MS11-004: Luka w zabezpieczeniach usługi FTP programu Internet Information Services (IIS) umożliwia zdalne wykonywanie kodu

WPROWADZENIE

Firma Microsoft wydała biuletyn zabezpieczeń MS11-004. Aby wyświetlić pełny biuletyn zabezpieczeń, odwiedź jedną z następujących witryn firmy Microsoft w sieci Web:

Jak uzyskać pomoc i obsługę techniczną związaną z tą aktualizacją zabezpieczeń

Użytkownicy domowi mogą nieodpłatnie uzyskać pomoc techniczną, korzystając z numeru telefonu 1-866-PCSAFETY w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie lub kontaktując się z lokalnym oddziałem firmy Microsoft. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobu kontaktowania się z lokalnym oddziałem firmy Microsoft w sprawie pomocy technicznej dotyczącej problemów z aktualizacjami zabezpieczeń, odwiedź witrynę międzynarodowej pomocy technicznej firmy Microsoft w sieci Web: Klienci w Ameryce Północnej mogą również uzyskać natychmiastowy dostęp do nieograniczonej nieodpłatnej pomocy świadczonej przy użyciu poczty e-mail lub w trybie rozmowy (czatu), odwiedzając następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web: Przedsiębiorstwa mogą uzyskać pomoc techniczną dotyczącą aktualizacji zabezpieczeń za pomocą danych kontaktowych pomocy technicznej, z których zwykle korzystają.

Znane problemy

W instalacji Server Core systemu Windows Server 2008 odinstalowanie tej aktualizacji może okazać się niemożliwe, jeśli usługę FTP 7.0 lub FTP 7.5 zainstalowano z Centrum pobierania Microsoft. Aby odinstalować aktualizację w tym scenariuszu, należy tymczasowo całkowicie odinstalować usługę FTP 7.0 lub FTP 7.5, a następnie ponownie zainstalować usługę FTP 7.5. W wyniku tego aktualizacja zabezpieczeń również zostanie usunięta.

Uwagi
 • Nie zaleca się odinstalowywania jakichkolwiek aktualizacji zabezpieczeń. Firma Microsoft nie zaleca tej metody obejścia problemu, ale podaje informacje umożliwiające jej zastosowanie według uznania użytkownika. Tę metodę obejścia problemu użytkownicy stosują na własną odpowiedzialność.
 • Całkowite odinstalowanie usługi FTP 7.0 lub FTP 7.5 i ponowne zainstalowanie usługi FTP 7.5 nie spowoduje utraty konfiguracji serwera FTP.
 • Usługa FTP 7.0 nie jest już dostępna do pobrania. W przypadku zastosowania tego obejścia problemu należy ponownie zainstalować usługę FTP 7.5. Nie ma żadnych informacji o problemach ze zgodnością usług FTP 7.0 i FTP 7.5.


Aby odinstalować usługę FTP 7.0 lub FTP 7.5, wykonaj następujące czynności:
 1. W wierszu polecenia wpisz następujące polecenie w celu zidentyfikowania kodu pakietu (PackageCode) zainstalowanej wersji usługi FTP:
  wmic product
  Wygodnie jest wpisać następujące polecenie w celu utworzenia pliku tekstowego Notatnika z listą programów zainstalowanych w systemie:
  wmic product > C:\ścieżka\list.txt
 2. Po zidentyfikowaniu kodu pakietu (PackageCode) zainstalowanej wersji usługi FTP w wierszu polecenia z podwyższonym poziomem uprawnień wpisz następujące polecenie w celu odinstalowania programu FTP 7.0 lub FTP 7.5:
  msiexec /uninstall {ID_produktu}
  Zależnie od zainstalowanej wersji usługi FTP można na przykład wpisać polecenie podobne do jednego z następujących:

  FTP 7.0
  msiexec.exe /uninstall {15ABFD45-B97E-483D-A6C9-28AA751A1C01}
  FTP 7.5
  msiexec.exe /uninstall {790AE609-3122-4C3E-9EA8-687F7B00ED0E}

Informacje o aktualizacji zabezpieczeń usługi FTP 7.5 programu IIS dla systemów Windows Vista i Windows Server 2008

