MS11-006: Luka w zabezpieczeniach przetwarzania grafiki powłoki systemu Windows umożliwia zdalne wykonywanie kodu

WPROWADZENIE

Firma Microsoft wydała biuletyn zabezpieczeń MS11-006. Aby wyświetlić pełny biuletyn zabezpieczeń, odwiedź jedną z następujących witryn firmy Microsoft w sieci Web:

Jak uzyskać pomoc i obsługę techniczną związaną z tą aktualizacją zabezpieczeń

Użytkownicy domowi mogą nieodpłatnie uzyskać pomoc techniczną, korzystając z numeru telefonu 1-866-PCSAFETY w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie lub kontaktując się z lokalnym oddziałem firmy Microsoft. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobu kontaktowania się z lokalnym oddziałem firmy Microsoft w sprawie pomocy technicznej dotyczącej problemów z aktualizacjami zabezpieczeń, odwiedź witrynę międzynarodowej pomocy technicznej firmy Microsoft w sieci Web: Klienci w Ameryce Północnej mogą również uzyskać natychmiastowy dostęp do nieograniczonej nieodpłatnej pomocy świadczonej przy użyciu poczty e-mail lub w trybie rozmowy (czatu), odwiedzając następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web: Przedsiębiorstwa mogą uzyskać pomoc techniczną dotyczącą aktualizacji zabezpieczeń za pomocą danych kontaktowych pomocy technicznej, z których zwykle korzystają.


Udostępniono rozwiązanie w postaci poprawki automatycznej Microsoft Fix it dotyczące tego problemu. Więcej informacji można znaleźć w sekcji Automatyczne rozwiązywanie problemu.

Automatyczne rozwiązywanie problemu

Rozwiązanie w postaci poprawki automatycznej opisane w tej sekcji nie zastępuje żadnej aktualizacji zabezpieczeń. Zalecane jest regularne instalowanie najnowszych aktualizacji zabezpieczeń. To rozwiązanie w postaci poprawki automatycznej jest udostępniane jako opcja obejścia problemu w niektórych scenariuszach.

Aby uzyskać więcej informacji o tym obejściu, odwiedź następującą stronę biuletynu zabezpieczeń firmy Microsoft w sieci Web:

Ten biuletyn zawiera więcej informacji o tym problemie, między innymi następujące informacje:
 • Scenariusze, w których można zastosować lub wyłączyć to obejście problemu
 • Instrukcje dotyczące ręcznego stosowania tego obejścia problemu
Aby zapoznać się konkretnie z tymi informacjami, należy odszukać nagłówek „Vulnerability Information” (Informacje o lukach w zabezpieczeniach), a następnie rozwinąć sekcję „Windows Shell Graphics Processing Overrun Vulnerability — CVE-2010-3970” (Luka w zabezpieczeniach dotycząca przekroczenia w przetwarzaniu grafiki powłoki systemu Windows).

Aby włączyć tę poprawkę automatyczną, należy kliknąć przycisk lub łącze Fix it w obszarze nagłówka „Włącz”. Aby wyłączyć tę poprawkę automatyczną, należy kliknąć przycisk lub łącze Fix it w obszarze nagłówka „Wyłącz”. W oknie dialogowym Pobieranie pliku należy kliknąć przycisk Uruchom i wykonać kroki kreatora rozwiązywania problemu.
WłączWyłącz
Uwagi
 • Kreatorzy mogą być dostępni tylko w języku angielskim. Jednak te poprawki automatyczne działają również w innych wersjach językowych systemu Windows.
 • Jeśli używany komputer nie jest tym, którego dotyczy problem, można zapisać tę poprawkę automatyczną na dysku flash lub dysku CD i uruchomić ją na odpowiednim komputerze.
 • Przed zainstalowaniem aktualizacji zabezpieczeń należy wyłączyć to obejście problemu.

INFORMACJE O PLIKACH

Wersja angielskojęzyczna (Stany Zjednoczone) tej aktualizacji oprogramowania instaluje pliki, których atrybuty wymieniono w poniższych tabelach. Daty i godziny odpowiadające tym plikom zostały podane w formacie uniwersalnego czasu koordynowanego (UTC). Daty i godziny odpowiadające tym plikom są wyświetlane na komputerze lokalnym w formacie czasu lokalnego z uwzględnieniem bieżącego ustawienia czasu letniego. Wartości daty i godziny mogą ulec zmianie w wyniku wykonania pewnych operacji na plikach.

Informacje o plikach w systemach Windows XP i Windows Server 2003

 • Pliki dotyczące określonego etapu rozwoju (RTM, SPn) i składnika usługi (QFE, GDR) zostały wymienione w kolumnach „SP requirement” (Wymagany dodatek SP) i „Service branch” (Składnik usługi).
 • Składniki usługi GDR zawierają tylko publicznie rozpowszechniane poprawki rozwiązujące często występujące i krytyczne problemy. Składniki usługi QFE zawierają nie tylko publicznie rozpowszechniane poprawki.
 • Oprócz plików wymienionych w poniższych tabelach ta aktualizacja oprogramowania instaluje skojarzony z nimi plik wykazu zabezpieczeń (KBnumer.cat) podpisany za pomocą podpisu cyfrowego firmy Microsoft.

Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows XP dla systemów opartych na procesorach x86

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformSP requirementService branch
Shell32.dll6.0.2900.60728,462,33621-Jan-201114:44x86SP3SP3GDR
Shimgvw.dll6.0.2900.6072439,29621-Jan-201114:44x86SP3SP3GDR
Shell32.dll6.0.2900.60728,463,36021-Jan-201114:42x86SP3SP3QFE
Shimgvw.dll6.0.2900.6072439,80821-Jan-201114:42x86SP3SP3QFE

Wszystkie obsługiwane wersje systemów Windows Server 2003 i Windows XP Professional dla systemów opartych na procesorach x64

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformSP requirementService branch
Shell32.dll6.0.3790.482210,510,33622-Jan-201111:42x64SP2SP2GDR
Shimgvw.dll6.0.3790.4822634,88022-Jan-201111:42x64SP2SP2GDR
Wshell32.dll6.0.3790.48228,361,98422-Jan-201111:42x86SP2SP2GDR\WOW
Wshimgvw.dll6.0.3790.4822489,47222-Jan-201111:42x86SP2SP2GDR\WOW
Shell32.dll6.0.3790.482210,510,84822-Jan-201111:40x64SP2SP2QFE
Shimgvw.dll6.0.3790.4822634,88022-Jan-201111:40x64SP2SP2QFE
Wshell32.dll6.0.3790.48228,362,49622-Jan-201111:40x86SP2SP2QFE\WOW
Wshimgvw.dll6.0.3790.4822489,47222-Jan-201111:40x86SP2SP2QFE\WOW

Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows Server 2003 dla systemów opartych na procesorach x86

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformSP requirementService branch
Shell32.dll6.0.3790.48228,361,98421-Jan-201121:59x86SP2SP2GDR
Shimgvw.dll6.0.3790.4822489,47221-Jan-201121:59x86SP2SP2GDR
Shell32.dll6.0.3790.48228,362,49621-Jan-201122:01x86SP2SP2QFE
Shimgvw.dll6.0.3790.4822489,47221-Jan-201122:01x86SP2SP2QFE

Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows Server 2003 dla systemów opartych na procesorach IA-64

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformSP requirementService branch
Shell32.dll6.0.3790.482213,248,00022-Jan-201111:45IA-64SP2SP2GDR
Shimgvw.dll6.0.3790.48221,037,82422-Jan-201111:45IA-64SP2SP2GDR
Wshell32.dll6.0.3790.48228,361,98422-Jan-201111:45x86SP2SP2GDR\WOW
Wshimgvw.dll6.0.3790.4822489,47222-Jan-201111:45x86SP2SP2GDR\WOW
Shell32.dll6.0.3790.482213,249,53622-Jan-201111:42IA-64SP2SP2QFE
Shimgvw.dll6.0.3790.48221,037,82422-Jan-201111:42IA-64SP2SP2QFE
Wshell32.dll6.0.3790.48228,362,49622-Jan-201111:42x86SP2SP2QFE\WOW
Wshimgvw.dll6.0.3790.4822489,47222-Jan-201111:42x86SP2SP2QFE\WOW

Informacje o plikach w systemach Windows Vista i Windows Server 2008

 • Pliki dotyczące określonego produktu, etapu rozwoju (RTM, SPn) i składnika usługi (LDR, GDR) można zidentyfikować przez sprawdzenie wersji pliku, jak pokazano w poniższej tabeli:

  WersjaProduktEtap rozwojuSkładnik usługi
  6.0.6000.16xxxWindows VistaRTMGDR
  6.0.6000.20xxxWindows VistaRTMLDR
  6.0.6001.18xxxWindows Vista SP1 i Windows Server 2008 SP1SP1GDR
  6.0.6001.22xxxWindows Vista SP1 i Windows Server 2008 SP1SP1LDR
  6.0.6002.18xxxWindows Vista SP2 i Windows Server 2008 SP2SP2GDR
  6.0.6002.22xxxWindows Vista SP2 i Windows Server 2008 SP2SP2LDR
 • Dodatek Service Pack 1 jest zintegrowany z pierwotnie wydaną wersją systemu Windows Server 2008. Dlatego pliki dla wersji RTM dotyczą tylko systemu Windows Vista. Pliki dla wersji RTM są oznaczone numerem wersji 6.0.0000.xxxxxx.
 • Składniki usługi GDR zawierają tylko publicznie rozpowszechniane poprawki rozwiązujące często występujące i krytyczne problemy. Składniki usługi LDR zawierają nie tylko publicznie rozpowszechniane poprawki.
 • Pliki manifestu (manifest) i pliki MUM (mum) instalowane dla poszczególnych środowisk zostały wymienione osobno. Pliki MUM i pliki manifestu oraz skojarzone z nimi pliki wykazu zabezpieczeń (cat) są kluczowe z punktu widzenia kontroli stanu zaktualizowanego składnika. Pliki wykazu zabezpieczeń (ich atrybuty nie zostały wymienione) są podpisane za pomocą podpisu cyfrowego firmy Microsoft.

