ICal części wiadomości e-mail zawierają nieprawidłowe wpisy, gdy są wysyłane ze skrzynką pocztową programu Exchange Server 2003 do skrzynki pocztowej programu Exchange Server 2010


Objawy


Rozważmy następujący scenariusz. Microsoft Exchange Server 2003 użytkownik wysyła wiadomość e-mail, która zawiera Internet Calendar (iCal) części do użytkownika programu Exchange Server 2010. Użytkownik programu Exchange Server 2010 pobiera tę wiadomość e-mail przy użyciu usługi sieci Web programu Exchange (EWS) lub klienta IMAP. W tym scenariuszu iCal części zawierają nieprawidłowe wpisy. W związku z tym pewne funkcje, które wymagają iCal nie działają. Na przykład przycisk Zaakceptuj i przycisk Odrzuć brakuje w wezwaniu na spotkanie. Lub Strefa czasowa właściwość zawiera karetki zwrotu wysuwu wiersza (CRLF).

Rozwiązanie


Aby rozwiązać ten problem, należy zainstalować następujący pakiet zbiorczy aktualizacji:
2579150 Opis pakietu zbiorczego aktualizacji 4 dla programu Exchange Server 2010 z dodatkiem Service Pack 1

Stan


Firma Microsoft potwierdziła, że jest to problem występujący w produktach firmy Microsoft wymienionych w sekcji „Dotyczy”.

Więcej informacji


Aby uzyskać właściwości strefy czasowej odwiedź następujące witryny firmy Microsoft: