MS11-009: Luka w zabezpieczeniach aparatów skryptów JScript i VBScript umożliwia zdalne wykonywanie kodu


WPROWADZENIE


Firma Microsoft wydała biuletyn zabezpieczeń MS11-009. Aby wyświetlić pełny biuletyn zabezpieczeń, odwiedź jedną z następujących witryn firmy Microsoft w sieci Web:

Jak uzyskać pomoc i obsługę techniczną związaną z tą aktualizacją zabezpieczeń

Użytkownicy domowi mogą nieodpłatnie uzyskać pomoc techniczną, korzystając z numeru telefonu 1-866-PCSAFETY w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie lub kontaktując się z lokalnym oddziałem firmy Microsoft. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobu kontaktowania się z lokalnym oddziałem firmy Microsoft w sprawie pomocy technicznej dotyczącej problemów z aktualizacjami zabezpieczeń, odwiedź witrynę międzynarodowej pomocy technicznej firmy Microsoft w sieci Web: Klienci w Ameryce Północnej mogą również uzyskać natychmiastowy dostęp do nieograniczonej nieodpłatnej pomocy świadczonej przy użyciu poczty e-mail lub w trybie rozmowy (czatu), odwiedzając następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web: Przedsiębiorstwa mogą uzyskać pomoc techniczną dotyczącą aktualizacji zabezpieczeń za pomocą danych kontaktowych pomocy technicznej, z których zwykle korzystają.

INFORMACJE O PLIKACH


Wersja angielskojęzyczna (Stany Zjednoczone) tej aktualizacji oprogramowania instaluje pliki, których atrybuty wymieniono w poniższych tabelach. Daty i godziny odpowiadające tym plikom zostały podane w formacie uniwersalnego czasu koordynowanego (UTC). Daty i godziny odpowiadające tym plikom są wyświetlane na komputerze lokalnym w formacie czasu lokalnego z uwzględnieniem bieżącego ustawienia czasu letniego. Wartości daty i godziny mogą ulec zmianie w wyniku wykonania pewnych operacji na plikach.

Informacje o plikach w systemach Windows 7 i Windows Server 2008 R2

 • Pliki dotyczące określonego produktu, etapu rozwoju (RTM, SPn) i składnika usługi (LDR, GDR) można zidentyfikować przez sprawdzenie wersji pliku, jak pokazano w poniższej tabeli:
  WersjaProduktEtap rozwojuSkładnik usługi
  6.1.7600.16xxxWindows 7 i Windows Server 2008 R2RTMGDR
  6.1.7600.20xxxWindows 7 i Windows Server 2008 R2RTMLDR
  6.1.7600.17xxxWindows 7 i Windows Server 2008 R2SP1GDR
  6.1.7600.21xxxWindows 7 i Windows Server 2008 R2SP1LDR
 • Składniki usługi GDR zawierają tylko publicznie rozpowszechniane poprawki rozwiązujące często występujące i krytyczne problemy. Składniki usługi LDR zawierają nie tylko publicznie rozpowszechniane poprawki.
 • Pliki manifestu (manifest) i pliki MUM (mum) instalowane dla poszczególnych środowisk zostały wymienione osobno w sekcji „Informacje o dodatkowych plikach dla systemów Windows 7 i Windows Server 2008 R2”. Pliki MUM i pliki manifestu oraz skojarzone z nimi pliki wykazu zabezpieczeń (cat) są kluczowe z punktu widzenia kontroli stanu zaktualizowanego składnika. Pliki wykazu zabezpieczeń, których atrybuty nie zostały wymienione, są podpisane za pomocą podpisu cyfrowego firmy Microsoft.

Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows 7 dla systemów opartych na procesorach x86

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Jscript.dll5.8.7600.16732716,80005-Jan-201105:34x86
Jscript.dll5.8.7600.20873716,80005-Jan-201105:31x86
Jscript.dll5.8.7601.17535716,80005-Jan-201105:52x86
Jscript.dll5.8.7601.21634716,80005-Jan-201105:33x86
Vbscript.dll5.8.7600.16732428,03205-Jan-201105:37x86
Vbscript.dll5.8.7600.20873428,03205-Jan-201105:33x86
Vbscript.dll5.8.7601.17535428,03205-Jan-201105:55x86
Vbscript.dll5.8.7601.21634428,03205-Jan-201105:36x86

Wszystkie obsługiwane wersje systemów Windows 7 i Windows Server 2008 R2 dla systemów opartych na procesorach x64

