MS11-007: Luka w zabezpieczeniach sterownika formatu kompaktowych czcionek OpenType (CFF) umożliwia zdalne wykonywanie kodu

WPROWADZENIE

Firma Microsoft wydała biuletyn zabezpieczeń MS11-007. Aby wyświetlić pełny biuletyn zabezpieczeń, odwiedź jedną z następujących witryn firmy Microsoft w sieci Web:

Jak uzyskać pomoc i obsługę techniczną związaną z tą aktualizacją zabezpieczeń

Użytkownicy domowi mogą nieodpłatnie uzyskać pomoc techniczną, korzystając z numeru telefonu 1-866-PCSAFETY w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie lub kontaktując się z lokalnym oddziałem firmy Microsoft. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobu kontaktowania się z lokalnym oddziałem firmy Microsoft w sprawie pomocy technicznej dotyczącej problemów z aktualizacjami zabezpieczeń, odwiedź witrynę międzynarodowej pomocy technicznej firmy Microsoft w sieci Web: Klienci w Ameryce Północnej mogą również uzyskać natychmiastowy dostęp do nieograniczonej nieodpłatnej pomocy świadczonej przy użyciu poczty e-mail lub w trybie rozmowy (czatu), odwiedzając następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web: Przedsiębiorstwa mogą uzyskać pomoc techniczną dotyczącą aktualizacji zabezpieczeń za pomocą danych kontaktowych pomocy technicznej, z których zwykle korzystają.

INFORMACJE O PLIKACH


Wersja angielskojęzyczna (Stany Zjednoczone) tej aktualizacji oprogramowania instaluje pliki, których atrybuty wymieniono w poniższych tabelach. Daty i godziny odpowiadające tym plikom zostały podane w formacie uniwersalnego czasu koordynowanego (UTC). Daty i godziny odpowiadające tym plikom są wyświetlane na komputerze lokalnym w formacie czasu lokalnego z uwzględnieniem bieżącego ustawienia czasu letniego. Wartości daty i godziny mogą ulec zmianie w wyniku wykonania pewnych operacji na plikach.

Informacje o plikach w systemach Windows XP i Windows Server 2003

 • Pliki dotyczące określonego etapu rozwoju (RTM, SPn) i składnika usługi (QFE, GDR) zostały wymienione w kolumnach „SP requirement” (Wymagany dodatek SP) i „Service branch” (Składnik usługi).
 • Składniki usługi GDR zawierają tylko publicznie rozpowszechniane poprawki rozwiązujące często występujące i krytyczne problemy. Składniki usługi QFE zawierają nie tylko publicznie rozpowszechniane poprawki.
 • Oprócz plików wymienionych w poniższych tabelach ta aktualizacja oprogramowania instaluje skojarzony z nimi plik wykazu zabezpieczeń (KBnumer.cat) podpisany za pomocą podpisu cyfrowego firmy Microsoft.

Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows XP dla systemów opartych na procesorach x86

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformSP requirementService branch
Atmfd.dll5.1.2.231290,04807-Jan-201114:09x86SP3SP3GDR
Atmfd.dll5.1.2.231290,04807-Jan-201114:09x86SP3SP3QFE

Wszystkie obsługiwane wersje systemów Windows Server 2003 i Windows XP Professional dla systemów opartych na procesorach x64

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformSP requirementService branch
Atmfd.dll5.2.2.231452,60808-Jan-201108:52x64SP2SP2GDR
Atmfd.dll5.2.2.231452,60808-Jan-201108:50x64SP2SP2QFE

Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows Server 2003 dla systemów opartych na procesorach x86

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformSP requirementService branch
Atmfd.dll5.2.2.231286,72007-Jan-201114:26x86SP2SP2GDR
Atmfd.dll5.2.2.231286,72007-Jan-201114:25x86SP2SP2QFE

Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows Server 2003 dla systemów opartych na procesorach IA-64

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformSP requirementService branch
Atmfd.dll5.2.2.231827,39208-Jan-201108:52IA-64SP2SP2GDR
Atmfd.dll5.2.2.231827,39208-Jan-201108:49IA-64SP2SP2QFE

Informacje o plikach w systemach Windows Vista i Windows Server 2008

 • Pliki dotyczące określonego produktu, etapu rozwoju (RTM, SPn) i składnika usługi (LDR, GDR) można zidentyfikować przez sprawdzenie wersji pliku, jak pokazano w poniższej tabeli:

  WersjaProduktEtap rozwojuSkładnik usługi
  6.0.6000.16xxxWindows VistaRTMGDR
  6.0.6000.20xxxWindows VistaRTMLDR
  6.0.6001.18xxxWindows Vista SP1 i Windows Server 2008 SP1SP1GDR
  6.0.6001.22xxxWindows Vista SP1 i Windows Server 2008 SP1SP1LDR
  6.0.6002.18xxxWindows Vista SP2 i Windows Server 2008 SP2SP2GDR
  6.0.6002.22xxxWindows Vista SP2 i Windows Server 2008 SP2SP2LDR
 • Dodatek Service Pack 1 jest zintegrowany z pierwotnie wydaną wersją systemu Windows Server 2008. Dlatego pliki dla wersji RTM dotyczą tylko systemu Windows Vista. Pliki dla wersji RTM są oznaczone numerem wersji 6.0.0000.xxxxxx.
 • Składniki usługi GDR zawierają tylko publicznie rozpowszechniane poprawki rozwiązujące często występujące i krytyczne problemy. Składniki usługi LDR zawierają nie tylko publicznie rozpowszechniane poprawki.
 • Pliki manifestu (manifest) i pliki MUM (mum) instalowane dla poszczególnych środowisk zostały wymienione osobno. Pliki MUM i pliki manifestu oraz skojarzone z nimi pliki wykazu zabezpieczeń (cat) są kluczowe z punktu widzenia kontroli stanu zaktualizowanego składnika. Pliki wykazu zabezpieczeń (ich atrybuty nie zostały wymienione) są podpisane za pomocą podpisu cyfrowego firmy Microsoft.

Wszystkie obsługiwane wersje systemów Windows Vista i Windows Server 2008 dla systemów opartych na procesorach x86

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Atmfd.dll5.1.2.231292,35208-Jan-201105:57x86
Atmlib.dll5.1.2.23134,30408-Jan-201107:50x86
Dciman32.dll6.0.6001.1827210,24015-Jun-200915:20x86
Fontsub.dll6.0.6001.1849372,70416-Jun-201015:12x86
Lpk.dll6.0.6001.1800023,55219-Jan-200807:34x86
Atmfd.dll5.1.2.231292,35208-Jan-201105:57x86
Atmlib.dll5.1.2.23134,30408-Jan-201107:33x86
Dciman32.dll6.0.6001.2283010,24008-Jan-201107:34x86
Fontsub.dll6.0.6001.2283072,70408-Jan-201107:34x86
Lpk.dll6.0.6001.2283023,55208-Jan-201107:35x86
Atmfd.dll5.1.2.231292,35208-Jan-201106:28x86
Atmlib.dll5.1.2.23134,30408-Jan-201108:47x86
Dciman32.dll6.0.6002.1805110,24015-Jun-200914:51x86
Fontsub.dll6.0.6002.1827272,70416-Jun-201015:30x86
Lpk.dll6.0.6002.1805123,55215-Jun-200914:52x86
Atmfd.dll5.1.2.231292,35208-Jan-201106:36x86
Atmlib.dll5.1.2.23134,30408-Jan-201108:50x86
Dciman32.dll6.0.6002.2256610,24008-Jan-201108:51x86
Fontsub.dll6.0.6002.2256672,70408-Jan-201108:51x86
Lpk.dll6.0.6002.2256623,55208-Jan-201108:51x86