Wszystkie obsługiwane wersje systemów Windows Vista i Windows Server 2008 dla systemów opartych na procesorach x86

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Shell32.dll6.0.6001.1858811,582,46421-Jan-201115:46x86
Shell32.dll6.0.6001.2283911,587,58421-Jan-201115:04x86
Shell32.dll6.0.6002.1839311,586,04821-Jan-201116:35x86
Shell32.dll6.0.6002.2257411,588,09621-Jan-201116:27x86
Shlwapi.dll6.0.6001.18588351,74421-Jan-201115:46x86
Shlwapi.dll6.0.6001.22839352,76821-Jan-201115:05x86
Shlwapi.dll6.0.6002.18393353,28021-Jan-201116:35x86
Shlwapi.dll6.0.6002.22574353,28021-Jan-201116:27x86

Wszystkie obsługiwane wersje systemów Windows Vista i Windows Server 2008 dla systemów opartych na procesorach x64

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Shell32.dll6.0.6001.1858812,898,30421-Jan-201115:56x64
Shell32.dll6.0.6001.2283912,905,47221-Jan-201115:47x64
Shell32.dll6.0.6002.1839312,899,84021-Jan-201116:50x64
Shell32.dll6.0.6002.2257412,901,37621-Jan-201116:48x64
Shlwapi.dll6.0.6001.18588454,14421-Jan-201115:57x64
Shlwapi.dll6.0.6001.22839455,68021-Jan-201115:47x64
Shlwapi.dll6.0.6002.18393456,19221-Jan-201116:50x64
Shlwapi.dll6.0.6002.22574456,19221-Jan-201116:48x64
Shell32.dll6.0.6001.1858811,582,46421-Jan-201115:46x86
Shell32.dll6.0.6001.2283911,587,58421-Jan-201115:04x86
Shell32.dll6.0.6002.1839311,586,04821-Jan-201116:35x86
Shell32.dll6.0.6002.2257411,588,09621-Jan-201116:27x86
Shlwapi.dll6.0.6001.18588351,74421-Jan-201115:46x86
Shlwapi.dll6.0.6001.22839352,76821-Jan-201115:05x86
Shlwapi.dll6.0.6002.18393353,28021-Jan-201116:35x86
Shlwapi.dll6.0.6002.22574353,28021-Jan-201116:27x86

Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows Server 2008 dla systemów opartych na procesorach IA-64

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Shell32.dll6.0.6001.1858819,078,14421-Jan-201115:36IA-64
Shell32.dll6.0.6001.2283919,091,45621-Jan-201115:15IA-64
Shell32.dll6.0.6002.1839319,085,82421-Jan-201116:20IA-64
Shell32.dll6.0.6002.2257419,091,45621-Jan-201116:13IA-64
Shlwapi.dll6.0.6001.18588861,18421-Jan-201115:36IA-64
Shlwapi.dll6.0.6001.22839861,69621-Jan-201115:15IA-64
Shlwapi.dll6.0.6002.18393863,74421-Jan-201116:20IA-64
Shlwapi.dll6.0.6002.22574863,23221-Jan-201116:13IA-64
Shell32.dll6.0.6001.1858811,582,46421-Jan-201115:46x86
Shell32.dll6.0.6001.2283911,587,58421-Jan-201115:04x86
Shell32.dll6.0.6002.1839311,586,04821-Jan-201116:35x86
Shell32.dll6.0.6002.2257411,588,09621-Jan-201116:27x86
Shlwapi.dll6.0.6001.18588351,74421-Jan-201115:46x86
Shlwapi.dll6.0.6001.22839352,76821-Jan-201115:05x86
Shlwapi.dll6.0.6002.18393353,28021-Jan-201116:35x86
Shlwapi.dll6.0.6002.22574353,28021-Jan-201116:27x86

Informacje o dodatkowych plikach dla systemów Windows Vista i Windows Server 2008

Dodatkowe pliki dla wszystkich obsługiwanych wersji systemów Windows Vista i Windows Server 2008 dla systemów opartych na procesorach x86