W niektórych scenariuszach konieczne jest odinstalowanie wcześniejszej wersji usługi FTP 7.5 programu IIS dla systemu Windows Vista. Wersje 7.5.7055.14307 i 7.5.7056.14445 są udostępnione w Centrum pobierania Microsoft. Następujące pliki są dostępne do pobrania w Centrum pobierania Microsoft:

Aktualizacja zabezpieczeń usługi FTP 7.5.7055 programu IIS w systemie Windows Vista dla systemów opartych na procesorach x86 (KB2489256)

Plik do pobrania Pobierz teraz pakiet ftp75_en_x86_kb2489256.msp.

Aktualizacja zabezpieczeń usługi FTP 7.5.7055 programu IIS w systemie Windows Vista dla systemów opartych na procesorach x64 (KB2489256)

Plik do pobrania Pobierz teraz pakiet ftp75_en_x64_kb2489256.msp.

Aktualizacja zabezpieczeń usługi FTP 7.5.7055 programu IIS w systemie Windows Server 2008 dla systemów opartych na procesorach x86 (KB2489256)

Plik do pobrania Pobierz teraz pakiet ftp75_en_x86_kb2489256.msp.

Aktualizacja zabezpieczeń usługi FTP 7.5.7055 programu IIS w systemie Windows Server 2008 dla systemów opartych na procesorach x64 (KB2489256)

Plik do pobrania Pobierz teraz pakiet ftp75_en_x64_kb2489256.msp.

Aktualizacja zabezpieczeń usługi FTP 7.5.7600 programu IIS w systemie Windows Server 2008 dla systemów opartych na procesorach x86 (KB2489256)

Plik do pobrania Pobierz teraz pakiet ftp75_x86_kb2489256.msp.

Aktualizacja zabezpieczeń usługi FTP 7.5.7600 programu IIS w systemie Windows Vista dla systemów opartych na procesorach x86 (KB2489256)

Plik do pobrania Pobierz teraz pakiet ftp75_x86_kb2489256.msp.

Aktualizacja zabezpieczeń usługi FTP 7.5.7600 programu IIS w systemie Windows Server 2008 dla systemów opartych na procesorach x64 (KB2489256)

Plik do pobrania Pobierz teraz pakiet ftp75_x64_kb2489256.msp.

Aktualizacja zabezpieczeń usługi FTP 7.5.7600 programu IIS w systemie Windows Vista dla systemów opartych na procesorach x64 (KB2489256)

Plik do pobrania Pobierz teraz pakiet ftp75_x64_kb2489256.msp.

Data wydania: 12 kwietnia 2011

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobów pobierania plików pomocy technicznej firmy Microsoft, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
119591 Jak uzyskać pliki pomocy technicznej firmy Microsoft w usługach online
Firma Microsoft przeskanowała ten plik w poszukiwaniu wirusów. Firma Microsoft użyła najnowszego oprogramowania do wykrywania wirusów dostępnego w dniu opublikowania pliku. Plik jest przechowywany na serwerach o podwyższonym poziomie zabezpieczeń, które utrudniają wprowadzanie nieautoryzowanych zmian w pliku.

Instrukcje dotyczące instalacji

Aby ustalić, którą aktualizację zabezpieczeń należy zainstalować w używanym środowisku, wykonaj następujące czynności:

 1. Otwórz folder %system32%\inetsrv, kliknij prawym przyciskiem myszy plik Ftpsvc.dll, a następnie kliknij polecenie Właściwości.


  W systemie 32-bitowym, opartym na procesorach x86:
  • Jeśli wersja pliku Ftpsvc.dll w katalogu %system32%\inetsrv jest z zakresu od 7.5.7055.14307 do 7.5.7055.14310, zainstaluj pakiet ftp75_en_x86_kb2489256.msp.
  • Jeśli wersja pliku Ftpsvc.dll w katalogu %system32%\inetsrv jest z zakresu od 7.5.7055.14445 do 7.5.7600.14978, zainstaluj pakiet ftp75_x86_kb2489256.msp.


