MS11-024: Opis aktualizacji zabezpieczeń dla Edytora stron tytułowych faksu systemu Windows: 12 kwietnia 2011

WPROWADZENIE

Firma Microsoft wydała biuletyn zabezpieczeń MS11-024. Aby wyświetlić pełny biuletyn zabezpieczeń, odwiedź jedną z następujących witryn firmy Microsoft w sieci Web:

Jak uzyskać pomoc i obsługę techniczną związaną z tą aktualizacją zabezpieczeń

Użytkownicy domowi mogą nieodpłatnie uzyskać pomoc techniczną, korzystając z numeru telefonu 1-866-PCSAFETY w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie lub kontaktując się z lokalnym oddziałem firmy Microsoft. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobu kontaktowania się z lokalnym oddziałem firmy Microsoft w sprawie pomocy technicznej dotyczącej problemów z aktualizacjami zabezpieczeń, odwiedź witrynę międzynarodowej pomocy technicznej firmy Microsoft w sieci Web: Klienci w Ameryce Północnej mogą również uzyskać natychmiastowy dostęp do nieograniczonej nieodpłatnej pomocy świadczonej przy użyciu poczty e-mail lub w trybie rozmowy (czatu), odwiedzając następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web: Przedsiębiorstwa mogą uzyskać pomoc techniczną dotyczącą aktualizacji zabezpieczeń za pomocą danych kontaktowych pomocy technicznej, z których zwykle korzystają.

INFORMACJE O PLIKACH

Wersja angielskojęzyczna (Stany Zjednoczone) tej aktualizacji oprogramowania instaluje pliki, których atrybuty wymieniono w poniższych tabelach. Daty i godziny odpowiadające tym plikom zostały podane w formacie uniwersalnego czasu koordynowanego (UTC). Daty i godziny odpowiadające tym plikom są wyświetlane na komputerze lokalnym w formacie czasu lokalnego z uwzględnieniem bieżącego ustawienia czasu letniego. Wartości daty i godziny mogą ulec zmianie w wyniku wykonania pewnych operacji na plikach.

Informacje o plikach w systemach Windows XP i Windows Server 2003

 • Pliki dotyczące określonego etapu rozwoju (SPn) i składnika usługi (QFE, GDR) zostały wymienione w kolumnach „SP requirement” (Wymagany dodatek SP) i „Service branch” (Składnik usługi).
 • Składniki usługi GDR zawierają tylko publicznie rozpowszechniane poprawki rozwiązujące często występujące i krytyczne problemy. Składniki usługi QFE zawierają nie tylko publicznie rozpowszechniane poprawki.
 • Oprócz plików wymienionych w poniższych tabelach ta aktualizacja oprogramowania instaluje skojarzony z nimi plik wykazu zabezpieczeń (KBnumer.cat) podpisany za pomocą podpisu cyfrowego firmy Microsoft.

Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows XP dla systemów opartych na procesorach x86

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformSP requirementService branch
Fxscover.exe5.2.2600.6078229,88811-Feb-201113:25x86SP3SP3GDR
Fxscover.exe5.2.2600.6078229,88811-Feb-201113:22x86SP3SP3QFE

Wszystkie obsługiwane wersje systemów Windows Server 2003 i Windows XP Professional dla systemów opartych na procesorach x64

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformSP requirementService branch
Fxscover.exe5.2.3790.4829282,62412-Feb-201108:38x64SP2SP2GDR
Fxscover.exe5.2.3790.4829282,62412-Feb-201108:35x64SP2SP2QFE

Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows Server 2003 dla systemów opartych na procesorach x86

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformSP requirementService branch
Fxscover.exe5.2.3790.4829155,64811-Feb-201113:53x86SP2SP2GDR
Fxscover.exe5.2.3790.4829155,64811-Feb-201113:50x86SP2SP2QFE

Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows Server 2003 dla systemów opartych na procesorach IA-64

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformSP requirementService branch
Fxscover.exe5.2.3790.4829542,20812-Feb-201108:37IA-64SP2SP2GDR
Fxscover.exe5.2.3790.4829542,20812-Feb-201108:35IA-64SP2SP2QFE