Wszystkie obsługiwane wersje systemów Windows Vista i Windows Server 2008 dla systemów opartych na procesorach x64

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Atmfd.dll5.1.2.231367,10408-Jan-201106:17x64
Atmlib.dll5.1.2.23148,12808-Jan-201109:31x64
Dciman32.dll6.0.6001.1800014,33619-Jan-200808:01x64
Fontsub.dll6.0.6001.1849396,25616-Jun-201015:52x64
Lpk.dll6.0.6001.1800032,76819-Jan-200808:02x64
Atmfd.dll5.1.2.231367,10408-Jan-201106:17x64
Atmlib.dll5.1.2.23148,12808-Jan-201107:51x64
Dciman32.dll6.0.6001.2283014,33608-Jan-201107:52x64
Fontsub.dll6.0.6001.2283096,25608-Jan-201107:52x64
Lpk.dll6.0.6001.2283032,76808-Jan-201107:53x64
Atmfd.dll5.1.2.231367,10408-Jan-201106:45x64
Atmlib.dll5.1.2.23148,12808-Jan-201109:03x64
Dciman32.dll6.0.6002.1805114,33615-Jun-200915:10x64
Fontsub.dll6.0.6002.1827296,25616-Jun-201016:30x64
Lpk.dll6.0.6001.1800032,76819-Jan-200808:02x64
Atmfd.dll5.1.2.231367,10408-Jan-201106:52x64
Atmlib.dll5.1.2.23148,12808-Jan-201109:01x64
Dciman32.dll6.0.6002.2256614,33608-Jan-201109:01x64
Fontsub.dll6.0.6002.2256696,25608-Jan-201109:02x64
Lpk.dll6.0.6002.2256632,76808-Jan-201109:02x64
Atmfd.dll5.1.2.231292,35208-Jan-201105:57x86
Atmlib.dll5.1.2.23134,30408-Jan-201107:50x86
Dciman32.dll6.0.6001.1827210,24015-Jun-200915:20x86
Fontsub.dll6.0.6001.1849372,70416-Jun-201015:12x86
Lpk.dll6.0.6001.1800023,55219-Jan-200807:32x86
Atmfd.dll5.1.2.231292,35208-Jan-201105:57x86
Atmlib.dll5.1.2.23134,30408-Jan-201107:33x86
Dciman32.dll6.0.6001.2283010,24008-Jan-201107:34x86
Fontsub.dll6.0.6001.2283072,70408-Jan-201107:34x86
Lpk.dll6.0.6001.2283023,55208-Jan-201107:38x86
Atmfd.dll5.1.2.231292,35208-Jan-201106:28x86
Atmlib.dll5.1.2.23134,30408-Jan-201108:47x86
Dciman32.dll6.0.6002.1805110,24015-Jun-200914:51x86
Fontsub.dll6.0.6002.1827272,70416-Jun-201015:30x86
Lpk.dll6.0.6002.1800523,55211-Apr-200906:26x86
Atmfd.dll5.1.2.231292,35208-Jan-201106:36x86
Atmlib.dll5.1.2.23134,30408-Jan-201108:50x86
Dciman32.dll6.0.6002.2256610,24008-Jan-201108:51x86
Fontsub.dll6.0.6002.2256672,70408-Jan-201108:51x86
Lpk.dll6.0.6002.2256623,55208-Jan-201108:53x86

Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows Server 2008 dla systemów opartych na procesorach IA-64

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Atmfd.dll5.1.2.231767,48808-Jan-201106:02IA-64
Atmlib.dll5.1.2.23192,16008-Jan-201107:46IA-64
Dciman32.dll6.0.6001.1800029,18419-Jan-200808:26IA-64
Fontsub.dll6.0.6001.18344196,09619-Oct-200914:12IA-64
Lpk.dll6.0.6001.1800068,60819-Jan-200808:28IA-64
Atmfd.dll5.1.2.231767,48808-Jan-201106:06IA-64
Atmlib.dll5.1.2.23192,16008-Jan-201107:33IA-64
Dciman32.dll6.0.6001.2283029,18408-Jan-201107:35IA-64
Fontsub.dll6.0.6001.22830196,09608-Jan-201107:35IA-64
Lpk.dll6.0.6001.2283068,60808-Jan-201107:36IA-64
Atmfd.dll5.1.2.231767,48808-Jan-201106:27IA-64
Atmlib.dll5.1.2.23192,16008-Jan-201108:26IA-64
Dciman32.dll6.0.6001.1800029,18419-Jan-200808:26IA-64
Fontsub.dll6.0.6002.18124196,09619-Oct-200913:31IA-64
Lpk.dll6.0.6001.1800068,60819-Jan-200808:28IA-64
Atmfd.dll5.1.2.231767,48808-Jan-201106:34IA-64
Atmlib.dll5.1.2.23192,16008-Jan-201108:32IA-64
Dciman32.dll6.0.6002.2256629,18408-Jan-201108:33IA-64
Fontsub.dll6.0.6002.22566196,09608-Jan-201108:33IA-64
Lpk.dll6.0.6002.2256668,60808-Jan-201108:34IA-64
Atmfd.dll5.1.2.231292,35208-Jan-201105:57x86
Atmlib.dll5.1.2.23134,30408-Jan-201107:50x86
Dciman32.dll6.0.6001.1827210,24015-Jun-200915:20x86
Fontsub.dll6.0.6001.1849372,70416-Jun-201015:12x86
Lpk.dll6.0.6001.1800023,55219-Jan-200807:32x86
Atmfd.dll5.1.2.231292,35208-Jan-201105:57x86
Atmlib.dll5.1.2.23134,30408-Jan-201107:33x86
Dciman32.dll6.0.6001.2283010,24008-Jan-201107:34x86
Fontsub.dll6.0.6001.2283072,70408-Jan-201107:34x86
Lpk.dll6.0.6001.2283023,55208-Jan-201107:38x86
Atmfd.dll5.1.2.231292,35208-Jan-201106:28x86
Atmlib.dll5.1.2.23134,30408-Jan-201108:47x86
Dciman32.dll6.0.6002.1805110,24015-Jun-200914:51x86
Fontsub.dll6.0.6002.1827272,70416-Jun-201015:30x86
Lpk.dll6.0.6002.1800523,55211-Apr-200906:26x86
Atmfd.dll5.1.2.231292,35208-Jan-201106:36x86
Atmlib.dll5.1.2.23134,30408-Jan-201108:50x86
Dciman32.dll6.0.6002.2256610,24008-Jan-201108:51x86
Fontsub.dll6.0.6002.2256672,70408-Jan-201108:51x86
Lpk.dll6.0.6002.2256623,55208-Jan-201108:53x86

Informacje o dodatkowych plikach dla systemów Windows Vista i Windows Server 2008

Dodatkowe pliki dla wszystkich obsługiwanych wersji systemów Windows Vista i Windows Server 2008 dla systemów opartych na procesorach x86