  W systemie 64-bitowym:
  • Jeśli wersja pliku Ftpsvc.dll w katalogu %system32%\inetsrv jest z zakresu od 7.5.7055.14307 do 7.5.7055.14310, zainstaluj pakiet ftp75_en_x64_kb2489256.msp.
  • Jeśli wersja pliku Ftpsvc.dll w katalogu %system32%\inetsrv jest z zakresu od 7.5.7055.14445 do 7.5.7600.14978, zainstaluj pakiet ftp75_x64_kb2489256.msp.
 2. Skorzystaj z informacji uzyskanych w poprzednim kroku i odwiedź stronę Centrum pobierania odpowiadającą potrzebnej wersji. Kliknij pozycję Pobierz, a następnie wykonaj jedną z następujących czynności:
  1. Aby od razu rozpocząć instalację, kliknij przycisk Uruchom.
  2. Aby skopiować pobrany plik na komputer i zainstalować go później, kliknij przycisk Zapisz.

INFORMACJE O PLIKACH

Wersja angielskojęzyczna (Stany Zjednoczone) tej aktualizacji oprogramowania instaluje pliki, których atrybuty wymieniono w poniższych tabelach. Daty i godziny odpowiadające tym plikom zostały podane w formacie uniwersalnego czasu koordynowanego (UTC). Daty i godziny odpowiadające tym plikom są wyświetlane na komputerze lokalnym w formacie czasu lokalnego z uwzględnieniem bieżącego ustawienia czasu letniego. Wartości daty i godziny mogą ulec zmianie w wyniku wykonania pewnych operacji na plikach.

Informacje o plikach w systemach Windows Vista i Windows Server 2008

 • Pliki dotyczące określonego produktu, etapu rozwoju (RTM, SPn) i składnika usługi (LDR, GDR) można zidentyfikować przez sprawdzenie wersji pliku, jak pokazano w poniższej tabeli:

  WersjaProduktEtap rozwojuSkładnik usługi
  6.0.6000.16xxxWindows VistaRTMGDR
  6.0.6000.20xxxWindows VistaRTMLDR
  6.0.6001.18xxxWindows Vista SP1 i Windows Server 2008 SP1SP1GDR
  6.0.6001.22xxxWindows Vista SP1 i Windows Server 2008 SP1SP1LDR
  6.0.6002.18xxxWindows Vista SP2 i Windows Server 2008 SP2SP2GDR
  6.0.6002.22xxxWindows Vista SP2 i Windows Server 2008 SP2SP2LDR
 • Dodatek Service Pack 1 jest zintegrowany z pierwotnie wydaną wersją systemu Windows Server 2008. Dlatego pliki dla wersji RTM dotyczą tylko systemu Windows Vista. Pliki dla wersji RTM są oznaczone numerem wersji 6.0.0000.xxxxxx.
 • Składniki usługi GDR zawierają tylko publicznie rozpowszechniane poprawki rozwiązujące często występujące i krytyczne problemy. Składniki usługi LDR zawierają nie tylko publicznie rozpowszechniane poprawki.
 • Pliki manifestu (manifest) i pliki MUM (mum) instalowane dla poszczególnych środowisk zostały wymienione osobno. Pliki MUM i pliki manifestu oraz skojarzone z nimi pliki wykazu zabezpieczeń (cat) są kluczowe z punktu widzenia kontroli stanu zaktualizowanego składnika. Pliki wykazu zabezpieczeń (ich atrybuty nie zostały wymienione) są podpisane za pomocą podpisu cyfrowego firmy Microsoft.

Usługa FTP 7.5.7600 programu IIS w systemach Windows Vista i Windows Server 2008

Wszystkie obsługiwane wersje systemów Windows Vista i Windows Server 2008 dla systemów opartych na procesorach x64 z zainstalowanym programem FTP 7.5

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Ftpsvc.dll7.5.7600.14978419,59207-Jan-201110:11x64

Wszystkie obsługiwane wersje systemów Windows Vista i Windows Server 2008 dla systemów opartych na procesorach x86 z zainstalowanym programem FTP 7.5

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Ftpsvc.dll7.5.7600.14978332,04007-Jan-201110:11x86

Usługa FTP 7.5.7055 programu IIS w systemach Windows Vista i Windows Server 2008

Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows Vista dla systemów opartych na procesorach x86 z zainstalowanym programem FTP 7.5

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Ftpsvc.dll7.5.7055.14310332,04027-Jan-201123:49x86

Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows Vista dla systemów opartych na procesorach x64 z zainstalowanym programem FTP 7.5

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Ftpsvc.dll7.5.7055.14310419,59227-Jan-201123:49x64

Usługa FTP 7.0 programu IIS w systemach Windows Vista i Windows Server 2008

Wszystkie obsługiwane wersje systemów Windows Vista i Windows Server 2008 dla systemów opartych na procesorach x64 z zainstalowanym programem FTP 7.0

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Ftpsvc.dll7.0.6545.14979413,44807-Jan-201110:16x64

Wszystkie obsługiwane wersje systemów Windows Vista i Windows Server 2008 dla systemów opartych na procesorach x86 z zainstalowanym programem FTP 7.0

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Ftpsvc.dll7.0.6545.14979328,45607-Jan-201110:16x86

Informacje o plikach w systemach Windows 7 i Windows Server 2008 R2

 • Pliki dotyczące określonego produktu, etapu rozwoju (RTM, SPn) i składnika usługi (LDR, GDR) można zidentyfikować przez sprawdzenie wersji pliku, jak pokazano w poniższej tabeli:
  WersjaProduktEtap rozwojuSkładnik usługi
  6.1.7600.16xxxWindows 7 i Windows Server 2008 R2RTMGDR
  6.1.7600.20xxxWindows 7 i Windows Server 2008 R2RTMLDR
  6.1.7600.17xxxWindows 7 i Windows Server 2008 R2SP1GDR
  6.1.7600.21xxxWindows 7 i Windows Server 2008 R2SP1LDR
 • Składniki usługi GDR zawierają tylko publicznie rozpowszechniane poprawki rozwiązujące często występujące i krytyczne problemy. Składniki usługi LDR zawierają nie tylko publicznie rozpowszechniane poprawki.
 • Pliki manifestu (manifest) i pliki MUM (mum) instalowane dla poszczególnych środowisk zostały wymienione osobno w sekcji „Informacje o dodatkowych plikach dla systemów Windows 7 i Windows Server 2008 R2”. Pliki MUM i pliki manifestu oraz skojarzone z nimi pliki wykazu zabezpieczeń (cat) są kluczowe z punktu widzenia kontroli stanu zaktualizowanego składnika. Pliki wykazu zabezpieczeń, których atrybuty nie zostały wymienione, są podpisane za pomocą podpisu cyfrowego firmy Microsoft.

Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows 7 dla systemów opartych na procesorach x86

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Ftpconfigext.dll7.5.7600.1674816,38426-Jan-201106:03x86
Ftpctrlps.dll7.5.7600.142949,72814-Jul-200901:15x86
Ftpmib.dll7.5.7600.1638510,24014-Jul-200901:15x86
Ftpres.dll7.5.7600.1429414,84814-Jul-200901:05x86
Ftpsvc.dll7.5.7600.16748308,22426-Jan-201106:03x86
Ftpsvc.mofNot Applicable69,25213-Jul-200921:05Not Applicable
Ftpconfigext.dll7.5.7600.2088816,38426-Jan-201105:54x86
Ftpctrlps.dll7.5.7600.142949,72814-Jul-200901:15x86
Ftpmib.dll7.5.7600.1638510,24014-Jul-200901:15x86
Ftpres.dll7.5.7600.1429414,84814-Jul-200901:05x86
Ftpsvc.dll7.5.7600.20888309,24826-Jan-201105:54x86
Ftpsvc.mofNot Applicable69,25213-Jul-200921:05Not Applicable
Ftpconfigext.dll7.5.7601.1755016,38426-Jan-201106:06x86
Ftpctrlps.dll7.5.7600.142949,72814-Jul-200901:15x86
Ftpmib.dll7.5.7600.1638510,24014-Jul-200901:15x86
Ftpres.dll7.5.7600.1429414,84814-Jul-200901:05x86
Ftpsvc.dll7.5.7601.17550309,76026-Jan-201106:06x86
Ftpsvc.mofNot Applicable69,25213-Jul-200921:05Not Applicable
Ftpconfigext.dll7.5.7601.2164916,38426-Jan-201105:51x86
Ftpctrlps.dll7.5.7600.142949,72814-Jul-200901:15x86
Ftpmib.dll7.5.7600.1638510,24014-Jul-200901:15x86
Ftpres.dll7.5.7600.1429414,84814-Jul-200901:05x86
Ftpsvc.dll7.5.7601.21649309,76026-Jan-201105:51x86
Ftpsvc.mofNot Applicable69,25213-Jul-200921:05Not Applicable

