Problemy ze zgodnością niektórych programów z dodatkiem Service Pack 1 dla systemu Windows 7 i dla systemu Windows Server 2008 R2

Symptomy

Po zainstalowaniu dodatku Service Pack 1 (SP1) dla systemu Windows 7 lub dla systemu Windows Server 2008 R2 albo po zainstalowaniu programów na komputerze, na którym jest już używany system Windows 7 z dodatkiem SP1 lub Windows Server 2008 R2 z dodatkiem SP1, niektóre programy mogą nie działać zgodnie z oczekiwaniami.

Przyczyna

Dodatek SP1 dla systemu Windows 7 i dodatek SP1 dla systemu Windows Server 2008 R2 zawierają aktualizacje zabezpieczeń, niezawodności i funkcji. Po zainstalowaniu dodatku SP1 dla systemu Windows 7 lub dla systemu Windows Server 2008 R2 w niektórych programach może brakować funkcji. Jednak większość programów działa zgodnie z oczekiwaniami. W tym artykule znajduje się lista programów, co do których zgłoszono, że nie działają lub że brakuje w nich funkcji po zainstalowaniu na komputerze z systemem Windows 7 z dodatkiem SP1 lub Windows Server 2008 R2 z dodatkiem SP1.

Uwagi
  • Lista w sekcji „Więcej informacji” nie jest pełną listą programów, w których brakuje funkcji, gdy są używane na komputerze z systemem Windows 7 z dodatkiem SP1 lub Windows Server 2008 R2 z dodatkiem SP1.
  • W przypadku używania jednego z programów wymienionych na tych listach w celu uzyskania dodatkowych informacji konieczne może być skontaktowanie się z dostawcą oprogramowania.

Więcej informacji

W poniższych tabelach wymieniono programy, o których wiadomo, że brakuje w nich funkcji, gdy są używane na komputerze z systemem Windows 7 z dodatkiem SP1 lub Windows Server 2008 R2 z dodatkiem SP1.

Jeśli po zainstalowaniu dodatku SP1 dla systemu Windows 7 lub dla systemu Windows Server 2008 R2 zmieniło się działanie programu niewymienionego w tym artykule, w celu obejścia problemu należy skorzystać z następujących metod:
  • Po zauważeniu, że program nie działa poprawnie, co najmniej jeden raz ponownie uruchom komputer. Być może rozwiąże to problem przez wymuszenie zakończenia działania usług lub oczekujących funkcji.
  • Skontaktuj się z dostawcą oprogramowania. Na przykład odwiedź obszar pomocy technicznej w witrynie dostawcy oprogramowania w sieci Web. Być może znajdziesz aktualizację aplikacji dotyczącą systemów Windows 7 z dodatkiem SP1 i Windows Server 2008 R2 z dodatkiem SP1. Ewentualnie możesz znaleźć nowszą wersję programu opublikowaną po wydaniu dodatku SP1.
  • Zgłoś problem dostawcy oprogramowania. W witrynie dostawcy oprogramowania w sieci Web może być dostępne łącze kontaktowe, przy użyciu którego można zgłosić problem i poprosić o zaktualizowaną wersję programu.

Programy, które nie działają po zainstalowaniu dodatku Service Pack 1

W następującej tabeli wymieniono programy, które nie działają po zainstalowaniu dodatku SP1 dla systemu Windows 7 lub dla systemu Windows Server 2008 R2.

Program
Nazwa
Program
Wersja
Dostawca
oprogramowania
Witryna sieci Web zawierająca więcej informacji lub zaktualizowane oprogramowanie
IncrediMail Xe2.0IncrediMail Ltdhttp://www.incredimail.com/BUG #: 312600 (Windows SE)BUG #: 21235 (Windows Partner)
Ninja Trader
7.0; 6.5Ninja Trader
http://www.ninjatrader.comBUG #: 347621 (Windows SE)BUG #: 24005 (Windows Partner)

Programy, w których brakuje funkcji po zainstalowaniu dodatku Service Pack 1

W następującej tabeli wymieniono programy, w których brakuje istotnych lub mniej istotnych funkcji po zainstalowaniu dodatku SP1 dla systemu Windows 7 lub dla systemu Windows Server 2008 R2. Zaleca się skontaktowanie się z dostawcą oprogramowania. Można też odwiedzić witrynę dostawcy oprogramowania w sieci Web, aby uzyskać informacje o zalecanym rozwiązaniu albo aktualizację programu.
Program
Nazwa
Program
Wersja
Dostawca
oprogramowania
Witryna sieci Web zawierająca więcej informacji lub zaktualizowane oprogramowanie
AlibreDesignExpress9.2Alibrehttps://www.alibre.comBUG #: 350406 (Windows SE)
Ideazon Z Engine2.5.0.29SteelSerieshttp://steelseries.com/support/downloadsBUG #: 360626 (Windows SE)BUG #: 27429 (Windows Partner)

Aby uzyskać informacje na temat kontaktowania się z dostawcą oprogramowania, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web: Firma Microsoft udostępnia informacje dotyczące sposobu kontaktowania się z innymi firmami, aby ułatwić uzyskanie niezbędnej pomocy technicznej. Informacje tego typu mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Firma Microsoft nie gwarantuje, że informacje dotyczące innych firm są precyzyjne.

Produkty omówione w tym artykule są wytwarzane przez producentów niezależnych od firmy Microsoft. Firma Microsoft nie udziela żadnych gwarancji, dorozumianych ani żadnego innego rodzaju, w odniesieniu do wydajności lub niezawodności tych produktów.
Właściwości

Identyfikator artykułu: 2492938 — ostatni przegląd: 17.05.2011 — zmiana: 1

Opinia