File namePackage_1_for_kb2485376_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,743
Date (UTC)08-Jan-2011
Time (UTC)14:12
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb2485376~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size2,441
Date (UTC)08-Jan-2011
Time (UTC)14:12
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb2485376_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,906
Date (UTC)08-Jan-2011
Time (UTC)14:12
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb2485376~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size2,608
Date (UTC)08-Jan-2011
Time (UTC)14:12
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb2485376_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,748
Date (UTC)08-Jan-2011
Time (UTC)14:12
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb2485376~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size2,446
Date (UTC)08-Jan-2011
Time (UTC)14:12
PlatformNot Applicable
File namePackage_4_for_kb2485376_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,748
Date (UTC)08-Jan-2011
Time (UTC)14:12
PlatformNot Applicable
File namePackage_4_for_kb2485376~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size2,448
Date (UTC)08-Jan-2011
Time (UTC)14:12
PlatformNot Applicable
File namePackage_5_for_kb2485376_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size2,382
Date (UTC)08-Jan-2011
Time (UTC)14:12
PlatformNot Applicable
File namePackage_5_for_kb2485376~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size3,098
Date (UTC)08-Jan-2011
Time (UTC)14:12
PlatformNot Applicable
File namePackage_6_for_kb2485376_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size2,225
Date (UTC)08-Jan-2011
Time (UTC)14:12
PlatformNot Applicable
File namePackage_6_for_kb2485376~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size2,936
Date (UTC)08-Jan-2011
Time (UTC)14:12
PlatformNot Applicable
File namePackage_7_for_kb2485376_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size2,225
Date (UTC)08-Jan-2011
Time (UTC)14:12
PlatformNot Applicable
File namePackage_7_for_kb2485376~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size2,936
Date (UTC)08-Jan-2011
Time (UTC)14:12
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2485376_client_1_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,363
Date (UTC)08-Jan-2011
Time (UTC)14:12
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2485376_client_1~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,382
Date (UTC)08-Jan-2011
Time (UTC)14:12
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2485376_client_2_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,682
Date (UTC)08-Jan-2011
Time (UTC)14:12
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2485376_client_2~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,709
Date (UTC)08-Jan-2011
Time (UTC)14:12
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2485376_client_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,699
Date (UTC)08-Jan-2011
Time (UTC)14:12
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2485376_client~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,730
Date (UTC)08-Jan-2011
Time (UTC)14:12
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2485376_sc_0_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,417
Date (UTC)08-Jan-2011
Time (UTC)14:12
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2485376_sc_0~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,437
Date (UTC)08-Jan-2011
Time (UTC)14:12
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2485376_sc_1_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,678
Date (UTC)08-Jan-2011
Time (UTC)14:12
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2485376_sc_1~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,705
Date (UTC)08-Jan-2011
Time (UTC)14:12
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2485376_sc_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,687
Date (UTC)08-Jan-2011
Time (UTC)14:12
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2485376_sc~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,718
Date (UTC)08-Jan-2011
Time (UTC)14:12
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2485376_server_0_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,421
Date (UTC)08-Jan-2011
Time (UTC)14:12
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2485376_server_0~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,440
Date (UTC)08-Jan-2011
Time (UTC)14:12
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2485376_server_1_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,682
Date (UTC)08-Jan-2011
Time (UTC)14:12
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2485376_server_1~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,709
Date (UTC)08-Jan-2011
Time (UTC)14:12
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2485376_server_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,699
Date (UTC)08-Jan-2011
Time (UTC)14:12
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2485376_server~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,730
Date (UTC)08-Jan-2011
Time (UTC)14:12
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2485376_winpesrv_0_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,418
Date (UTC)08-Jan-2011
Time (UTC)14:12
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2485376_winpesrv_0~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,437
Date (UTC)08-Jan-2011
Time (UTC)14:12
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2485376_winpesrv_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,426
Date (UTC)08-Jan-2011
Time (UTC)14:12
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2485376_winpesrv~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,445
Date (UTC)08-Jan-2011
Time (UTC)14:12
PlatformNot Applicable
File nameUpdate-bf.mum
File versionNot Applicable
File size3,503
Date (UTC)08-Jan-2011
Time (UTC)14:12
PlatformNot Applicable
File nameX86_0a8001e810418a75dab5c8e26da7aaaf_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22830_none_23c103f4c2e19b92.manifest
File versionNot Applicable
File size691
Date (UTC)08-Jan-2011
Time (UTC)14:12
PlatformNot Applicable
File nameX86_4d76320728f970e95968334009ceaeb4_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22566_none_b7994c42de096fc6.manifest
File versionNot Applicable
File size691
Date (UTC)08-Jan-2011
Time (UTC)14:12
PlatformNot Applicable
File nameX86_9e161f94363c69e647bf46c1b88140ce_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18371_none_fb654b1fd3924997.manifest
File versionNot Applicable
File size691
Date (UTC)08-Jan-2011
Time (UTC)14:12
PlatformNot Applicable
File nameX86_a9a01a74d03ce4ddf5fe17fb1cc6dc71_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18579_none_fc91f539e29d2a25.manifest
File versionNot Applicable
File size691
Date (UTC)08-Jan-2011
Time (UTC)14:12
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-gdi_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18579_none_a990751c5ab6f6b5.manifest
File versionNot Applicable
File size11,391
Date (UTC)08-Jan-2011
Time (UTC)14:13
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-gdi_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22830_none_aa3c52c973bc3cfa.manifest
File versionNot Applicable
File size10,671
Date (UTC)08-Jan-2011
Time (UTC)07:53
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-gdi_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18371_none_ab6ee69a57e47e48.manifest
File versionNot Applicable
File size11,391
Date (UTC)08-Jan-2011
Time (UTC)14:13
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-gdi_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22566_none_ac0856a970f57dfb.manifest
File versionNot Applicable
File size10,671
Date (UTC)08-Jan-2011
Time (UTC)09:11
PlatformNot Applicable

Dodatkowe pliki dla wszystkich obsługiwanych wersji systemów Windows Vista i Windows Server 2008 dla systemów opartych na procesorach x64

