KB2478514-FIX: "proces scalania nie może uzyskać dostępu do danych wiersza" występuje, gdy Agent scalania zatrzymał się, a w kolumnie genstatus w tabeli systemowej msmerge_genhistory wiersze ustawiono wartość 4.

Dotyczy: SQL Server 2008 R2SQL Server 2008

Firma Microsoft rozpowszechnia poprawki programu Microsoft SQL Server 2008 lub SQL 2008 R2 w postaci jednego pliku do pobrania. Ponieważ poprawki są zbiorcze, każde nowe wydanie zawiera wszystkie poprawki i wszystkie poprawki zabezpieczeń, które zostały uwzględnione w poprzedniej wersji rozwiązania programu SQL Server 2008 lub SQL 2008 R2.

Symptomy


Użytkownik tworzy replikację scalającą korzystającą z synchronizacji sieci Web w programie Microsoft SQL Server 2008 lub SQL Server 2008 R2. Zauważysz, że Agent scalania nie zastosuje zmian pobierania ani przekazywania zmian do bazy danych. W przypadku wystąpienia tego problemu jest rejestrowany komunikat o błędzie podobny do następującego wzorca w pliku dziennika w pełnym dzienniku scalania Agent:
Subskrybent OLE DB "Subscriber": {Call sp_MSgetonerow (?,?,?) } Subskrybent OLE DB "Subscriber": {Call sp_MSenumcolumns (?,?)} Proces scalania nie może uzyskać dostępu do danych wiersza na subskrybencie. Podczas rozwiązywania problemów ponownie uruchom synchronizację z pełnym rejestrowaniem historii i określ plik wyjściowy, w którym chcesz pisać, lub Uruchom narzędzie SQL Profiler, aby zidentyfikować źródło niepowodzenia.
Ważne Aby potwierdzić, że ten problem występuje, należy wyświetlić wiersze z kolumną genstatus w tabeli systemowej MSmerge_genhistory . W tych wierszach ustawiono wartość 4. W przypadku kolumny genstatus jest ona zwykle ustawiona na wartość 4 , gdy Agent wstawia dane. Jednak nieprzerwany Agent może opuścić kolumnę genstatus równą 4. Kolumna genstatus o wartości 4 powinna zostać przetworzona przy następnym uruchomieniu agenta. Jednak w tym scenariuszu próba ponownego uruchomienia agenta powoduje zatrzymanie komunikatu o błędzie przypominającego wymieniony tutaj komunikat.

Rozwiązanie


Poprawka dotycząca tego problemu została wydana po raz pierwszy w aktualizacji zbiorczej 3. Aby uzyskać więcej informacji na temat uzyskiwania tego pakietu aktualizacji zbiorczej dla programu SQL Server 2008, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
2498535 Pakiet aktualizacji zbiorczej 3 dla programu SQL Server 2008 z dodatkiem Service Pack 2
Uwaga Ponieważ kompilacja jest zbiorcza, każdy nowy pakiet poprawek zawiera wszystkie poprawki i wszystkie poprawki zabezpieczeń, które zostały dołączone do poprzedniej wersji poprawki SQL Server 2008. Zalecamy zastosowanie najnowszego wydania poprawki zawierającego tę poprawkę. Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
956909 Kompilacje programu SQL Server 2008 wydane po wydaniu programu SQL Server 2008

SQL Server 2008 R2 z dodatkiem Service Pack 1

Poprawka dotycząca tego problemu została wydana po raz pierwszy w aktualizacji zbiorczej 1 dla programu SQL Server 2008 R2 z dodatkiem Service Pack 1. Aby uzyskać więcej informacji na temat sposobu uzyskiwania tego zbiorczego pakietu aktualizacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
2544793 Pakiet aktualizacji zbiorczej 1 dla programu SQL Server 2008 R2 z dodatkiem Service Pack 1
Uwaga Ponieważ kompilacja jest zbiorcza, każdy nowy pakiet poprawek zawiera wszystkie poprawki i wszystkie poprawki zabezpieczeń dołączone do poprzedniej wersji poprawki SQL Server 2008 R2. Zalecamy zastosowanie najnowszego wydania poprawki zawierającego tę poprawkę. Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
2567616 Kompilacje programu SQL Server 2008 R2, które zostały wydane po opublikowaniu dodatku Service Pack 1 dla programu SQL Server 2008 R2

SQL Server 2008 R2

Poprawka dotycząca tego problemu została wydana po raz pierwszy w aktualizacji zbiorczej 7. Aby uzyskać więcej informacji na temat sposobu uzyskiwania tego zbiorczego pakietu aktualizacji dla programu SQL Server 2008 R2, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
2507770 Pakiet aktualizacji zbiorczej 7 dla programu SQL Server 2008 R2
Uwaga Ponieważ kompilacja jest zbiorcza, każdy nowy pakiet poprawek zawiera wszystkie poprawki i wszystkie poprawki zabezpieczeń dołączone do poprzedniej wersji poprawki SQL Server 2008 R2. Zalecamy zastosowanie najnowszego wydania poprawki zawierającego tę poprawkę. Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
981356 Kompilacje programu SQL Server 2008 R2, które zostały wydane po opublikowaniu programu SQL Server 2008 R2

Stan


Firma Microsoft potwierdziła, że jest to problem występujący w produktach firmy Microsoft wymienionych w sekcji "dotyczy".

Więcej informacji


Aby uzyskać więcej informacji na temat synchronizacji sieci Web dla replikacji scalającej, odwiedź następującą witrynę internetową Microsoft Developer Network (MSDN):Aby uzyskać więcej informacji na temat zmian plików oraz informacje na temat warunków wstępnych dotyczących stosowania zbiorczego pakietu aktualizacji zawierającego poprawkę opisaną w tym artykule z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
2498535 Pakiet aktualizacji zbiorczej 3 dla programu SQL Server 2008 z dodatkiem Service Pack 2

Informacje


Aby uzyskać więcej informacji na temat list kompilacji dostępnych po wydaniu programu SQL Server 2008, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
956909 Kompilacje programu SQL Server 2008 wydane po wydaniu programu SQL Server 2008
Aby uzyskać więcej informacji dotyczących modelu obsługi przyrostowej dla programu SQL Server, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
935897 Model obsługi przyrostowej jest dostępny w zespole programu SQL Server w celu dostarczenia poprawek dotyczących zgłaszanych problemów
Aby uzyskać więcej informacji na temat schematu nazewnictwa dla aktualizacji programu SQL Server, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
822499 Nowy schemat nazewnictwa dla pakietów aktualizacji oprogramowania Microsoft SQL Server
Aby uzyskać więcej informacji o terminologii dotyczącej aktualizacji oprogramowania, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
824684 Opis standardowej terminologii używanej do opisywania aktualizacji oprogramowania firmy Microsoft