Produkty lub aktualizacje mogą nie zostać zainstalowane poprawnie, jeśli po zainstalowaniu produktu lub aktualizacji system będzie oczekiwać na ponowne uruchomienie i użytkownik zainstaluje program Microsoft .NET Framework 4 lub aktualizacje tego programu

Symptomy

Przykładowy scenariusz:
  • Zainstalowano produkt lub aktualizację, które wymagają ponownego uruchomienia komputera.
  • Przed ponownym uruchomieniem komputera został zainstalowany program Microsoft .NET Framework 4 lub jego aktualizacja wydana przed 24 listopada 2010.
W tym przypadku inny produkt lub inna aktualizacja mogą nie zostać poprawnie zainstalowane.UwagaProblem opisany w tym artykule z bazy wiedzy Knowledge Base może występować w dowolnym z systemów wymienionych w sekcji „Informacje zawarte w tym artykule dotyczą”. Jednak podczas wewnętrznych testów w firmie Microsoft ten problem odtworzono tylko w systemie Windows XP oraz Windows Server 2003.

Przyczyna

Klucz rejestru jest używany przez niektóre produkty i aktualizacje do przechowywania informacji o oczekujących operacjach zmiany nazwy pliku (PFRO, pending file rename operations). Ta funkcja jest stosowana, gdy pliki, które muszą zostać zaktualizowanie, są zablokowane lub używane. W takim przypadku instalator zapisuje pliki w lokalizacji tymczasowej i zmienia ich nazwy po ponownym uruchomieniu systemu.

Z powodu problemu występującego w akcji niestandardowej programu .NET Framework 4, która jest uruchamiana podczas konfiguracji (instalacja, dezinstalacja, naprawa i stosowanie poprawek), klucz rejestru PFRO zapisany przez inny produkt lub inną aktualizację może w pewnych scenariuszach zostać uszkodzony. Jeśli dowolny produkt lub dowolna aktualizacja pliku wymaga ponownego uruchomienia i powoduje zapisanie wpisu dotyczącego operacji PFRO, a przed ponownym uruchomieniem zostanie zainstalowany program .NET Framework 4 lub jego aktualizacja, klucz rejestru PFRO może zostać uszkodzony. W takim przypadku inne produkty lub aktualizacje mogą nie działać zgodnie z oczekiwaniami.

Obejście problemu

Aby uniknąć tego problemu, należy przed podjęciem próby zainstalowania programu .NET Framework 4 lub dowolnych aktualizacji tego programu upewnić się, że komputer nie oczekuje na ponowne uruchomienie. W tym celu wykonaj następujące czynności:
  1. Ponownie uruchom komputer.
  2. Zainstaluj program .NET Framework 4 lub dowolne aktualizacje tego programu.
  3. Ponownie uruchom komputer.

Rozwiązanie

Dostępna jest aktualizacja od firmy Microsoft. Zainstalowanie tej aktualizacji pozwoli zapobiec wystąpieniu tego problemu podczas instalowania przyszłych aktualizacji programu .NET Framework 4.

Uwagi
  • Ta aktualizacja nie rozwiązuje problemów dotyczących instalacji produktu lub aktualizacji, które mogły wystąpić wcześniej. Jeśli istnieje podejrzenie, że ten problem mógł wystąpić w przypadku instalacji innego produktu lub innej aktualizacji, należy naprawić ten produkt lub tę aktualizację, używając apletu Dodaj lub usuń programy w Panelu sterowania. Jeśli to nie umożliwi rozwiązania problemu, może być konieczne całkowite usunięcie i ponowne zainstalowanie innego produktu lub innej aktualizacji.
  • Ta aktualizacja umożliwia wyeliminowanie problemu tylko wtedy, gdy występuje on w kontekście instalowania aktualizacji programu .NET Framework 4. Ta aktualizacja nie umożliwia wyeliminowania problemu występującego podczas instalacji produktu .NET Framework 4. Jeśli ten problem występuje podczas instalacji programu .NET Framework 4, więcej informacji na temat rozwiązywania problemu można znaleźć w sekcji „Obejście problemu”.