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Jscript.dll5.8.7600.16732852,48005-Jan-201106:16x64
Jscript.dll5.8.7600.20873852,48005-Jan-201106:19x64
Jscript.dll5.8.7601.17535919,04005-Jan-201110:32x64
Jscript.dll5.8.7601.21634919,04005-Jan-201106:18x64
Vbscript.dll5.8.7600.16732612,35205-Jan-201106:20x64
Vbscript.dll5.8.7600.20873612,35205-Jan-201106:24x64
Vbscript.dll5.8.7601.17535612,86405-Jan-201110:34x64
Vbscript.dll5.8.7601.21634612,86405-Jan-201106:18x64
Jscript.dll5.8.7600.16732716,80005-Jan-201105:34x86
Jscript.dll5.8.7600.20873716,80005-Jan-201105:31x86
Jscript.dll5.8.7601.17535716,80005-Jan-201105:52x86
Jscript.dll5.8.7601.21634716,80005-Jan-201105:33x86
Vbscript.dll5.8.7600.16732428,03205-Jan-201105:37x86
Vbscript.dll5.8.7600.20873428,03205-Jan-201105:33x86
Vbscript.dll5.8.7601.17535428,03205-Jan-201105:55x86
Vbscript.dll5.8.7601.21634428,03205-Jan-201105:36x86
Jscript.dll5.8.7600.16732716,80005-Jan-201105:34x86
Jscript.dll5.8.7600.20873716,80005-Jan-201105:31x86
Jscript.dll5.8.7601.17535716,80005-Jan-201105:52x86
Jscript.dll5.8.7601.21634716,80005-Jan-201105:33x86

Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows Server 2008 R2 dla systemów opartych na procesorach IA-64

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Jscript.dll5.8.7600.167321,769,98405-Jan-201105:16IA-64
Jscript.dll5.8.7600.208731,769,98405-Jan-201105:09IA-64
Jscript.dll5.8.7601.175351,769,98405-Jan-201104:59IA-64
Jscript.dll5.8.7601.216341,769,98405-Jan-201105:08IA-64
Vbscript.dll5.8.7600.167321,158,65605-Jan-201105:21IA-64
Vbscript.dll5.8.7600.208731,158,65605-Jan-201105:10IA-64
Vbscript.dll5.8.7601.175351,158,65605-Jan-201105:00IA-64
Vbscript.dll5.8.7601.216341,158,65605-Jan-201105:11IA-64
Jscript.dll5.8.7600.16732716,80005-Jan-201105:34x86
Jscript.dll5.8.7600.20873716,80005-Jan-201105:31x86
Jscript.dll5.8.7601.17535716,80005-Jan-201105:52x86
Jscript.dll5.8.7601.21634716,80005-Jan-201105:33x86
Vbscript.dll5.8.7600.16732428,03205-Jan-201105:37x86
Vbscript.dll5.8.7600.20873428,03205-Jan-201105:33x86
Vbscript.dll5.8.7601.17535428,03205-Jan-201105:55x86
Vbscript.dll5.8.7601.21634428,03205-Jan-201105:36x86

Informacje o dodatkowych plikach dla systemów Windows 7 i Windows Server 2008 R2

Dodatkowe pliki dla wszystkich obsługiwanych wersji systemu Windows 7 dla systemów opartych na procesorach x86