File nameAmd64_0f712f099e72c20cedb403ba59c60f74_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22566_none_caabae24b7f4c1e5.manifest
File versionNot Applicable
File size1,032
Date (UTC)08-Jan-2011
Time (UTC)14:12
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_2d6171d80694b900c3d324bfb343d764_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18579_none_0786d6d57a3b8f01.manifest
File versionNot Applicable
File size1,032
Date (UTC)08-Jan-2011
Time (UTC)14:12
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_48b2df0ac369ce758a5016f7b7eca50e_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18579_none_2769a14f5e110da6.manifest
File versionNot Applicable
File size695
Date (UTC)08-Jan-2011
Time (UTC)14:12
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_50018d922a007c0f961fc07a2e6a5edb_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22830_none_54817302d01bb6d0.manifest
File versionNot Applicable
File size695
Date (UTC)08-Jan-2011
Time (UTC)14:12
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_6b493b34240447760c1cee4248269703_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18371_none_2db88469c349e60a.manifest
File versionNot Applicable
File size1,032
Date (UTC)08-Jan-2011
Time (UTC)14:12
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_83766f54aa38276767d2cfe3c6e997d7_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22830_none_8593fc95aec5ac19.manifest
File versionNot Applicable
File size1,032
Date (UTC)08-Jan-2011
Time (UTC)14:12
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-gdi_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18579_none_05af10a0131467eb.manifest
File versionNot Applicable
File size11,409
Date (UTC)08-Jan-2011
Time (UTC)14:13
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-gdi_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22830_none_065aee4d2c19ae30.manifest
File versionNot Applicable
File size10,689
Date (UTC)08-Jan-2011
Time (UTC)08:15
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-gdi_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18371_none_078d821e1041ef7e.manifest
File versionNot Applicable
File size11,409
Date (UTC)08-Jan-2011
Time (UTC)14:13
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-gdi_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22566_none_0826f22d2952ef31.manifest
File versionNot Applicable
File size10,689
Date (UTC)08-Jan-2011
Time (UTC)09:18
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb2485376_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,753
Date (UTC)08-Jan-2011
Time (UTC)14:12
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb2485376~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size2,455
Date (UTC)08-Jan-2011
Time (UTC)14:12
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb2485376_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size2,123
Date (UTC)08-Jan-2011
Time (UTC)14:12
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb2485376~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size3,046
Date (UTC)08-Jan-2011
Time (UTC)14:12
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb2485376_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,963
Date (UTC)08-Jan-2011
Time (UTC)14:12
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb2485376~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size2,882
Date (UTC)08-Jan-2011
Time (UTC)14:12
PlatformNot Applicable
File namePackage_4_for_kb2485376_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,963
Date (UTC)08-Jan-2011
Time (UTC)14:12
PlatformNot Applicable
File namePackage_4_for_kb2485376~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size2,884
Date (UTC)08-Jan-2011
Time (UTC)14:12
PlatformNot Applicable
File namePackage_5_for_kb2485376_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size2,605
Date (UTC)08-Jan-2011
Time (UTC)14:12
PlatformNot Applicable
File namePackage_5_for_kb2485376~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size3,542
Date (UTC)08-Jan-2011
Time (UTC)14:12
PlatformNot Applicable
File namePackage_6_for_kb2485376_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size2,446
Date (UTC)08-Jan-2011
Time (UTC)14:12
PlatformNot Applicable
File namePackage_6_for_kb2485376~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size3,378
Date (UTC)08-Jan-2011
Time (UTC)14:12
PlatformNot Applicable
File namePackage_7_for_kb2485376_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size2,446
Date (UTC)08-Jan-2011
Time (UTC)14:12
PlatformNot Applicable
File namePackage_7_for_kb2485376~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size3,378
Date (UTC)08-Jan-2011
Time (UTC)14:12
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2485376_client_1_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,371
Date (UTC)08-Jan-2011
Time (UTC)14:12
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2485376_client_1~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,390
Date (UTC)08-Jan-2011
Time (UTC)14:12
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2485376_client_2_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,694
Date (UTC)08-Jan-2011
Time (UTC)14:12
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2485376_client_2~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,721
Date (UTC)08-Jan-2011
Time (UTC)14:12
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2485376_client_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,709
Date (UTC)08-Jan-2011
Time (UTC)14:12
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2485376_client~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,740
Date (UTC)08-Jan-2011
Time (UTC)14:12
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2485376_sc_0_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,425
Date (UTC)08-Jan-2011
Time (UTC)14:12
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2485376_sc_0~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,445
Date (UTC)08-Jan-2011
Time (UTC)14:12
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2485376_sc_1_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,690
Date (UTC)08-Jan-2011
Time (UTC)14:12
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2485376_sc_1~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,717
Date (UTC)08-Jan-2011
Time (UTC)14:12
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2485376_sc_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,697
Date (UTC)08-Jan-2011
Time (UTC)14:12
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2485376_sc~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,728
Date (UTC)08-Jan-2011
Time (UTC)14:12
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2485376_server_0_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,429
Date (UTC)08-Jan-2011
Time (UTC)14:12
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2485376_server_0~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,448
Date (UTC)08-Jan-2011
Time (UTC)14:12
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2485376_server_1_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,694
Date (UTC)08-Jan-2011
Time (UTC)14:12
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2485376_server_1~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,721
Date (UTC)08-Jan-2011
Time (UTC)14:12
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2485376_server_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,709
Date (UTC)08-Jan-2011
Time (UTC)14:12
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2485376_server~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,740
Date (UTC)08-Jan-2011
Time (UTC)14:12
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2485376_winpesrv_0_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,426
Date (UTC)08-Jan-2011
Time (UTC)14:12
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2485376_winpesrv_0~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,445
Date (UTC)08-Jan-2011
Time (UTC)14:12
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2485376_winpesrv_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,434
Date (UTC)08-Jan-2011
Time (UTC)14:12
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2485376_winpesrv~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,453
Date (UTC)08-Jan-2011
Time (UTC)14:12
PlatformNot Applicable
File nameUpdate-bf.mum
File versionNot Applicable
File size3,531
Date (UTC)08-Jan-2011
Time (UTC)14:12
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-gdi_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18579_none_1003baf2477529e6.manifest
File versionNot Applicable
File size13,145
Date (UTC)08-Jan-2011
Time (UTC)14:13
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-gdi_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22830_none_10af989f607a702b.manifest
File versionNot Applicable
File size12,367
Date (UTC)08-Jan-2011
Time (UTC)07:44
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-gdi_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18371_none_11e22c7044a2b179.manifest
File versionNot Applicable
File size13,145
Date (UTC)08-Jan-2011
Time (UTC)14:13
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-gdi_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22566_none_127b9c7f5db3b12c.manifest
File versionNot Applicable
File size12,367
Date (UTC)08-Jan-2011
Time (UTC)08:59
PlatformNot Applicable

Dodatkowe pliki dla wszystkich obsługiwanych wersji systemu Windows Server 2008 dla systemów opartych na procesorach IA-64

