Aktualizacja skumulowana pakietu Office 2010, grudzień 2010

WPROWADZENIE

Pakiety aktualizacji skumulowanych wydane w grudniu 2010 zawierają najnowsze poprawki dla aplikacji podstawowego pakietu Microsoft Office 2010, a także dla serwerów pakietu Microsoft Office 2010.

Zaleca się przetestowanie poprawek przed wdrożeniem w środowisku produkcyjnym. Kumulacyjny charakter kompilacji sprawia, że każde kolejne wydanie aktualizacji zawiera wszystkie poprawki (w tym poprawki zabezpieczeń), które zostały udostępnione we wcześniejszym pakiecie. Zaleca się zastosowanie najnowszej wersji aktualizacji zawierającej potrzebną poprawkę.

Więcej informacji

Jak uzyskać pakiety aktualizacji skumulowanych z grudnia 2010

Firma Microsoft udostępniła zestaw obsługiwanych pakietów aktualizacji skumulowanych. Jednak każdy pakiet jest przeznaczony tylko do usunięcia problemów w aplikacjach wymienionych w tym artykule. Odpowiednie pakiety należy stosować tylko w systemach, w których występują określone problemy. Jeśli te problemy nie mają poważnego wpływu na działanie systemu, zaleca się, aby poczekać na następny pakiet aktualizacji zawierający poprawki z tych pakietów aktualizacji skumulowanych.

Uwaga W przypadku wystąpienia dodatkowych problemów lub konieczności rozwiązania problemu może być wymagane utworzenie osobnego zlecenia usługi. Typowe opłaty za korzystanie z pomocy technicznej będą pobierane tylko w przypadku dodatkowych pytań i problemów, których nie można rozwiązać przy użyciu określonego pakietu aktualizacji skumulowanych. Aby utworzyć osobne zlecenie usługi, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:

Pakiety uwzględnione w aktualizacji skumulowanej z grudnia 2010

Łącza do artykułów z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base z omówieniami poszczególnych poprawek będą publikowane w miarę ich udostępniania. Aby uzyskać określoną poprawkę, należy skontaktować się z pomocą techniczną i poprosić o tę poprawkę, podając numer artykułu z bazy wiedzy.

Aby uzyskać więcej informacji o usterkach pakietu Office 2010, klikaj poniższe numery artykułów w celu wyświetlania odpowiednich artykułów z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base (KB).

Aktualizacje klienckie pakietu Office 2010

Nazwa pakietu poprawekNumer artykułu z bazy wiedzyProdukt
ace-x-none.msp
2459110 Opis pakietu poprawek dla programu Access 2010 (ace-x-none.msp): 14 grudnia 2010
Access 2010
access-x-none.msp
2466280 Opis pakietu poprawek dla programu Access 2010 (access-x-none.msp): 14 grudnia 2010
Access 2010
accessde-x-none.msp
2466284 Opis pakietu poprawek dla programu Access 2010 (accessde-x-none.msp): 14 grudnia 2010
Access 2010
excel-x-none.msp
2459118 Opis pakietu poprawek dla programu Excel 2010 (excel-x-none.msp): 14 grudnia 2010
Excel 2010
excelintl-nl-nl.msp
2459120 Opis pakietu poprawek dla programu Excel 2010 (excelintl-nl-nl.msp): 14 grudnia 2010
Excel 2010
excel-x-none.msp, graph-x-none.msp
2466275 Opis pakietu poprawek dla programu Excel 2010 (excel-x-none.msp, graph-x-none.msp): 14 grudnia 2010
Excel 2010
excelintl-pl-pl.msp
2466276 Opis pakietu poprawek dla programu Excel 2010 (excelintl-pl-pl.msp): 14 grudnia 2010
Excel 2010
mso-x-none.msp
2459116 Opis pakietu poprawek dla pakietu Office 2010 (mso-x-none.msp): 14 grudnia 2010
Office 2010
convintl.msp
2459117 Opis pakietu poprawek dla pakietu Office 2010 (convintl.msp): 14 grudnia 2010
Office 2010
exppdf-x-none.msp
2466269 Opis pakietu poprawek dla pakietu Office 2010 (exppdf-x-none.msp): 14 grudnia 2010
Office 2010
osc-x-none.msp
2466271 Opis pakietu poprawek dla pakietu Office 2010 (osc-x-none.msp): 14 grudnia 2010
Office 2010
gfx-x-none.msp
2466272 Opis pakietu poprawek dla pakietu Office 2010 (gfx-x-none.msp): 14 grudnia 2010
Office 2010
msointl-en-us.msp, msointl-pl-pl.msp
2466286 Opis pakietu poprawek dla pakietu Office 2010 (msointl-en-us.msp, msointl-pl-pl.msp): 14 grudnia 2010
Office 2010
oart-x-none.msp, oartconv-x-none.msp
2466274 Opis pakietu poprawek dla pakietu Office 2010 (oart-x-none.msp, oartconv-x-none.msp): 14 grudnia 2010
Office 2010
outlook-x-none.msp
2459115 Opis pakietu poprawek dla programu Outlook 2010 (outlook-x-none.msp): 14 grudnia 2010
Outlook 2010
powerpoint-x-none.msp
2466273 Opis pakietu poprawek dla programu PowerPoint 2010 (powerpoint-x-none.msp): 14 grudnia 2010
PowerPoint 2010
powerpoint-x-none.msp, pptview-x-none.msp
2466282 Opis pakietu poprawek dla programu PowerPoint 2010 (powerpoint-x-none.msp, pptview-x-none.msp): 14 grudnia 2010
PowerPoint 2010
pptview-x-none.msp
2466283 Opis pakietu poprawek dla programu PowerPoint 2010 (pptview-x-none.msp): 14 grudnia 2010
PowerPoint 2010
project-x-none.msp
2466263 Opis pakietu poprawek dla programu Project 2010 (project-x-none.msp): 14 grudnia 2010
Project 2010
searchdctm-x-none.msp
2459111 Opis pakietu poprawek dla programu SharePoint 2010 Indexing Connector dla platformy Documentum (searchdctm-x-none.msp): 14 grudnia 2010
SharePoint 2010 Indexing Connector dla platformy Documentum
Word-x-none.msp
2459114 Opis pakietu poprawek dla programu Word 2010 (Word-x-none.msp): 14 grudnia 2010
Word 2010