File namePackage_1_for_kb2475792_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size2,389
Date (UTC)06-Jan-2011
Time (UTC)04:42
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb2475792~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size3,807
Date (UTC)06-Jan-2011
Time (UTC)04:41
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb2475792_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,801
Date (UTC)06-Jan-2011
Time (UTC)04:42
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb2475792~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size2,712
Date (UTC)06-Jan-2011
Time (UTC)04:41
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb2475792_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,784
Date (UTC)06-Jan-2011
Time (UTC)04:42
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb2475792~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size2,700
Date (UTC)06-Jan-2011
Time (UTC)04:41
PlatformNot Applicable
File namePackage_4_for_kb2475792_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size2,424
Date (UTC)06-Jan-2011
Time (UTC)04:42
PlatformNot Applicable
File namePackage_4_for_kb2475792~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size4,045
Date (UTC)06-Jan-2011
Time (UTC)04:41
PlatformNot Applicable
File namePackage_5_for_kb2475792_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size2,389
Date (UTC)06-Jan-2011
Time (UTC)04:42
PlatformNot Applicable
File namePackage_5_for_kb2475792~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size3,811
Date (UTC)06-Jan-2011
Time (UTC)04:41
PlatformNot Applicable
File namePackage_6_for_kb2475792_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,995
Date (UTC)06-Jan-2011
Time (UTC)04:42
PlatformNot Applicable
File namePackage_6_for_kb2475792~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size2,516
Date (UTC)06-Jan-2011
Time (UTC)04:41
PlatformNot Applicable
File namePackage_7_for_kb2475792_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,985
Date (UTC)06-Jan-2011
Time (UTC)04:42
PlatformNot Applicable
File namePackage_7_for_kb2475792~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size2,498
Date (UTC)06-Jan-2011
Time (UTC)04:41
PlatformNot Applicable
File namePackage_8_for_kb2475792_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size2,622
Date (UTC)06-Jan-2011
Time (UTC)04:42
PlatformNot Applicable
File namePackage_8_for_kb2475792~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size3,846
Date (UTC)06-Jan-2011
Time (UTC)04:41
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2475792_rtm_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size3,233
Date (UTC)06-Jan-2011
Time (UTC)04:42
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2475792_rtm~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size3,316
Date (UTC)06-Jan-2011
Time (UTC)04:41
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2475792_sp1_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size2,359
Date (UTC)06-Jan-2011
Time (UTC)04:42
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2475792_sp1~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size2,410
Date (UTC)06-Jan-2011
Time (UTC)04:41
PlatformNot Applicable
File nameUpdate-bf.mum
File versionNot Applicable
File size3,028
Date (UTC)06-Jan-2011
Time (UTC)04:42
PlatformNot Applicable
File nameX86_1c8b6bd2fc0c6fa84a4ba50927bf9876_31bf3856ad364e35_8.0.7600.16732_none_ad670dd8caf9b19f.manifest
File versionNot Applicable
File size705
Date (UTC)06-Jan-2011
Time (UTC)04:41
PlatformNot Applicable
File nameX86_3796c5ec5cc1a323b09fa412c8a91453_31bf3856ad364e35_8.0.7600.20873_none_97cfb4c8010df573.manifest
File versionNot Applicable
File size705
Date (UTC)06-Jan-2011
Time (UTC)04:41
PlatformNot Applicable
File nameX86_42ede116a6b0d07d50b25db46917e9d8_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21634_none_5e0a90c5e64cca39.manifest
File versionNot Applicable
File size706
Date (UTC)06-Jan-2011
Time (UTC)04:41
PlatformNot Applicable
File nameX86_52897ad017502964e5de1d95301af0c9_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16732_none_485fee526790226b.manifest
File versionNot Applicable
File size706
Date (UTC)06-Jan-2011
Time (UTC)04:41
PlatformNot Applicable
File nameX86_65674bc924f06db40cc82cd74938d426_31bf3856ad364e35_8.0.7601.21634_none_a477fc209a678505.manifest
File versionNot Applicable
File size705
Date (UTC)06-Jan-2011
Time (UTC)04:41
PlatformNot Applicable
File nameX86_8eb4c6e35aff405aa68e9f93b76b1ce6_31bf3856ad364e35_8.0.7601.17535_none_b0a1c31becb7be39.manifest
File versionNot Applicable
File size705
Date (UTC)06-Jan-2011
Time (UTC)04:41
PlatformNot Applicable
File nameX86_a457a589f9667e1274566a556df9d921_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20873_none_d4b9940ddd82f29f.manifest
File versionNot Applicable
File size706
Date (UTC)06-Jan-2011
Time (UTC)04:41
PlatformNot Applicable
File nameX86_ab9f255fb08e6ea00f17292d6746d126_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17535_none_35f4bd22270d450b.manifest
File versionNot Applicable
File size706
Date (UTC)06-Jan-2011
Time (UTC)04:41
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-scripting-jscript_31bf3856ad364e35_8.0.7600.16732_none_9da39c47cf5401dd.manifest
File versionNot Applicable
File size22,972
Date (UTC)05-Jan-2011
Time (UTC)06:09
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-scripting-jscript_31bf3856ad364e35_8.0.7600.20873_none_9e02f9ace8912ac2.manifest
File versionNot Applicable
File size22,972
Date (UTC)05-Jan-2011
Time (UTC)05:57
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-scripting-jscript_31bf3856ad364e35_8.0.7601.17535_none_9f8cfa2bcc77b9ce.manifest
File versionNot Applicable
File size22,972
Date (UTC)05-Jan-2011
Time (UTC)06:27
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-scripting-jscript_31bf3856ad364e35_8.0.7601.21634_none_a01596ace5964041.manifest
File versionNot Applicable
File size22,972
Date (UTC)05-Jan-2011
Time (UTC)06:01
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-scripting-vbscript_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16732_none_48636fc88f14b59c.manifest
File versionNot Applicable
File size32,312
Date (UTC)05-Jan-2011
Time (UTC)06:14
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-scripting-vbscript_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20873_none_48c2cd2da851de81.manifest
File versionNot Applicable
File size32,312
Date (UTC)05-Jan-2011
Time (UTC)06:02
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-scripting-vbscript_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17535_none_4a4ccdac8c386d8d.manifest
File versionNot Applicable
File size32,312
Date (UTC)05-Jan-2011
Time (UTC)06:32
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-scripting-vbscript_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21634_none_4ad56a2da556f400.manifest
File versionNot Applicable
File size32,312
Date (UTC)05-Jan-2011
Time (UTC)06:05
PlatformNot Applicable

