Typowe przyczyny zwracania błędu „HTTP 404 — Nie znaleziono pliku” przez serwer IIS


Zdecydowanie zaleca się, aby wszyscy użytkownicy przeprowadzili uaktualnienie do usług Microsoft Internet Information Services (IIS) w wersji 6.0 działających w systemie Microsoft Windows Server 2003. Usługi IIS 6.0 znacznie zwiększają bezpieczeństwo infrastruktury sieci Web. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących zagadnień związanych z bezpieczeństwem usług IIS, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:
Ważne Ten artykuł jest przeznaczony dla administratorów internetowych usług informacyjnych (IIS). Osoby niebędące administratorami IIS, które chcą wiedzieć, co oznacza wyświetlenie tego komunikatu o błędzie w przeglądarce sieci Web, powinny kliknąć następujący numer artykułu, aby wyświetlić ten artykuł z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
264284 What to do when you receive "The page cannot be found" error message in your browser

Symptomy


Po zażądaniu strony sieci Web w przeglądarce sieci Web na początku strony jest wyświetlany następujący komunikat o błędzie:
Nie można odnaleźć strony
Strona, której szukasz, mogła zostać usunięta, zmieniono jej nazwę lub jest tymczasowo niedostępna.
Niżej na stronie sieci Web jest wyświetlany następujący komunikat o błędzie:
HTTP 404 — Nie znaleziono pliku
Internetowe usługi informacyjne

Przyczyna


Serwer sieci Web zwraca błąd „HTTP 404 — Nie znaleziono pliku”, gdy nie może pobrać żądanej strony.

Oto niektóre typowe przyczyny pojawienia się tego komunikatu o błędzie:
  • Nazwa żądanego pliku została zmieniona.
  • Żądany plik został przeniesiony do innej lokalizacji i/lub usunięty.
  • Żądany plik jest tymczasowo niedostępny w związku z konserwacją, aktualizacją lub innymi nieznanymi przyczynami.
  • Żądany plik nie istnieje.
  • IIS 6.0: Nie włączono odpowiedniego rozszerzenia usługi sieci Web lub typu MIME.
  • Katalog wirtualny jest zamapowany na katalog główny znajdujący się na innym serwerze.

Rozwiązanie


Aby rozwiązać ten problem, sprawdź, czy plik żądany w adresie URL przeglądarki istnieje na komputerze z usługą IIS i czy znajduje się w poprawnej lokalizacji.

Za pomocą przystawki Microsoft Management Console (MMC) usługi IIS określ, gdzie żądany plik musi się znajdować w systemie plików komputera z usługą IIS.

Jest to szczególnie istotne, gdy sieć Web wykorzystuje katalog wirtualny (VDIR). Katalog VDIR jest katalogiem, którego nie ma w katalogu głównym witryny sieci Web, ale przeglądarka klienta traktuje go tak, jakby był. Ten katalog wirtualny musi być zamapowany na podkatalog na dysku lub odwoływać się do plików za pomocą nazwy.

Załóżmy na przykład, że błąd 404 powoduje adres URL http://Microsoft.Com/Test/File1.htm, a przystawka usługi IIS pokazuje, że dla tej witryny sieci Web Microsoft.Com katalog /Test/ jest w rzeczywistości katalogiem wirtualnym, który jest zmapowany do lokalizacji c:\Information na komputerze z usługą IIS. Oznacza to, że musisz sprawdzić, czy plik File1.htm znajduje się w katalogu c:\Information (i że nazwa pliku jest poprawnie napisana).


Zawartość dynamiczna usługi IIS6: Jeśli rozszerzenie sieci Web nie jest włączone, w pliku dziennika o rozszerzonym formacie W3C jest rejestrowana pozycja 404.2. Użyj przystawki Microsoft Management Console (MMC) usługi IIS, aby włączyć odpowiednie rozszerzenie sieci Web. Do domyślnych rozszerzeń sieci Web należą następujące: ASP, ASP.net, pliki dołączane po stronie serwera, publikowanie WebDAV, rozszerzenia FrontPage Server Extensions oraz interfejs CGI (Common Gateway Interface). Rozszerzenia niestandardowe wymagają dodania i jawnego włączenia. Zobacz plik pomocy usługi IIS 6.0, aby uzyskać więcej informacji.
Zawartość statyczna usługi IIS6: Jeśli rozszerzenie nie jest zmapowane do znanego rozszerzenia we właściwości Mapy MIME, w pliku dziennika o rozszerzonym formacie W3C jest rejestrowana pozycja 404.3. Użyj przystawki Microsoft Management Console (MMC) usługi IIS, aby skonfigurować odpowiednie rozszerzenie we właściwości Mapowanie MIME. Zobacz plik pomocy usługi IIS 6.0, aby uzyskać więcej informacji.

Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące innych, mniej typowych przyczyn tego komunikatu o błędzie, należy kliknąć następujące numery artykułów w celu wyświetlenia tych artykułów z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

247714 Using PUT command for a long file name causes 'HTTP 404 - File not found' error

221553 Setting file attributes on Web content causes 404 - File not found error

216803 IIS hidden static files return HTTP 404 or access denied errors

288123 HTTP Error 404 "Page cannot be displayed" when you attempt to connect to the OWA server after you upgrade from Exchange Server 5.5 to Exchange 2000 Server

Więcej informacji


Aby uzyskać więcej informacji o katalogach wirtualnych, zobacz temat „Informacje o zarządzaniu witryną sieci Web” w dokumentacji usługi IIS 5.0, która jest dostępna w następującej lokalizacji:
Administration\Web Site Management\About Web Site Management
Uwaga Jeśli na komputerze lokalnym jest zainstalowana dokumentacja usług IIS 5.0, to można zlokalizować ten temat pod następującym adresem URL:Aby wyświetlić ten temat na komputerze z systemem Microsoft Windows Server 2003, na którym są zainstalowane usługi IIS, wklej następujące łącze w pasku adresu przeglądarki, a następnie naciśnij klawisz ENTER:
mk:@MSITStore:C:\WINDOWS\help\iismmc.chm::/HTM/qss_wss_troubleshooting.htm
Uwaga Katalog C:\Windows reprezentuje katalog główny systemu. Jeśli system operacyjny Windows został zainstalowany na innym dysku, musisz odpowiednio stosownie zmodyfikować to łącze.

Dostęp do dokumentacji produktu można również uzyskać za pośrednictwem Menedżera usług IIS. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących uzyskiwania dostępu do tej funkcji Pomocy, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

815127 How to access IIS 6.0 Help documentation