Informacje o plikach w systemach Windows Vista i Windows Server 2008

 • Pliki dotyczące określonego produktu, etapu rozwoju (SPn) i składnika usługi (LDR, GDR) można zidentyfikować przez sprawdzenie wersji pliku, jak pokazano w poniższej tabeli:

  WersjaProduktEtap rozwojuSkładnik usługi
  6.0.6001.18xxxWindows Vista SP1 i Windows Server 2008 SP1SP1GDR
  6.0.6001.22xxxWindows Vista SP1 i Windows Server 2008 SP1SP1LDR
  6.0.6002.18xxxWindows Vista SP2 i Windows Server 2008 SP2SP2GDR
  6.0.6002.22xxxWindows Vista SP2 i Windows Server 2008 SP2SP2LDR
 • Dodatek Service Pack 1 jest zintegrowany z pierwotnie wydaną wersją systemu Windows Server 2008. Dlatego pliki dla wersji RTM dotyczą tylko systemu Windows Vista. Pliki dla wersji RTM są oznaczone numerem wersji 6.0.0000.xxxxxx.
 • Składniki usługi GDR zawierają tylko publicznie rozpowszechniane poprawki rozwiązujące często występujące i krytyczne problemy. Składniki usługi LDR zawierają nie tylko publicznie rozpowszechniane poprawki.
 • Pliki manifestu (manifest) i pliki MUM (mum) instalowane dla poszczególnych środowisk zostały wymienione osobno. Pliki MUM i pliki manifestu oraz skojarzone z nimi pliki wykazu zabezpieczeń (cat) są kluczowe z punktu widzenia kontroli stanu zaktualizowanego składnika. Pliki wykazu zabezpieczeń (ich atrybuty nie zostały wymienione) są podpisane za pomocą podpisu cyfrowego firmy Microsoft.

Wszystkie obsługiwane wersje systemów Windows Vista i Windows Server 2008 dla systemów opartych na procesorach x86

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Fxscompose.dll6.0.6001.18000705,02419-Jan-200807:34x86
Fxscomposeres.dll6.0.6000.1638634,81602-Nov-200608:22x86
Fxscover.exe6.0.6001.18597191,48812-Feb-201104:28x86
Fxsutility.dll6.0.6001.18000206,33619-Jan-200807:34x86
Wfs.exe6.0.6001.18000840,19219-Jan-200807:33x86
Wfs.mofNot Applicable2,61618-Sep-200621:49Not Applicable
Wfsr.dll6.0.6000.16386755,20002-Nov-200609:44x86
Fxscompose.dll6.0.6001.22852705,02412-Feb-201105:39x86
Fxscomposeres.dll6.0.6001.2285234,81612-Feb-201104:31x86
Fxscover.exe6.0.6001.22852191,48812-Feb-201104:31x86
Fxsutility.dll6.0.6001.22852206,33612-Feb-201105:39x86
Wfs.exe6.0.6001.22852839,68012-Feb-201104:31x86
Wfs.mofNot Applicable2,61604-Mar-201006:26Not Applicable
Wfsr.dll6.0.6001.22852755,20012-Feb-201105:43x86
Fxscompose.dll6.0.6001.18000705,02419-Jan-200807:34x86
Fxscomposeres.dll6.0.6000.1638634,81602-Nov-200608:22x86
Fxscover.exe6.0.6002.18403191,48812-Feb-201108:39x86
Fxsutility.dll6.0.6001.18000206,33619-Jan-200807:34x86
Wfs.exe6.0.6002.18005840,70411-Apr-200906:28x86
Wfs.mofNot Applicable2,61618-Sep-200621:49Not Applicable
Wfsr.dll6.0.6000.16386755,20002-Nov-200609:44x86
Fxscompose.dll6.0.6002.22586705,02412-Feb-201109:19x86
Fxscomposeres.dll6.0.6002.2258634,81612-Feb-201107:41x86
Fxscover.exe6.0.6002.22586191,48812-Feb-201107:41x86
Fxsutility.dll6.0.6002.22586206,33612-Feb-201109:19x86
Wfs.exe6.0.6002.22586840,19212-Feb-201107:43x86
Wfs.mofNot Applicable2,61603-Apr-200923:35Not Applicable
Wfsr.dll6.0.6002.22586755,20012-Feb-201109:23x86

Wszystkie obsługiwane wersje systemów Windows Vista i Windows Server 2008 dla systemów opartych na procesorach x64