Dodatkowe pliki dla wszystkich obsługiwanych wersji systemów Windows 7 i Windows Server 2008 R2 dla systemów opartych na procesorach x64

File nameAmd64_07e4f011c98e45a83527f5db6d8e49c4_31bf3856ad364e35_8.0.7600.20873_none_bbdcfbdfa7ffa880.manifest
File versionNot Applicable
File size1,060
Date (UTC)06-Jan-2011
Time (UTC)04:41
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_0b6d2e0a142375d939fe020dd4794f2f_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16732_none_fc8bbcd347e7340c.manifest
File versionNot Applicable
File size710
Date (UTC)06-Jan-2011
Time (UTC)04:41
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_152fbdd20f16ca27f627e12972aaca3f_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21634_none_f7a38efd736a2f6c.manifest
File versionNot Applicable
File size1,062
Date (UTC)06-Jan-2011
Time (UTC)04:41
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_18739e3f44d3380f44dcc9057c1fce40_31bf3856ad364e35_8.0.7600.16732_none_5f10a2ac126d8dba.manifest
File versionNot Applicable
File size1,058
Date (UTC)06-Jan-2011
Time (UTC)04:41
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_1a6304470913f689e674b6b0b9e6c18b_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20873_none_7baa14c0a11bbccd.manifest
File versionNot Applicable
File size1,062
Date (UTC)06-Jan-2011
Time (UTC)04:41
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_3578b181bd4010966d426741f363340d_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17535_none_cd3e681eecf0d76d.manifest
File versionNot Applicable
File size710
Date (UTC)06-Jan-2011
Time (UTC)04:41
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_35b9fdb1eeafc4b70bab37bff4878b48_31bf3856ad364e35_8.0.7601.21634_none_2b4e2551e45b45a0.manifest
File versionNot Applicable
File size1,058
Date (UTC)06-Jan-2011
Time (UTC)04:41
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_3f150738c8f1837248856522039f7808_31bf3856ad364e35_8.0.7600.20873_none_f7cd17c1a6b32260.manifest
File versionNot Applicable
File size1,058
Date (UTC)06-Jan-2011
Time (UTC)04:41
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_447e6b12b0558524d53a4444eda1dc7a_31bf3856ad364e35_8.0.7601.21634_none_44b303ac78fa3088.manifest
File versionNot Applicable
File size709
Date (UTC)06-Jan-2011
Time (UTC)04:41
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_48d162b9b28839bab2f8dc94ba09eca5_31bf3856ad364e35_8.0.7600.16732_none_5a8f1ee24a37e29a.manifest
File versionNot Applicable
File size709
Date (UTC)06-Jan-2011
Time (UTC)04:41
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_5aebacd4767f3f62fc68797803ab3243_31bf3856ad364e35_8.0.7601.21634_none_c0311fbece39d84d.manifest
File versionNot Applicable
File size709
Date (UTC)06-Jan-2011
Time (UTC)04:41
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_5bf0f9561a33495135902396564d3ce7_31bf3856ad364e35_8.0.7600.16732_none_f48d3f1ce689e13d.manifest
File versionNot Applicable
File size709
Date (UTC)06-Jan-2011
Time (UTC)04:41
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_5c2fadd1c19bbd41c741e8ff0f23be2d_31bf3856ad364e35_8.0.7600.20873_none_32904f1c5ffe2bbc.manifest
File versionNot Applicable
File size709
Date (UTC)06-Jan-2011
Time (UTC)04:41
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_8274cb3be054d612df82ec9171714444_31bf3856ad364e35_8.0.7600.16732_none_401226c52ce6a377.manifest
File versionNot Applicable
File size1,060
Date (UTC)06-Jan-2011
Time (UTC)04:41
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_87a37d5c88b1684e204943937fd3651d_31bf3856ad364e35_8.0.7601.17535_none_c719a47d31f8362a.manifest
File versionNot Applicable
File size709
Date (UTC)06-Jan-2011
Time (UTC)04:41
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_8b05f68bd80c669bbcc236fff251fd6b_31bf3856ad364e35_8.0.7600.20873_none_c575990cda859498.manifest
File versionNot Applicable
File size709
Date (UTC)06-Jan-2011
Time (UTC)04:41
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_9c95665c7cfbddf9434f6553f3f652d6_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17535_none_bb921518c8f04ff6.manifest
File versionNot Applicable
File size1,062
Date (UTC)06-Jan-2011
Time (UTC)04:41
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_b5a87494acd4327ddc091630fea7b19f_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21634_none_2302b70c8ca44331.manifest
File versionNot Applicable
File size710
Date (UTC)06-Jan-2011
Time (UTC)04:41
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_bc939918a63a5f7425f2aa3a382052ed_31bf3856ad364e35_8.0.7601.21634_none_589d6c35c0811d54.manifest
File versionNot Applicable
File size1,060
Date (UTC)06-Jan-2011
Time (UTC)04:41
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_c869d1c284ad8692dffa8c2ab0f4c9cb_31bf3856ad364e35_8.0.7601.17535_none_2e61142dd7489a94.manifest
File versionNot Applicable
File size1,058
Date (UTC)06-Jan-2011
Time (UTC)04:41
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_d649bdcd72fbb3a20641ad9bf481360c_31bf3856ad364e35_8.0.7601.17535_none_5877bdd705288911.manifest
File versionNot Applicable
File size709
Date (UTC)06-Jan-2011
Time (UTC)04:41
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_e09122b2d71b782647d33884aeffa348_31bf3856ad364e35_8.0.7601.17535_none_7d3f1774f65a6bf9.manifest
File versionNot Applicable
File size1,060
Date (UTC)06-Jan-2011
Time (UTC)04:41
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_e57e781110eb01d6badbca0dbc09ba5e_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16732_none_39a2bc12a38f59d8.manifest
File versionNot Applicable
File size1,062
Date (UTC)06-Jan-2011
Time (UTC)04:41
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_ed47ba4040ff1dd9371750e9a6e453a8_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20873_none_b1cf36b949b482c4.manifest
File versionNot Applicable
File size710
Date (UTC)06-Jan-2011
Time (UTC)04:41
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-scripting-jscript_31bf3856ad364e35_8.0.7600.16732_none_f9c237cb87b17313.manifest
File versionNot Applicable
File size22,976
Date (UTC)05-Jan-2011
Time (UTC)07:01
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-scripting-jscript_31bf3856ad364e35_8.0.7600.20873_none_fa219530a0ee9bf8.manifest
File versionNot Applicable
File size22,976
Date (UTC)05-Jan-2011
Time (UTC)06:59
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-scripting-jscript_31bf3856ad364e35_8.0.7601.17535_none_fbab95af84d52b04.manifest
File versionNot Applicable
File size22,976
Date (UTC)05-Jan-2011
Time (UTC)11:05
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-scripting-jscript_31bf3856ad364e35_8.0.7601.21634_none_fc3432309df3b177.manifest
File versionNot Applicable
File size22,976
Date (UTC)05-Jan-2011
Time (UTC)06:52
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-scripting-vbscript_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16732_none_a4820b4c477226d2.manifest
File versionNot Applicable
File size32,316
Date (UTC)05-Jan-2011
Time (UTC)07:10
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-scripting-vbscript_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20873_none_a4e168b160af4fb7.manifest
File versionNot Applicable
File size32,316
Date (UTC)05-Jan-2011
Time (UTC)07:05
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-scripting-vbscript_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17535_none_a66b69304495dec3.manifest
File versionNot Applicable
File size32,316
Date (UTC)05-Jan-2011
Time (UTC)11:09
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-scripting-vbscript_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21634_none_a6f405b15db46536.manifest
File versionNot Applicable
File size32,316
Date (UTC)05-Jan-2011
Time (UTC)06:56
PlatformNot Applicable
File namePackage_10_for_kb2475792_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,962
Date (UTC)06-Jan-2011
Time (UTC)04:42
PlatformNot Applicable
File namePackage_10_for_kb2475792~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size3,896
Date (UTC)06-Jan-2011
Time (UTC)04:41
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb2475792_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size2,403
Date (UTC)06-Jan-2011
Time (UTC)04:42
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb2475792~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size3,829
Date (UTC)06-Jan-2011
Time (UTC)04:41
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb2475792_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size2,249
Date (UTC)06-Jan-2011
Time (UTC)04:42
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb2475792~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size3,602
Date (UTC)06-Jan-2011
Time (UTC)04:41
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb2475792_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size2,231
Date (UTC)06-Jan-2011
Time (UTC)04:42
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb2475792~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size3,588
Date (UTC)06-Jan-2011
Time (UTC)04:41
PlatformNot Applicable
File namePackage_4_for_kb2475792_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size2,875
Date (UTC)06-Jan-2011
Time (UTC)04:42
PlatformNot Applicable
File namePackage_4_for_kb2475792~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size6,368
Date (UTC)06-Jan-2011
Time (UTC)04:41
PlatformNot Applicable
File namePackage_5_for_kb2475792_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,776
Date (UTC)06-Jan-2011
Time (UTC)04:42
PlatformNot Applicable
File namePackage_5_for_kb2475792~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size4,083
Date (UTC)06-Jan-2011
Time (UTC)04:41