File namePackage_1_for_kb2483185_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size2,380
Date (UTC)22-Jan-2011
Time (UTC)03:06
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb2483185~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size3,777
Date (UTC)22-Jan-2011
Time (UTC)03:05
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb2483185_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size2,543
Date (UTC)22-Jan-2011
Time (UTC)03:06
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb2483185~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size3,944
Date (UTC)22-Jan-2011
Time (UTC)03:05
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb2483185_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size2,385
Date (UTC)22-Jan-2011
Time (UTC)03:06
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb2483185~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size3,786
Date (UTC)22-Jan-2011
Time (UTC)03:05
PlatformNot Applicable
File namePackage_4_for_kb2483185_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size2,387
Date (UTC)22-Jan-2011
Time (UTC)03:06
PlatformNot Applicable
File namePackage_4_for_kb2483185~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size3,786
Date (UTC)22-Jan-2011
Time (UTC)03:05
PlatformNot Applicable
File namePackage_5_for_kb2483185_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size3,021
Date (UTC)22-Jan-2011
Time (UTC)03:06
PlatformNot Applicable
File namePackage_5_for_kb2483185~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size4,436
Date (UTC)22-Jan-2011
Time (UTC)03:05
PlatformNot Applicable
File namePackage_6_for_kb2483185_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size2,863
Date (UTC)22-Jan-2011
Time (UTC)03:06
PlatformNot Applicable
File namePackage_6_for_kb2483185~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size4,274
Date (UTC)22-Jan-2011
Time (UTC)03:05
PlatformNot Applicable
File namePackage_7_for_kb2483185_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size2,863
Date (UTC)22-Jan-2011
Time (UTC)03:06
PlatformNot Applicable
File namePackage_7_for_kb2483185~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size4,274
Date (UTC)22-Jan-2011
Time (UTC)03:05
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2483185_client_1_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,363
Date (UTC)22-Jan-2011
Time (UTC)03:06
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2483185_client_1~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,383
Date (UTC)22-Jan-2011
Time (UTC)03:05
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2483185_client_2_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,682
Date (UTC)22-Jan-2011
Time (UTC)03:06
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2483185_client_2~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,709
Date (UTC)22-Jan-2011
Time (UTC)03:05
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2483185_client_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,699
Date (UTC)22-Jan-2011
Time (UTC)03:06
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2483185_client~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,730
Date (UTC)22-Jan-2011
Time (UTC)03:05
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2483185_sc_0_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,418
Date (UTC)22-Jan-2011
Time (UTC)03:06
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2483185_sc_0~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,437
Date (UTC)22-Jan-2011
Time (UTC)03:05
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2483185_sc_1_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,678
Date (UTC)22-Jan-2011
Time (UTC)03:06
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2483185_sc_1~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,705
Date (UTC)22-Jan-2011
Time (UTC)03:05
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2483185_sc_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,687
Date (UTC)22-Jan-2011
Time (UTC)03:06
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2483185_sc~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,718
Date (UTC)22-Jan-2011
Time (UTC)03:05
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2483185_server_0_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,421
Date (UTC)22-Jan-2011
Time (UTC)03:06
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2483185_server_0~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,441
Date (UTC)22-Jan-2011
Time (UTC)03:05
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2483185_server_1_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,682
Date (UTC)22-Jan-2011
Time (UTC)03:06
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2483185_server_1~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,709
Date (UTC)22-Jan-2011
Time (UTC)03:05
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2483185_server_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,699
Date (UTC)22-Jan-2011
Time (UTC)03:06
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2483185_server~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,730
Date (UTC)22-Jan-2011
Time (UTC)03:05
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2483185_winpesrv_0_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,418
Date (UTC)22-Jan-2011
Time (UTC)03:06
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2483185_winpesrv_0~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,437
Date (UTC)22-Jan-2011
Time (UTC)03:05
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2483185_winpesrv_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,426
Date (UTC)22-Jan-2011
Time (UTC)03:06
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2483185_winpesrv~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,445
Date (UTC)22-Jan-2011
Time (UTC)03:05
PlatformNot Applicable
File nameUpdate-bf.mum
File versionNot Applicable
File size3,503
Date (UTC)22-Jan-2011
Time (UTC)03:06
PlatformNot Applicable
File nameX86_051d0185255f3131d7d687eb399fcd50_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22839_none_18b7c18f2a08768e.manifest
File versionNot Applicable
File size695
Date (UTC)22-Jan-2011
Time (UTC)03:05
PlatformNot Applicable
File nameX86_2fcb5327fffeb34d5775b2a2a27d473e_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22839_none_1a8e551366e52a42.manifest
File versionNot Applicable
File size695
Date (UTC)22-Jan-2011
Time (UTC)03:05
PlatformNot Applicable
File nameX86_30e4d4c7a66895614a2df530f392458c_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18393_none_006c07820ca2de3a.manifest
File versionNot Applicable
File size695
Date (UTC)22-Jan-2011
Time (UTC)03:05
PlatformNot Applicable
File nameX86_82e31027d8ec5ff1c5cf3040407de074_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18588_none_4ffc685cb78b0af7.manifest
File versionNot Applicable
File size695
Date (UTC)22-Jan-2011
Time (UTC)03:05
PlatformNot Applicable
File nameX86_89c76a3d171b1cf49b05f8dcab3507dc_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22574_none_c8f7f0a2d7b17593.manifest
File versionNot Applicable
File size695
Date (UTC)22-Jan-2011
Time (UTC)03:05
PlatformNot Applicable
File nameX86_bea4d372f939a62158bbe8bf98828055_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18588_none_9ddac8945cc55240.manifest
File versionNot Applicable
File size695
Date (UTC)22-Jan-2011
Time (UTC)03:05
PlatformNot Applicable
File nameX86_e6bf302d8b51d4b3551252f827be609a_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22574_none_53f825303d28a612.manifest
File versionNot Applicable
File size695
Date (UTC)22-Jan-2011
Time (UTC)03:05
PlatformNot Applicable
File nameX86_fec5d25228f01d863284a276cc097e97_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18393_none_f946e2dba646c6a2.manifest
File versionNot Applicable
File size695
Date (UTC)22-Jan-2011
Time (UTC)03:05
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-shell32_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18588_none_6bdab74c123589c2.manifest
File versionNot Applicable
File size904,299
Date (UTC)21-Jan-2011
Time (UTC)15:56
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-shell32_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22839_none_6c9b67c92b29b17c.manifest
File versionNot Applicable
File size904,299
Date (UTC)21-Jan-2011
Time (UTC)15:15
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-shell32_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18393_none_6db159bc0f68794b.manifest
File versionNot Applicable
File size904,280
Date (UTC)21-Jan-2011
Time (UTC)17:19
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-shell32_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22574_none_6e51988f2874f7b1.manifest
File versionNot Applicable
File size904,280
Date (UTC)21-Jan-2011
Time (UTC)17:07
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-shlwapi_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18588_none_f98b3e72a4e8874d.manifest
File versionNot Applicable
File size12,438
Date (UTC)21-Jan-2011
Time (UTC)15:57
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-shlwapi_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22839_none_fa4beeefbddcaf07.manifest
File versionNot Applicable
File size12,438
Date (UTC)21-Jan-2011
Time (UTC)15:16
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-shlwapi_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18393_none_fb61e0e2a21b76d6.manifest
File versionNot Applicable
File size12,438
Date (UTC)21-Jan-2011
Time (UTC)17:20
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-shlwapi_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22574_none_fc021fb5bb27f53c.manifest
File versionNot Applicable
File size12,438
Date (UTC)21-Jan-2011
Time (UTC)17:08
PlatformNot Applicable

