MS11-025: Opis aktualizacji zabezpieczeń dla pakietu redystrybucyjnego oprogramowania Visual C++ 2005 z dodatkiem SP1: 12 kwietnia 2011

Ta aktualizacja zabezpieczeń została zastąpiona nowszą aktualizacją zabezpieczeń. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących tej nowszej aktualizacji zabezpieczeń, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
2538242 MS11-025: Opis aktualizacji zabezpieczeń pakietu redystrybucyjnego oprogramowania Visual C++ 2005 z dodatkiem SP1: 14 czerwca 2011
Właściwości

Identyfikator artykułu: 2467175 — ostatni przegląd: 17.06.2011 — zmiana: 1

Opinia