MS11-012: Luki w zabezpieczeniach sterowników trybu jądra systemu Windows umożliwiają podniesienie uprawnień

WPROWADZENIE

Firma Microsoft wydała biuletyn zabezpieczeń MS11-012. Aby wyświetlić pełny biuletyn zabezpieczeń, odwiedź jedną z następujących witryn firmy Microsoft w sieci Web:

Jak uzyskać pomoc i obsługę techniczną związaną z tą aktualizacją zabezpieczeń

Użytkownicy domowi mogą nieodpłatnie uzyskać pomoc techniczną, korzystając z numeru telefonu 1-866-PCSAFETY w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie lub kontaktując się z lokalnym oddziałem firmy Microsoft. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobu kontaktowania się z lokalnym oddziałem firmy Microsoft w sprawie pomocy technicznej dotyczącej problemów z aktualizacjami zabezpieczeń, odwiedź witrynę międzynarodowej pomocy technicznej firmy Microsoft w sieci Web: Klienci w Ameryce Północnej mogą również uzyskać natychmiastowy dostęp do nieograniczonej nieodpłatnej pomocy świadczonej przy użyciu poczty e-mail lub w trybie rozmowy (czatu), odwiedzając następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web: Przedsiębiorstwa mogą uzyskać pomoc techniczną dotyczącą aktualizacji zabezpieczeń za pomocą danych kontaktowych pomocy technicznej, z których zwykle korzystają.

INFORMACJE O PLIKACH

Wersja angielskojęzyczna (Stany Zjednoczone) tej aktualizacji oprogramowania instaluje pliki, których atrybuty wymieniono w poniższych tabelach. Daty i godziny odpowiadające tym plikom zostały podane w formacie uniwersalnego czasu koordynowanego (UTC). Daty i godziny odpowiadające tym plikom są wyświetlane na komputerze lokalnym w formacie czasu lokalnego z uwzględnieniem bieżącego ustawienia czasu letniego. Wartości daty i godziny mogą ulec zmianie w wyniku wykonania pewnych operacji na plikach.

Informacje o plikach w systemach Windows XP i Windows Server 2003

 • Pliki dotyczące określonego etapu rozwoju (RTM, SPn) i składnika usługi (QFE, GDR) zostały wymienione w kolumnach „SP requirement” (Wymagany dodatek SP) i „Service branch” (Składnik usługi).
 • Składniki usługi GDR zawierają tylko publicznie rozpowszechniane poprawki rozwiązujące często występujące i krytyczne problemy. Składniki usługi QFE zawierają nie tylko publicznie rozpowszechniane poprawki.
 • Oprócz plików wymienionych w poniższych tabelach ta aktualizacja oprogramowania instaluje skojarzony z nimi plik wykazu zabezpieczeń (KBnumer.cat) podpisany za pomocą podpisu cyfrowego firmy Microsoft.

Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows XP dla systemów opartych na procesorach x86

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformSP requirementService branch
Win32k.sys5.1.2600.60641,854,97631-Dec-201013:10x86SP3SP3GDR
Win32k.sys5.1.2600.60641,864,06431-Dec-201013:14x86SP3SP3QFE
W32ksign.dll5.1.2600.606430,20831-Dec-201014:05x86NoneNot applicable

Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows Server 2003 i Windows XP Professional dla systemów opartych na procesorach x64

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformSP requirementService branch
Win32k.sys5.2.3790.48134,563,45601-Jan-201123:21x64SP2SP2GDR
Win32k.sys5.2.3790.48134,581,88801-Jan-201123:19x64SP2SP2QFE

Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows Server 2003 dla systemów opartych na procesorach x86

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformSP requirementService branch
Win32k.sys5.2.3790.48131,857,02431-Dec-201013:51x86SP2SP2GDR
Win32k.sys5.2.3790.48131,867,77631-Dec-201013:35x86SP2SP2QFE

Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows Server 2003 dla systemów opartych na procesorach IA-64

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformSP requirementService branch
Win32k.sys5.2.3790.48135,587,45601-Jan-201107:21IA-64SP2SP2GDR
Win32k.sys5.2.3790.48135,606,40001-Jan-201107:18IA-64SP2SP2QFE

Informacje o plikach w systemach Windows Vista i Windows Server 2008

 • Pliki dotyczące określonego produktu, etapu rozwoju (RTM, SPn) i składnika usługi (LDR, GDR) można zidentyfikować przez sprawdzenie wersji pliku, jak pokazano w poniższej tabeli:

  WersjaProduktEtap rozwojuSkładnik usługi
  6.0.6000.16xxxWindows VistaRTMGDR
  6.0.6000.20xxxWindows VistaRTMLDR
  6.0.6001.18xxxWindows Vista SP1 i Windows Server 2008 SP1SP1GDR
  6.0.6001.22xxxWindows Vista SP1 i Windows Server 2008 SP1SP1LDR
  6.0.6002.18xxxWindows Vista SP2 i Windows Server 2008 SP2SP2GDR
  6.0.6002.22xxxWindows Vista SP2 i Windows Server 2008 SP2SP2LDR
 • Dodatek Service Pack 1 jest zintegrowany z pierwotnie wydaną wersją systemu Windows Server 2008. Dlatego pliki dla wersji RTM dotyczą tylko systemu Windows Vista. Pliki dla wersji RTM są oznaczone numerem wersji 6.0.0000.xxxxxx.
 • Składniki usługi GDR zawierają tylko publicznie rozpowszechniane poprawki rozwiązujące często występujące i krytyczne problemy. Składniki usługi LDR zawierają nie tylko publicznie rozpowszechniane poprawki.
 • Pliki manifestu (manifest) i pliki MUM (mum) instalowane dla poszczególnych środowisk zostały wymienione osobno. Pliki MUM i pliki manifestu oraz skojarzone z nimi pliki wykazu zabezpieczeń (cat) są kluczowe z punktu widzenia kontroli stanu zaktualizowanego składnika. Pliki wykazu zabezpieczeń (ich atrybuty nie zostały wymienione) są podpisane za pomocą podpisu cyfrowego firmy Microsoft.

Wszystkie obsługiwane wersje systemów Windows Vista i Windows Server 2008 dla systemów opartych na procesorach x86

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Win32k.sys6.0.6001.185732,038,78431-Dec-201013:25x86
Win32k.sys6.0.6001.228242,039,29631-Dec-201013:24x86
Win32k.sys6.0.6002.183652,039,80831-Dec-201013:57x86
Win32k.sys6.0.6002.225602,048,00031-Dec-201013:59x86

Wszystkie obsługiwane wersje systemów Windows Vista i Windows Server 2008 dla systemów opartych na procesorach x64

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Win32k.sys6.0.6001.185732,755,58431-Dec-201013:46x64
Win32k.sys6.0.6001.228242,756,09631-Dec-201013:45x64
Win32k.sys6.0.6002.183652,757,63231-Dec-201014:16x64
Win32k.sys6.0.6002.225602,760,19231-Dec-201014:23x64

Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows Server 2008 dla systemów opartych na procesorach IA-64

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Win32k.sys6.0.6001.185736,633,98431-Dec-201013:33IA-64
Win32k.sys6.0.6001.228246,629,88831-Dec-201013:34IA-64
Win32k.sys6.0.6002.183656,633,98431-Dec-201013:59IA-64
Win32k.sys6.0.6002.225606,643,71231-Dec-201014:02IA-64

Informacje o dodatkowych plikach dla systemów Windows Vista i Windows Server 2008

Dodatkowe pliki dla wszystkich obsługiwanych wersji systemów Windows Vista i Windows Server 2008 dla systemów opartych na procesorach x86

File namePackage_1_for_kb2479628_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot applicable
File size1,746
Date (UTC)01-Jan-2011
Time (UTC)10:36
PlatformNot applicable
File namePackage_1_for_kb2479628~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot applicable
File size2,447
Date (UTC)01-Jan-2011
Time (UTC)10:36
PlatformNot applicable
File namePackage_2_for_kb2479628_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot applicable
File size1,909
Date (UTC)01-Jan-2011
Time (UTC)10:36
PlatformNot applicable
File namePackage_2_for_kb2479628~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot applicable
File size2,614
Date (UTC)01-Jan-2011
Time (UTC)10:36
PlatformNot applicable
File namePackage_3_for_kb2479628_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot applicable
File size1,751
Date (UTC)01-Jan-2011
Time (UTC)10:36
PlatformNot applicable
File namePackage_3_for_kb2479628~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot applicable
File size2,452
Date (UTC)01-Jan-2011
Time (UTC)10:36
PlatformNot applicable
File namePackage_4_for_kb2479628_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot applicable
File size1,751
Date (UTC)01-Jan-2011
Time (UTC)10:36
PlatformNot applicable
File namePackage_4_for_kb2479628~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot applicable
File size2,454
Date (UTC)01-Jan-2011
Time (UTC)10:36
PlatformNot applicable
File namePackage_5_for_kb2479628_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot applicable
File size2,385
Date (UTC)01-Jan-2011
Time (UTC)10:36
PlatformNot applicable
File namePackage_5_for_kb2479628~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot applicable
File size3,104
Date (UTC)01-Jan-2011
Time (UTC)10:36
PlatformNot applicable
File namePackage_6_for_kb2479628_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot applicable
File size2,228
Date (UTC)01-Jan-2011
Time (UTC)10:36
PlatformNot applicable
File namePackage_6_for_kb2479628~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot applicable
File size2,942
Date (UTC)01-Jan-2011
Time (UTC)10:36
PlatformNot applicable
File namePackage_7_for_kb2479628_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot applicable
File size2,228
Date (UTC)01-Jan-2011
Time (UTC)10:36
PlatformNot applicable
File namePackage_7_for_kb2479628~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot applicable
File size2,942
Date (UTC)01-Jan-2011
Time (UTC)10:36
PlatformNot applicable
File namePackage_for_kb2479628_client_1_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot applicable
File size1,363
Date (UTC)01-Jan-2011
Time (UTC)10:36
PlatformNot applicable
File namePackage_for_kb2479628_client_1~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot applicable
File size1,382
Date (UTC)01-Jan-2011
Time (UTC)10:36
PlatformNot applicable
File namePackage_for_kb2479628_client_2_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot applicable
File size1,682
Date (UTC)01-Jan-2011
Time (UTC)10:36
PlatformNot applicable
File namePackage_for_kb2479628_client_2~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot applicable
File size1,709
Date (UTC)01-Jan-2011
Time (UTC)10:36
PlatformNot applicable
File namePackage_for_kb2479628_client_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot applicable
File size1,699
Date (UTC)01-Jan-2011
Time (UTC)10:36
PlatformNot applicable
File namePackage_for_kb2479628_client~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot applicable
File size1,730
Date (UTC)01-Jan-2011
Time (UTC)10:36
PlatformNot applicable
File namePackage_for_kb2479628_sc_0_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot applicable
File size1,417
Date (UTC)01-Jan-2011
Time (UTC)10:36
PlatformNot applicable
File namePackage_for_kb2479628_sc_0~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot applicable
File size1,437
Date (UTC)01-Jan-2011
Time (UTC)10:36
PlatformNot applicable
File namePackage_for_kb2479628_sc_1_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot applicable
File size1,678
Date (UTC)01-Jan-2011
Time (UTC)10:36
PlatformNot applicable
File namePackage_for_kb2479628_sc_1~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot applicable
File size1,705
Date (UTC)01-Jan-2011
Time (UTC)10:36
PlatformNot applicable
File namePackage_for_kb2479628_sc_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot applicable
File size1,687
Date (UTC)01-Jan-2011
Time (UTC)10:36
PlatformNot applicable
File namePackage_for_kb2479628_sc~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot applicable
File size1,718
Date (UTC)01-Jan-2011
Time (UTC)10:36
PlatformNot applicable
File namePackage_for_kb2479628_server_0_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot applicable
File size1,421
Date (UTC)01-Jan-2011
Time (UTC)10:36
PlatformNot applicable
File namePackage_for_kb2479628_server_0~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot applicable
File size1,440
Date (UTC)01-Jan-2011
Time (UTC)10:36
PlatformNot applicable
File namePackage_for_kb2479628_server_1_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot applicable
File size1,682
Date (UTC)01-Jan-2011
Time (UTC)10:36
PlatformNot applicable
File namePackage_for_kb2479628_server_1~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot applicable
File size1,709
Date (UTC)01-Jan-2011
Time (UTC)10:36
PlatformNot applicable
File namePackage_for_kb2479628_server_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot applicable
File size1,699
Date (UTC)01-Jan-2011
Time (UTC)10:36
PlatformNot applicable
File namePackage_for_kb2479628_server~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot applicable
File size1,730
Date (UTC)01-Jan-2011
Time (UTC)10:36
PlatformNot applicable
File namePackage_for_kb2479628_winpesrv_0_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot applicable
File size1,418
Date (UTC)01-Jan-2011
Time (UTC)10:36
PlatformNot applicable
File namePackage_for_kb2479628_winpesrv_0~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot applicable
File size1,437
Date (UTC)01-Jan-2011
Time (UTC)10:36
PlatformNot applicable
File namePackage_for_kb2479628_winpesrv_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot applicable
File size1,426
Date (UTC)01-Jan-2011
Time (UTC)10:36
PlatformNot applicable
File namePackage_for_kb2479628_winpesrv~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot applicable
File size1,445
Date (UTC)01-Jan-2011
Time (UTC)10:36
PlatformNot applicable
File nameUpdate-bf.mum
File versionNot applicable
File size3,503
Date (UTC)01-Jan-2011
Time (UTC)10:36
PlatformNot applicable
File nameX86_47cfecd41d1215fc4d6a9cb0f44edc88_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18365_none_d35aea98493866f4.manifest
File versionNot applicable
File size694
Date (UTC)01-Jan-2011
Time (UTC)10:36
PlatformNot applicable
File nameX86_74f6342aba45e487d0817bad8369e58e_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22824_none_973283bcb1c126bd.manifest
File versionNot applicable
File size694
Date (UTC)01-Jan-2011
Time (UTC)10:36
PlatformNot applicable
File nameX86_abb4eea10768cac8e02e35c12360deca_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18573_none_9a9aa114b71f6c9f.manifest
File versionNot applicable
File size694
Date (UTC)01-Jan-2011
Time (UTC)10:36
PlatformNot applicable
File nameX86_ffa083423ef0e83884ce124ff21ff507_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22560_none_72d0517b49fc8848.manifest
File versionNot applicable
File size694
Date (UTC)01-Jan-2011
Time (UTC)10:36
PlatformNot applicable
File nameX86_microsoft-windows-win32k_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18573_none_b8aad4a29abccb1f.manifest
File versionNot applicable
File size6,543
Date (UTC)31-Dec-2010
Time (UTC)15:37
PlatformNot applicable
File nameX86_microsoft-windows-win32k_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22824_none_b96b851fb3b0f2d9.manifest
File versionNot applicable
File size6,543
Date (UTC)31-Dec-2010
Time (UTC)15:24
PlatformNot applicable
File nameX86_microsoft-windows-win32k_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18365_none_ba9e18f097d93427.manifest
File versionNot applicable
File size6,543
Date (UTC)31-Dec-2010
Time (UTC)16:34
PlatformNot applicable
File nameX86_microsoft-windows-win32k_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22560_none_bb22b62fb0fb5265.manifest
File versionNot applicable
File size6,543
Date (UTC)31-Dec-2010
Time (UTC)16:29
PlatformNot applicable

Dodatkowe pliki dla wszystkich obsługiwanych wersji systemów Windows Vista i Windows Server 2008 dla systemów opartych na procesorach x64

File nameAmd64_4a24a02a1c99cb372e5abea49feff12b_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22560_none_166de00d0a28bc92.manifest
File versionNot applicable
File size1,038
Date (UTC)01-Jan-2011
Time (UTC)10:36
PlatformNot applicable
File nameAmd64_76e3e9374cfad8430dc2aa1baac7f830_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18365_none_2d232a4084dbaae5.manifest
File versionNot applicable
File size1,038
Date (UTC)01-Jan-2011
Time (UTC)10:36
PlatformNot applicable
File nameAmd64_95ab453eb5a4120c62ed274c5a939b7f_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22824_none_285cc02c839470a9.manifest
File versionNot applicable
File size698
Date (UTC)01-Jan-2011
Time (UTC)10:36
PlatformNot applicable
File nameAmd64_bc16251b394d7414740dce3a031979b0_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18573_none_cd1afaec103bcf5c.manifest
File versionNot applicable
File size1,038
Date (UTC)01-Jan-2011
Time (UTC)10:36
PlatformNot applicable
File nameAmd64_ea5717516b1420bded2933fb40b959e2_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18573_none_a14006fc757457d1.manifest
File versionNot applicable
File size698
Date (UTC)01-Jan-2011
Time (UTC)10:36
PlatformNot applicable
File nameAmd64_f4de9e8a05a5a07ad2f3ef265539f819_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22824_none_1869d91cec8417ee.manifest
File versionNot applicable
File size1,038
Date (UTC)01-Jan-2011
Time (UTC)10:36
PlatformNot applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-win32k_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18573_none_14c97026531a3c55.manifest
File versionNot applicable
File size6,559
Date (UTC)31-Dec-2010
Time (UTC)15:55
PlatformNot applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-win32k_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22824_none_158a20a36c0e640f.manifest
File versionNot applicable
File size6,559
Date (UTC)31-Dec-2010
Time (UTC)15:37
PlatformNot applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-win32k_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18365_none_16bcb4745036a55d.manifest
File versionNot applicable
File size6,559
Date (UTC)31-Dec-2010
Time (UTC)17:02
PlatformNot applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-win32k_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22560_none_174151b36958c39b.manifest
File versionNot applicable
File size6,559
Date (UTC)31-Dec-2010
Time (UTC)16:56
PlatformNot applicable
File namePackage_1_for_kb2479628_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot applicable
File size1,756
Date (UTC)01-Jan-2011
Time (UTC)10:36
PlatformNot applicable
File namePackage_1_for_kb2479628~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot applicable
File size2,461
Date (UTC)01-Jan-2011
Time (UTC)10:36
PlatformNot applicable
File namePackage_2_for_kb2479628_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot applicable
File size2,129
Date (UTC)01-Jan-2011
Time (UTC)10:36
PlatformNot applicable
File namePackage_2_for_kb2479628~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot applicable
File size3,058
Date (UTC)01-Jan-2011
Time (UTC)10:36
PlatformNot applicable
File namePackage_3_for_kb2479628_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot applicable
File size1,969
Date (UTC)01-Jan-2011
Time (UTC)10:36
PlatformNot applicable
File namePackage_3_for_kb2479628~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot applicable
File size2,894
Date (UTC)01-Jan-2011
Time (UTC)10:36
PlatformNot applicable
File namePackage_4_for_kb2479628_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot applicable
File size1,969
Date (UTC)01-Jan-2011
Time (UTC)10:36
PlatformNot applicable
File namePackage_4_for_kb2479628~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot applicable
File size2,896
Date (UTC)01-Jan-2011
Time (UTC)10:36
PlatformNot applicable
File namePackage_5_for_kb2479628_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot applicable
File size2,611
Date (UTC)01-Jan-2011
Time (UTC)10:36
PlatformNot applicable
File namePackage_5_for_kb2479628~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot applicable
File size3,554
Date (UTC)01-Jan-2011
Time (UTC)10:36
PlatformNot applicable
File namePackage_6_for_kb2479628_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot applicable
File size2,452
Date (UTC)01-Jan-2011
Time (UTC)10:36
PlatformNot applicable
File namePackage_6_for_kb2479628~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot applicable
File size3,390
Date (UTC)01-Jan-2011
Time (UTC)10:36
PlatformNot applicable
File namePackage_7_for_kb2479628_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot applicable
File size2,452
Date (UTC)01-Jan-2011
Time (UTC)10:36
PlatformNot applicable
File namePackage_7_for_kb2479628~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot applicable
File size3,390
Date (UTC)01-Jan-2011
Time (UTC)10:36
PlatformNot applicable
File namePackage_for_kb2479628_client_1_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot applicable
File size1,371
Date (UTC)01-Jan-2011
Time (UTC)10:36
PlatformNot applicable
File namePackage_for_kb2479628_client_1~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot applicable
File size1,390
Date (UTC)01-Jan-2011
Time (UTC)10:36
PlatformNot applicable
File namePackage_for_kb2479628_client_2_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot applicable
File size1,694
Date (UTC)01-Jan-2011
Time (UTC)10:36
PlatformNot applicable
File namePackage_for_kb2479628_client_2~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot applicable
File size1,721
Date (UTC)01-Jan-2011
Time (UTC)10:36
PlatformNot applicable
File namePackage_for_kb2479628_client_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot applicable
File size1,709
Date (UTC)01-Jan-2011
Time (UTC)10:36
PlatformNot applicable
File namePackage_for_kb2479628_client~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot applicable
File size1,740
Date (UTC)01-Jan-2011
Time (UTC)10:36
PlatformNot applicable
File namePackage_for_kb2479628_sc_0_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot applicable
File size1,425
Date (UTC)01-Jan-2011
Time (UTC)10:36
PlatformNot applicable
File namePackage_for_kb2479628_sc_0~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot applicable
File size1,445
Date (UTC)01-Jan-2011
Time (UTC)10:36
PlatformNot applicable
File namePackage_for_kb2479628_sc_1_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot applicable
File size1,690
Date (UTC)01-Jan-2011
Time (UTC)10:36
PlatformNot applicable
File namePackage_for_kb2479628_sc_1~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot applicable
File size1,717
Date (UTC)01-Jan-2011
Time (UTC)10:36
PlatformNot applicable
File namePackage_for_kb2479628_sc_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot applicable
File size1,697
Date (UTC)01-Jan-2011
Time (UTC)10:36
PlatformNot applicable
File namePackage_for_kb2479628_sc~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot applicable
File size1,728
Date (UTC)01-Jan-2011
Time (UTC)10:36
PlatformNot applicable
File namePackage_for_kb2479628_server_0_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot applicable
File size1,429
Date (UTC)01-Jan-2011
Time (UTC)10:36
PlatformNot applicable
File namePackage_for_kb2479628_server_0~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot applicable
File size1,448
Date (UTC)01-Jan-2011
Time (UTC)10:36
PlatformNot applicable
File namePackage_for_kb2479628_server_1_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot applicable
File size1,694
Date (UTC)01-Jan-2011
Time (UTC)10:36
PlatformNot applicable
File namePackage_for_kb2479628_server_1~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot applicable
File size1,721
Date (UTC)01-Jan-2011
Time (UTC)10:36
PlatformNot applicable
File namePackage_for_kb2479628_server_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot applicable
File size1,709
Date (UTC)01-Jan-2011
Time (UTC)10:36
PlatformNot applicable
File namePackage_for_kb2479628_server~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot applicable
File size1,740
Date (UTC)01-Jan-2011
Time (UTC)10:36
PlatformNot applicable
File namePackage_for_kb2479628_winpesrv_0_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot applicable
File size1,426
Date (UTC)01-Jan-2011
Time (UTC)10:36
PlatformNot applicable
File namePackage_for_kb2479628_winpesrv_0~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot applicable
File size1,445
Date (UTC)01-Jan-2011
Time (UTC)10:36
PlatformNot applicable
File namePackage_for_kb2479628_winpesrv_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot applicable
File size1,434
Date (UTC)01-Jan-2011
Time (UTC)10:36
PlatformNot applicable
File namePackage_for_kb2479628_winpesrv~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot applicable
File size1,453
Date (UTC)01-Jan-2011
Time (UTC)10:36
PlatformNot applicable
File nameUpdate-bf.mum
File versionNot applicable
File size3,531
Date (UTC)01-Jan-2011
Time (UTC)10:36
PlatformNot applicable
File nameWow64_microsoft-windows-win32k_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18573_none_1f1e1a78877afe50.manifest
File versionNot applicable
File size5,013
Date (UTC)31-Dec-2010
Time (UTC)15:30
PlatformNot applicable
File nameWow64_microsoft-windows-win32k_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22824_none_1fdecaf5a06f260a.manifest
File versionNot applicable
File size5,013
Date (UTC)31-Dec-2010
Time (UTC)15:17
PlatformNot applicable
File nameWow64_microsoft-windows-win32k_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18365_none_21115ec684976758.manifest
File versionNot applicable
File size5,013
Date (UTC)31-Dec-2010
Time (UTC)16:22
PlatformNot applicable
File nameWow64_microsoft-windows-win32k_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22560_none_2195fc059db98596.manifest
File versionNot applicable
File size5,013
Date (UTC)31-Dec-2010
Time (UTC)16:19
PlatformNot applicable

Dodatkowe pliki dla wszystkich obsługiwanych wersji systemu Windows Server 2008 dla systemów opartych na procesorach IA-64

File nameIa64_33e9797b874eeb26a78fe58c7123aba6_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18365_none_bb0651c4a678d9ba.manifest
File versionNot applicable
File size1,036
Date (UTC)01-Jan-2011
Time (UTC)10:36
PlatformNot applicable
File nameIa64_554cee6c579713af5d51650a5b371806_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18573_none_c556415045185dc4.manifest
File versionNot applicable
File size696
Date (UTC)01-Jan-2011
Time (UTC)10:36
PlatformNot applicable
File nameIa64_a1c2015365eaa00071c9415d1673e86a_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22824_none_1e2faba23ad1a115.manifest
File versionNot applicable
File size696
Date (UTC)01-Jan-2011
Time (UTC)10:36
PlatformNot applicable
File nameIa64_b6b4d1b4b0a55f6fb2179cbbe3ca5645_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22560_none_81aa11148cf9c396.manifest
File versionNot applicable
File size1,036
Date (UTC)01-Jan-2011
Time (UTC)10:36
PlatformNot applicable
File nameIa64_bf031cb7c32bf8c052537da99e928865_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18573_none_0e2ef11dc566f381.manifest
File versionNot applicable
File size1,036
Date (UTC)01-Jan-2011
Time (UTC)10:36
PlatformNot applicable
File nameIa64_d9c1c2dc3be7c1c179e00462a62986f4_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22824_none_d103520b58836dc1.manifest
File versionNot applicable
File size1,036
Date (UTC)01-Jan-2011
Time (UTC)10:36
PlatformNot applicable
File nameIa64_microsoft-windows-win32k_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18573_none_b8ac78989abad41b.manifest
File versionNot applicable
File size6,551
Date (UTC)31-Dec-2010
Time (UTC)15:32
PlatformNot applicable
File nameIa64_microsoft-windows-win32k_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22824_none_b96d2915b3aefbd5.manifest
File versionNot applicable
File size6,551
Date (UTC)31-Dec-2010
Time (UTC)15:19
PlatformNot applicable
File nameIa64_microsoft-windows-win32k_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18365_none_ba9fbce697d73d23.manifest
File versionNot applicable
File size6,551
Date (UTC)31-Dec-2010
Time (UTC)16:14
PlatformNot applicable
File nameIa64_microsoft-windows-win32k_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22560_none_bb245a25b0f95b61.manifest
File versionNot applicable
File size6,551
Date (UTC)31-Dec-2010
Time (UTC)16:10
PlatformNot applicable
File namePackage_1_for_kb2479628_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.1.mum
File versionNot applicable
File size1,751
Date (UTC)01-Jan-2011
Time (UTC)10:36
PlatformNot applicable
File namePackage_1_for_kb2479628~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.1.mum
File versionNot applicable
File size2,454
Date (UTC)01-Jan-2011
Time (UTC)10:36
PlatformNot applicable
File namePackage_2_for_kb2479628_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.1.mum
File versionNot applicable
File size1,964
Date (UTC)01-Jan-2011
Time (UTC)10:36
PlatformNot applicable
File namePackage_2_for_kb2479628~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.1.mum
File versionNot applicable
File size2,887
Date (UTC)01-Jan-2011
Time (UTC)10:36
PlatformNot applicable
File namePackage_3_for_kb2479628_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.1.mum
File versionNot applicable
File size1,964
Date (UTC)01-Jan-2011
Time (UTC)10:36
PlatformNot applicable
File namePackage_3_for_kb2479628~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.1.mum
File versionNot applicable
File size2,887
Date (UTC)01-Jan-2011
Time (UTC)10:36
PlatformNot applicable
File namePackage_4_for_kb2479628_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.1.mum
File versionNot applicable
File size2,281
Date (UTC)01-Jan-2011
Time (UTC)10:36
PlatformNot applicable
File namePackage_4_for_kb2479628~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.1.mum
File versionNot applicable
File size3,214
Date (UTC)01-Jan-2011
Time (UTC)10:36
PlatformNot applicable
File namePackage_5_for_kb2479628_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.1.mum
File versionNot applicable
File size2,281
Date (UTC)01-Jan-2011
Time (UTC)10:36
PlatformNot applicable
File namePackage_5_for_kb2479628~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.1.mum
File versionNot applicable
File size3,214
Date (UTC)01-Jan-2011
Time (UTC)10:36
PlatformNot applicable
File namePackage_for_kb2479628_sc_0_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.1.mum
File versionNot applicable
File size1,421
Date (UTC)01-Jan-2011
Time (UTC)10:36
PlatformNot applicable
File namePackage_for_kb2479628_sc_0~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.1.mum
File versionNot applicable
File size1,440
Date (UTC)01-Jan-2011
Time (UTC)10:36
PlatformNot applicable
File namePackage_for_kb2479628_sc_1_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.1.mum
File versionNot applicable
File size1,522
Date (UTC)01-Jan-2011
Time (UTC)10:36
PlatformNot applicable
File namePackage_for_kb2479628_sc_1~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.1.mum
File versionNot applicable
File size1,545
Date (UTC)01-Jan-2011
Time (UTC)10:36
PlatformNot applicable
File namePackage_for_kb2479628_sc_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.1.mum
File versionNot applicable
File size1,692
Date (UTC)01-Jan-2011
Time (UTC)10:36
PlatformNot applicable
File namePackage_for_kb2479628_sc~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.1.mum
File versionNot applicable
File size1,723
Date (UTC)01-Jan-2011
Time (UTC)10:36
PlatformNot applicable
File namePackage_for_kb2479628_server_0_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.1.mum
File versionNot applicable
File size1,425
Date (UTC)01-Jan-2011
Time (UTC)10:36
PlatformNot applicable
File namePackage_for_kb2479628_server_0~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.1.mum
File versionNot applicable
File size1,444
Date (UTC)01-Jan-2011
Time (UTC)10:36
PlatformNot applicable
File namePackage_for_kb2479628_server_1_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.1.mum
File versionNot applicable
File size1,525
Date (UTC)01-Jan-2011
Time (UTC)10:36
PlatformNot applicable
File namePackage_for_kb2479628_server_1~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.1.mum
File versionNot applicable
File size1,549
Date (UTC)01-Jan-2011
Time (UTC)10:36
PlatformNot applicable
File namePackage_for_kb2479628_server_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.1.mum
File versionNot applicable
File size1,704
Date (UTC)01-Jan-2011
Time (UTC)10:36
PlatformNot applicable
File namePackage_for_kb2479628_server~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.1.mum
File versionNot applicable
File size1,735
Date (UTC)01-Jan-2011
Time (UTC)10:36
PlatformNot applicable
File namePackage_for_kb2479628_winpesrv_0_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.1.mum
File versionNot applicable
File size1,422
Date (UTC)01-Jan-2011
Time (UTC)10:36
PlatformNot applicable
File namePackage_for_kb2479628_winpesrv_0~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.1.mum
File versionNot applicable
File size1,441
Date (UTC)01-Jan-2011
Time (UTC)10:36
PlatformNot applicable
File namePackage_for_kb2479628_winpesrv_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.1.mum
File versionNot applicable
File size1,430
Date (UTC)01-Jan-2011
Time (UTC)10:36
PlatformNot applicable
File namePackage_for_kb2479628_winpesrv~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.1.mum
File versionNot applicable
File size1,449
Date (UTC)01-Jan-2011
Time (UTC)10:36
PlatformNot applicable
File nameUpdate-bf.mum
File versionNot applicable
File size2,708
Date (UTC)01-Jan-2011
Time (UTC)10:36
PlatformNot applicable
File nameWow64_microsoft-windows-win32k_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18573_none_1f1e1a78877afe50.manifest
File versionNot applicable
File size5,013
Date (UTC)31-Dec-2010
Time (UTC)15:30
PlatformNot applicable
File nameWow64_microsoft-windows-win32k_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22824_none_1fdecaf5a06f260a.manifest
File versionNot applicable
File size5,013
Date (UTC)31-Dec-2010
Time (UTC)15:17
PlatformNot applicable
File nameWow64_microsoft-windows-win32k_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18365_none_21115ec684976758.manifest
File versionNot applicable
File size5,013
Date (UTC)31-Dec-2010
Time (UTC)16:22
PlatformNot applicable
File nameWow64_microsoft-windows-win32k_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22560_none_2195fc059db98596.manifest
File versionNot applicable
File size5,013
Date (UTC)31-Dec-2010
Time (UTC)16:19
PlatformNot applicable

Informacje o plikach w systemach Windows 7 i Windows Server 2008 R2

 • Pliki dotyczące określonego produktu, etapu rozwoju (RTM, SPn) i składnika usługi (LDR, GDR) można zidentyfikować przez sprawdzenie wersji pliku, jak pokazano w poniższej tabeli:
  WersjaProduktEtap rozwojuSkładnik usługi
  6.1.7600.16xxxWindows 7 i Windows Server 2008 R2RTMGDR
  6.1.7600.20xxxWindows 7 i Windows Server 2008 R2RTMLDR
 • Składniki usługi GDR zawierają tylko publicznie rozpowszechniane poprawki rozwiązujące często występujące i krytyczne problemy. Składniki usługi LDR zawierają nie tylko publicznie rozpowszechniane poprawki.
 • Pliki manifestu (manifest) i pliki MUM (mum) instalowane dla poszczególnych środowisk zostały wymienione osobno w sekcji „Informacje o dodatkowych plikach dla systemów Windows 7 i Windows Server 2008 R2”. Pliki MUM i pliki manifestu oraz skojarzone z nimi pliki wykazu zabezpieczeń (cat) są kluczowe z punktu widzenia kontroli stanu zaktualizowanego składnika. Pliki wykazu zabezpieczeń, których atrybuty nie zostały wymienione, są podpisane za pomocą podpisu cyfrowego firmy Microsoft.

Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows 7 dla systemów opartych na procesorach x86

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Win32k.sys6.1.7600.167322,329,08805-Jan-201103:37x86
Win32k.sys6.1.7600.208732,330,11205-Jan-201103:36x86
Win32k.sys6.1.7601.175352,330,62405-Jan-201103:51x86
Win32k.sys6.1.7601.216342,330,62405-Jan-201103:35x86

Wszystkie obsługiwane wersje systemów Windows 7 i Windows Server 2008 R2 dla systemów opartych na procesorach x64

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Win32k.sys6.1.7600.167323,127,80805-Jan-201104:00x64
Win32k.sys6.1.7600.208733,129,34405-Jan-201103:59x64
Win32k.sys6.1.7601.175353,129,34405-Jan-201106:56x64
Win32k.sys6.1.7601.216343,129,34405-Jan-201103:57x64

Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows Server 2008 R2 dla systemów opartych na procesorach IA-64

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Win32k.sys6.1.7600.167327,408,64005-Jan-201103:22IA-64
Win32k.sys6.1.7600.208737,405,05605-Jan-201103:19IA-64
Win32k.sys6.1.7601.175357,401,47205-Jan-201103:10IA-64
Win32k.sys6.1.7601.216347,401,47205-Jan-201103:18IA-64

Informacje o dodatkowych plikach dla systemów Windows 7 i Windows Server 2008 R2

Dodatkowe pliki dla wszystkich obsługiwanych wersji systemu Windows 7 dla systemów opartych na procesorach x86

File namePackage_1_for_kb2479628_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.4.mum
File versionNot applicable
File size1,784
Date (UTC)05-Jan-2011
Time (UTC)19:12
PlatformNot applicable
File namePackage_1_for_kb2479628~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.4.mum
File versionNot applicable
File size2,485
Date (UTC)05-Jan-2011
Time (UTC)19:12
PlatformNot applicable
File namePackage_2_for_kb2479628_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.4.mum
File versionNot applicable
File size1,789
Date (UTC)05-Jan-2011
Time (UTC)19:12
PlatformNot applicable
File namePackage_2_for_kb2479628~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.4.mum
File versionNot applicable
File size2,688
Date (UTC)05-Jan-2011
Time (UTC)19:12
PlatformNot applicable
File namePackage_3_for_kb2479628_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.4.mum
File versionNot applicable
File size1,769
Date (UTC)05-Jan-2011
Time (UTC)19:12
PlatformNot applicable
File namePackage_3_for_kb2479628~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.4.mum
File versionNot applicable
File size2,670
Date (UTC)05-Jan-2011
Time (UTC)19:12
PlatformNot applicable
File namePackage_4_for_kb2479628_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.4.mum
File versionNot applicable
File size1,784
Date (UTC)05-Jan-2011
Time (UTC)19:12
PlatformNot applicable
File namePackage_4_for_kb2479628~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.4.mum
File versionNot applicable
File size2,485
Date (UTC)05-Jan-2011
Time (UTC)19:12
PlatformNot applicable
File namePackage_5_for_kb2479628_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.4.mum
File versionNot applicable
File size1,983
Date (UTC)05-Jan-2011
Time (UTC)19:12
PlatformNot applicable
File namePackage_5_for_kb2479628~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.4.mum
File versionNot applicable
File size2,491
Date (UTC)05-Jan-2011
Time (UTC)19:12
PlatformNot applicable
File namePackage_6_for_kb2479628_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.4.mum
File versionNot applicable
File size1,965
Date (UTC)05-Jan-2011
Time (UTC)19:12
PlatformNot applicable
File namePackage_6_for_kb2479628~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.4.mum
File versionNot applicable
File size2,472
Date (UTC)05-Jan-2011
Time (UTC)19:12
PlatformNot applicable
File namePackage_for_kb2479628_rtm_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.4.mum
File versionNot applicable
File size2,865
Date (UTC)05-Jan-2011
Time (UTC)19:12
PlatformNot applicable
File namePackage_for_kb2479628_rtm~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.4.mum
File versionNot applicable
File size2,935
Date (UTC)05-Jan-2011
Time (UTC)19:12
PlatformNot applicable
File namePackage_for_kb2479628_sp1_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.4.mum
File versionNot applicable
File size1,894
Date (UTC)05-Jan-2011
Time (UTC)19:12
PlatformNot applicable
File namePackage_for_kb2479628_sp1~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.4.mum
File versionNot applicable
File size1,929
Date (UTC)05-Jan-2011
Time (UTC)19:12
PlatformNot applicable
File nameUpdate-bf.mum
File versionNot applicable
File size2,728
Date (UTC)05-Jan-2011
Time (UTC)19:12
PlatformNot applicable
File nameX86_30b665b36ac58b252198a7ce462d8644_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20873_none_1ea12852ebcf3c4e.manifest
File versionNot applicable
File size694
Date (UTC)05-Jan-2011
Time (UTC)19:12
PlatformNot applicable
File nameX86_5408888d490f500d1f36ed5d5d1507c4_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21634_none_f314aa9e43f80dbe.manifest
File versionNot applicable
File size694
Date (UTC)05-Jan-2011
Time (UTC)19:12
PlatformNot applicable
File nameX86_d99c4be88514ecf143ac1059275d762f_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17535_none_2d680bf97bb3b603.manifest
File versionNot applicable
File size694
Date (UTC)05-Jan-2011
Time (UTC)19:12
PlatformNot applicable
File nameX86_f352a6c8c5baa79b60637048ed291c9c_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16732_none_1611ae244ffc9218.manifest
File versionNot applicable
File size694
Date (UTC)05-Jan-2011
Time (UTC)19:12
PlatformNot applicable
File nameX86_microsoft-windows-win32k_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16732_none_b8fce633fbb47c13.manifest
File versionNot applicable
File size42,086
Date (UTC)05-Jan-2011
Time (UTC)06:10
PlatformNot applicable
File nameX86_microsoft-windows-win32k_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20873_none_b95c439914f1a4f8.manifest
File versionNot applicable
File size42,086
Date (UTC)05-Jan-2011
Time (UTC)05:58
PlatformNot applicable
File nameX86_microsoft-windows-win32k_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17535_none_bae64417f8d83404.manifest
File versionNot applicable
File size42,086
Date (UTC)05-Jan-2011
Time (UTC)06:28
PlatformNot applicable
File nameX86_microsoft-windows-win32k_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21634_none_bb6ee09911f6ba77.manifest
File versionNot applicable
File size42,086
Date (UTC)05-Jan-2011
Time (UTC)06:01
PlatformNot applicable

Dodatkowe pliki dla wszystkich obsługiwanych wersji systemów Windows 7 i Windows Server 2008 R2 dla systemów opartych na procesorach x64

