Opis pakietu poprawek programu Access 2010 (ace-x-none.msp): 22 lutego 2011

Dotyczy: Access 2010

Streszczenie


W tym artykule opisano problemy programu Microsoft Access 2010, które zostały naprawione w pakiecie poprawek z dnia 22 lutego 2011.

WPROWADZENIE


Problemy rozwiązywane przez ten pakiet poprawek

 • Następujący komunikat o błędzie podczas próby otwarcia kwerendy krzyżowej typu, która zawiera wartość null jako jedną z nazw kolumn w programie Microsoft Access 2010:

  Błąd zastrzeżony (-5500); nie ma żadnych wiadomości dla tego błędu.
 • Rozważ następujący scenariusz:
  • Możesz utworzyć kwerendę, która jest oparta na tabeli w zewnętrznej bazie danych w programie Access 2010.
  • Przeniesienie lub zmiana nazwy zewnętrznej bazy danych, a następnie tabeli jest łączony ponownie.
  • Podczas próby otwarcia kwerendy, który został utworzony.
  W tym scenariuszu nie można otworzyć kwerendy. Ponadto zostanie wyświetlony następujący komunikat o błędzie:

  Odwołanie do obiektu Nieprawidłowa baza danych.
 • Załóżmy, utworzyć tabelę łącze connectivity (ODBC) otwórz bazę danych w programie Access 2010. Tabela z łączami ODBC łączenie się z serwerem SQL. Następnie wielu użytkowników wstawiania danych do tabeli Powiązanie ODBC lub w jego pobliżu jednocześnie. W tej sytuacji innego użytkownika dane są wyświetlane w tabeli Powiązanie ODBC zamiast danych, które zostały wstawione. Jednak rzeczywiste dane w tabeli SQL jest poprawna.

Rozwiązanie


Informacje o poprawce

Obsługiwana poprawka jest udostępniana przez firmę Microsoft. Jednak ta poprawka jest przeznaczona tylko do usunięcia problemu opisanego w tym artykule. Zastosuj poprawkę tylko w systemach, w których występuje problem opisany w tym artykule. Ta poprawka może być wciąż w fazie testowania. Jeśli dany system nie jest poważnie narażony na ten problem, firma Microsoft zaleca, aby poczekać na następną aktualizację oprogramowania zawierającą tę poprawkę.

Jeśli poprawka jest dostępna do pobrania, pojawi się sekcja "Poprawka dostępna do pobrania" na początku tego artykułu z bazy wiedzy Knowledge Base. Jeśli nie ma tej sekcji, skontaktuj się z Obsługą i Wsparciem Klienta Microsoft w celu uzyskania poprawki.

Uwaga Jeśli wystąpią dodatkowe błędy lub konieczność rozwiązania problemu, być może trzeba będzie utworzyć osobne zlecenie usługi. Zwykłe koszty obsługi będą zastosowane do dodatkowych pytań i problemów, których nie można rozwiązać przy użyciu określonej poprawki. Aby uzyskać pełną listę numerów telefonów działu obsługi klienta firmy Microsoft lub utworzyć osobne zlecenie usługi odwiedź następujące witryny firmy Microsoft:
Uwaga "Poprawka dostępna do pobrania" zawiera listę języków, dla których dostępna jest poprawka. Jeśli odpowiedni język nie jest widoczny, to dlatego, że poprawka nie jest dostępna dla danego języka.

Wymagania wstępne

Aby zastosować ten pakiet poprawek, musi mieć zainstalowany 2010 dostępu.

Wymagania dotyczące ponownego uruchomienia

Może nie być konieczne ponowne uruchomienie komputera po zastosowaniu tej poprawki.

Informacje dotyczące zastępowania poprawek

Ta poprawka nie zastępuje wcześniej wydanej poprawki.

Informacje dotyczące rejestru

Aby użyć poprawki w tym pakiecie, nie trzeba wprowadzać żadnych zmian w rejestrze.

Informacje o plikach

Ta poprawka może nie zawierać wszystkich plików, które są niezbędne do pełnej aktualizacji produktu do nowszej kompilacji. Ta poprawka zawiera tylko pliki, które są niezbędne do rozwiązania problemów wymienionych w tym artykule.


Wersja globalna tego pakietu poprawek używa pakietu Instalator systemu Microsoft Windows, aby zainstalować pakiet poprawek. Daty i godziny odpowiadające tym plikom są wymienione w formacie uniwersalnego czasu koordynowanego (UTC, Coordinated Universal Time) w poniższej tabeli. Po wyświetleniu informacji dotyczących plików są one konwertowane na czas lokalny. Aby zobaczyć różnicę między czasem UTC i czasem lokalnym, należy użyć karty Strefa czasowa w elemencie Data i godzina w Panelu sterowania.


x86

Pobieranie informacji

Nazwa plikuWersja plikuRozmiar plikuDataGodzinaPlatforma
Office2010-kb2475874-fullfile-x86-glb.exe14.0.5136.50002,531,8323-Feb-1123:54x86

Informacje dotyczące plików msp Instalator systemu Microsoft Windows

Nazwa plikuWersja plikuRozmiar plikuDataGodzinaPlatforma
Ace-x-none.mspNie dotyczy1,497,6003-Feb-1112:53Nie dotyczy

Access-x-none.msp informacji

Nazwa plikuWersja plikuRozmiar plikuDataGodzinaPlatforma
Acecore.dll14.0.5132.50002,194,3128-Dec-1014:31x86
Acees.dll14.0.5119.5000686,50414-Jul-1011:46x86

x64

Pobieranie informacji

Nazwa plikuWersja plikuRozmiar plikuDataGodzinaPlatforma
Office2010-kb2475874-fullfile-x64-glb.exe14.0.5136.50002,837,7204-Feb-111:07x86

Informacje dotyczące plików msp Instalator systemu Microsoft Windows

Nazwa plikuWersja plikuRozmiar plikuDataGodzinaPlatforma
Ace-x-none.mspNie dotyczy1,792,5123-Feb-1113:34Nie dotyczy

Access-x-none.msp informacji

Nazwa plikuWersja plikuRozmiar plikuDataGodzinaPlatforma
Acecore.dll14.0.5132.50003,212,6808-Dec-1014:32x64
Acees.dll14.0.5119.50001,013,16014-Jul-1011:46x64

Powiązane artykuły


Aby uzyskać więcej informacji dotyczących terminologii aktualizacji oprogramowania, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
824684 Opis standardowej terminologii używanej do opisywania aktualizacji oprogramowania firmy Microsoft