Komunikat z poleceniem zamknięcia aplikacji w pakiecie Office dla komputerów Mac

Rozwiązanie

Jeśli podczas instalowania aktualizacji dla pakietu Microsoft Office dla komputerów Mac pojawia się komunikat „należy zakończyć pracę następujących aplikacji”

, należy kliknąć przycisk Kontynuuj, a następnie zamknąć aplikacje wymienione w komunikacie. Działanie aplikacji można zakończyć, klikając jej nazwę na pasku menu Apple, a następnie klikając polecenie Quit <nazwa_aplikacji> (Zamknij nazwa_aplikacji). Ewentualnie można nacisnąć klawisze COMMAND Q. Aplikację mającą ikonę w obszarze funkcji Dock można też zamknąć, naciskając klawisz CONTROL, klikając ikonę, a następnie klikając pozycję Quit (Zamknij).

Ponadto trzeba wyłączyć Usługi synchronizacji w programie Outlook. W tym celu należy uruchomić program Outlook, kliknąć pozycję Outlook > Właściwości, a następnie wybrać pozycję Usługi synchronizacji w obszarze Inne. Po wyczyszczeniu wszystkich pól wyboru należy zamknąć program Outlook.

Zainstalowanie aktualizacji dla pakietu Office powinno być już możliwe.

UWAGA Komunikat z poleceniem zamknięcia aplikacji może być też wyświetlany podczas instalowania pakietu Microsoft Office dla komputerów Mac. Przed zainstalowaniem pakietu Office należy zakończyć działanie aplikacji, wykonując te same czynności.


Więcej informacji

Istnieje inna metoda zamykania aplikacji. Na pasku menu Apple można kliknąć pozycję Go (Przejdź) > Computer (Komputer), otworzyć dysk twardy (domyślna nazwa: Macintosh HD), a następnie otworzyć pozycję Applications (Programy) > Utilities (Narzędzia) > Activity Monitor (Monitor aktywności). Należy znaleźć nazwę aplikacji, kliknąć ją, a następnie wybrać pozycję Quit Process (Zakończ proces).Oto niektóre typowe aplikacje wymieniane w tym komunikacie:
 • Microsoft Word dla komputerów Mac
 • Microsoft PowerPoint dla komputerów Mac
 • Microsoft Excel dla komputerów Mac
 • Microsoft Entourage dla komputerów Mac
 • Microsoft Outlook dla komputerów Mac
 • MSN Messenger
 • Safari
 • AutoUpdater
 • Usługi synchronizacji
 • Demon bazy danych (Database Daemon)
 • Agent usług synchronizacji
Właściwości

Identyfikator artykułu: 2482074 — ostatni przegląd: 29.05.2014 — zmiana: 1

Opinia