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Fxscompose.dll6.0.6001.18000760,32019-Jan-200808:01x64
Fxscomposeres.dll6.0.6000.1638634,81602-Nov-200608:39x64
Fxscover.exe6.0.6001.18597269,82412-Feb-201104:54x64
Fxsutility.dll6.0.6001.18000218,62419-Jan-200808:01x64
Wfs.exe6.0.6001.180001,019,90419-Jan-200808:00x64
Wfs.mofNot Applicable2,61618-Sep-200621:49Not Applicable
Wfsr.dll6.0.6000.16386755,20002-Nov-200611:15x64
Fxscompose.dll6.0.6001.22852759,80812-Feb-201105:51x64
Fxscomposeres.dll6.0.6001.2285234,81612-Feb-201104:53x64
Fxscover.exe6.0.6001.22852269,82412-Feb-201104:53x64
Fxsutility.dll6.0.6001.22852218,11212-Feb-201105:51x64
Wfs.exe6.0.6001.228521,019,39212-Feb-201104:53x64
Wfs.mofNot Applicable2,61626-Feb-201006:19Not Applicable
Wfsr.dll6.0.6001.22852755,20012-Feb-201105:54x64
Fxscompose.dll6.0.6001.18000760,32019-Jan-200808:01x64
Fxscomposeres.dll6.0.6000.1638634,81602-Nov-200608:39x64
Fxscover.exe6.0.6002.18403269,82412-Feb-201105:38x64
Fxsutility.dll6.0.6001.18000218,62419-Jan-200808:01x64
Wfs.exe6.0.6002.180051,020,41611-Apr-200907:11x64
Wfs.mofNot Applicable2,61618-Sep-200621:49Not Applicable
Wfsr.dll6.0.6000.16386755,20002-Nov-200611:15x64
Fxscompose.dll6.0.6002.22586759,80812-Feb-201107:02x64
Fxscomposeres.dll6.0.6002.2258634,81612-Feb-201105:43x64
Fxscover.exe6.0.6002.22586269,82412-Feb-201105:43x64
Fxsutility.dll6.0.6002.22586218,11212-Feb-201107:02x64
Wfs.exe6.0.6002.225861,019,90412-Feb-201105:44x64
Wfs.mofNot Applicable2,61603-Apr-200922:38Not Applicable
Wfsr.dll6.0.6002.22586755,20012-Feb-201107:05x64
Wfs.mofNot Applicable2,61604-Mar-201013:07Not Applicable
Wfs.mofNot Applicable2,61604-Mar-201006:26Not Applicable
Wfs.mofNot Applicable2,61603-Apr-200923:31Not Applicable
Wfs.mofNot Applicable2,61603-Apr-200923:35Not Applicable

Informacje o dodatkowych plikach dla systemów Windows Vista i Windows Server 2008

Dodatkowe pliki dla wszystkich obsługiwanych wersji systemów Windows Vista i Windows Server 2008 dla systemów opartych na procesorach x86