File nameAmd64_3a5e019fb3d4ab646ba33ee7a1a51f6d_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21634_none_3b0b9e0bcbe4d95b.manifest
File versionNot applicable
File size1,038
Date (UTC)05-Jan-2011
Time (UTC)19:12
PlatformNot applicable
File nameAmd64_6126e901b8ba8186bc793a771a9681ba_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20873_none_1a1185a51e42f227.manifest
File versionNot applicable
File size698
Date (UTC)05-Jan-2011
Time (UTC)19:12
PlatformNot applicable
File nameAmd64_6525d8a621a36c25b368c6f405cae159_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20873_none_f17de16e6ed7581a.manifest
File versionNot applicable
File size698
Date (UTC)05-Jan-2011
Time (UTC)19:12
PlatformNot applicable
File nameAmd64_80900e3abb3e84214aba9b4c4d37c091_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16732_none_8a4a3e3f091f5c46.manifest
File versionNot applicable
File size698
Date (UTC)05-Jan-2011
Time (UTC)19:12
PlatformNot applicable
File nameAmd64_8eed8ae44510c69a0b4ef286f0229491_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21634_none_2205f926c4c6ff17.manifest
File versionNot applicable
File size698
Date (UTC)05-Jan-2011
Time (UTC)19:12
PlatformNot applicable
File nameAmd64_9ad5158137596e3a34dde596af768aa5_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20873_none_1f1405ef03945c7f.manifest
File versionNot applicable
File size1,038
Date (UTC)05-Jan-2011
Time (UTC)19:12
PlatformNot applicable
File nameAmd64_a05889e56582d12c966a0eddefab57c0_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16732_none_064bca5da22c7e42.manifest
File versionNot applicable
File size698
Date (UTC)05-Jan-2011
Time (UTC)19:12
PlatformNot applicable
File nameAmd64_a931b0f0d4e03086c0a5c22e7de679b6_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16732_none_cfc3c229795aa57f.manifest
File versionNot applicable
File size1,038
Date (UTC)05-Jan-2011
Time (UTC)19:12
PlatformNot applicable
File nameAmd64_bf3fd76cb89c49f5421e1d7f494b6258_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17535_none_f10c146d80b6fcbe.manifest
File versionNot applicable
File size1,038
Date (UTC)05-Jan-2011
Time (UTC)19:12
PlatformNot applicable
File nameAmd64_c0d259c7dd3745b224aaa429d8d6fafb_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21634_none_40666c0121f9c75b.manifest
File versionNot applicable
File size698
Date (UTC)05-Jan-2011
Time (UTC)19:12
PlatformNot applicable
File nameAmd64_da316fac2338731c065cc6a0e8152c83_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17535_none_5abe9e6142e14537.manifest
File versionNot applicable
File size698
Date (UTC)05-Jan-2011
Time (UTC)19:12
PlatformNot applicable
File nameAmd64_e2dba464394acb28aca743f03935e389_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17535_none_26f10bc69ceaaaad.manifest
File versionNot applicable
File size698
Date (UTC)05-Jan-2011
Time (UTC)19:12
PlatformNot applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-win32k_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16732_none_151b81b7b411ed49.manifest
File versionNot applicable
File size42,090
Date (UTC)05-Jan-2011
Time (UTC)07:02
PlatformNot applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-win32k_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20873_none_157adf1ccd4f162e.manifest
File versionNot applicable
File size42,090
Date (UTC)05-Jan-2011
Time (UTC)07:00
PlatformNot applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-win32k_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17535_none_1704df9bb135a53a.manifest
File versionNot applicable
File size42,090
Date (UTC)05-Jan-2011
Time (UTC)11:06
PlatformNot applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-win32k_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21634_none_178d7c1cca542bad.manifest
File versionNot applicable
File size42,090
Date (UTC)05-Jan-2011
Time (UTC)06:52
PlatformNot applicable
File namePackage_1_for_kb2479628_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.4.mum
File versionNot applicable
File size1,794
Date (UTC)05-Jan-2011
Time (UTC)19:12
PlatformNot applicable
File namePackage_1_for_kb2479628~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.4.mum
File versionNot applicable
File size2,499
Date (UTC)05-Jan-2011
Time (UTC)19:12
PlatformNot applicable
File namePackage_2_for_kb2479628_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.4.mum
File versionNot applicable
File size2,213
Date (UTC)05-Jan-2011
Time (UTC)19:12
PlatformNot applicable
File namePackage_2_for_kb2479628~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.4.mum
File versionNot applicable
File size4,707
Date (UTC)05-Jan-2011
Time (UTC)19:12
PlatformNot applicable
File namePackage_3_for_kb2479628_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.4.mum
File versionNot applicable
File size2,017
Date (UTC)05-Jan-2011
Time (UTC)19:12
PlatformNot applicable
File namePackage_3_for_kb2479628~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.4.mum
File versionNot applicable
File size4,281
Date (UTC)05-Jan-2011
Time (UTC)19:12
PlatformNot applicable
File namePackage_4_for_kb2479628_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.4.mum
File versionNot applicable
File size1,987
Date (UTC)05-Jan-2011
Time (UTC)19:12
PlatformNot applicable
File namePackage_4_for_kb2479628~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.4.mum
File versionNot applicable
File size3,119
Date (UTC)05-Jan-2011
Time (UTC)19:12
PlatformNot applicable
File namePackage_5_for_kb2479628_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.4.mum
File versionNot applicable
File size1,794
Date (UTC)05-Jan-2011
Time (UTC)19:12
PlatformNot applicable
File namePackage_5_for_kb2479628~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.4.mum
File versionNot applicable
File size2,501
Date (UTC)05-Jan-2011
Time (UTC)19:12
PlatformNot applicable
File namePackage_6_for_kb2479628_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.4.mum
File versionNot applicable
File size2,823
Date (UTC)05-Jan-2011
Time (UTC)19:12
PlatformNot applicable
File namePackage_6_for_kb2479628~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.4.mum
File versionNot applicable
File size4,084
Date (UTC)05-Jan-2011
Time (UTC)19:12
PlatformNot applicable
File namePackage_7_for_kb2479628_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.4.mum
File versionNot applicable
File size2,409
Date (UTC)05-Jan-2011
Time (UTC)19:12
PlatformNot applicable
File namePackage_7_for_kb2479628~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.4.mum
File versionNot applicable
File size3,884
Date (UTC)05-Jan-2011
Time (UTC)19:12
PlatformNot applicable
File namePackage_8_for_kb2479628_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.4.mum
File versionNot applicable
File size2,185
Date (UTC)05-Jan-2011
Time (UTC)19:12
PlatformNot applicable
File namePackage_8_for_kb2479628~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.4.mum
File versionNot applicable
File size2,914
Date (UTC)05-Jan-2011
Time (UTC)19:12
PlatformNot applicable
File namePackage_for_kb2479628_rtm_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.4.mum
File versionNot applicable
File size3,786
Date (UTC)05-Jan-2011
Time (UTC)19:12
PlatformNot applicable
File namePackage_for_kb2479628_rtm~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.4.mum
File versionNot applicable
File size3,878
Date (UTC)05-Jan-2011
Time (UTC)19:12
PlatformNot applicable
File namePackage_for_kb2479628_sp1_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.4.mum
File versionNot applicable
File size2,783
Date (UTC)05-Jan-2011
Time (UTC)19:12
PlatformNot applicable
File namePackage_for_kb2479628_sp1~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.4.mum
File versionNot applicable
File size2,842
Date (UTC)05-Jan-2011
Time (UTC)19:12
PlatformNot applicable
File nameUpdate-bf.mum
File versionNot applicable
File size3,990
Date (UTC)05-Jan-2011
Time (UTC)19:12
PlatformNot applicable
File nameWow64_microsoft-windows-win32k_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16732_none_1f702c09e872af44.manifest
File versionNot applicable
File size4,178
Date (UTC)05-Jan-2011
Time (UTC)06:04
PlatformNot applicable
File nameWow64_microsoft-windows-win32k_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20873_none_1fcf896f01afd829.manifest
File versionNot applicable
File size4,178
Date (UTC)05-Jan-2011
Time (UTC)05:50
PlatformNot applicable
File nameWow64_microsoft-windows-win32k_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17535_none_215989ede5966735.manifest
File versionNot applicable
File size4,178
Date (UTC)05-Jan-2011
Time (UTC)06:21
PlatformNot applicable
File nameWow64_microsoft-windows-win32k_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21634_none_21e2266efeb4eda8.manifest
File versionNot applicable
File size4,178
Date (UTC)05-Jan-2011
Time (UTC)05:55
PlatformNot applicable