Wszystkie obsługiwane wersje systemów Windows 7 i Windows Server 2008 R2 dla systemów opartych na procesorach x64

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Ftpconfigext.dll7.5.7600.1674818,43226-Jan-201106:44x64
Ftpctrlps.dll7.5.7600.1429413,82414-Jul-200901:40x64
Ftpmib.dll7.5.7600.1638512,80014-Jul-200901:40x64
Ftpres.dll7.5.7600.1429414,84814-Jul-200901:27x64
Ftpsvc.dll7.5.7600.16748349,18426-Jan-201106:44x64
Ftpsvc.mofNot Applicable69,25213-Jul-200920:50Not Applicable
Ftpconfigext.dll7.5.7600.2088818,43226-Jan-201106:44x64
Ftpctrlps.dll7.5.7600.1429413,82414-Jul-200901:40x64
Ftpmib.dll7.5.7600.1638512,80014-Jul-200901:40x64
Ftpres.dll7.5.7600.1429414,84814-Jul-200901:27x64
Ftpsvc.dll7.5.7600.20888349,69626-Jan-201106:44x64
Ftpsvc.mofNot Applicable69,25213-Jul-200920:50Not Applicable
Ftpconfigext.dll7.5.7601.1755018,43226-Jan-201111:38x64
Ftpctrlps.dll7.5.7600.1429413,82414-Jul-200901:40x64
Ftpmib.dll7.5.7600.1638512,80014-Jul-200901:40x64
Ftpres.dll7.5.7600.1429414,84814-Jul-200901:27x64
Ftpsvc.dll7.5.7601.17550350,72026-Jan-201111:38x64
Ftpsvc.mofNot Applicable69,25213-Jul-200920:50Not Applicable
Ftpconfigext.dll7.5.7601.2164918,43226-Jan-201106:42x64
Ftpctrlps.dll7.5.7600.1429413,82414-Jul-200901:40x64
Ftpmib.dll7.5.7600.1638512,80014-Jul-200901:40x64
Ftpres.dll7.5.7600.1429414,84814-Jul-200901:27x64
Ftpsvc.dll7.5.7601.21649350,72026-Jan-201106:42x64
Ftpsvc.mofNot Applicable69,25213-Jul-200920:50Not Applicable

Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows Server 2008 R2 dla systemów opartych na procesorach IA-64

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Ftpconfigext.dll7.5.7600.1674840,96026-Jan-201105:40IA-64
Ftpctrlps.dll7.5.7600.1429422,52814-Jul-200901:46IA-64
Ftpmib.dll7.5.7600.1638523,55214-Jul-200901:46IA-64
Ftpres.dll7.5.7600.1429414,84814-Jul-200901:35IA-64
Ftpsvc.dll7.5.7600.16748779,77626-Jan-201105:40IA-64
Ftpsvc.mofNot Applicable69,25213-Jul-200920:48Not Applicable
Ftpconfigext.dll7.5.7600.2088840,96026-Jan-201105:38IA-64
Ftpctrlps.dll7.5.7600.1429422,52814-Jul-200901:46IA-64
Ftpmib.dll7.5.7600.1638523,55214-Jul-200901:46IA-64
Ftpres.dll7.5.7600.1429414,84814-Jul-200901:35IA-64
Ftpsvc.dll7.5.7600.20888781,31226-Jan-201105:38IA-64
Ftpsvc.mofNot Applicable69,25213-Jul-200920:48Not Applicable
Ftpconfigext.dll7.5.7601.1755040,96026-Jan-201105:26IA-64
Ftpctrlps.dll7.5.7600.1429422,52814-Jul-200901:46IA-64
Ftpmib.dll7.5.7600.1638523,55214-Jul-200901:46IA-64
Ftpres.dll7.5.7600.1429414,84814-Jul-200901:35IA-64
Ftpsvc.dll7.5.7601.17550784,38426-Jan-201105:26IA-64
Ftpsvc.mofNot Applicable69,25213-Jul-200920:48Not Applicable
Ftpconfigext.dll7.5.7601.2164940,96026-Jan-201105:30IA-64
Ftpctrlps.dll7.5.7600.1429422,52814-Jul-200901:46IA-64
Ftpmib.dll7.5.7600.1638523,55214-Jul-200901:46IA-64
Ftpres.dll7.5.7600.1429414,84814-Jul-200901:35IA-64
Ftpsvc.dll7.5.7601.21649784,38426-Jan-201105:30IA-64
Ftpsvc.mofNot Applicable69,25213-Jul-200920:48Not Applicable

