Rozwiązywanie problemów z dostępem do poczty w sieci Web za pomocą programu Internet Explorer

Streszczenie

Próba uzyskania dostępu do poczty e-mail za pomocą witryny Windows Live Hotmail, Yahoo! lub Gmail może spowodować awarię lub zawieszenie się programu Internet Explorer.

Rozwiązanie

Niepoprawne ustawienia daty i godziny na komputerze mogą powodować problemy podczas próby uzyskania dostępu do serwerów e-mail poczty w sieci Web. Należy się upewnić, że ustawienia daty i godziny komputera są poprawne. Aby sprawdzić datę i godzinę, wykonaj następujące czynności:

  1. W Panelu sterowania otwórz aplet Data i godzina. Kliknij przycisk Start , wpisz ciąg data i godzina w polu wyszukiwania przycisku Start, a następnie kliknij pozycję Data i godzina na liście Programy.
  2. Kliknij pozycję Zmień datę i godzinę.
  3. W oknie dialogowym Ustawienia daty i godziny ustaw poprawną datę i godzinę.
  4. Kliknij przycisk OK dwa razy.
Jeśli ustawienia daty i godziny na komputerze były poprawne, działanie witryny sieci Web mogą zakłócać niezgodne lub uszkodzone dodatki programu Internet Explorer. Wyłączenie tych dodatków może ponownie umożliwić wyświetlenie witryn sieci Web. Aby automatycznie wyłączyć dodatki z listy znanych niezgodnych dodatków, należy uruchomić narzędzie Fix it dotyczące dodatków programu Internet Explorer. Gdy zostanie wyświetlone pytanie, czy uruchomić lub zapisać plik, należy kliknąć przycisk Uruchom i wykonać kroki kreatora.


Jeśli uruchomienie powyższej poprawki Fix it nie rozwiązało problemu, być może wyświetlanie witryny poczty e-mail uniemożliwiają zmiany wprowadzone w opcjach programu Internet Explorer. Przywrócenie ustawień pierwotnych programu Internet Explorer spowoduje usunięcie wszystkich zmian wprowadzonych w programie bez usuwania ulubionych i kanałów informacyjnych. Aby automatycznie zresetować ustawienia programu Internet Explorer, należy uruchomić poprawkę Fix it Resetowanie ustawień programu Internet Explorer. Gdy zostanie wyświetlone pytanie, czy uruchomić lub zapisać plik, należy kliknąć przycisk Uruchom i wykonać kroki kreatora.


Więcej informacji

Jeśli po wykonaniu czynności przedstawionych w tym artykule nadal nie można uzyskać dostępu do niektórych witryn sieci Web, należy wybrać jedną z następujących opcji dodatkowej pomocy technicznej: Dodatkowe artykuły firmy Microsoft w trybie online


Właściwości

Identyfikator artykułu: 2483955 — ostatni przegląd: 17.04.2012 — zmiana: 1

Opinia