PlatformNot Applicable
File namePackage_6_for_kb2475792_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size2,403
Date (UTC)06-Jan-2011
Time (UTC)04:42
PlatformNot Applicable
File namePackage_6_for_kb2475792~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size3,833
Date (UTC)06-Jan-2011
Time (UTC)04:41
PlatformNot Applicable
File namePackage_7_for_kb2475792_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size2,642
Date (UTC)06-Jan-2011
Time (UTC)04:42
PlatformNot Applicable
File namePackage_7_for_kb2475792~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size3,204
Date (UTC)06-Jan-2011
Time (UTC)04:41
PlatformNot Applicable
File namePackage_8_for_kb2475792_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size2,630
Date (UTC)06-Jan-2011
Time (UTC)04:42
PlatformNot Applicable
File namePackage_8_for_kb2475792~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size3,184
Date (UTC)06-Jan-2011
Time (UTC)04:41
PlatformNot Applicable
File namePackage_9_for_kb2475792_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size3,075
Date (UTC)06-Jan-2011
Time (UTC)04:42
PlatformNot Applicable
File namePackage_9_for_kb2475792~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size6,167
Date (UTC)06-Jan-2011
Time (UTC)04:41
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2475792_rtm_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size3,926
Date (UTC)06-Jan-2011
Time (UTC)04:42
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2475792_rtm~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size4,030
Date (UTC)06-Jan-2011
Time (UTC)04:41
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2475792_sp1_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size3,023
Date (UTC)06-Jan-2011
Time (UTC)04:42
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2475792_sp1~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size3,093
Date (UTC)06-Jan-2011
Time (UTC)04:41
PlatformNot Applicable
File nameUpdate-bf.mum
File versionNot Applicable
File size3,834
Date (UTC)06-Jan-2011
Time (UTC)04:42
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-scripting-jscript_31bf3856ad364e35_8.0.7600.16732_none_0416e21dbc12350e.manifest
File versionNot Applicable
File size21,126
Date (UTC)05-Jan-2011
Time (UTC)06:04
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-scripting-jscript_31bf3856ad364e35_8.0.7600.20873_none_04763f82d54f5df3.manifest
File versionNot Applicable
File size21,126
Date (UTC)05-Jan-2011
Time (UTC)05:51
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-scripting-jscript_31bf3856ad364e35_8.0.7601.17535_none_06004001b935ecff.manifest
File versionNot Applicable
File size21,126
Date (UTC)05-Jan-2011
Time (UTC)06:22
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-scripting-jscript_31bf3856ad364e35_8.0.7601.21634_none_0688dc82d2547372.manifest
File versionNot Applicable
File size21,126
Date (UTC)05-Jan-2011
Time (UTC)05:55
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-scripting-vbscript_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16732_none_aed6b59e7bd2e8cd.manifest
File versionNot Applicable
File size31,732
Date (UTC)05-Jan-2011
Time (UTC)06:04
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-scripting-vbscript_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20873_none_af361303951011b2.manifest
File versionNot Applicable
File size31,732
Date (UTC)05-Jan-2011
Time (UTC)05:51
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-scripting-vbscript_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17535_none_b0c0138278f6a0be.manifest
File versionNot Applicable
File size31,732
Date (UTC)05-Jan-2011
Time (UTC)06:22
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-scripting-vbscript_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21634_none_b148b00392152731.manifest
File versionNot Applicable
File size31,732
Date (UTC)05-Jan-2011
Time (UTC)05:56
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-scripting-jscript_31bf3856ad364e35_8.0.7600.16732_none_9da39c47cf5401dd.manifest
File versionNot Applicable
File size22,972
Date (UTC)05-Jan-2011
Time (UTC)06:09
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-scripting-jscript_31bf3856ad364e35_8.0.7600.20873_none_9e02f9ace8912ac2.manifest
File versionNot Applicable
File size22,972
Date (UTC)05-Jan-2011
Time (UTC)05:57
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-scripting-jscript_31bf3856ad364e35_8.0.7601.17535_none_9f8cfa2bcc77b9ce.manifest
File versionNot Applicable
File size22,972
Date (UTC)05-Jan-2011
Time (UTC)06:27
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-scripting-jscript_31bf3856ad364e35_8.0.7601.21634_none_a01596ace5964041.manifest
File versionNot Applicable
File size22,972
Date (UTC)05-Jan-2011
Time (UTC)06:01
PlatformNot Applicable

Dodatkowe pliki dla wszystkich obsługiwanych wersji systemu Windows Server 2008 R2 dla systemów opartych na procesorach IA-64

File nameIa64_18174a8fb45f665a7d93e983295adbb0_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20873_none_1040e08c18ac8a77.manifest
File versionNot Applicable
File size1,060
Date (UTC)06-Jan-2011
Time (UTC)04:41
PlatformNot Applicable
File nameIa64_31e6d98f99100f8879f3703d7b96d2d0_31bf3856ad364e35_8.0.7600.20873_none_2a7eb37c30049c5c.manifest
File versionNot Applicable
File size1,058
Date (UTC)06-Jan-2011
Time (UTC)04:41
PlatformNot Applicable
File nameIa64_49100fbf4dacaa3d9ce360a7446b4b37_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17535_none_ae9e851a1c59ca8e.manifest
File versionNot Applicable
File size1,060
Date (UTC)06-Jan-2011
Time (UTC)04:41
PlatformNot Applicable
File nameIa64_611a31a3cdb9eaea91aeb195bfb5c7c3_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21634_none_8cc1d623e87e37d7.manifest
File versionNot Applicable
File size1,060
Date (UTC)06-Jan-2011
Time (UTC)04:41
PlatformNot Applicable
File nameIa64_6799be5fb304d5d99e0f06fdfbd952d8_31bf3856ad364e35_8.0.7601.17535_none_358e60ce31e07b5e.manifest
File versionNot Applicable
File size1,058
Date (UTC)06-Jan-2011
Time (UTC)04:41
PlatformNot Applicable
File nameIa64_90db96290875f1a7c127006c9aadb965_31bf3856ad364e35_8.0.7601.21634_none_8bfcc5013eec4472.manifest
File versionNot Applicable
File size1,058
Date (UTC)06-Jan-2011
Time (UTC)04:41
PlatformNot Applicable
File nameIa64_98673aa263aafb9e7a98ae34c45ddbfb_31bf3856ad364e35_8.0.7600.16732_none_a789834da8f36eff.manifest
File versionNot Applicable
File size1,058
Date (UTC)06-Jan-2011
Time (UTC)04:41
PlatformNot Applicable
File nameIa64_cbddcadb9162c305d0ea78256a00749a_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16732_none_e86aeaeba106c50e.manifest
File versionNot Applicable
File size1,060
Date (UTC)06-Jan-2011
Time (UTC)04:41
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-scripting-jscript_31bf3856ad364e35_8.0.7600.16732_none_9da5403dcf520ad9.manifest
File versionNot Applicable
File size22,974
Date (UTC)05-Jan-2011
Time (UTC)06:58
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-scripting-jscript_31bf3856ad364e35_8.0.7600.20873_none_9e049da2e88f33be.manifest
File versionNot Applicable
File size22,974
Date (UTC)05-Jan-2011
Time (UTC)06:55
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-scripting-jscript_31bf3856ad364e35_8.0.7601.17535_none_9f8e9e21cc75c2ca.manifest
File versionNot Applicable
File size22,974
Date (UTC)05-Jan-2011
Time (UTC)07:08
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-scripting-jscript_31bf3856ad364e35_8.0.7601.21634_none_a0173aa2e594493d.manifest
File versionNot Applicable
File size22,974
Date (UTC)05-Jan-2011
Time (UTC)06:55
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-scripting-vbscript_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16732_none_486513be8f12be98.manifest
File versionNot Applicable
File size32,314
Date (UTC)05-Jan-2011
Time (UTC)07:03
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-scripting-vbscript_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20873_none_48c47123a84fe77d.manifest
File versionNot Applicable
File size32,314
Date (UTC)05-Jan-2011
Time (UTC)06:59
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-scripting-vbscript_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17535_none_4a4e71a28c367689.manifest
File versionNot Applicable
File size32,314
Date (UTC)05-Jan-2011
Time (UTC)07:12
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-scripting-vbscript_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21634_none_4ad70e23a554fcfc.manifest
File versionNot Applicable
File size32,314
Date (UTC)05-Jan-2011
Time (UTC)06:58
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb2475792_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size2,243