Dodatkowe pliki dla wszystkich obsługiwanych wersji systemów Windows Vista i Windows Server 2008 dla systemów opartych na procesorach x64

File nameAmd64_1654d8899425c15dc3201d1d8a0e451a_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18588_none_f4f01c3d53d5e5b7.manifest
File versionNot Applicable
File size1,038
Date (UTC)22-Jan-2011
Time (UTC)03:05
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_3a34b7ae710bdf746dd81375bd2bc41c_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22839_none_e4ea0dd9c27fe662.manifest
File versionNot Applicable
File size699
Date (UTC)22-Jan-2011
Time (UTC)03:05
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_4cdb50aaa2b00144c48c2ae5c65cd9dc_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22839_none_521350c4fdb5c61c.manifest
File versionNot Applicable
File size1,040
Date (UTC)22-Jan-2011
Time (UTC)03:05
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_51f9cdba392de1a1f203546193405b7b_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22574_none_9ee9589b37480a9d.manifest
File versionNot Applicable
File size1,038
Date (UTC)22-Jan-2011
Time (UTC)03:05
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_5cec81a947da90e4a59193547bdd1388_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18393_none_c077234c6dc0b714.manifest
File versionNot Applicable
File size1,038
Date (UTC)22-Jan-2011
Time (UTC)03:05
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_6ac5cecadfa29fb4cf50447fd4370b5c_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22839_none_98401a4e6bb34eca.manifest
File versionNot Applicable
File size699
Date (UTC)22-Jan-2011
Time (UTC)03:05
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_75e92d4c981d7665214449c1c6224d59_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18393_none_5bfff237650b5f2d.manifest
File versionNot Applicable
File size1,040
Date (UTC)22-Jan-2011
Time (UTC)03:05
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_a24d1bc4ec4bc0f2d03b4c58026ff199_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18588_none_477a32b66090c692.manifest
File versionNot Applicable
File size1,040
Date (UTC)22-Jan-2011
Time (UTC)03:05
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_be4c58df0e5d88a65c493aa8b1a2f988_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22574_none_7fd342ce6744a054.manifest
File versionNot Applicable
File size1,040
Date (UTC)22-Jan-2011
Time (UTC)03:05
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_cac14500b50ed846d961e604caabca9f_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18588_none_02f8aaaaabe8f430.manifest
File versionNot Applicable
File size699
Date (UTC)22-Jan-2011
Time (UTC)03:05
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_e262501ef5274855a5140f21f9fa881c_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22839_none_d96c75d65b5572de.manifest
File versionNot Applicable
File size1,038
Date (UTC)22-Jan-2011
Time (UTC)03:05
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_fe3629395a7f4d52eabd08f2725536ad_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18588_none_1c48c8e097c68ef2.manifest
File versionNot Applicable
File size699
Date (UTC)22-Jan-2011
Time (UTC)03:05
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-shell32_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18588_none_c7f952cfca92faf8.manifest
File versionNot Applicable
File size906,231
Date (UTC)21-Jan-2011
Time (UTC)16:09
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-shell32_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22839_none_c8ba034ce38722b2.manifest
File versionNot Applicable
File size906,231
Date (UTC)21-Jan-2011
Time (UTC)15:57
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-shell32_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18393_none_c9cff53fc7c5ea81.manifest
File versionNot Applicable
File size906,212
Date (UTC)21-Jan-2011
Time (UTC)17:44
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-shell32_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22574_none_ca703412e0d268e7.manifest
File versionNot Applicable
File size906,212
Date (UTC)21-Jan-2011
Time (UTC)17:33
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-shlwapi_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18588_none_55a9d9f65d45f883.manifest
File versionNot Applicable
File size12,812
Date (UTC)21-Jan-2011
Time (UTC)16:11
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-shlwapi_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22839_none_566a8a73763a203d.manifest
File versionNot Applicable
File size12,812
Date (UTC)21-Jan-2011
Time (UTC)15:58
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-shlwapi_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18393_none_57807c665a78e80c.manifest
File versionNot Applicable
File size12,812
Date (UTC)21-Jan-2011
Time (UTC)17:46
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-shlwapi_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22574_none_5820bb3973856672.manifest
File versionNot Applicable
File size12,812
Date (UTC)21-Jan-2011
Time (UTC)17:34
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb2483185_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size2,394
Date (UTC)22-Jan-2011
Time (UTC)03:06
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb2483185~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size3,799
Date (UTC)22-Jan-2011
Time (UTC)03:05
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb2483185_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size2,975
Date (UTC)22-Jan-2011
Time (UTC)03:06
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb2483185~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size4,824
Date (UTC)22-Jan-2011
Time (UTC)03:05
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb2483185_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size2,815
Date (UTC)22-Jan-2011
Time (UTC)03:06
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb2483185~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size4,664
Date (UTC)22-Jan-2011
Time (UTC)03:05
PlatformNot Applicable
File namePackage_4_for_kb2483185_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size2,817
Date (UTC)22-Jan-2011
Time (UTC)03:06
PlatformNot Applicable
File namePackage_4_for_kb2483185~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size4,664
Date (UTC)22-Jan-2011
Time (UTC)03:05
PlatformNot Applicable
File namePackage_5_for_kb2483185_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size3,459