Dodatkowe pliki dla wszystkich obsługiwanych wersji systemu Windows Server 2008 R2 dla systemów opartych na procesorach IA-64

File nameIa64_1e2465c457c892f34799b0f8198cf46c_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16732_none_acc27d2632610610.manifest
File versionNot applicable
File size696
Date (UTC)05-Jan-2011
Time (UTC)19:12
PlatformNot applicable
File nameIa64_48767228e8cb58605a81827b630df78c_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21634_none_b820c1b43071131a.manifest
File versionNot applicable
File size696
Date (UTC)05-Jan-2011
Time (UTC)19:12
PlatformNot applicable
File nameIa64_6525d8a621a36c25b368c6f405cae159_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20873_none_9560e9e0b677efe0.manifest
File versionNot applicable
File size697
Date (UTC)05-Jan-2011
Time (UTC)19:12
PlatformNot applicable
File nameIa64_6a0426b22cb5e6caf1f3bc4324039570_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17535_none_8afd7c459aa801c3.manifest
File versionNot applicable
File size696
Date (UTC)05-Jan-2011
Time (UTC)19:12
PlatformNot applicable
File nameIa64_a05889e56582d12c966a0eddefab57c0_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16732_none_aa2ed2cfe9cd1608.manifest
File versionNot applicable
File size697
Date (UTC)05-Jan-2011
Time (UTC)19:12
PlatformNot applicable
File nameIa64_c0d259c7dd3745b224aaa429d8d6fafb_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21634_none_e4497473699a5f21.manifest
File versionNot applicable
File size697
Date (UTC)05-Jan-2011
Time (UTC)19:12
PlatformNot applicable
File nameIa64_e2dba464394acb28aca743f03935e389_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17535_none_cad41438e48b4273.manifest
File versionNot applicable
File size697
Date (UTC)05-Jan-2011
Time (UTC)19:12
PlatformNot applicable
File nameIa64_e44b421489fb3df57897868acccaccc6_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20873_none_a152820f320c7fbb.manifest
File versionNot applicable
File size696
Date (UTC)05-Jan-2011
Time (UTC)19:12
PlatformNot applicable
File nameIa64_microsoft-windows-win32k_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16732_none_b8fe8a29fbb2850f.manifest
File versionNot applicable
File size42,088
Date (UTC)05-Jan-2011
Time (UTC)06:59
PlatformNot applicable
File nameIa64_microsoft-windows-win32k_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20873_none_b95de78f14efadf4.manifest
File versionNot applicable
File size42,088
Date (UTC)05-Jan-2011
Time (UTC)06:56
PlatformNot applicable
File nameIa64_microsoft-windows-win32k_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17535_none_bae7e80df8d63d00.manifest
File versionNot applicable
File size42,088
Date (UTC)05-Jan-2011
Time (UTC)07:09
PlatformNot applicable
File nameIa64_microsoft-windows-win32k_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21634_none_bb70848f11f4c373.manifest
File versionNot applicable
File size42,088
Date (UTC)05-Jan-2011
Time (UTC)06:55
PlatformNot applicable
File namePackage_1_for_kb2479628_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.4.mum
File versionNot applicable
File size1,795
Date (UTC)05-Jan-2011
Time (UTC)19:12
PlatformNot applicable
File namePackage_1_for_kb2479628~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.4.mum
File versionNot applicable
File size3,855
Date (UTC)05-Jan-2011
Time (UTC)19:12
PlatformNot applicable
File namePackage_2_for_kb2479628_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.4.mum
File versionNot applicable
File size2,011
Date (UTC)05-Jan-2011
Time (UTC)19:12
PlatformNot applicable
File namePackage_2_for_kb2479628~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.4.mum
File versionNot applicable
File size4,070
Date (UTC)05-Jan-2011
Time (UTC)19:12
PlatformNot applicable
File namePackage_3_for_kb2479628_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.4.mum
File versionNot applicable
File size1,990
Date (UTC)05-Jan-2011
Time (UTC)19:12
PlatformNot applicable
File namePackage_3_for_kb2479628~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.4.mum
File versionNot applicable
File size3,652
Date (UTC)05-Jan-2011
Time (UTC)19:12
PlatformNot applicable
File namePackage_4_for_kb2479628_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.4.mum
File versionNot applicable
File size2,206
Date (UTC)05-Jan-2011
Time (UTC)19:12
PlatformNot applicable
File namePackage_4_for_kb2479628~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.4.mum
File versionNot applicable
File size3,874
Date (UTC)05-Jan-2011
Time (UTC)19:12
PlatformNot applicable
File namePackage_for_kb2479628_rtm_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.4.mum
File versionNot applicable
File size1,940
Date (UTC)05-Jan-2011
Time (UTC)19:12
PlatformNot applicable
File namePackage_for_kb2479628_rtm~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.4.mum
File versionNot applicable
File size1,977
Date (UTC)05-Jan-2011
Time (UTC)19:12
PlatformNot applicable
File namePackage_for_kb2479628_sp1_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.4.mum
File versionNot applicable
File size1,701
Date (UTC)05-Jan-2011
Time (UTC)19:12
PlatformNot applicable
File namePackage_for_kb2479628_sp1~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.4.mum
File versionNot applicable
File size1,734
Date (UTC)05-Jan-2011
Time (UTC)19:12
PlatformNot applicable
File nameUpdate-bf.mum
File versionNot applicable
File size2,136
Date (UTC)05-Jan-2011
Time (UTC)19:12
PlatformNot applicable
File nameWow64_microsoft-windows-win32k_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16732_none_1f702c09e872af44.manifest
File versionNot applicable
File size4,178
Date (UTC)05-Jan-2011
Time (UTC)06:04
PlatformNot applicable
File nameWow64_microsoft-windows-win32k_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20873_none_1fcf896f01afd829.manifest
File versionNot applicable
File size4,178
Date (UTC)05-Jan-2011
Time (UTC)05:50
PlatformNot applicable
File nameWow64_microsoft-windows-win32k_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17535_none_215989ede5966735.manifest
File versionNot applicable
File size4,178
Date (UTC)05-Jan-2011
Time (UTC)06:21
PlatformNot applicable
File nameWow64_microsoft-windows-win32k_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21634_none_21e2266efeb4eda8.manifest
File versionNot applicable
File size4,178
Date (UTC)05-Jan-2011
Time (UTC)05:55
PlatformNot applicable
Właściwości

Identyfikator artykułu: 2479628 — ostatni przegląd: 14.05.2011 — zmiana: 1

Opinia