Date (UTC)06-Jan-2011
Time (UTC)04:41
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb2475792~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size3,393
Date (UTC)06-Jan-2011
Time (UTC)04:41
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb2475792_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size2,225
Date (UTC)06-Jan-2011
Time (UTC)04:41
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb2475792~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size3,379
Date (UTC)06-Jan-2011
Time (UTC)04:41
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb2475792_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size2,438
Date (UTC)06-Jan-2011
Time (UTC)04:41
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb2475792~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size3,194
Date (UTC)06-Jan-2011
Time (UTC)04:41
PlatformNot Applicable
File namePackage_4_for_kb2475792_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size2,426
Date (UTC)06-Jan-2011
Time (UTC)04:41
PlatformNot Applicable
File namePackage_4_for_kb2475792~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size3,174
Date (UTC)06-Jan-2011
Time (UTC)04:41
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2475792_rtm_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size2,141
Date (UTC)06-Jan-2011
Time (UTC)04:41
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2475792_rtm~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size2,182
Date (UTC)06-Jan-2011
Time (UTC)04:41
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2475792_sp1_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,902
Date (UTC)06-Jan-2011
Time (UTC)04:41
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2475792_sp1~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,938
Date (UTC)06-Jan-2011
Time (UTC)04:41
PlatformNot Applicable
File nameUpdate-bf.mum
File versionNot Applicable
File size2,538
Date (UTC)06-Jan-2011
Time (UTC)04:41
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-scripting-jscript_31bf3856ad364e35_8.0.7600.16732_none_0416e21dbc12350e.manifest
File versionNot Applicable
File size21,126
Date (UTC)05-Jan-2011
Time (UTC)06:04
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-scripting-jscript_31bf3856ad364e35_8.0.7600.20873_none_04763f82d54f5df3.manifest
File versionNot Applicable
File size21,126
Date (UTC)05-Jan-2011
Time (UTC)05:51
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-scripting-jscript_31bf3856ad364e35_8.0.7601.17535_none_06004001b935ecff.manifest
File versionNot Applicable
File size21,126
Date (UTC)05-Jan-2011
Time (UTC)06:22
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-scripting-jscript_31bf3856ad364e35_8.0.7601.21634_none_0688dc82d2547372.manifest
File versionNot Applicable
File size21,126
Date (UTC)05-Jan-2011
Time (UTC)05:55
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-scripting-vbscript_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16732_none_aed6b59e7bd2e8cd.manifest
File versionNot Applicable
File size31,732
Date (UTC)05-Jan-2011
Time (UTC)06:04
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-scripting-vbscript_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20873_none_af361303951011b2.manifest
File versionNot Applicable
File size31,732
Date (UTC)05-Jan-2011
Time (UTC)05:51
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-scripting-vbscript_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17535_none_b0c0138278f6a0be.manifest
File versionNot Applicable
File size31,732
Date (UTC)05-Jan-2011
Time (UTC)06:22
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-scripting-vbscript_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21634_none_b148b00392152731.manifest
File versionNot Applicable
File size31,732
Date (UTC)05-Jan-2011
Time (UTC)05:56
PlatformNot Applicable