File namePackage_1_for_kb2491683_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,540
Date (UTC)12-Feb-2011
Time (UTC)14:06
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb2491683~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size3,274
Date (UTC)12-Feb-2011
Time (UTC)14:06
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb2491683_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,746
Date (UTC)12-Feb-2011
Time (UTC)14:06
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb2491683~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,464
Date (UTC)12-Feb-2011
Time (UTC)14:06
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb2491683_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,857
Date (UTC)12-Feb-2011
Time (UTC)14:06
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb2491683~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size3,599
Date (UTC)12-Feb-2011
Time (UTC)14:06
PlatformNot Applicable
File namePackage_4_for_kb2491683_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,063
Date (UTC)12-Feb-2011
Time (UTC)14:06
PlatformNot Applicable
File namePackage_4_for_kb2491683~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,791
Date (UTC)12-Feb-2011
Time (UTC)14:06
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2491683_client_1_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,363
Date (UTC)12-Feb-2011
Time (UTC)14:06
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2491683_client_1~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,382
Date (UTC)12-Feb-2011
Time (UTC)14:06
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2491683_client_2_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,522
Date (UTC)12-Feb-2011
Time (UTC)14:06
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2491683_client_2~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,545
Date (UTC)12-Feb-2011
Time (UTC)14:06
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2491683_client_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,698
Date (UTC)12-Feb-2011
Time (UTC)14:06
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2491683_client~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,730
Date (UTC)12-Feb-2011
Time (UTC)14:06
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2491683_server_0_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,399
Date (UTC)12-Feb-2011
Time (UTC)14:06
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2491683_server_0~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,418
Date (UTC)12-Feb-2011
Time (UTC)14:06
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2491683_server_1_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,522
Date (UTC)12-Feb-2011
Time (UTC)14:06
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2491683_server_1~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,546
Date (UTC)12-Feb-2011
Time (UTC)14:06
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2491683_server_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,699
Date (UTC)12-Feb-2011
Time (UTC)14:06
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2491683_server~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,730
Date (UTC)12-Feb-2011
Time (UTC)14:06
PlatformNot Applicable
File nameUpdate-bf.mum
File versionNot Applicable
File size2,971
Date (UTC)12-Feb-2011
Time (UTC)14:06
PlatformNot Applicable
File nameX86_4a709c7007164437a7e81475e1426eb7_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18403_none_047dcad9aff7969c.manifest
File versionNot Applicable
File size711
Date (UTC)12-Feb-2011
Time (UTC)14:06
PlatformNot Applicable
File nameX86_51dc2c221f07d5fcbac6cbeacde67183_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18597_none_bec9451dd2f4f85c.manifest
File versionNot Applicable
File size711
Date (UTC)12-Feb-2011
Time (UTC)14:06
PlatformNot Applicable
File nameX86_ae46dbc26ce5351d22dd9e900c9485fd_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22852_none_a88b83bd0bc158b8.manifest
File versionNot Applicable
File size711
Date (UTC)12-Feb-2011
Time (UTC)14:06
PlatformNot Applicable
File nameX86_ed96660b8c2ddca1a9a952cd07119516_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22586_none_6dd8831a6848fe5c.manifest
File versionNot Applicable
File size711
Date (UTC)12-Feb-2011
Time (UTC)14:06
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-f..client-applications_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18597_none_789f689f28a9037e.manifest
File versionNot Applicable
File size34,113
Date (UTC)12-Feb-2011
Time (UTC)14:06
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-f..client-applications_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22852_none_794f477441aaaf1f.manifest
File versionNot Applicable
File size32,137
Date (UTC)12-Feb-2011
Time (UTC)05:57
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-f..client-applications_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18403_none_7ae32c772589f21b.manifest
File versionNot Applicable
File size34,113
Date (UTC)12-Feb-2011
Time (UTC)14:06
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-f..client-applications_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22586_none_7b194ac03ee5bd72.manifest
File versionNot Applicable
File size32,137
Date (UTC)12-Feb-2011
Time (UTC)10:10
PlatformNot Applicable

Dodatkowe pliki dla wszystkich obsługiwanych wersji systemów Windows Vista i Windows Server 2008 dla systemów opartych na procesorach x64