Date (UTC)22-Jan-2011
Time (UTC)03:06
PlatformNot Applicable
File namePackage_5_for_kb2483185~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size5,322
Date (UTC)22-Jan-2011
Time (UTC)03:05
PlatformNot Applicable
File namePackage_6_for_kb2483185_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size3,299
Date (UTC)22-Jan-2011
Time (UTC)03:06
PlatformNot Applicable
File namePackage_6_for_kb2483185~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size5,158
Date (UTC)22-Jan-2011
Time (UTC)03:05
PlatformNot Applicable
File namePackage_7_for_kb2483185_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size3,299
Date (UTC)22-Jan-2011
Time (UTC)03:06
PlatformNot Applicable
File namePackage_7_for_kb2483185~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size5,158
Date (UTC)22-Jan-2011
Time (UTC)03:05
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2483185_client_1_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,371
Date (UTC)22-Jan-2011
Time (UTC)03:06
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2483185_client_1~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,391
Date (UTC)22-Jan-2011
Time (UTC)03:05
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2483185_client_2_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,694
Date (UTC)22-Jan-2011
Time (UTC)03:06
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2483185_client_2~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,721
Date (UTC)22-Jan-2011
Time (UTC)03:05
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2483185_client_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,709
Date (UTC)22-Jan-2011
Time (UTC)03:06
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2483185_client~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,740
Date (UTC)22-Jan-2011
Time (UTC)03:05
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2483185_sc_0_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,426
Date (UTC)22-Jan-2011
Time (UTC)03:06
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2483185_sc_0~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,445
Date (UTC)22-Jan-2011
Time (UTC)03:05
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2483185_sc_1_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,690
Date (UTC)22-Jan-2011
Time (UTC)03:06
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2483185_sc_1~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,717
Date (UTC)22-Jan-2011
Time (UTC)03:05
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2483185_sc_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,697
Date (UTC)22-Jan-2011
Time (UTC)03:06
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2483185_sc~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,728
Date (UTC)22-Jan-2011
Time (UTC)03:05
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2483185_server_0_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,429
Date (UTC)22-Jan-2011
Time (UTC)03:06
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2483185_server_0~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,449
Date (UTC)22-Jan-2011
Time (UTC)03:05
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2483185_server_1_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,694
Date (UTC)22-Jan-2011
Time (UTC)03:06
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2483185_server_1~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,721
Date (UTC)22-Jan-2011
Time (UTC)03:05
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2483185_server_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,709
Date (UTC)22-Jan-2011
Time (UTC)03:06
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2483185_server~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,740
Date (UTC)22-Jan-2011
Time (UTC)03:05
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2483185_winpesrv_0_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,426
Date (UTC)22-Jan-2011
Time (UTC)03:06
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2483185_winpesrv_0~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,445
Date (UTC)22-Jan-2011
Time (UTC)03:05
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2483185_winpesrv_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,434
Date (UTC)22-Jan-2011
Time (UTC)03:06
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2483185_winpesrv~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,453
Date (UTC)22-Jan-2011
Time (UTC)03:05
PlatformNot Applicable
File nameUpdate-bf.mum
File versionNot Applicable
File size3,531
Date (UTC)22-Jan-2011
Time (UTC)03:06
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-shell32_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18588_none_d24dfd21fef3bcf3.manifest
File versionNot Applicable
File size899,202
Date (UTC)21-Jan-2011
Time (UTC)15:50
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-shell32_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22839_none_d30ead9f17e7e4ad.manifest
File versionNot Applicable
File size899,202
Date (UTC)21-Jan-2011
Time (UTC)15:09
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-shell32_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18393_none_d4249f91fc26ac7c.manifest
File versionNot Applicable
File size899,183
Date (UTC)21-Jan-2011
Time (UTC)17:13
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-shell32_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22574_none_d4c4de6515332ae2.manifest
File versionNot Applicable
File size899,183
Date (UTC)21-Jan-2011
Time (UTC)17:03
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-shlwapi_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18588_none_f98b3e72a4e8874d.manifest
File versionNot Applicable
File size12,438
Date (UTC)21-Jan-2011
Time (UTC)15:57
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-shlwapi_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22839_none_fa4beeefbddcaf07.manifest
File versionNot Applicable
File size12,438
Date (UTC)21-Jan-2011
Time (UTC)15:16
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-shlwapi_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18393_none_fb61e0e2a21b76d6.manifest
File versionNot Applicable
File size12,438
Date (UTC)21-Jan-2011
Time (UTC)17:20
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-shlwapi_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22574_none_fc021fb5bb27f53c.manifest
File versionNot Applicable
File size12,438
Date (UTC)21-Jan-2011
Time (UTC)17:08
PlatformNot Applicable

