Jak przesłać licencję dostępu klienta (CAL) usług terminalowych z jednego komputera na inny

WAŻNE: Ten artykuł zawiera informacje na temat modyfikowania rejestru. Przed zmodyfikowaniem rejestru wykonaj jego kopię zapasową i upewnij się, że wiesz, jak przywrócić rejestr w przypadku pojawienia się problemu. Aby uzyskać informacje dotyczące wykonywania kopii zapasowej, przywracania i edytowania rejestru, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy Microsoft Knowledge Base:
256986 Opis rejestru systemu Microsoft Windows

Streszczenie

W tym artykule jest opisane, jak przesłać licencję dostępu klienta (CAL) usług terminalowych wewnętrznie z jednego urządzenia klienckiego na inne w tej samej firmie przy użyciu narzędzia Licencjonowanie usług terminalowych.

Więcej informacji

Zgodnie z Umową Licencyjną Użytkownika Oprogramowania (EULA) licencja CAL usług terminalowych jest licencją na stanowisko, która pozwala na jednokrotne dokonanie transferu licencji na inne urządzenie klienckie. Aby licencja została ponownie wystawiona klientom, powinni oni skontaktować się z przedstawicielem Biura obsługi klienta w Centrum obsługi klienta usług terminalowych i poprosić o potrzebną liczbę licencji CAL usług terminalowych. W przypadku usług terminalowych systemu Windows proces ten można przeprowadzić tylko telefonicznie. Klienci mogą przeprowadzać ten proces okresowo, otrzymując wiele licencji po jednej rozmowie telefonicznej i, jeśli to konieczne, korzystając z 90-dniowej tymczasowej licencji klienta. Zestaw ponownie wystawionych licencji CAL usług terminalowych jest wyświetlany w narzędziu administracyjnym Licencjonowanie usług terminalowych jako jeszcze jedna instalacja pakietu kluczy licencji. W odróżnieniu od osobnej instalacji pakietu kluczy licencji ponownie wystawione licencje CAL usług terminalowych są nie do odróżnienia od instalacji oryginalnej. Klienci systemów Windows 2000 Professional i Windows 2000 Server nie otrzymują licencji CAL usług terminalowych z serwera usług terminalowych, ponieważ licencja ta jest dołączona do wszystkich wersji systemu Windows 2000. Kroki opisane w tym artykule nie są wymagane w przypadku klientów z systemem Windows 2000.

Aby znaleźć numer telefonu najbliższego Centrum obsługi klienta i zainstalować ponownie wystawione licencje:
  1. Uruchom narzędzie Licencjonowanie usług terminalowych na serwerze z systemem Windows 2000.
  2. W menu Widok kliknij polecenie Właściwości.
  3. Kliknij kartę Metoda połączenia.
  4. W polu rozwijanym kliknij pozycję Telefon oraz swój kraj.
  5. Kliknij przycisk OK.
  6. W menu Akcja kliknij polecenie Zainstaluj licencje w celu uruchomienia Kreatora licencji i uzyskania numeru telefonicznego.
  7. Zadzwoń do Centrum obsługi klienta i zgłoś zapotrzebowanie na ponowne wystawienie licencji.
  8. Centrum obsługi klienta prowadzi klienta przez ten proces.

Fizyczne usunięcie licencji CAL usług terminalowych

OSTRZEŻENIE: Nieprawidłowe korzystanie z Edytora rejestru może stać się przyczyną poważnych problemów, które spowodują, że konieczna będzie ponowna instalacja systemu operacyjnego. Firma Microsoft nie może zagwarantować, że rozwiązanie problemów spowodowanych niepoprawnym użyciem Edytora rejestru będzie możliwe. Możesz używać Edytora rejestru na własną odpowiedzialność.

Aby fizycznie usunąć licencję CAL usług terminalowych z oryginalnego urządzenia klienckiego, można usunąć lokalny klucz rejestru zawierający tę licencję. Dzięki temu klient nie będzie mógł w przyszłości połączyć się z usługami terminalowymi, jeśli nie zostanie mu wystawiona nowa licencja.

Firma Microsoft zaleca, aby zmianę tę wprowadzali tylko administratorzy systemu dysponujący odpowiednią wiedzą na temat rejestru systemu Windows 2000. Należy zauważyć, że usunięcie tego klucza powoduje tylko usunięcie z klienta samej licencji; nie jest usuwana historia wystawiania licencji znajdująca się na serwerze licencji usług terminalowych.

Wszystkie licencje w kluczu MSLicensing są licencjami CAL usług terminalowych. Są im nadawane nazwy LICENSE000, LICENSE001, LICENSE002 i tak dalej, aż do znalezienia wolnego miejsca. Nie ma żadnego szczególnego mapowania numerów licencji na typy licencji.

Klucz, który należy usunąć, to LICENSE000 lub LICENSE00x:
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\MSLicensing\Store\LICENSE00x
Następnie klienci mogą się ponownie połączyć.
Właściwości

Identyfikator artykułu: 248430 — ostatni przegląd: 14.05.2008 — zmiana: 1

Opinia