File nameIa64_19d785274107e4b4b0b03bdd56935f08_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18579_none_dc295db9f5c818c5.manifest
File versionNot Applicable
File size693
Date (UTC)08-Jan-2011
Time (UTC)14:12
PlatformNot Applicable
File nameIa64_326488582956a2b9f0dcd261949b278c_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22830_none_ba19706a00761467.manifest
File versionNot Applicable
File size1,030
Date (UTC)08-Jan-2011
Time (UTC)14:12
PlatformNot Applicable
File nameIa64_3663d0ecf1ceaae7c7b6d39c8cebe8cb_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22830_none_09090c26cf9631ff.manifest
File versionNot Applicable
File size693
Date (UTC)08-Jan-2011
Time (UTC)14:12
PlatformNot Applicable
File nameIa64_3ffadc72646644365fbb9e7c900cdc47_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18579_none_141309caa3d40ad8.manifest
File versionNot Applicable
File size1,030
Date (UTC)08-Jan-2011
Time (UTC)14:12
PlatformNot Applicable
File nameIa64_984f1f13dda4d36d1cdbcfac1f4f2478_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18371_none_06cd8648f8f2ef3c.manifest
File versionNot Applicable
File size1,030
Date (UTC)08-Jan-2011
Time (UTC)14:12
PlatformNot Applicable
File nameIa64_d4469143478ddef169d9d63c9bcdc764_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22566_none_4b94389c439a4252.manifest
File versionNot Applicable
File size1,030
Date (UTC)08-Jan-2011
Time (UTC)14:12
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-gdi_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18579_none_a99219125ab4ffb1.manifest
File versionNot Applicable
File size11,400
Date (UTC)08-Jan-2011
Time (UTC)14:13
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-gdi_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22830_none_aa3df6bf73ba45f6.manifest
File versionNot Applicable
File size10,680
Date (UTC)08-Jan-2011
Time (UTC)07:51
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-gdi_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18371_none_ab708a9057e28744.manifest
File versionNot Applicable
File size11,400
Date (UTC)08-Jan-2011
Time (UTC)14:13
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-gdi_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22566_none_ac09fa9f70f386f7.manifest
File versionNot Applicable
File size10,680
Date (UTC)08-Jan-2011
Time (UTC)08:48
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb2485376_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,748
Date (UTC)08-Jan-2011
Time (UTC)14:12
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb2485376~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size2,448
Date (UTC)08-Jan-2011
Time (UTC)14:12
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb2485376_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,958
Date (UTC)08-Jan-2011
Time (UTC)14:12
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb2485376~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size2,875
Date (UTC)08-Jan-2011
Time (UTC)14:12
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb2485376_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,958
Date (UTC)08-Jan-2011
Time (UTC)14:12
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb2485376~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size2,875
Date (UTC)08-Jan-2011
Time (UTC)14:12
PlatformNot Applicable
File namePackage_4_for_kb2485376_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size2,275
Date (UTC)08-Jan-2011
Time (UTC)14:12
PlatformNot Applicable
File namePackage_4_for_kb2485376~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size3,202
Date (UTC)08-Jan-2011
Time (UTC)14:12
PlatformNot Applicable
File namePackage_5_for_kb2485376_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size2,275
Date (UTC)08-Jan-2011
Time (UTC)14:12
PlatformNot Applicable
File namePackage_5_for_kb2485376~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size3,202
Date (UTC)08-Jan-2011
Time (UTC)14:12
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2485376_sc_0_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,421
Date (UTC)08-Jan-2011
Time (UTC)14:12
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2485376_sc_0~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,440
Date (UTC)08-Jan-2011
Time (UTC)14:12
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2485376_sc_1_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,522
Date (UTC)08-Jan-2011
Time (UTC)14:12
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2485376_sc_1~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,545
Date (UTC)08-Jan-2011
Time (UTC)14:12
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2485376_sc_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,692
Date (UTC)08-Jan-2011
Time (UTC)14:12
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2485376_sc~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,723
Date (UTC)08-Jan-2011
Time (UTC)14:12
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2485376_server_0_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,425
Date (UTC)08-Jan-2011
Time (UTC)14:12
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2485376_server_0~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,444
Date (UTC)08-Jan-2011
Time (UTC)14:12
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2485376_server_1_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,525
Date (UTC)08-Jan-2011
Time (UTC)14:12
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2485376_server_1~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,549
Date (UTC)08-Jan-2011
Time (UTC)14:12
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2485376_server_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,704
Date (UTC)08-Jan-2011
Time (UTC)14:12
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2485376_server~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,735
Date (UTC)08-Jan-2011
Time (UTC)14:12
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2485376_winpesrv_0_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,422
Date (UTC)08-Jan-2011
Time (UTC)14:12
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2485376_winpesrv_0~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,441
Date (UTC)08-Jan-2011
Time (UTC)14:12
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2485376_winpesrv_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,430
Date (UTC)08-Jan-2011
Time (UTC)14:12
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2485376_winpesrv~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,449
Date (UTC)08-Jan-2011
Time (UTC)14:12
PlatformNot Applicable
File nameUpdate-bf.mum
File versionNot Applicable
File size2,708
Date (UTC)08-Jan-2011
Time (UTC)14:12
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-gdi_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18579_none_1003baf2477529e6.manifest
File versionNot Applicable
File size13,145
Date (UTC)08-Jan-2011
Time (UTC)14:13
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-gdi_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22830_none_10af989f607a702b.manifest
File versionNot Applicable
File size12,367
Date (UTC)08-Jan-2011
Time (UTC)07:44
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-gdi_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18371_none_11e22c7044a2b179.manifest
File versionNot Applicable
File size13,145
Date (UTC)08-Jan-2011
Time (UTC)14:13
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-gdi_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22566_none_127b9c7f5db3b12c.manifest
File versionNot Applicable
File size12,367
Date (UTC)08-Jan-2011
Time (UTC)08:59
PlatformNot Applicable

Informacje o plikach w systemach Windows 7 i Windows Server 2008 R2

 • Pliki dotyczące określonego produktu, etapu rozwoju (RTM, SPn) i składnika usługi (LDR, GDR) można zidentyfikować przez sprawdzenie wersji pliku, jak pokazano w poniższej tabeli:
  WersjaProduktEtap rozwojuSkładnik usługi
  6.1.7600.16xxxWindows 7 i Windows Server 2008 R2RTMGDR
  6.1.7600.20xxxWindows 7 i Windows Server 2008 R2RTMLDR
  6.1.7600.17xxxWindows 7 i Windows Server 2008 R2SP1GDR
  6.1.7600.21xxxWindows 7 i Windows Server 2008 R2SP1LDR
 • Składniki usługi GDR zawierają tylko publicznie rozpowszechniane poprawki rozwiązujące często występujące i krytyczne problemy. Składniki usługi LDR zawierają nie tylko publicznie rozpowszechniane poprawki.
 • Pliki manifestu (manifest) i pliki MUM (mum) instalowane dla poszczególnych środowisk zostały wymienione osobno w sekcji „Informacje o dodatkowych plikach dla systemów Windows 7 i Windows Server 2008 R2”. Pliki MUM i pliki manifestu oraz skojarzone z nimi pliki wykazu zabezpieczeń (cat) są kluczowe z punktu widzenia kontroli stanu zaktualizowanego składnika. Pliki wykazu zabezpieczeń, których atrybuty nie zostały wymienione, są podpisane za pomocą podpisu cyfrowego firmy Microsoft.

Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows 7 dla systemów opartych na procesorach x86

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Atmfd.dll5.1.2.232294,40007-Jan-201105:33x86
Atmlib.dll5.1.2.23234,30407-Jan-201107:27x86
Dciman32.dll6.1.7600.1638510,24014-Jul-200901:15x86
Fontsub.dll6.1.7600.1644470,65619-Oct-200914:10x86
Lpk.dll6.1.7600.1638526,62414-Jul-200901:15x86
Atmfd.dll5.1.2.232294,40007-Jan-201105:34x86
Atmlib.dll5.1.2.23234,30407-Jan-201107:32x86
Dciman32.dll6.1.7600.1638510,24014-Jul-200901:15x86
Fontsub.dll6.1.7600.2087570,65607-Jan-201107:33x86
Lpk.dll6.1.7600.1638526,62414-Jul-200901:15x86
Atmfd.dll5.1.2.232294,40007-Jan-201105:43x86
Atmlib.dll5.1.2.23234,30407-Jan-201107:45x86
Dciman32.dll6.1.7600.1638510,24014-Jul-200901:15x86
Fontsub.dll6.1.7601.1710570,65630-Sep-201006:47x86
Lpk.dll6.1.7600.1638526,62414-Jul-200901:15x86
Atmfd.dll5.1.2.232294,40007-Jan-201105:32x86
Atmlib.dll5.1.2.23234,30407-Jan-201107:30x86
Dciman32.dll6.1.7600.1638510,24014-Jul-200901:15x86
Fontsub.dll6.1.7601.1751470,65620-Nov-201012:19x86
Lpk.dll6.1.7600.1638526,62414-Jul-200901:15x86

Wszystkie obsługiwane wersje systemów Windows 7 i Windows Server 2008 R2 dla systemów opartych na procesorach x64

