanie).
Po zastosowaniu tej aktualizacji oprogramowania nie jest wymagane ponowne uruchomienie komputera.

Informacje o zastępowaniu aktualizacji

Ta aktualizacja nie zastępuje żadnych innych aktualizacji.

Informacje o plikach

Wersja anglojęzyczna tego pakietu aktualizacji oprogramowania ma atrybuty plików wymienione w poniższej tabeli (lub nowsze). Daty i godziny odpowiadające tym plikom zostały podane w formacie uniwersalnego czasu koordynowanego (UTC). Podczas wyświetlania przez użytkownika informacji o plikach daty i godziny są konwertowane na czas lokalny. Aby zobaczyć różnicę między czasem UTC i czasem lokalnym, należy skorzystać z karty Strefa czasowa apletu Data i godzina w Panelu sterowania.
File nameFile sizeDateTimePath
Windows embedded ce 6.0_update_kb2464612.htm7,62710-Jan-201120:44110110_kb2464612
Mshtml.def1,11523-Nov-201004:46Public\Ie\Oak\Lib\Armv4i\Debug
Mshtml.lib86,940,81423-Nov-201004:49Public\Ie\Oak\Lib\Armv4i\Debug
Mshtml.def1,11523-Nov-201004:42Public\Ie\Oak\Lib\Armv4i\Retail
Mshtml.lib67,757,36423-Nov-201004:45Public\Ie\Oak\Lib\Armv4i\Retail
Mshtml.def1,11523-Nov-201004:54Public\Ie\Oak\Lib\Mipsii\Debug
Mshtml.lib84,066,11023-Nov-201004:58Public\Ie\Oak\Lib\Mipsii\Debug
Mshtml.def1,11523-Nov-201004:50Public\Ie\Oak\Lib\Mipsii\Retail
Mshtml.lib63,551,32423-Nov-201004:54Public\Ie\Oak\Lib\Mipsii\Retail
Mshtml.def1,11523-Nov-201005:03Public\Ie\Oak\Lib\Mipsii_fp\Debug
Mshtml.lib84,093,00023-Nov-201005:06Public\Ie\Oak\Lib\Mipsii_fp\Debug
Mshtml.def1,11523-Nov-201004:59Public\Ie\Oak\Lib\Mipsii_fp\Retail
Mshtml.lib63,572,78023-Nov-201005:02Public\Ie\Oak\Lib\Mipsii_fp\Retail
Mshtml.def1,11523-Nov-201005:11Public\Ie\Oak\Lib\Mipsiv\Debug
Mshtml.lib84,983,41423-Nov-201005:15Public\Ie\Oak\Lib\Mipsiv\Debug
Mshtml.def1,11523-Nov-201005:07Public\Ie\Oak\Lib\Mipsiv\Retail
Mshtml.lib63,825,87823-Nov-201005:11Public\Ie\Oak\Lib\Mipsiv\Retail
Mshtml.def1,11523-Nov-201005:20Public\Ie\Oak\Lib\Mipsiv_fp\Debug
Mshtml.lib84,995,87823-Nov-201005:24Public\Ie\Oak\Lib\Mipsiv_fp\Debug
Mshtml.def1,11523-Nov-201005:16Public\Ie\Oak\Lib\Mipsiv_fp\Retail
Mshtml.lib63,838,53023-Nov-201005:19Public\Ie\Oak\Lib\Mipsiv_fp\Retail
Mshtml.def1,11523-Nov-201005:29Public\Ie\Oak\Lib\Sh4\Debug
Mshtml.lib76,314,16423-Nov-201005:32Public\Ie\Oak\Lib\Sh4\Debug
Mshtml.def1,11523-Nov-201005:24Public\Ie\Oak\Lib\Sh4\Retail
Mshtml.lib58,681,96423-Nov-201005:28Public\Ie\Oak\Lib\Sh4\Retail
Mshtml.def1,11523-Nov-201004:38Public\Ie\Oak\Lib\X86\Debug
Mshtml.lib67,947,38823-Nov-201004:41Public\Ie\Oak\Lib\X86\Debug
Mshtml.def1,11523-Nov-201004:34Public\Ie\Oak\Lib\X86\Retail
Mshtml.lib57,485,98223-Nov-201004:37Public\Ie\Oak\Lib\X86\Retail

Więcej informacji


Aby uzyskać więcej informacji dotyczących terminologii aktualizacji oprogramowania, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
824684 Opis standardowej terminologii używanej do opisywania aktualizacji oprogramowania firmy Microsoft