Dodatkowe pliki dla wszystkich obsługiwanych wersji systemu Windows Server 2008 dla systemów opartych na procesorach IA-64

File nameIa64_4d222d5ac885eba5060fe10ce065b20a_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18588_none_63bb9bf703428a11.manifest
File versionNot Applicable
File size1,038
Date (UTC)22-Jan-2011
Time (UTC)03:05
PlatformNot Applicable
File nameIa64_50e49c38b6df9f4ef1fe6fd75843bfae_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22839_none_38e5d91c130930f8.manifest
File versionNot Applicable
File size1,038
Date (UTC)22-Jan-2011
Time (UTC)03:05
PlatformNot Applicable
File nameIa64_55bc0d4b71a05b943ad641554676c715_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18588_none_2c75a3cbb5e0571e.manifest
File versionNot Applicable
File size697
Date (UTC)22-Jan-2011
Time (UTC)03:05
PlatformNot Applicable
File nameIa64_63823722b6fc5dd90ab39215e9e02562_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22574_none_a7ef94b118c116c4.manifest
File versionNot Applicable
File size1,036
Date (UTC)22-Jan-2011
Time (UTC)03:05
PlatformNot Applicable
File nameIa64_74e491525fb7dcddf0f21e3fdc9b4e6d_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22839_none_a5ab00108f3785ae.manifest
File versionNot Applicable
File size1,036
Date (UTC)22-Jan-2011
Time (UTC)03:05
PlatformNot Applicable
File nameIa64_76cabc27c101e153930151ba3d46f2db_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18393_none_b15f9f3d53ad2cbe.manifest
File versionNot Applicable
File size1,038
Date (UTC)22-Jan-2011
Time (UTC)03:05
PlatformNot Applicable
File nameIa64_7d0c7813c33ea9f4ef2d28f8ebaec4c6_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18393_none_1579653458fef3aa.manifest
File versionNot Applicable
File size1,036
Date (UTC)22-Jan-2011
Time (UTC)03:05
PlatformNot Applicable
File nameIa64_9cf7c9b8bdc34c1c6b31aaee30aae2a6_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18588_none_4bfe0f9f976c0d3d.manifest
File versionNot Applicable
File size697
Date (UTC)22-Jan-2011
Time (UTC)03:05
PlatformNot Applicable
File nameIa64_a8f8c7c712179ea19d2df26bbdbbd600_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22839_none_6c9adb48cdb5b903.manifest
File versionNot Applicable
File size697
Date (UTC)22-Jan-2011
Time (UTC)03:05
PlatformNot Applicable
File nameIa64_bbbb0285a069f5396b85b5fe20f454a0_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18588_none_b3585b6832b9c3f7.manifest
File versionNot Applicable
File size1,036
Date (UTC)22-Jan-2011
Time (UTC)03:05
PlatformNot Applicable
File nameIa64_c487bb6c4ddb19afa4da655e2fe9cf13_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22574_none_52574dfca525bf11.manifest
File versionNot Applicable
File size1,038
Date (UTC)22-Jan-2011
Time (UTC)03:05
PlatformNot Applicable
File nameIa64_f6edc8dc25d65bd1f57b3aaed0a60f24_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22839_none_8a647dc0cfde3535.manifest
File versionNot Applicable
File size697
Date (UTC)22-Jan-2011
Time (UTC)03:05
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-shell32_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18588_none_6bdc5b42123392be.manifest
File versionNot Applicable
File size906,144
Date (UTC)21-Jan-2011
Time (UTC)15:45
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-shell32_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22839_none_6c9d0bbf2b27ba78.manifest
File versionNot Applicable
File size906,144
Date (UTC)21-Jan-2011
Time (UTC)15:25
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-shell32_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18393_none_6db2fdb20f668247.manifest
File versionNot Applicable
File size906,144
Date (UTC)21-Jan-2011
Time (UTC)17:19
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-shell32_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22574_none_6e533c85287300ad.manifest
File versionNot Applicable
File size906,144
Date (UTC)21-Jan-2011
Time (UTC)16:56
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-shlwapi_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18588_none_f98ce268a4e69049.manifest
File versionNot Applicable
File size12,780
Date (UTC)21-Jan-2011
Time (UTC)15:45
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-shlwapi_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22839_none_fa4d92e5bddab803.manifest
File versionNot Applicable
File size12,780
Date (UTC)21-Jan-2011
Time (UTC)15:25
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-shlwapi_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18393_none_fb6384d8a2197fd2.manifest
File versionNot Applicable
File size12,780
Date (UTC)21-Jan-2011
Time (UTC)17:20
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-shlwapi_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22574_none_fc03c3abbb25fe38.manifest
File versionNot Applicable
File size12,780
Date (UTC)21-Jan-2011
Time (UTC)16:57
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb2483185_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size2,387
Date (UTC)22-Jan-2011
Time (UTC)03:05
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb2483185~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size3,788
Date (UTC)22-Jan-2011
Time (UTC)03:05
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb2483185_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size2,808
Date (UTC)22-Jan-2011
Time (UTC)03:05
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb2483185~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size4,649
Date (UTC)22-Jan-2011
Time (UTC)03:05
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb2483185_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size2,808
