Nie można się zalogować, jeżeli zmieniła się litera dysku partycji rozruchowej

WAŻNE: Ten artykuł zawiera informacje na temat edytowania Rejestru. Przed edycją Rejestru upewnij się, że wiesz, jak go przywrócić w przypadku pojawienia się problemu. Informacje o przywracaniu Rejestru można znaleźć w temacie „Przywracanie Rejestru” w Pomocy programu Regedit.exe lub w temacie „Przywracanie klucza Rejestru” w Pomocy programu Regedt32.exe.

Symptomy

Po próbie zalogowania się na komputerze z systemem Windows 2000 za pomocą prawidłowej nazwy użytkownika i hasła pojawia się okno dialogowe
Trwa ładowanie ustawień osobistych, a następnie okno dialogowe
Trwa zapisywanie ustawień. Jednak pulpit nie pojawia się i ekran logowania
System Windows - Zapraszamy!
pojawia się ponownie.


UWAGA: Jeżeli plik stronicowania znajduje się na partycji rozruchowej lub systemowej, może się również pojawić następujący komunikat ostrzegawczy przed powrotem do ekranu logowania „System Windows - Zapraszamy!”:
[Ograniczona pamięć wirtualna]

Ten system nie ma pliku stronicowania lub plik stronicowania jest za mały.

Przyczyna

Ten problem może się pojawić, gdy litera dysku partycji rozruchowej systemu Windows 2000 nie zgadza się z literą dysku przypisaną podczas pierwszej instalacji systemu Windows 2000. System Windows 2000 zapisuje litery dysków w bazie danych w Rejestrze i przypisuje je ponownie według unikatowych identyfikatorów globalnych (GUID) zapisanych dla każdego woluminu. Gdy identyfikator GUID woluminu zmieni się lub zostanie zduplikowany (przez oprogramowanie do klonowania dysków twardych), litera oryginalnego dysku nie może być ponownie przypisana do woluminu rozruchowego.


Może się tak również zdarzyć, gdy zostanie uszkodzona kopia lustrzana partycji systemowej/rozruchowej i nastąpi próba rozruchu ze starej kopii dysku, jeżeli brak oryginalnego dysku podstawowego lub nie ma do niego dostępu. Dzieje się tak, ponieważ identyfikator GUID woluminu dla kopii dysku jest inny niż dla oryginalnego dysku podstawowego i nie zostanie mu przypisana taka sama litera dysku.

Rozwiązanie

OSTRZEŻENIE: Nieprawidłowe wykorzystanie Edytora Rejestru może być przyczyną poważnych problemów, które spowodują, że konieczna może być ponowna instalacja systemu operacyjnego. Firma Microsoft nie może zagwarantować, że możliwe będzie rozwiązanie problemów spowodowanych niepoprawnym użyciem Edytora Rejestru. Możesz używać Edytora Rejestru na własną odpowiedzialność.

Informacje o edytowaniu Rejestru można znaleźć w temacie „Zmienianie kluczy i wartości” w Pomocy Edytora Rejestru (Regedit.exe) lub w tematach „Dodawanie i usuwanie informacji w Rejestrze” i „Edytowanie danych Rejestru” w Pomocy programu Regedt32.exe. Należy pamiętać o utworzeniu kopii zapasowej Rejestru przed jego edycją. Używając systemu Windows NT lub Windows 2000, należy również zaktualizować awaryjny dysk naprawczy.

UWAGA: Jeżeli komputer działa w sieci, ale nie jest częścią domeny, może być konieczne zamapowanie połączenia do udziału IPC$ komputera za pomocą danych lokalnego administratora tego komputera, zanim będzie możliwe połączenie i dokonanie opisanych poniżej zmian przy użyciu programu Regedit.exe lub Regedt32.exe.