Informacje dotyczące pobierania

Następujący plik jest dostępny do pobrania w Centrum pobierania Microsoft:

Pobierz Pobierz ten pakiet teraz.

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobów pobierania plików pomocy technicznej firmy Microsoft, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
119591 Jak uzyskać pliki pomocy technicznej firmy Microsoft w usługach online
Firma Microsoft przeskanowała ten plik w poszukiwaniu wirusów. Firma Microsoft użyła najnowszego oprogramowania do wykrywania wirusów dostępnego w dniu opublikowania pliku. Plik jest przechowywany na serwerach o podwyższonym poziomie zabezpieczeń, które utrudniają wprowadzanie nieautoryzowanych zmian w pliku.

Wymagania wstępne

Aby można było zainstalować tę aktualizację, na komputerze musi być zainstalowany Instalator Windows 3.1 lub nowszy. Aby uzyskać najnowszą wersję Instalatora Windows, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:

Przełączniki wiersza polecenia tej aktualizacji

Aby uzyskać informacje o różnych przełącznikach wiersza polecenia obsługiwanych przez tę aktualizację, zapoznaj się z następującym dokumentem:
Aby uzyskać więcej informacji na temat Instalatora Windows, odwiedź witrynę MSDN w sieci Web poświęconą Instalatorowi Windows

Wymaganie dotyczące ponownego uruchomienia

Po zainstalowaniu tej aktualizacji nie jest wymagane ponowne uruchomienie systemu.

Informacje dotyczące usuwania aktualizacji

Aby usunąć tę aktualizację zabezpieczeń, należy użyć apletu Dodaj lub usuń programy w Panelu sterowania.

Informacje o zastępowaniu aktualizacji

Ta aktualizacja nie zastępuje uprzednio wydanej aktualizacji.

Informacje o plikach

Wersja globalna tej aktualizacji jest instalowana przy użyciu pakietu Instalatora systemu Microsoft Windows. Daty i godziny odpowiadające tym plikom zostały podane w formacie uniwersalnego czasu koordynowanego (UTC, Coordinated Universal Time) w poniższej tabeli. Podczas wyświetlania informacji dotyczących plików są one konwertowane na czas lokalny. Aby zobaczyć różnicę między czasem UTC a czasem lokalnym, należy skorzystać z karty Strefa czasowa apletu Data i godzina w Panelu sterowania.
Microsoft .NET Framework 4, wersja 32-bitowa
File nameFile versionFile sizeDateTime
Setup.exe10.0.30319.39678,15225-Nov-201012:24
SetupEngine.dll10.0.30319.396809,30425-Nov-201012:24
SetupUi.dll10.0.30319.396295,24825-Nov-201012:24
Microsoft .NET Framework 4, wersja 64-bitowa
File nameFile versionFile sizeDateTime
Setup.exe10.0.30319.39678,15225-Nov-201012:24
SetupEngine.dll10.0.30319.396809,30425-Nov-201012:24
SetupUi.dll10.0.30319.396295,24825-Nov-201012:24
Microsoft .NET Framework 4, wersja 64-bitowa IA
File nameFile versionFile sizeDateTime
Setup.exe10.0.30319.39678,15225-Nov-201012:24
SetupEngine.dll10.0.30319.396809,30425-Nov-201012:24
SetupUi.dll10.0.30319.396295,24825-Nov-201012:24

Stan

Firma Microsoft potwierdziła, że jest to problem występujący w produktach firmy Microsoft wymienionych w sekcji „Informacje zawarte w tym artykule dotyczą”.
Właściwości

Identyfikator artykułu: 2473228 — ostatni przegląd: 16.05.2011 — zmiana: 1

Opinia