MS11-039: Opis aktualizacji zabezpieczeń programu .NET Framework 3.5 w systemach Windows XP z dodatkiem Service Pack 3 i Windows Server 2003 z dodatkiem Service Pack 2: 14 czerwca 2011

WPROWADZENIE

Firma Microsoft wydała biuletyn zabezpieczeń MS11-039. Aby wyświetlić pełny biuletyn zabezpieczeń, odwiedź jedną z następujących witryn firmy Microsoft w sieci Web:

Jak uzyskać pomoc i obsługę techniczną związaną z tą aktualizacją zabezpieczeń

Użytkownicy domowi mogą nieodpłatnie uzyskać pomoc techniczną, korzystając z numeru telefonu 1-866-PCSAFETY w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie lub kontaktując się z lokalnym oddziałem firmy Microsoft. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobu kontaktowania się z lokalnym oddziałem firmy Microsoft w sprawie pomocy technicznej dotyczącej problemów z aktualizacjami zabezpieczeń, odwiedź witrynę międzynarodowej pomocy technicznej firmy Microsoft w sieci Web: Klienci w Ameryce Północnej mogą również uzyskać natychmiastowy dostęp do nieograniczonej nieodpłatnej pomocy świadczonej przy użyciu poczty e-mail lub w trybie rozmowy (czatu), odwiedzając następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web: Przedsiębiorstwa mogą uzyskać pomoc techniczną dotyczącą aktualizacji zabezpieczeń za pomocą danych kontaktowych pomocy technicznej, z których zwykle korzystają.

Więcej informacji

Informacje dotyczące pobierania

Następujący plik jest dostępny do pobrania w Centrum pobierania Microsoft:

Plik do pobrania Pobierz pakiet teraz.

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobów pobierania plików pomocy technicznej firmy Microsoft, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
119591 Jak uzyskać pliki pomocy technicznej firmy Microsoft w usługach online
Firma Microsoft przeskanowała ten plik w poszukiwaniu wirusów. Firma Microsoft użyła najnowszego oprogramowania do wykrywania wirusów dostępnego w dniu opublikowania pliku. Plik jest przechowywany na serwerach o podwyższonym poziomie zabezpieczeń, które utrudniają wprowadzanie nieautoryzowanych zmian w pliku.

Wymagania wstępne

Aby można było zainstalować tę aktualizację, na komputerze musi być zainstalowany Instalator Windows 3.1 lub nowszy. Aby uzyskać najnowszą wersję Instalatora Windows, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:

Znane problemy i dodatkowe informacje dotyczące tej aktualizacji zabezpieczeń

Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące problemów z instalacją programu .NET Framework 3.5, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
923100 Podczas próby zainstalowania aktualizacji dla programu .NET Framework w wersji 1.0, 1.1, 2.0, 3.0 lub 3.5 może zostać wyświetlony kod błędu „0x643” usługi Windows Update lub kod błędu „1603” Instalatora Windows923101 Komunikat o błędzie podczas próby instalacji aktualizacji zabezpieczeń dla programu .NET Framework 2.0 na komputerze z systemem Windows Server 2003 x64 Edition: Błąd 1324. Folder „Program Files” zawiera nieprawidłowy znak.2197148 Znany problem z aktualizacjami dla programów Microsoft .NET Framework 3.5 i Microsoft .NET Framework 2.0 z dodatkiem Service Pack 12260913 POPRAWKA: Aktualizacja programu .NET Framework może zakończyć się niepowodzeniem i mogą zostać usunięte niektóre pliki z pamięci podręcznej GAC

2263996 Stosowanie poprawek do programu Microsoft Framework może zakończyć się niepowodzeniem i wyświetleniem błędu „Odmowa dostępu” lub „Plik w użyciu”

Przełączniki wiersza polecenia tej aktualizacji

Aby uzyskać informacje o różnych przełącznikach wiersza polecenia obsługiwanych przez tę aktualizację, zapoznaj się z dokumentem Przełączniki wiersza polecenia Instalatora Windows.

Aby uzyskać więcej informacji na temat Instalatora Windows, odwiedź witrynę MSDN w sieci Web poświęconą Instalatorowi Windows.

Wymaganie dotyczące ponownego uruchomienia

O ile aktualizowane pliki nie są zablokowane ani używane, po zastosowaniu tej aktualizacji nie trzeba ponownie uruchamiać systemu. Jednak zainstalowanie tej aktualizacji wyzwala ponowne uruchomienie wszystkich usług związanych z programem Internet Information Services (IIS), takich jak usługi IISADMIN, W3SVC, FTP i SMTP. Jest to spowodowane tym, że podstawowy składnik programu .NET Framework zawiera instrukcje dotyczące ponownego uruchomienia tych usług. Dlatego zastosowanie dowolnej aktualizacji do produktu spowoduje wykonanie tych instrukcji ponownego uruchomienia.

Informacje dotyczące usuwania aktualizacji

Aby usunąć tę aktualizację, należy użyć elementu Dodaj lub usuń programy w Panelu sterowania.


Informacje o zastępowaniu aktualizacji

Ta aktualizacja zabezpieczeń nie zastępuje żadnej wcześniejszej aktualizacji zabezpieczeń.

INFORMACJE O PLIKACH

Wersja angielskojęzyczna (Stany Zjednoczone) tej aktualizacji zabezpieczeń ma atrybuty plików wymienione w poniższej tabeli (lub nowsze). Daty i godziny odpowiadające tym plikom zostały podane w formacie uniwersalnego czasu koordynowanego (UTC). Podczas wyświetlania informacji dotyczących plików są one konwertowane na czas lokalny. Aby zobaczyć różnicę między czasem UTC i czasem lokalnym, należy skorzystać z karty Strefa czasowa apletu Data i godzina w Panelu sterowania.

Wszystkie obsługiwane wersje systemów opartych na procesorach x86

File nameFile versionFile sizeDateTime
System.dll2.0.50727.18892,985,98419-Jan-201112:35

Wszystkie obsługiwane wersje systemów opartych na procesorach x64

File nameFile versionFile sizeDateTime
System.dll2.0.50727.18892,985,98419-Jan-201112:09
System.dll2.0.50727.18892,985,98419-Jan-201112:35

Wszystkie obsługiwane wersje systemów opartych na procesorach IA-64

File nameFile versionFile sizeDateTime
System.dll2.0.50727.18892,985,98419-Jan-201112:09
System.dll2.0.50727.18892,985,98419-Jan-201112:35
Właściwości

Identyfikator artykułu: 2478656 — ostatni przegląd: 16.06.2011 — zmiana: 1

Opinia