File namePackage_1_for_kb2491683_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,540
Date (UTC)12-Feb-2011
Time (UTC)14:06
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb2491683~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size3,274
Date (UTC)12-Feb-2011
Time (UTC)14:06
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb2491683_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,746
Date (UTC)12-Feb-2011
Time (UTC)14:06
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb2491683~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,464
Date (UTC)12-Feb-2011
Time (UTC)14:06
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb2491683_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,857
Date (UTC)12-Feb-2011
Time (UTC)14:06
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb2491683~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size3,599
Date (UTC)12-Feb-2011
Time (UTC)14:06
PlatformNot Applicable
File namePackage_4_for_kb2491683_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,063
Date (UTC)12-Feb-2011
Time (UTC)14:06
PlatformNot Applicable
File namePackage_4_for_kb2491683~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,791
Date (UTC)12-Feb-2011
Time (UTC)14:06
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2491683_client_1_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,363
Date (UTC)12-Feb-2011
Time (UTC)14:06
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2491683_client_1~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,382
Date (UTC)12-Feb-2011
Time (UTC)14:06
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2491683_client_2_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,522
Date (UTC)12-Feb-2011
Time (UTC)14:06
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2491683_client_2~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,545
Date (UTC)12-Feb-2011
Time (UTC)14:06
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2491683_client_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,698
Date (UTC)12-Feb-2011
Time (UTC)14:06
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2491683_client~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,730
Date (UTC)12-Feb-2011
Time (UTC)14:06
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2491683_server_0_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,399
Date (UTC)12-Feb-2011
Time (UTC)14:06
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2491683_server_0~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,418
Date (UTC)12-Feb-2011
Time (UTC)14:06
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2491683_server_1_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,522
Date (UTC)12-Feb-2011
Time (UTC)14:06
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2491683_server_1~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,546
Date (UTC)12-Feb-2011
Time (UTC)14:06
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2491683_server_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,699
Date (UTC)12-Feb-2011
Time (UTC)14:06
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2491683_server~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,730
Date (UTC)12-Feb-2011
Time (UTC)14:06
PlatformNot Applicable
File nameUpdate-bf.mum
File versionNot Applicable
File size2,971
Date (UTC)12-Feb-2011
Time (UTC)14:06
PlatformNot Applicable
File nameX86_4a709c7007164437a7e81475e1426eb7_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18403_none_047dcad9aff7969c.manifest
File versionNot Applicable
File size711
Date (UTC)12-Feb-2011
Time (UTC)14:06
PlatformNot Applicable
File nameX86_51dc2c221f07d5fcbac6cbeacde67183_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18597_none_bec9451dd2f4f85c.manifest
File versionNot Applicable
File size711
Date (UTC)12-Feb-2011
Time (UTC)14:06
PlatformNot Applicable
File nameX86_ae46dbc26ce5351d22dd9e900c9485fd_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22852_none_a88b83bd0bc158b8.manifest
File versionNot Applicable
File size711
Date (UTC)12-Feb-2011
Time (UTC)14:06
PlatformNot Applicable
File nameX86_ed96660b8c2ddca1a9a952cd07119516_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22586_none_6dd8831a6848fe5c.manifest
File versionNot Applicable
File size711
Date (UTC)12-Feb-2011
Time (UTC)14:06
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-f..client-applications_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18597_none_789f689f28a9037e.manifest
File versionNot Applicable
File size34,113
Date (UTC)12-Feb-2011
Time (UTC)14:06
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-f..client-applications_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22852_none_794f477441aaaf1f.manifest
File versionNot Applicable
File size32,137
Date (UTC)12-Feb-2011
Time (UTC)05:57
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-f..client-applications_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18403_none_7ae32c772589f21b.manifest
File versionNot Applicable
File size34,113
Date (UTC)12-Feb-2011
Time (UTC)14:06
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-f..client-applications_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22586_none_7b194ac03ee5bd72.manifest
File versionNot Applicable
File size32,137
Date (UTC)12-Feb-2011
Time (UTC)10:10
PlatformNot Applicable

Informacje o plikach w systemach Windows 7 i Windows Server 2008 R2

 • Pliki dotyczące określonego produktu, etapu rozwoju (RTM, SPn) i składnika usługi (LDR, GDR) można zidentyfikować przez sprawdzenie wersji pliku, jak pokazano w poniższej tabeli:
  WersjaProduktEtap rozwojuSkładnik usługi
  6.1.7600.16xxxWindows 7 i Windows Server 2008 R2RTMGDR
  6.1.7600.20xxxWindows 7 i Windows Server 2008 R2RTMLDR
  6.1.7600.17xxxWindows 7 i Windows Server 2008 R2SP1GDR
  6.1.7600.21xxxWindows 7 i Windows Server 2008 R2SP1LDR
 • Składniki usługi GDR zawierają tylko publicznie rozpowszechniane poprawki rozwiązujące często występujące i krytyczne problemy. Składniki usługi LDR zawierają nie tylko publicznie rozpowszechniane poprawki.
 • Pliki manifestu (manifest) i pliki MUM (mum) instalowane dla poszczególnych środowisk zostały wymienione osobno w sekcji „Informacje o dodatkowych plikach dla systemów Windows 7 i Windows Server 2008 R2”. Pliki MUM i pliki manifestu oraz skojarzone z nimi pliki wykazu zabezpieczeń (cat) są kluczowe z punktu widzenia kontroli stanu zaktualizowanego składnika. Pliki wykazu zabezpieczeń, których atrybuty nie zostały wymienione, są podpisane za pomocą podpisu cyfrowego firmy Microsoft.

Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows 7 dla systemów opartych na procesorach x86

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Fxscompose.dll6.1.7600.16385709,12014-Jul-200901:15x86
Fxscomposeres.dll6.1.7600.1638534,81614-Jul-200901:05x86
Fxscover.exe6.1.7600.16759191,48812-Feb-201105:30x86
Fxsutility.dll6.1.7600.16385175,10414-Jul-200901:15x86
Wfs.exe6.1.7600.16385802,30414-Jul-200901:14x86
Wfs.mofNot Applicable2,13613-Jul-200921:08Not Applicable
Wfsr.dll6.1.7600.16385669,18414-Jul-200901:11x86
Fxscompose.dll6.1.7600.16385709,12014-Jul-200901:15x86
Fxscomposeres.dll6.1.7600.1638534,81614-Jul-200901:05x86
Fxscover.exe6.1.7600.20900191,48812-Feb-201105:27x86
Fxsutility.dll6.1.7600.16385175,10414-Jul-200901:15x86
Wfs.exe6.1.7600.16385802,30414-Jul-200901:14x86
Wfs.mofNot Applicable2,13613-Jul-200921:08Not Applicable
Wfsr.dll6.1.7600.16385669,18414-Jul-200901:11x86
Fxscompose.dll6.1.7600.16385709,12014-Jul-200901:15x86
Fxscomposeres.dll6.1.7600.1638534,81614-Jul-200901:05x86
Fxscover.exe6.1.7601.17559191,48812-Feb-201105:35x86
Fxsutility.dll6.1.7600.16385175,10414-Jul-200901:15x86
Wfs.exe6.1.7601.17514802,30420-Nov-201012:17x86
Wfs.mofNot Applicable2,13613-Jul-200921:08Not Applicable
Wfsr.dll6.1.7600.16385669,18414-Jul-200901:11x86
Fxscompose.dll6.1.7600.16385709,12014-Jul-200901:15x86
Fxscomposeres.dll6.1.7600.1638534,81614-Jul-200901:05x86
Fxscover.exe6.1.7601.21659191,48812-Feb-201105:24x86
Fxsutility.dll6.1.7600.16385175,10414-Jul-200901:15x86
Wfs.exe6.1.7601.17514802,30420-Nov-201012:17x86
Wfs.mofNot Applicable2,13613-Jul-200921:08Not Applicable
Wfsr.dll6.1.7600.16385669,18414-Jul-200901:11x86

Wszystkie obsługiwane wersje systemów Windows 7 i Windows Server 2008 R2 dla systemów opartych na procesorach x64

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Fxscompose.dll6.1.7600.16385762,36814-Jul-200901:40x64
Fxscomposeres.dll6.1.7600.1638534,81614-Jul-200901:27x64
Fxscover.exe6.1.7600.16759267,77612-Feb-201106:14x64
Fxsutility.dll6.1.7600.16385187,90414-Jul-200901:40x64
Wfs.exe6.1.7600.16385974,33614-Jul-200901:39x64
Wfs.mofNot Applicable2,13613-Jul-200920:53Not Applicable
Wfsr.dll6.1.7600.16385669,18414-Jul-200901:33x64
Fxscompose.dll6.1.7600.16385762,36814-Jul-200901:40x64
Fxscomposeres.dll6.1.7600.1638534,81614-Jul-200901:27x64
Fxscover.exe6.1.7600.20900267,77612-Feb-201106:14x64
Fxsutility.dll6.1.7600.16385187,90414-Jul-200901:40x64
Wfs.exe6.1.7600.16385974,33614-Jul-200901:39x64
Wfs.mofNot Applicable2,13613-Jul-200920:53Not Applicable
Wfsr.dll6.1.7600.16385669,18414-Jul-200901:33x64
Fxscompose.dll6.1.7600.16385762,36814-Jul-200901:40x64
Fxscomposeres.dll6.1.7600.1638534,81614-Jul-200901:27x64
Fxscover.exe6.1.7601.17559267,77612-Feb-201111:34x64
Fxsutility.dll6.1.7600.16385187,90414-Jul-200901:40x64
Wfs.exe6.1.7601.17514974,33620-Nov-201013:25x64
Wfs.mofNot Applicable2,13613-Jul-200920:53Not Applicable
Wfsr.dll6.1.7600.16385669,18414-Jul-200901:33x64
Fxscompose.dll6.1.7600.16385762,36814-Jul-200901:40x64
Fxscomposeres.dll6.1.7600.1638534,81614-Jul-200901:27x64
Fxscover.exe6.1.7601.21659267,77612-Feb-201106:17x64
Fxsutility.dll6.1.7600.16385187,90414-Jul-200901:40x64
Wfs.exe6.1.7601.17514974,33620-Nov-201013:25x64
Wfs.mofNot Applicable2,13613-Jul-200920:53Not Applicable
Wfsr.dll6.1.7600.16385669,18414-Jul-200901:33x64
Wfs.mofNot Applicable2,13612-Feb-201100:42Not Applicable
Wfs.mofNot Applicable2,13612-Feb-201100:42Not Applicable
Wfs.mofNot Applicable2,13612-Feb-201100:41Not Applicable
Wfs.mofNot Applicable2,13612-Feb-201100:45Not Applicable