Informacje o dodatkowych plikach dla systemów Windows 7 i Windows Server 2008 R2

Dodatkowe pliki dla wszystkich obsługiwanych wersji systemu Windows 7 dla systemów opartych na procesorach x86

File namePackage_1_for_kb2489256_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,780
Date (UTC)26-Jan-2011
Time (UTC)21:15
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb2489256~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,692
Date (UTC)26-Jan-2011
Time (UTC)21:15
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb2489256_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,745
Date (UTC)26-Jan-2011
Time (UTC)21:15
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb2489256~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,622
Date (UTC)26-Jan-2011
Time (UTC)21:15
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb2489256_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,983
Date (UTC)26-Jan-2011
Time (UTC)21:15
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb2489256~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,485
Date (UTC)26-Jan-2011
Time (UTC)21:15
PlatformNot Applicable
File namePackage_4_for_kb2489256_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,913
Date (UTC)26-Jan-2011
Time (UTC)21:15
PlatformNot Applicable
File namePackage_4_for_kb2489256~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,450
Date (UTC)26-Jan-2011
Time (UTC)21:15
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2489256_rtm_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,873
Date (UTC)26-Jan-2011
Time (UTC)21:15
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2489256_rtm~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,910
Date (UTC)26-Jan-2011
Time (UTC)21:15
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2489256_sp1_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,873
Date (UTC)26-Jan-2011
Time (UTC)21:15
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2489256_sp1~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,909
Date (UTC)26-Jan-2011
Time (UTC)21:15
PlatformNot Applicable
File nameUpdate-bf.mum
File versionNot Applicable
File size2,245
Date (UTC)26-Jan-2011
Time (UTC)21:15
PlatformNot Applicable
File namex86_1daaf41b98662d99eb7a3ded523dc5ac_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17550_none_deca261b924302c4.manifest
File versionNot Applicable
File size698
Date (UTC)26-Jan-2011
Time (UTC)21:15
PlatformNot Applicable
File namex86_3d56d28999e8a48bccde471bcd425092_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16748_none_d4d439bfb842ac08.manifest
File versionNot Applicable
File size698
Date (UTC)26-Jan-2011
Time (UTC)21:15
PlatformNot Applicable
File namex86_d2a0824f035b6d239ac7f36e8e5c0190_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20888_none_467b980ac09deff2.manifest
File versionNot Applicable
File size698
Date (UTC)26-Jan-2011
Time (UTC)21:15
PlatformNot Applicable
File namex86_fccfbf773a79c1c7a982bcd793cda99e_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21649_none_d8d48a9b91a3051f.manifest
File versionNot Applicable
File size698
Date (UTC)26-Jan-2011
Time (UTC)21:15
PlatformNot Applicable
File namex86_microsoft-windows-iis-ftpsvc_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16748_none_4a6fb4dbf6d14960.manifest
File versionNot Applicable
File size31,009
Date (UTC)26-Jan-2011
Time (UTC)21:19
PlatformNot Applicable
File namex86_microsoft-windows-iis-ftpsvc_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20888_none_4ace11f7100f58ee.manifest
File versionNot Applicable
File size31,009
Date (UTC)26-Jan-2011
Time (UTC)21:19
PlatformNot Applicable
File namex86_microsoft-windows-iis-ftpsvc_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17550_none_4c433fa5f4070685.manifest
File versionNot Applicable
File size31,009
Date (UTC)26-Jan-2011
Time (UTC)21:19
PlatformNot Applicable
File namex86_microsoft-windows-iis-ftpsvc_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21649_none_4ce0aef70d146e6d.manifest
File versionNot Applicable
File size31,009
Date (UTC)26-Jan-2011
Time (UTC)21:19
PlatformNot Applicable