Date (UTC)22-Jan-2011
Time (UTC)03:05
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb2483185~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size4,653
Date (UTC)22-Jan-2011
Time (UTC)03:05
PlatformNot Applicable
File namePackage_4_for_kb2483185_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size3,127
Date (UTC)22-Jan-2011
Time (UTC)03:05
PlatformNot Applicable
File namePackage_4_for_kb2483185~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size4,978
Date (UTC)22-Jan-2011
Time (UTC)03:05
PlatformNot Applicable
File namePackage_5_for_kb2483185_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size3,127
Date (UTC)22-Jan-2011
Time (UTC)03:05
PlatformNot Applicable
File namePackage_5_for_kb2483185~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size4,978
Date (UTC)22-Jan-2011
Time (UTC)03:05
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2483185_sc_0_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,421
Date (UTC)22-Jan-2011
Time (UTC)03:05
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2483185_sc_0~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,441
Date (UTC)22-Jan-2011
Time (UTC)03:05
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2483185_sc_1_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,522
Date (UTC)22-Jan-2011
Time (UTC)03:05
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2483185_sc_1~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,545
Date (UTC)22-Jan-2011
Time (UTC)03:05
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2483185_sc_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,692
Date (UTC)22-Jan-2011
Time (UTC)03:05
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2483185_sc~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,723
Date (UTC)22-Jan-2011
Time (UTC)03:05
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2483185_server_0_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,425
Date (UTC)22-Jan-2011
Time (UTC)03:05
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2483185_server_0~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,445
Date (UTC)22-Jan-2011
Time (UTC)03:05
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2483185_server_1_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,526
Date (UTC)22-Jan-2011
Time (UTC)03:05
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2483185_server_1~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,549
Date (UTC)22-Jan-2011
Time (UTC)03:05
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2483185_server_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,704
Date (UTC)22-Jan-2011
Time (UTC)03:05
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2483185_server~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,735
Date (UTC)22-Jan-2011
Time (UTC)03:05
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2483185_winpesrv_0_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,422
Date (UTC)22-Jan-2011
Time (UTC)03:05
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2483185_winpesrv_0~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,441
Date (UTC)22-Jan-2011
Time (UTC)03:05
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2483185_winpesrv_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,430
Date (UTC)22-Jan-2011
Time (UTC)03:05
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2483185_winpesrv~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,449
Date (UTC)22-Jan-2011
Time (UTC)03:05
PlatformNot Applicable
File nameUpdate-bf.mum
File versionNot Applicable
File size2,708
Date (UTC)22-Jan-2011
Time (UTC)03:05
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-shell32_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18588_none_d24dfd21fef3bcf3.manifest
File versionNot Applicable
File size899,202
Date (UTC)21-Jan-2011
Time (UTC)15:50
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-shell32_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22839_none_d30ead9f17e7e4ad.manifest
File versionNot Applicable
File size899,202
Date (UTC)21-Jan-2011
Time (UTC)15:09
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-shell32_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18393_none_d4249f91fc26ac7c.manifest
File versionNot Applicable
File size899,183
Date (UTC)21-Jan-2011
Time (UTC)17:13
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-shell32_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22574_none_d4c4de6515332ae2.manifest
File versionNot Applicable
File size899,183
Date (UTC)21-Jan-2011
Time (UTC)17:03
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-shlwapi_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18588_none_f98b3e72a4e8874d.manifest
File versionNot Applicable
File size12,438
Date (UTC)21-Jan-2011
Time (UTC)15:57
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-shlwapi_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22839_none_fa4beeefbddcaf07.manifest
File versionNot Applicable
File size12,438
Date (UTC)21-Jan-2011
Time (UTC)15:16
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-shlwapi_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18393_none_fb61e0e2a21b76d6.manifest
File versionNot Applicable
File size12,438
Date (UTC)21-Jan-2011
Time (UTC)17:20
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-shlwapi_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22574_none_fc021fb5bb27f53c.manifest
File versionNot Applicable
File size12,438
Date (UTC)21-Jan-2011
Time (UTC)17:08
PlatformNot Applicable
Właściwości

Identyfikator artykułu: 2483185 — ostatni przegląd: 10.05.2011 — zmiana: 1

Opinia