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Atmfd.dll5.1.2.232366,08007-Jan-201105:49x64
Atmlib.dll5.1.2.23246,08007-Jan-201108:06x64
Dciman32.dll6.1.7600.1638514,33614-Jul-200901:40x64
Fontsub.dll6.1.7600.16444100,86419-Oct-200914:46x64
Lpk.dll6.1.7600.1638541,98414-Jul-200901:41x64
Atmfd.dll5.1.2.232366,08007-Jan-201105:49x64
Atmlib.dll5.1.2.23246,08007-Jan-201108:04x64
Dciman32.dll6.1.7600.1638514,33614-Jul-200901:40x64
Fontsub.dll6.1.7600.20875100,86407-Jan-201108:05x64
Lpk.dll6.1.7600.1638541,98414-Jul-200901:41x64
Atmfd.dll5.1.2.232366,59207-Jan-201109:20x64
Atmlib.dll5.1.2.23246,08007-Jan-201112:14x64
Dciman32.dll6.1.7600.1638514,33614-Jul-200901:40x64
Fontsub.dll6.1.7601.17105100,86430-Sep-201010:41x64
Lpk.dll6.1.7600.1638541,98414-Jul-200901:41x64
Atmfd.dll5.1.2.232366,59207-Jan-201105:45x64
Atmlib.dll5.1.2.23246,08007-Jan-201108:11x64
Dciman32.dll6.1.7600.1638514,33614-Jul-200901:40x64
Fontsub.dll6.1.7601.17514100,86420-Nov-201013:26x64
Lpk.dll6.1.7600.1638541,98414-Jul-200901:41x64
Atmfd.dll5.1.2.232294,40007-Jan-201105:33x86
Atmlib.dll5.1.2.23234,30407-Jan-201107:27x86
Dciman32.dll6.1.7600.1638510,24014-Jul-200901:15x86
Fontsub.dll6.1.7600.1644470,65619-Oct-200914:10x86
Lpk.dll6.1.7600.1638525,60014-Jul-200901:11x86
Atmfd.dll5.1.2.232294,40007-Jan-201105:34x86
Atmlib.dll5.1.2.23234,30407-Jan-201107:32x86
Dciman32.dll6.1.7600.1638510,24014-Jul-200901:15x86
Fontsub.dll6.1.7600.2087570,65607-Jan-201107:33x86
Lpk.dll6.1.7600.1638525,60014-Jul-200901:11x86
Atmfd.dll5.1.2.232294,40007-Jan-201105:43x86
Atmlib.dll5.1.2.23234,30407-Jan-201107:45x86
Dciman32.dll6.1.7600.1638510,24014-Jul-200901:15x86
Fontsub.dll6.1.7601.1710570,65630-Sep-201006:47x86
Lpk.dll6.1.7600.1638525,60014-Jul-200901:11x86
Atmfd.dll5.1.2.232294,40007-Jan-201105:32x86
Atmlib.dll5.1.2.23234,30407-Jan-201107:30x86
Dciman32.dll6.1.7600.1638510,24014-Jul-200901:15x86
Fontsub.dll6.1.7601.1751470,65620-Nov-201012:19x86
Lpk.dll6.1.7600.1638525,60014-Jul-200901:11x86

Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows Server 2008 R2 dla systemów opartych na procesorach IA-64

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Atmfd.dll5.1.2.232768,00007-Jan-201105:11IA-64
Atmlib.dll5.1.2.23291,64807-Jan-201107:06IA-64
Dciman32.dll6.1.7600.1638532,76814-Jul-200901:45IA-64
Fontsub.dll6.1.7600.16444197,63219-Oct-200913:08IA-64
Lpk.dll6.1.7600.1638573,72814-Jul-200901:46IA-64
Atmfd.dll5.1.2.232768,00007-Jan-201105:11IA-64
Atmlib.dll5.1.2.23291,64807-Jan-201107:05IA-64
Dciman32.dll6.1.7600.1638532,76814-Jul-200901:45IA-64
Fontsub.dll6.1.7600.20875197,63207-Jan-201107:07IA-64
Lpk.dll6.1.7600.1638573,72814-Jul-200901:46IA-64
Atmfd.dll5.1.2.232768,00007-Jan-201105:07IA-64
Atmlib.dll5.1.2.23291,64807-Jan-201107:02IA-64
Dciman32.dll6.1.7601.1710532,76830-Sep-201006:34IA-64
Fontsub.dll6.1.7601.17105197,63230-Sep-201006:35IA-64
Lpk.dll6.1.7600.1638573,72814-Jul-200901:46IA-64
Atmfd.dll5.1.2.232768,00007-Jan-201105:06IA-64
Atmlib.dll5.1.2.23291,64807-Jan-201107:02IA-64
Dciman32.dll6.1.7601.1751432,76820-Nov-201010:25IA-64
Fontsub.dll6.1.7601.17514197,63220-Nov-201010:26IA-64
Lpk.dll6.1.7600.1638573,72814-Jul-200901:46IA-64
Atmfd.dll5.1.2.232294,40007-Jan-201105:33x86
Atmlib.dll5.1.2.23234,30407-Jan-201107:27x86
Dciman32.dll6.1.7600.1638510,24014-Jul-200901:15x86
Fontsub.dll6.1.7600.1644470,65619-Oct-200914:10x86
Lpk.dll6.1.7600.1638525,60014-Jul-200901:11x86
Atmfd.dll5.1.2.232294,40007-Jan-201105:34x86
Atmlib.dll5.1.2.23234,30407-Jan-201107:32x86
Dciman32.dll6.1.7600.1638510,24014-Jul-200901:15x86
Fontsub.dll6.1.7600.2087570,65607-Jan-201107:33x86
Lpk.dll6.1.7600.1638525,60014-Jul-200901:11x86
Atmfd.dll5.1.2.232294,40007-Jan-201105:43x86
Atmlib.dll5.1.2.23234,30407-Jan-201107:45x86
Dciman32.dll6.1.7600.1638510,24014-Jul-200901:15x86
Fontsub.dll6.1.7601.1710570,65630-Sep-201006:47x86
Lpk.dll6.1.7600.1638525,60014-Jul-200901:11x86
Atmfd.dll5.1.2.232294,40007-Jan-201105:32x86
Atmlib.dll5.1.2.23234,30407-Jan-201107:30x86
Dciman32.dll6.1.7600.1638510,24014-Jul-200901:15x86
Fontsub.dll6.1.7601.1751470,65620-Nov-201012:19x86
Lpk.dll6.1.7600.1638525,60014-Jul-200901:11x86

Informacje o dodatkowych plikach dla systemów Windows 7 i Windows Server 2008 R2

Dodatkowe pliki dla wszystkich obsługiwanych wersji systemu Windows 7 dla systemów opartych na procesorach x86