Dodatkowe pliki dla wszystkich obsługiwanych wersji systemów Windows 7 i Windows Server 2008 R2 dla systemów opartych na procesorach x64

File nameAmd64_a63bcc8c1670c58184f1b6cef88de859_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20888_none_e74927d2eb060051.manifest
File versionNot Applicable
File size1,046
Date (UTC)26-Jan-2011
Time (UTC)21:15
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_b2ef32491384dc9349fa70c304c618c5_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17550_none_3c3fd94ec25bc045.manifest
File versionNot Applicable
File size1,046
Date (UTC)26-Jan-2011
Time (UTC)21:15
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_be2b18e525bc562ae2c402c7d1180790_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21649_none_be9e0ef0459925ae.manifest
File versionNot Applicable
File size1,046
Date (UTC)26-Jan-2011
Time (UTC)21:15
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_ce48944db4e9ca04d4b27a221e907473_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16748_none_59f5686168fe97b0.manifest
File versionNot Applicable
File size1,046
Date (UTC)26-Jan-2011
Time (UTC)21:15
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-iis-ftpsvc_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16748_none_a68e505faf2eba96.manifest
File versionNot Applicable
File size31,015
Date (UTC)26-Jan-2011
Time (UTC)21:26
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-iis-ftpsvc_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20888_none_a6ecad7ac86cca24.manifest
File versionNot Applicable
File size31,015
Date (UTC)26-Jan-2011
Time (UTC)21:26
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-iis-ftpsvc_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17550_none_a861db29ac6477bb.manifest
File versionNot Applicable
File size31,015
Date (UTC)26-Jan-2011
Time (UTC)21:26
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-iis-ftpsvc_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21649_none_a8ff4a7ac571dfa3.manifest
File versionNot Applicable
File size31,015
Date (UTC)26-Jan-2011
Time (UTC)21:26
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb2489256_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,206
Date (UTC)26-Jan-2011
Time (UTC)21:15
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb2489256~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size3,564
Date (UTC)26-Jan-2011
Time (UTC)21:15
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb2489256_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,967
Date (UTC)26-Jan-2011
Time (UTC)21:15
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb2489256~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size3,078
Date (UTC)26-Jan-2011
Time (UTC)21:15
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb2489256_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,615
Date (UTC)26-Jan-2011
Time (UTC)21:15
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb2489256~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size3,143
Date (UTC)26-Jan-2011
Time (UTC)21:15
PlatformNot Applicable
File namePackage_4_for_kb2489256_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,137
Date (UTC)26-Jan-2011
Time (UTC)21:15
PlatformNot Applicable
File namePackage_4_for_kb2489256~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,900
Date (UTC)26-Jan-2011
Time (UTC)21:15
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2489256_rtm_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,089
Date (UTC)26-Jan-2011
Time (UTC)21:15
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2489256_rtm~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,130
Date (UTC)26-Jan-2011
Time (UTC)21:15
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2489256_sp1_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,089
Date (UTC)26-Jan-2011
Time (UTC)21:15
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2489256_sp1~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,129
Date (UTC)26-Jan-2011
Time (UTC)21:15
PlatformNot Applicable
File nameUpdate-bf.mum
File versionNot Applicable
File size2,669
Date (UTC)26-Jan-2011
Time (UTC)21:15
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-iis-ftpsvc_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16748_none_b0e2fab1e38f7c91.manifest
File versionNot Applicable
File size11,616
Date (UTC)26-Jan-2011
Time (UTC)06:30
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-iis-ftpsvc_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20888_none_b14157ccfccd8c1f.manifest
File versionNot Applicable
File size11,616
Date (UTC)26-Jan-2011
Time (UTC)06:14
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-iis-ftpsvc_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17550_none_b2b6857be0c539b6.manifest
File versionNot Applicable
File size11,616
Date (UTC)26-Jan-2011
Time (UTC)06:34
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-iis-ftpsvc_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21649_none_b353f4ccf9d2a19e.manifest
File versionNot Applicable
File size11,616
Date (UTC)26-Jan-2011
Time (UTC)06:14
PlatformNot Applicable