Aby umożliwić logowanie i/lub zmianę litery dysku woluminu rozruchowego na jej oryginalnie przypisaną literę, użyj jednej z następujących metod:
net use \\remote_machine_name\IPC$ /user:administrator *
Aby dokonać naprawy, zastosuj jedną z następujących procedur:
 1. Usuń dowolne sklonowane dyski twarde dodane do komputera od czasu wystąpienia błędów logowania, ponownie uruchom komputer, a następnie spróbuj się zalogować.
 2. Jeżeli komputer działa w sieci, uruchom program Regedit.exe na innym komputerze, aby otworzyć i zmodyfikować Rejestr komputera, na którym występują błędy logowania. Użyj informacji z następującego artykułu bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base, aby zmienić literę dysku z powrotem na oryginalną literę przypisaną do partycji rozruchowej:
  223188 Jak zmienić literę dysku systemowego/rozruchowego w systemie Windows 2000
 3. Jeżeli komputer działa w sieci, uruchom program Regedt32.exe lub Regedit.exe na innym komputerze, aby otworzyć i zmodyfikować Rejestr komputera, na którym występują błędy logowania. Zmień następujący wpis, aby usunąć pełną ścieżkę do wpisu pliku Userinit.exe jak poniżej:


  Zmień z:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows NT\Current Version\Winlogon\Userinit:Reg_SZ:C:\WINNT\system32\userinit.exe
  Zmień na:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows NT\Current Version\Winlogon\Userinit:Reg_SZ:userinit.exe
  Po zmianie poprzedniego wpisu Rejestru i przygotowaniu do zalogowania wykonaj kroki opisane w następującym artykule bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base, aby ponownie przypisać właściwą literę dysku do partycji rozruchowej i ponownie uruchomić komputer:
  223188 Jak zmienić literę dysku systemowego/rozruchowego w systemie Windows 2000
 4. Utwórz „fałszywą” strukturę folderu Winnt\System32 na dysku, który może być przypisany do oryginalnej litery dysku partycji rozruchowej, a następnie rozwiń i skopiuj plik Userinit.exe z dysku CD-ROM systemu Windows 2000 do folderu Winnt\System32 na tym dysku.


  Można użyć do przeprowadzenia tej procedury Konsoli odzyskiwania z włączoną lokalną opcją/zasadą zabezpieczeń „Konsola odzyskiwania: Zezwalaj na kopiowanie na dyskietkę oraz dostęp do wszystkich dysków i folderów”. To umożliwi działanie następującego polecenia Konsoli odzyskiwania, dzięki czemu można uzyskać nieograniczony dostęp do wszystkich dysków i ścieżek:
  SET allowallpaths = TRUE
  Można to zaimplementować jako zasadę na kontrolerze domeny do zastosowania na komputerach lokalnych, używając informacji zawartych w następującym artykule bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
  235364 Description of the SET Command in Recovery Console
  Po wykonaniu poprzedniej procedury i przygotowaniu do zalogowania wykonaj kroki opisane w następującym artykule bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base, aby ponownie przypisać właściwą literę dysku do partycji rozruchowej i ponownie uruchomić komputer:
  223188 Jak zmienić literę dysku systemowego/rozruchowego w systemie Windows 2000
 5. Tylko z dyskiem systemowym/rozruchowym, podłączonym lub znajdującym się w systemie, uruchom dyskietkę startową systemu Windows 9X lub systemu DOS, zawierającą program fdisk.exe, i uruchom następujące polecenie:
  FDISK /MBR
  Spowoduje to ponowne zapisanie głównego rekordu rozruchowego i usunięcie sygnatury dysku związanej z identyfikatorem GUID woluminu. System Windows 2000 powinien przypisać domyślne litery dysków i zezwolić na zalogowanie. Kliknij poniżej numer artykułu, aby uzyskać więcej informacji o programie FDISK:
  69013 FDISK /MBR Rewrites the Master Boot Record

Stan

Firma Microsoft potwierdziła, że jest to problem występujący w produktach firmy Microsoft wymienionych w sekcji "Informacje zawarte w tym artykule dotyczą".

Więcej informacji

Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące tego problemu, kliknij numer artykułu poniżej w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

234048 How Windows 2000 Assigns, Reserves, and Stores Drive Letters
Właściwości

Identyfikator artykułu: 249321 — ostatni przegląd: 19.11.2003 — zmiana: 1

Opinia