File namePackage_1_for_kb2485376_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,781
Date (UTC)07-Jan-2011
Time (UTC)21:14
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb2485376~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size2,479
Date (UTC)07-Jan-2011
Time (UTC)21:13
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb2485376_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,786
Date (UTC)07-Jan-2011
Time (UTC)21:14
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb2485376~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size2,682
Date (UTC)07-Jan-2011
Time (UTC)21:13
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb2485376_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,766
Date (UTC)07-Jan-2011
Time (UTC)21:14
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb2485376~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size2,664
Date (UTC)07-Jan-2011
Time (UTC)21:13
PlatformNot Applicable
File namePackage_4_for_kb2485376_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,781
Date (UTC)07-Jan-2011
Time (UTC)21:14
PlatformNot Applicable
File namePackage_4_for_kb2485376~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size2,479
Date (UTC)07-Jan-2011
Time (UTC)21:13
PlatformNot Applicable
File namePackage_5_for_kb2485376_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,980
Date (UTC)07-Jan-2011
Time (UTC)21:14
PlatformNot Applicable
File namePackage_5_for_kb2485376~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size2,485
Date (UTC)07-Jan-2011
Time (UTC)21:13
PlatformNot Applicable
File namePackage_6_for_kb2485376_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,962
Date (UTC)07-Jan-2011
Time (UTC)21:14
PlatformNot Applicable
File namePackage_6_for_kb2485376~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size2,466
Date (UTC)07-Jan-2011
Time (UTC)21:13
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2485376_rtm_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size2,865
Date (UTC)07-Jan-2011
Time (UTC)21:14
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2485376_rtm~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size2,935
Date (UTC)07-Jan-2011
Time (UTC)21:13
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2485376_sp1_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,894
Date (UTC)07-Jan-2011
Time (UTC)21:14
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2485376_sp1~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,929
Date (UTC)07-Jan-2011
Time (UTC)21:13
PlatformNot Applicable
File nameUpdate-bf.mum
File versionNot Applicable
File size2,728
Date (UTC)07-Jan-2011
Time (UTC)21:14
PlatformNot Applicable
File nameX86_2ec696d263eaf8d2f2c265a6c8fe204c_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17537_none_e7000ccec13f72cb.manifest
File versionNot Applicable
File size691
Date (UTC)07-Jan-2011
Time (UTC)21:13
PlatformNot Applicable
File nameX86_682b9a464072e40415e8ffe2c32ad9a5_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16734_none_0c1755a1632b3470.manifest
File versionNot Applicable
File size691
Date (UTC)07-Jan-2011
Time (UTC)21:13
PlatformNot Applicable
File nameX86_99093260a82d7f4f3079903d9eaa2d3e_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20875_none_d622318231e59bb2.manifest
File versionNot Applicable
File size691
Date (UTC)07-Jan-2011
Time (UTC)21:13
PlatformNot Applicable
File nameX86_ba331709fcbd6340c10fe313897c3299_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21636_none_5b790b7faa45b028.manifest
File versionNot Applicable
File size691
Date (UTC)07-Jan-2011
Time (UTC)21:13
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-gdi_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16734_none_a9de8585bbb2424d.manifest
File versionNot Applicable
File size6,206
Date (UTC)07-Jan-2011
Time (UTC)21:16
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-gdi_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20875_none_aa3de2ead4ef6b32.manifest
File versionNot Applicable
File size6,206
Date (UTC)07-Jan-2011
Time (UTC)21:16
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-gdi_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17537_none_abc7e369b8d5fa3e.manifest
File versionNot Applicable
File size6,206
Date (UTC)07-Jan-2011
Time (UTC)21:16
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-gdi_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21636_none_ac507fead1f480b1.manifest
File versionNot Applicable
File size6,206
Date (UTC)07-Jan-2011
Time (UTC)21:16
PlatformNot Applicable

Dodatkowe pliki dla wszystkich obsługiwanych wersji systemów Windows 7 i Windows Server 2008 R2 dla systemów opartych na procesorach x64

File nameAmd64_01e82a1cc71823322889594018f6b527_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16734_none_137bc14474eeec16.manifest
File versionNot Applicable
File size695
Date (UTC)07-Jan-2011
Time (UTC)21:13
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_361df21883539dbc93f0d597fb498b7a_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17537_none_2a55c15d5d9e5f91.manifest
File versionNot Applicable
File size695
Date (UTC)07-Jan-2011
Time (UTC)21:13
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_4db024b5ec1fc0de53c2eb83dd9f6bd1_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21636_none_0b2848577eff48d7.manifest
File versionNot Applicable
File size695
Date (UTC)07-Jan-2011
Time (UTC)21:13
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_510ea655ece409cde5f76a7a4792c6f0_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20875_none_c3373449698fb67d.manifest
File versionNot Applicable
File size695
Date (UTC)07-Jan-2011
Time (UTC)21:13
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_603ba1b66ab0a1f4581f3ef5f4f9b17e_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16734_none_006e6a891cd3dcbf.manifest
File versionNot Applicable
File size1,032
Date (UTC)07-Jan-2011
Time (UTC)21:13
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_6544eb0ad1f050324d4be80cac394075_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17537_none_dd2c4725aee518f7.manifest
File versionNot Applicable
File size695
Date (UTC)07-Jan-2011
Time (UTC)21:13
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_8d411bdcbc652148d37346ada38660b5_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20875_none_5d0ae3a166d3f498.manifest
File versionNot Applicable
File size695
Date (UTC)07-Jan-2011
Time (UTC)21:13
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_8ea526ba0a999a88ef392bda89aa1747_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21636_none_ef6e6f80a6118495.manifest
File versionNot Applicable
File size1,032
Date (UTC)07-Jan-2011
Time (UTC)21:13
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_8f25af49e0d1e76f8ae2f58521d4993c_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17537_none_27a647127868060d.manifest
File versionNot Applicable
File size1,032
Date (UTC)07-Jan-2011
Time (UTC)21:13
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_b80a7948c0c2b16246603685036f176b_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20875_none_6894b184ba33f960.manifest
File versionNot Applicable
File size1,032
Date (UTC)07-Jan-2011
Time (UTC)21:13
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_ed3f3de82842fa7b6f2b55c921f5ee73_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21636_none_08658ac20a3eab96.manifest
File versionNot Applicable
File size695
Date (UTC)07-Jan-2011
Time (UTC)21:13
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_f943ddb784e560e2ff3d815cc7eb0a99_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16734_none_3a25fdf54ed3099e.manifest
File versionNot Applicable
File size695
Date (UTC)07-Jan-2011
Time (UTC)21:13
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-gdi_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16734_none_05fd2109740fb383.manifest
File versionNot Applicable
File size6,208
Date (UTC)07-Jan-2011
Time (UTC)21:18
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-gdi_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20875_none_065c7e6e8d4cdc68.manifest
File versionNot Applicable
File size6,208
Date (UTC)07-Jan-2011
Time (UTC)21:18
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-gdi_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17537_none_07e67eed71336b74.manifest
File versionNot Applicable
File size6,208
Date (UTC)07-Jan-2011
Time (UTC)21:18
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-gdi_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21636_none_086f1b6e8a51f1e7.manifest
File versionNot Applicable
File size6,208
Date (UTC)07-Jan-2011
Time (UTC)21:18
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb2485376_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,791
Date (UTC)07-Jan-2011
Time (UTC)21:14
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb2485376~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size2,493
Date (UTC)07-Jan-2011
Time (UTC)21:13
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb2485376_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size2,210
Date (UTC)07-Jan-2011
Time (UTC)21:14
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb2485376~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size4,691
Date (UTC)07-Jan-2011
Time (UTC)21:13
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb2485376_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size2,014
Date (UTC)07-Jan-2011
Time (UTC)21:14
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb2485376~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size4,269
Date (UTC)07-Jan-2011
Time (UTC)21:13
PlatformNot Applicable
File namePackage_4_for_kb2485376_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,981
Date (UTC)07-Jan-2011
Time (UTC)21:14
PlatformNot Applicable
File namePackage_4_for_kb2485376~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size3,103
Date (UTC)07-Jan-2011
Time (UTC)21:13
PlatformNot Applicable
File namePackage_5_for_kb2485376_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,791
Date (UTC)07-Jan-2011
Time (UTC)21:14
PlatformNot Applicable
File namePackage_5_for_kb2485376~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size2,495
Date (UTC)07-Jan-2011
Time (UTC)21:13
PlatformNot Applicable
File namePackage_6_for_kb2485376_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size2,820
Date (UTC)07-Jan-2011
Time (UTC)21:14
PlatformNot Applicable
File namePackage_6_for_kb2485376~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size4,072
Date (UTC)07-Jan-2011
Time (UTC)21:13
PlatformNot Applicable
File namePackage_7_for_kb2485376_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size2,406
Date (UTC)07-Jan-2011
Time (UTC)21:14
PlatformNot Applicable
File namePackage_7_for_kb2485376~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size3,872
Date (UTC)07-Jan-2011
Time (UTC)21:13
PlatformNot Applicable
File namePackage_8_for_kb2485376_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size2,179
Date (UTC)07-Jan-2011
Time (UTC)21:14
PlatformNot Applicable
File namePackage_8_for_kb2485376~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size2,902
Date (UTC)07-Jan-2011
Time (UTC)21:13
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2485376_rtm_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size3,786
Date (UTC)07-Jan-2011
Time (UTC)21:14
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2485376_rtm~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size3,878
Date (UTC)07-Jan-2011
Time (UTC)21:13
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2485376_sp1_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size2,783
Date (UTC)07-Jan-2011
Time (UTC)21:14
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2485376_sp1~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size2,842
Date (UTC)07-Jan-2011
Time (UTC)21:13
PlatformNot Applicable
File nameUpdate-bf.mum
File versionNot Applicable
File size3,990
Date (UTC)07-Jan-2011
Time (UTC)21:14
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-gdi_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16734_none_1051cb5ba870757e.manifest
File versionNot Applicable
File size5,549
Date (UTC)07-Jan-2011
Time (UTC)21:18
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-gdi_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20875_none_10b128c0c1ad9e63.manifest
File versionNot Applicable
File size5,549
Date (UTC)07-Jan-2011
Time (UTC)21:18
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-gdi_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17537_none_123b293fa5942d6f.manifest
File versionNot Applicable
File size5,549
Date (UTC)07-Jan-2011
Time (UTC)21:18
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-gdi_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21636_none_12c3c5c0beb2b3e2.manifest
File versionNot Applicable
File size5,549
Date (UTC)07-Jan-2011
Time (UTC)21:18
PlatformNot Applicable