Pojedyncze aktualizacje serwerów pakietu Office 2010

Nazwa pakietu poprawekNumer artykułu z bazy wiedzyProdukt
wacwfe-x-none.msp
2459107 Opis pakietu poprawek dla aplikacji Office Online (wacwfe-x-none.msp): 14 grudnia 2010
Aplikacje Office Online
ppsmamui-xx-xx.msp, ppsmawfe-x-none.msp
2466270 Opis pakietu poprawek dla programu PerformancePoint Server 2010 (ppsmamui-xx-xx.msp, ppsmawfe-x-none.msp): 14 grudnia 2010
PerformancePoint Server 2010
pjsrvwfe-x-none.msp
2459112 Opis pakietu poprawek dla programu Project Server 2010 (pjsrvwfe-x-none.msp): 14 grudnia 2010
Project Server 2010
pjsrvmui-en-us.msp, pjsrvwfe-x-none.msp
2459113 Opis pakietu poprawek dla programu Project Server 2010 (pjsrvmui-en-us.msp, pjsrvwfe-x-none.msp): 14 grudnia 2010
Project Server 2010
dlc-x-none.msp
2459119 Opis pakietu poprawek dla programu SharePoint Server 2010 (dlc-x-none.msp): 14 grudnia 2010
SharePoint Server 2010
sts-x-none.msp
2459108 Opis pakietu poprawek dla programu SharePoint Foundation 2010 (sts-x-none.msp): 31 grudnia 2010
SharePoint Foundation 2010

Pakiety zbiorcze aktualizacji serwerów pakietu Office 2010 dla programu Microsoft Office SharePoint Server (MOSS) i serwerów SharePoint Foundation

Nazwa pakietu poprawekNumer artykułu z bazy wiedzyProdukt
Pakiet dla serwera programu Project
2459258 Opis pakietu poprawek serwera w aktualizacji skumulowanej programu Project Server 2010 (pakiet dla serwera programu Project): 14 grudnia 2010
Project Server 2010
Pakiet dla serwera programu SharePoint Foundation
2459125 Opis pakietu poprawek serwera w aktualizacji skumulowanej programu SharePoint Foundation 2010 (pakiet dla serwera programu SharePoint Foundation): 14 grudnia 2010
SharePoint Foundation 2010
Pakiet dla serwera programu MOSS
2459257 Opis pakietu poprawek serwera w aktualizacji skumulowanej programu SharePoint Server 2010 (pakiet dla serwera programu MOSS): 14 grudnia 2010
SharePoint Server 2010

Wymagania wstępne

Wymagania wstępne opisano w artykułach z bazy wiedzy dotyczących poszczególnych pakietów.
Właściwości

Identyfikator artykułu: 2479673 — ostatni przegląd: 24.04.2014 — zmiana: 1

Opinia