Informacje o dodatkowych plikach dla systemów Windows 7 i Windows Server 2008 R2

Dodatkowe pliki dla wszystkich obsługiwanych wersji systemu Windows 7 dla systemów opartych na procesorach x86

File namePackage_1_for_kb2491683_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,004
Date (UTC)14-Feb-2011
Time (UTC)20:19
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb2491683~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size3,148
Date (UTC)14-Feb-2011
Time (UTC)20:19
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb2491683_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,763
Date (UTC)14-Feb-2011
Time (UTC)20:19
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb2491683~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,658
Date (UTC)14-Feb-2011
Time (UTC)20:19
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb2491683_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,418
Date (UTC)14-Feb-2011
Time (UTC)20:19
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb2491683~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,726
Date (UTC)14-Feb-2011
Time (UTC)20:19
PlatformNot Applicable
File namePackage_4_for_kb2491683_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,936
Date (UTC)14-Feb-2011
Time (UTC)20:19
PlatformNot Applicable
File namePackage_4_for_kb2491683~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,481
Date (UTC)14-Feb-2011
Time (UTC)20:19
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2491683_rtm_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,089
Date (UTC)14-Feb-2011
Time (UTC)20:19
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2491683_rtm~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,130
Date (UTC)14-Feb-2011
Time (UTC)20:19
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2491683_sp1_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,089
Date (UTC)14-Feb-2011
Time (UTC)20:19
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2491683_sp1~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,129
Date (UTC)14-Feb-2011
Time (UTC)20:19
PlatformNot Applicable
File nameUpdate-bf.mum
File versionNot Applicable
File size2,677
Date (UTC)14-Feb-2011
Time (UTC)20:19
PlatformNot Applicable
File nameX86_9915a4f897e784572a7739f5118ef70f_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21659_none_805eb7e4510cdcbe.manifest
File versionNot Applicable
File size711
Date (UTC)14-Feb-2011
Time (UTC)20:19
PlatformNot Applicable
File nameX86_d220f93718ddbc9e2029ffda491a28aa_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16759_none_ecc041533c2fab03.manifest
File versionNot Applicable
File size711
Date (UTC)14-Feb-2011
Time (UTC)20:19
PlatformNot Applicable
File nameX86_d6bbe4f233e9b9c1e3b531ab25e649f0_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20900_none_d39d8312b8186ee1.manifest
File versionNot Applicable
File size711
Date (UTC)14-Feb-2011
Time (UTC)20:19
PlatformNot Applicable
File nameX86_da7bf77577f6904515cf155a5cf9624c_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17559_none_4505ce070b3b42d7.manifest
File versionNot Applicable
File size711
Date (UTC)14-Feb-2011
Time (UTC)20:19
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-f..client-applications_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16759_none_78f47b0e899e0077.manifest
File versionNot Applicable
File size19,762
Date (UTC)14-Feb-2011
Time (UTC)20:22
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-f..client-applications_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20900_none_79ab26c1a29b2da4.manifest
File versionNot Applicable
File size19,762
Date (UTC)14-Feb-2011
Time (UTC)20:22
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-f..client-applications_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17559_none_7adad81486c46c63.manifest
File versionNot Applicable
File size19,762
Date (UTC)14-Feb-2011
Time (UTC)20:22
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-f..client-applications_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21659_none_7b6474df9fe20c2d.manifest
File versionNot Applicable
File size19,762
Date (UTC)14-Feb-2011
Time (UTC)20:22
PlatformNot Applicable