Dodatkowe pliki dla wszystkich obsługiwanych wersji systemu Windows Server 2008 R2 dla systemów opartych na procesorach IA-64

File nameIa64_02d852a82941a92e77fa3b181cc73f60_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20888_none_5560f2f5ffe25482.manifest
File versionNot Applicable
File size1,044
Date (UTC)26-Jan-2011
Time (UTC)21:15
PlatformNot Applicable
File nameIa64_73332d6d84ab7914a9f6ab45557e39c7_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16748_none_5d4e9bca7090d43f.manifest
File versionNot Applicable
File size1,044
Date (UTC)26-Jan-2011
Time (UTC)21:15
PlatformNot Applicable
File nameIa64_d4cf8a50ca2354ee0f86d58770c4c855_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21649_none_202786fd4db74272.manifest
File versionNot Applicable
File size1,044
Date (UTC)26-Jan-2011
Time (UTC)21:15
PlatformNot Applicable
File nameIa64_ff4eb3aa4c2752a7745e493df59d59ba_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17550_none_0012fee45d187efb.manifest
File versionNot Applicable
File size1,044
Date (UTC)26-Jan-2011
Time (UTC)21:15
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-iis-ftpsvc_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16748_none_4a7158d1f6cf525c.manifest
File versionNot Applicable
File size31,012
Date (UTC)26-Jan-2011
Time (UTC)21:15
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-iis-ftpsvc_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20888_none_4acfb5ed100d61ea.manifest
File versionNot Applicable
File size31,012
Date (UTC)26-Jan-2011
Time (UTC)21:15
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-iis-ftpsvc_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17550_none_4c44e39bf4050f81.manifest
File versionNot Applicable
File size31,012
Date (UTC)26-Jan-2011
Time (UTC)21:15
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-iis-ftpsvc_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21649_none_4ce252ed0d127769.manifest
File versionNot Applicable
File size31,012
Date (UTC)26-Jan-2011
Time (UTC)21:15
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb2489256_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,997
Date (UTC)26-Jan-2011
Time (UTC)21:15
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb2489256~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size3,140
Date (UTC)26-Jan-2011
Time (UTC)21:15
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb2489256_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,201
Date (UTC)26-Jan-2011
Time (UTC)21:15
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb2489256~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,928
Date (UTC)26-Jan-2011
Time (UTC)21:15
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2489256_rtm_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,445
Date (UTC)26-Jan-2011
Time (UTC)21:15
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2489256_rtm~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,464
Date (UTC)26-Jan-2011
Time (UTC)21:15
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2489256_sp1_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,445
Date (UTC)26-Jan-2011
Time (UTC)21:15
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2489256_sp1~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,464
Date (UTC)26-Jan-2011
Time (UTC)21:15
PlatformNot Applicable
File nameUpdate-bf.mum
File versionNot Applicable
File size1,914
Date (UTC)26-Jan-2011
Time (UTC)21:15
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-iis-ftpsvc_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16748_none_b0e2fab1e38f7c91.manifest
File versionNot Applicable
File size11,616
Date (UTC)26-Jan-2011
Time (UTC)06:30
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-iis-ftpsvc_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20888_none_b14157ccfccd8c1f.manifest
File versionNot Applicable
File size11,616
Date (UTC)26-Jan-2011
Time (UTC)06:14
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-iis-ftpsvc_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17550_none_b2b6857be0c539b6.manifest
File versionNot Applicable
File size11,616
Date (UTC)26-Jan-2011
Time (UTC)06:34
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-iis-ftpsvc_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21649_none_b353f4ccf9d2a19e.manifest
File versionNot Applicable
File size11,616
Date (UTC)26-Jan-2011
Time (UTC)06:14
PlatformNot Applicable
Właściwości

Identyfikator artykułu: 2489256 — ostatni przegląd: 22.07.2012 — zmiana: 1

Opinia