Dodatkowe pliki dla wszystkich obsługiwanych wersji systemu Windows Server 2008 R2 dla systemów opartych na procesorach IA-64

File nameIa64_0c69de38f6f9483fc048b60859bf12fa_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17537_none_02610b2ce95e3894.manifest
File versionNot Applicable
File size693
Date (UTC)07-Jan-2011
Time (UTC)21:13
PlatformNot Applicable
File nameIa64_361df21883539dbc93f0d597fb498b7a_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17537_none_ce38c9cfa53ef757.manifest
File versionNot Applicable
File size694
Date (UTC)07-Jan-2011
Time (UTC)21:13
PlatformNot Applicable
File nameIa64_4c7e6fcf0b7f54c06b6c36d67cdb84b1_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21636_none_05945786e5ede2c2.manifest
File versionNot Applicable
File size693
Date (UTC)07-Jan-2011
Time (UTC)21:13
PlatformNot Applicable
File nameIa64_4db024b5ec1fc0de53c2eb83dd9f6bd1_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21636_none_af0b50c9c69fe09d.manifest
File versionNot Applicable
File size694
Date (UTC)07-Jan-2011
Time (UTC)21:13
PlatformNot Applicable
File nameIa64_510ea655ece409cde5f76a7a4792c6f0_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20875_none_671a3cbbb1304e43.manifest
File versionNot Applicable
File size694
Date (UTC)07-Jan-2011
Time (UTC)21:13
PlatformNot Applicable
File nameIa64_64fc0d34f251e68176a7adfcb544b345_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16734_none_a6b2cd50cfa3566e.manifest
File versionNot Applicable
File size693
Date (UTC)07-Jan-2011
Time (UTC)21:13
PlatformNot Applicable
File nameIa64_b137158dc1662d9b6208b3d30c7b4f11_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20875_none_f9ed9afc6987e4e7.manifest
File versionNot Applicable
File size693
Date (UTC)07-Jan-2011
Time (UTC)21:13
PlatformNot Applicable
File nameIa64_f943ddb784e560e2ff3d815cc7eb0a99_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16734_none_de0906679673a164.manifest
File versionNot Applicable
File size694
Date (UTC)07-Jan-2011
Time (UTC)21:13
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-gdi_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16734_none_a9e0297bbbb04b49.manifest
File versionNot Applicable
File size6,207
Date (UTC)07-Jan-2011
Time (UTC)21:14
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-gdi_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20875_none_aa3f86e0d4ed742e.manifest
File versionNot Applicable
File size6,207
Date (UTC)07-Jan-2011
Time (UTC)21:14
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-gdi_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17537_none_abc9875fb8d4033a.manifest
File versionNot Applicable
File size6,207
Date (UTC)07-Jan-2011
Time (UTC)21:14
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-gdi_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21636_none_ac5223e0d1f289ad.manifest
File versionNot Applicable
File size6,207
Date (UTC)07-Jan-2011
Time (UTC)21:14
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb2485376_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,792
Date (UTC)07-Jan-2011
Time (UTC)21:13
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb2485376~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size3,839
Date (UTC)07-Jan-2011
Time (UTC)21:13
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb2485376_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size2,008
Date (UTC)07-Jan-2011
Time (UTC)21:13
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb2485376~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size4,058
Date (UTC)07-Jan-2011
Time (UTC)21:13
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb2485376_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,987
Date (UTC)07-Jan-2011
Time (UTC)21:13
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb2485376~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size3,640
Date (UTC)07-Jan-2011
Time (UTC)21:13
PlatformNot Applicable
File namePackage_4_for_kb2485376_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size2,203
Date (UTC)07-Jan-2011
Time (UTC)21:13
PlatformNot Applicable
File namePackage_4_for_kb2485376~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size3,862
Date (UTC)07-Jan-2011
Time (UTC)21:13
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2485376_rtm_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,940
Date (UTC)07-Jan-2011
Time (UTC)21:13
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2485376_rtm~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,977
Date (UTC)07-Jan-2011
Time (UTC)21:13
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2485376_sp1_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,701
Date (UTC)07-Jan-2011
Time (UTC)21:13
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2485376_sp1~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,734
Date (UTC)07-Jan-2011
Time (UTC)21:13
PlatformNot Applicable
File nameUpdate-bf.mum
File versionNot Applicable
File size2,136
Date (UTC)07-Jan-2011
Time (UTC)21:13
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-gdi_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16734_none_1051cb5ba870757e.manifest
File versionNot Applicable
File size5,549
Date (UTC)07-Jan-2011
Time (UTC)21:14
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-gdi_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20875_none_10b128c0c1ad9e63.manifest
File versionNot Applicable
File size5,549
Date (UTC)07-Jan-2011
Time (UTC)21:14
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-gdi_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17537_none_123b293fa5942d6f.manifest
File versionNot Applicable
File size5,549
Date (UTC)07-Jan-2011
Time (UTC)21:14
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-gdi_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21636_none_12c3c5c0beb2b3e2.manifest
File versionNot Applicable
File size5,549
Date (UTC)07-Jan-2011
Time (UTC)21:14
PlatformNot Applicable
Właściwości

Identyfikator artykułu: 2485376 — ostatni przegląd: 16.05.2011 — zmiana: 1

Opinia