MS11-022: Luka w zabezpieczeniach programu Microsoft PowerPoint umożliwia zdalne wykonywanie kodu: 12 kwietnia 2011

WPROWADZENIE

Firma Microsoft wydała biuletyn zabezpieczeń MS11-022. Aby wyświetlić pełny biuletyn zabezpieczeń, odwiedź jedną z następujących witryn firmy Microsoft w sieci Web:

Jak uzyskać pomoc i obsługę techniczną związaną z tą aktualizacją zabezpieczeń

Użytkownicy domowi mogą nieodpłatnie uzyskać pomoc techniczną, korzystając z numeru telefonu 1-866-PCSAFETY w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie lub kontaktując się z lokalnym oddziałem firmy Microsoft. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobu kontaktowania się z lokalnym oddziałem firmy Microsoft w sprawie pomocy technicznej dotyczącej problemów z aktualizacjami zabezpieczeń, odwiedź witrynę międzynarodowej pomocy technicznej firmy Microsoft w sieci Web: Klienci w Ameryce Północnej mogą również uzyskać natychmiastowy dostęp do nieograniczonej nieodpłatnej pomocy świadczonej przy użyciu poczty e-mail lub w trybie rozmowy (czatu), odwiedzając następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web: Przedsiębiorstwa mogą uzyskać pomoc techniczną dotyczącą aktualizacji zabezpieczeń za pomocą danych kontaktowych pomocy technicznej, z których zwykle korzystają.

Więcej informacji

Znane problemy i dodatkowe informacje dotyczące tej aktualizacji zabezpieczeńPoniższe artykuły zawierają dodatkowe informacje o tej aktualizacji zabezpieczeń w powiązaniu z poszczególnymi wersjami produktu. Te artykuły mogą zawierać informacje o znanych problemach. W takim przypadku znany problem wymieniono po odpowiednim łączu do artykułu.


 • 2464588 MS11-022: Opis aktualizacji zabezpieczeń dla programu PowerPoint 2003: 12 kwietnia 2011

  Znane problemy w aktualizacji zabezpieczeń 2464588:
  • Prezentacje, które zawierają układy z obrazami tła, mogą powodować błędy po otwarciu w programie PowerPoint 2003. W przypadku wystąpienia takiego błędu zwracany jest komunikat z powiadomieniem, że część zawartości (tekst, obrazy lub obiekty) jest uszkodzona. Można ustalić, jaka zawartość została utracona, przeglądając układ, ale nie zawartość slajdów. W miejscu usuniętych elementów będą wyświetlane puste pola lub pola z tekstem „wyczyszczone”.

   Aby rozwiązać ten problem, należy zainstalować poprawkę 2543241. Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
   2543241 Opis pakietu poprawek dla programu Office PowerPoint 2003
 • 2464594 MS11-022: Opis aktualizacji zabezpieczeń dla programu PowerPoint 2007: 12 kwietnia 2011
 • 2464617 MS11-022: Opis aktualizacji zabezpieczeń dla programu PowerPoint 2002: 12 kwietnia 2011

  Znane problemy w aktualizacji zabezpieczeń 2464617:

  • Prezentacje, które zawierają układy z obrazami tła, mogą powodować błędy po otwarciu w programie PowerPoint 2002. W przypadku wystąpienia takiego błędu zwracany jest komunikat z powiadomieniem, że część zawartości (tekst, obrazy lub obiekty) jest uszkodzona. Można ustalić, jaka zawartość została utracona, przeglądając układ, ale nie zawartość slajdów. W miejscu usuniętych elementów będą wyświetlane puste pola lub pola z tekstem „wyczyszczone”.

   Aby uzyskać więcej informacji o obejściach tego problemu, zobacz artykuł z bazy wiedzy: 2464617 .
  • Po zainstalowaniu tej aktualizacji zabezpieczeń może być konieczne zaakceptowanie postanowień licencyjnych dotyczących oprogramowania firmy Microsoft w trakcie uruchamiania programu pakietu Microsoft Office XP. W przypadku niezaakceptowania postanowień licencyjnych dotyczących oprogramowania firmy Microsoft program pakietu Office XP może nie zostać uruchomiony.
 • 2464623 MS11-022: Opis aktualizacji zabezpieczeń dla programu PowerPoint Viewer 2007: 12 kwietnia 2011
 • 2464635 MS11-022: Opis aktualizacji zabezpieczeń dla konwertera programu PowerPoint 2007: 12 kwietnia 2011
 • 2519984 MS11-022: Opis aktualizacji zabezpieczeń dla programu PowerPoint Viewer 2010: 12 kwietnia 2011
 • 2519975 MS11-022: Opis aktualizacji zabezpieczeń dla programu PowerPoint 2010: 12 kwietnia 2011
 • 2520047 MS11-022: Opis aktualizacji zabezpieczeń dla aplikacji Office Web Applications 2010: 12 kwietnia 2011
 • 2505927 MS11-023: Opis aktualizacji zabezpieczeń pakietu Office 2008 dla komputerów Mac 12.2.9: 12 kwietnia 2011
 • 2505924 MS11-023: Opis aktualizacji zabezpieczeń pakietu Office 2004 for Mac 11.6.3: 12 kwietnia 2011
 • 2505935 MS11-023: Opis aktualizacji zabezpieczeń konwertera formatów Open XML dla komputerów Mac 1.1.9
 • 2525412 Opis aktualizacji pakietu Microsoft Office 2011 dla komputerów Mac 14.1
Właściwości

Identyfikator artykułu: 2489283 — ostatni przegląd: 02.05.2011 — zmiana: 1

Opinia