Dodatkowe pliki dla wszystkich obsługiwanych wersji systemów Windows 7 i Windows Server 2008 R2 dla systemów opartych na procesorach x64

File nameAmd64_0537f14db8ff8ceae181a46ce9ed676b_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21659_none_ea8994596613f5c5.manifest
File versionNot Applicable
File size1,072
Date (UTC)14-Feb-2011
Time (UTC)20:18
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_0e0a8f58069e5de72f7d6ed00b3b5b12_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20900_none_d88ffc3571184bc5.manifest
File versionNot Applicable
File size1,072
Date (UTC)14-Feb-2011
Time (UTC)20:18
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_28763c215179b2947f920b06d3ceaa3d_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17559_none_d6e72d8d90e7881a.manifest
File versionNot Applicable
File size1,072
Date (UTC)14-Feb-2011
Time (UTC)20:18
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_42c1639ef2fb3aff2121ab1ab137e0a2_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16759_none_9875cb54fd424176.manifest
File versionNot Applicable
File size1,072
Date (UTC)14-Feb-2011
Time (UTC)20:18
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-f..client-applications_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16759_none_d513169241fb71ad.manifest
File versionNot Applicable
File size19,766
Date (UTC)14-Feb-2011
Time (UTC)20:19
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-f..client-applications_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20900_none_d5c9c2455af89eda.manifest
File versionNot Applicable
File size19,766
Date (UTC)14-Feb-2011
Time (UTC)20:19
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-f..client-applications_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17559_none_d6f973983f21dd99.manifest
File versionNot Applicable
File size19,766
Date (UTC)14-Feb-2011
Time (UTC)20:19
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-f..client-applications_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21659_none_d7831063583f7d63.manifest
File versionNot Applicable
File size19,766
Date (UTC)14-Feb-2011
Time (UTC)20:19
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb2491683_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,437
Date (UTC)14-Feb-2011
Time (UTC)20:19
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb2491683~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size4,034
Date (UTC)14-Feb-2011
Time (UTC)20:18
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb2491683_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,998
Date (UTC)14-Feb-2011
Time (UTC)20:19
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb2491683~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size3,140
Date (UTC)14-Feb-2011
Time (UTC)20:18
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb2491683_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size3,051
Date (UTC)14-Feb-2011
Time (UTC)20:19
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb2491683~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size3,404
Date (UTC)14-Feb-2011
Time (UTC)20:18
PlatformNot Applicable
File namePackage_4_for_kb2491683_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,173
Date (UTC)14-Feb-2011
Time (UTC)20:19
PlatformNot Applicable
File namePackage_4_for_kb2491683~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,957
Date (UTC)14-Feb-2011
Time (UTC)20:18
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2491683_rtm_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,299
Date (UTC)14-Feb-2011
Time (UTC)20:19
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2491683_rtm~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,344
Date (UTC)14-Feb-2011
Time (UTC)20:18
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2491683_sp1_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,299
Date (UTC)14-Feb-2011
Time (UTC)20:19
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2491683_sp1~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,343
Date (UTC)14-Feb-2011
Time (UTC)20:18
PlatformNot Applicable
File nameUpdate-bf.mum
File versionNot Applicable
File size3,089
Date (UTC)14-Feb-2011
Time (UTC)20:19
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-f..client-applications_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16759_none_df67c0e4765c33a8.manifest
File versionNot Applicable
File size7,758
Date (UTC)12-Feb-2011
Time (UTC)06:01
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-f..client-applications_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20900_none_e01e6c978f5960d5.manifest
File versionNot Applicable
File size7,758
Date (UTC)12-Feb-2011
Time (UTC)05:54
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-f..client-applications_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17559_none_e14e1dea73829f94.manifest
File versionNot Applicable
File size7,758
Date (UTC)12-Feb-2011
Time (UTC)06:10
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-f..client-applications_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21659_none_e1d7bab58ca03f5e.manifest
File versionNot Applicable
File size7,758
Date (UTC)12-Feb-2011
Time (UTC)05:57
PlatformNot Applicable
Właściwości

Identyfikator artykułu: 2491683 — ostatni przegląd: 19.04.2011 — zmiana: 1

Opinia