MS11-033: Luka w zabezpieczeniach konwerterów tekstu programu WordPad umożliwia zdalne wykonywanie kodu: 12 kwietnia 2011

WPROWADZENIE

Firma Microsoft wydała biuletyn zabezpieczeń MS11-033. Aby wyświetlić pełny biuletyn zabezpieczeń, odwiedź jedną z następujących witryn firmy Microsoft w sieci Web:

Jak uzyskać pomoc i obsługę techniczną związaną z tą aktualizacją zabezpieczeń

Użytkownicy domowi mogą nieodpłatnie uzyskać pomoc techniczną, korzystając z numeru telefonu 1-866-PCSAFETY w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie lub kontaktując się z lokalnym oddziałem firmy Microsoft. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobu kontaktowania się z lokalnym oddziałem firmy Microsoft w sprawie pomocy technicznej dotyczącej problemów z aktualizacjami zabezpieczeń, odwiedź witrynę międzynarodowej pomocy technicznej firmy Microsoft w sieci Web: Klienci w Ameryce Północnej mogą również uzyskać natychmiastowy dostęp do nieograniczonej nieodpłatnej pomocy świadczonej przy użyciu poczty e-mail lub w trybie rozmowy (czatu), odwiedzając następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web: Przedsiębiorstwa mogą uzyskać pomoc techniczną dotyczącą aktualizacji zabezpieczeń za pomocą danych kontaktowych pomocy technicznej, z których zwykle korzystają.

INFORMACJE O PLIKACH

Wersja angielskojęzyczna (Stany Zjednoczone) tej aktualizacji oprogramowania instaluje pliki, których atrybuty wymieniono w poniższych tabelach. Daty i godziny odpowiadające tym plikom zostały podane w formacie uniwersalnego czasu koordynowanego (UTC). Daty i godziny odpowiadające tym plikom są wyświetlane na komputerze lokalnym w formacie czasu lokalnego z uwzględnieniem bieżącego ustawienia czasu letniego. Wartości daty i godziny mogą ulec zmianie w wyniku wykonania pewnych operacji na plikach.

Informacje o plikach w systemach Windows XP i Windows Server 2003

  • Pliki dotyczące określonego etapu rozwoju (SPn) i składnika usługi (QFE, GDR) zostały wymienione w kolumnach „SP requirement” (Wymagany dodatek SP) i „Service branch” (Składnik usługi).
  • Składniki usługi GDR zawierają tylko publicznie rozpowszechniane poprawki rozwiązujące często występujące i krytyczne problemy. Składniki usługi QFE zawierają nie tylko publicznie rozpowszechniane poprawki.
  • Oprócz plików wymienionych w poniższych tabelach ta aktualizacja oprogramowania instaluje skojarzony z nimi plik wykazu zabezpieczeń (KBnumer.cat) podpisany za pomocą podpisu cyfrowego firmy Microsoft.

Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows XP dla systemów opartych na procesorach x86

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformSP requirementService branch
Mswrd8.wpc2011.1.31.10279,55221-Dec-201012:51Not ApplicableSP3SP3GDR
Mswrd8.wpc2011.1.31.10279,55221-Dec-201012:52Not ApplicableSP3SP3QFE

Wszystkie obsługiwane wersje systemów Windows Server 2003 i Windows XP Professional dla systemów opartych na procesorach x64

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformSP requirementService branch
Mswrd8.wpc2011.1.31.10383,48801-Jan-201102:30Not ApplicableSP2SP2GDR
Wmswrd8.wpc2011.1.31.10280,06401-Jan-201102:30Not ApplicableSP2SP2GDR\WOW
Mswrd8.wpc2011.1.31.10383,48801-Jan-201102:26Not ApplicableSP2SP2QFE
Wmswrd8.wpc2011.1.31.10280,06401-Jan-201102:26Not ApplicableSP2SP2QFE\WOW

Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows Server 2003 dla systemów opartych na procesorach x86

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformSP requirementService branch
Mswrd8.wpc2011.1.31.10280,06422-Dec-201013:05Not ApplicableSP2SP2GDR
Mswrd8.wpc2011.1.31.10280,06422-Dec-201021:17Not ApplicableSP2SP2QFE

Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows Server 2003 dla systemów opartych na procesorach IA-64

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformSP requirementService branch
Mswrd8.wpc2011.1.31.10733,69601-Jan-201102:30Not ApplicableSP2SP2GDR
Mswrd864.wpc2011.1.31.10733,69601-Jan-201102:30Not ApplicableSP2SP2GDR
Wmswrd8.wpc2011.1.31.10280,06401-Jan-201102:30Not ApplicableSP2SP2GDR\WOW
Mswrd8.wpc2011.1.31.10733,69601-Jan-201102:25Not ApplicableSP2SP2QFE
Mswrd864.wpc2011.1.31.10733,69601-Jan-201102:25Not ApplicableSP2SP2QFE
Wmswrd8.wpc2011.1.31.10280,06401-Jan-201102:25Not ApplicableSP2SP2QFE\WOW
Właściwości

Identyfikator artykułu: 2485663 — ostatni przegląd: 18.05.2011 — zmiana: 1

Opinia