NRN jest wysyłany do nadawcy po przeniesieniu wiadomości e-mail do pliku folderów osobistych w Exchange Server 2010 z dodatkiem SP1 lub nowszej wersji środowiska


Symptomy


Rozpatrzmy następujący scenariusz:
  • Możesz otrzymywać wiadomości e-mail w Microsoft Exchange Server 2010 z dodatkiem Service Pack 1 (SP1) lub nowszej wersji środowiska.
  • Nadawca żąda potwierdzenia odczytu.
  • Przenieś tę wiadomość e-mail do pliku folderów osobistych (pst) lub przenoszenie wiadomości do innego folderu w skrzynce pocztowej.
W tym scenariuszu następujące powiadomienie Non-Read (KSOW) jest nieoczekiwanie wysyłany do nadawcy:

Przyczyna


Ten problem występuje, ponieważ flaga, która powoduje, że KSOW jest ustawiony niepoprawnie po przeniesieniu wiadomości e-mail do pliku folderów osobistych.

Rozwiązanie


Aby rozwiązać ten problem, należy zainstalować następujący pakiet zbiorczy aktualizacji:
2579150 Opis pakietu zbiorczego aktualizacji 4 dla programu Exchange Server 2010 z dodatkiem Service Pack 1

Stan


Firma Microsoft potwierdziła, że jest to problem występujący w produktach firmy Microsoft wymienionych w sekcji „Dotyczy”.