MS11-028: Luka w zabezpieczeniach programu .NET Framework umożliwia zdalne wykonywanie kodu: 12 kwietnia 2011

WPROWADZENIE

Firma Microsoft wydała biuletyn zabezpieczeń MS11-028. Aby wyświetlić pełny biuletyn zabezpieczeń, odwiedź jedną z następujących witryn firmy Microsoft w sieci Web:

Jak uzyskać pomoc i obsługę techniczną związaną z tą aktualizacją zabezpieczeń

Użytkownicy domowi mogą nieodpłatnie uzyskać pomoc techniczną, korzystając z numeru telefonu 1-866-PCSAFETY w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie lub kontaktując się z lokalnym oddziałem firmy Microsoft. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobu kontaktowania się z lokalnym oddziałem firmy Microsoft w sprawie pomocy technicznej dotyczącej problemów z aktualizacjami zabezpieczeń, odwiedź witrynę międzynarodowej pomocy technicznej firmy Microsoft w sieci Web: Klienci w Ameryce Północnej mogą również uzyskać natychmiastowy dostęp do nieograniczonej nieodpłatnej pomocy świadczonej przy użyciu poczty e-mail lub w trybie rozmowy (czatu), odwiedzając następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web: Przedsiębiorstwa mogą uzyskać pomoc techniczną dotyczącą aktualizacji zabezpieczeń za pomocą danych kontaktowych pomocy technicznej, z których zwykle korzystają.

Więcej informacji

Znane problemy i dodatkowe informacje dotyczące tej aktualizacji zabezpieczeń

Poniższe artykuły zawierają dodatkowe informacje o tej aktualizacji zabezpieczeń w powiązaniu z poszczególnymi wersjami produktu. Te artykuły mogą zawierać informacje o znanych problemach. W takim przypadku znany problem wymieniono po odpowiednim łączu do artykułu.
 • 2446710 MS11-028: Opis aktualizacji zabezpieczeń dla programu .NET Framework 3.5.1 w systemach Windows 7 z dodatkiem Service Pack 1 i Windows Server 2008 R2 z dodatkiem Service Pack 1: 12 kwietnia 2011
 • 2446708 MS11-028: Opis aktualizacji zabezpieczeń dla programu .NET Framework 4 w systemach Windows XP, Windows Server 2003, Windows Vista, Windows Server 2008, Windows 7 i Windows Server 2008 R2: 12 kwietnia 2011
 • 2446709 MS11-028: Opis aktualizacji zabezpieczeń dla programu .NET Framework 3.5.1 w systemach Windows 7 i Windows Server 2008 R2: 12 kwietnia 2011
  Znane problemy w aktualizacji zabezpieczeń 2446709:
  Po zainstalowaniu aktualizacji zabezpieczeń 2446709 w systemie Windows Server 2008 z określoną wersją programu Exchange Server lub SQL Server mogą wystąpić niektóre z następujących problemów:


  • Na komputerze z programem SQL Server nie można uruchomić programu PowerShell lub Podglądu zdarzeń i nie można uruchomić usług SQL Reporting Services.
  • Na komputerze z programem Exchange Server nie można uruchomić programu PowerShell lub Podglądu zdarzeń.
  • Działanie usługi replikacji skrzynek pocztowych programu Exchange zostaje nieoczekiwanie zakończone.
  Aby uzyskać więcej informacji dotyczących tego problemu, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
  2540222 Po zainstalowaniu aktualizacji zabezpieczeń 2449742 lub 2446709 program Exchange Server, SQL Server lub PowerShell ulega awarii
 • 2449742 MS11-028: Opis aktualizacji zabezpieczeń dla programów .NET Framework 3.5 z dodatkiem Service Pack 1 i .NET Framework 2.0 z dodatkiem Service Pack 2 w systemach Windows Vista z dodatkiem Service Pack 2 i Windows Server 2008 z dodatkiem Service Pack 2: 12 kwietnia 2011
  Znane problemy w aktualizacji zabezpieczeń 2449742:
  Po zainstalowaniu aktualizacji zabezpieczeń 2449742 w systemie Windows Server 2008 z określoną wersją programu Exchange Server lub SQL Server mogą wystąpić niektóre z następujących problemów:

  • Na komputerze z programem SQL Server nie można uruchomić programu PowerShell lub Podglądu zdarzeń i nie można uruchomić usług SQL Reporting Services.
  • Na komputerze z programem Exchange Server nie można uruchomić programu PowerShell lub Podglądu zdarzeń.
  • Działanie usługi replikacji skrzynek pocztowych programu Exchange zostaje nieoczekiwanie zakończone.
  Aby uzyskać więcej informacji dotyczących tego problemu, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
  2540222 Po zainstalowaniu aktualizacji zabezpieczeń 2449742 lub 2446709 program Exchange Server, SQL Server lub PowerShell ulega awarii
 • 2449741 MS11-028: Opis aktualizacji zabezpieczeń dla programów .NET Framework 3.5 z dodatkiem Service Pack 1 i .NET Framework 2.0 z dodatkiem Service Pack 2 w systemach Windows Vista z dodatkiem Service Pack 1 i Windows Server 2008: 12 kwietnia 2011
 • 2446704 MS11-028: Opis aktualizacji zabezpieczeń dla programów .NET Framework 3.5 z dodatkiem Service Pack 1 i .NET Framework 2.0 z dodatkiem Service Pack 2 w systemach Windows Server 2003 i Windows XP: 12 kwietnia 2011
Właściwości

Identyfikator artykułu: 2484015 — ostatni przegląd: 27.04.2011 — zmiana: 1

Opinia