Aktualizacja skumulowana pakietu Office 2010, luty 2011

WPROWADZENIE

Pakiety aktualizacji skumulowanych wydane w lutym 2011 r. zawierają najnowsze poprawki dla aplikacji podstawowego pakietu Microsoft Office 2010, a także dla serwerów pakietu Microsoft Office 2010.


Zaleca się przetestowanie poprawek przed wdrożeniem w środowisku produkcyjnym. Kumulacyjny charakter kompilacji sprawia, że każde kolejne wydanie aktualizacji zawiera wszystkie poprawki (w tym poprawki zabezpieczeń), które zostały udostępnione we wcześniejszym pakiecie. Zaleca się zastosowanie najnowszej wersji aktualizacji zawierającej potrzebną poprawkę.

Więcej informacji

Jak uzyskać pakiety aktualizacji skumulowanych z lutego 2011

Firma Microsoft udostępniła zestaw obsługiwanych pakietów aktualizacji skumulowanych. Jednak każdy pakiet jest przeznaczony tylko do usunięcia problemów w aplikacjach wymienionych w tym artykule. Odpowiednie pakiety należy stosować tylko w systemach, w których występują określone problemy. Jeśli te problemy nie mają poważnego wpływu na działanie systemu, zaleca się, aby poczekać na następny pakiet aktualizacji zawierający poprawki z tych pakietów aktualizacji skumulowanych.


Uwaga W przypadku wystąpienia dodatkowych problemów lub konieczności rozwiązania problemu może być wymagane utworzenie osobnego zlecenia usługi. Typowe opłaty za korzystanie z pomocy technicznej będą pobierane tylko w przypadku dodatkowych pytań i problemów, których nie można rozwiązać przy użyciu określonego pakietu aktualizacji skumulowanych. Aby utworzyć osobne zlecenie usługi, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:

Pakiety uwzględnione w aktualizacji skumulowanej z lutego 2011

Łącza do artykułów z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base z omówieniami poszczególnych poprawek będą publikowane w miarę ich udostępniania. Aby uzyskać określoną poprawkę, należy skontaktować się z pomocą techniczną i poprosić o tę poprawkę, podając numer artykułu z bazy wiedzy.


Aby uzyskać więcej informacji o problemach z pakietem Office 2010 rozwiązywanych za pomocą tej aktualizacji skumulowanej, klikaj poniższe numery artykułów w celu wyświetlania odpowiednich artykułów z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base (KB).

Aktualizacje klienckie pakietu Office 2010

Nazwa pakietu poprawekNumer artykułu z bazy wiedzyProdukt
ace-x-none.msp
2475874 Opis pakietu poprawek dla programu Access 2010 (ace-x-none.msp): 22 lutego 2011
Access 2010
access-x-none.msp
2504134 Opis pakietu poprawek dla programu Access 2010 (access-x-none.msp): 22 lutego 2011
Access 2010
excel-x-none.msp, graph-x-none.msp
2475875 Opis pakietu poprawek dla programu Excel 2010 (excel-x-none.msp, graph-x-none.msp): 22 lutego 2011
Excel 2010
excel-x-none.msp
2475876 Opis pakietu poprawek dla programu Excel 2010 (excel-x-none.msp): 22 lutego 2011
Excel 2010
outlook-x-none.msp
2475877 Opis pakietu poprawek dla programu Outlook 2010 (outlook-x-none.msp): 22 lutego 2011
Outlook 2010
infopath-x-none.msp
2483231 Opis pakietu poprawek dla programu InfoPath 2010 (infopath-x-none.msp): 22 lutego 2011
Infopath 2010
mso-x-none.msp
2479789 Opis pakietu poprawek dla pakietu Office 2010 (mso-x-none.msp): 22 lutego 2011
Office 2010
msoshext-x-none.msp
2483230 Opis pakietu poprawek dla pakietu Office 2010 (msoshext-x-none.msp): 22 lutego 2011
Office 2010
proof-xx-xx.msp
2483232 Opis pakietu poprawek dla pakietu Office 2010 (proof-xx-xx.msp): 22 lutego 2011
Office 2010
gfx-x-none.msp
2496952 Opis pakietu poprawek dla pakietu Office 2010 (gfx-x-none.msp): 22 lutego 2011
Office 2010
oart-x-none.msp, oartconv-x-none.msp
2483229 Opis pakietu poprawek dla pakietu Office 2010 (oart-x-none.msp, oartconv-x-none.msp): 22 lutego 2011
Office 2010
onenote-x-none.msp
2504133 Opis pakietu poprawek dla programu OneNote 2010 (onenote-x-none.msp): 22 lutego 2011
OneNote 2010
powerpoint-x-none.msp, pptview-x-none.msp
2496949 Opis pakietu poprawek dla programu PowerPoint 2010 (powerpoint-x-none.msp, pptview-x-none.msp): 22 lutego 2011
PowerPoint 2010
project-x-none.msp
2496946 Opis pakietu poprawek dla programu Project 2010 (project-x-none.msp): 22 lutego 2011
Project 2010
spd-x-none.msp
2496947 Opis pakietu poprawek dla programu SharePoint Designer 2010 (spd-x-none.msp): 22 lutego 2011
SharePoint Designer 2010
word-x-none.msp
2504130 Opis pakietu poprawek dla programu Word 2010 (word-x-none.msp): 22 lutego 2011
Word 2010Pojedyncze aktualizacje serwerów pakietu Office 2010

Nazwa pakietu poprawekNumer artykułu z bazy wiedzyProdukt
fsserver-x-none.msp
2504136 Opis pakietu poprawek dla programu FAST Search Server 2010 for SharePoint (fsserver-x-none.msp): 22 lutego 2011
FAST Search Server 2010 for SharePoint
ppsmawfe-x-none.msp, ppsmamui-xx-xx.msp
2496951 Opis pakietu poprawek dla programu PerformancePoint Server 2010 (ppsmawfe-x-none.msp, ppsmamui-xx-xx.msp): 22 lutego 2011
PerformancePoint Server 2010
pjsrvwfe-x-none.msp
2479792 Opis pakietu poprawek dla programu Project Server 2010 (pjsrvwfe-x-none.msp): 22 lutego 2011
Project Server 2010
wssmui-xx-xx.msp
2504135 Opis pakietu poprawek dla programu SharePoint Foundation 2010 (wssmui-xx-xx.msp): 22 lutego 2011
SharePoint Foundation 2010
osrchwfe-x-none.msp
2479795 Opis pakietu poprawek dla programu SharePoint Server 2010 (osrchwfe-x-none.msp): 22 lutego 2011
SharePoint Server 2010
dlc-x-none.msp
2479796 Opis pakietu poprawek dla programu SharePoint Server 2010 (dlc-x-none.msp): 22 lutego 2011
SharePoint Server 2010
vsrvwfe-x-none.msp
2483228 Opis pakietu poprawek dla programu SharePoint Server 2010 (vsrvwfe-x-none.msp): 22 lutego 2011
SharePoint Server 2010
osrchmui-xx-xx.msp
2496948 Opis pakietu poprawek dla programu SharePoint Server 2010 (osrchmui-xx-xx.msp): 22 lutego 2011
SharePoint Server 2010
osrchmui-ja-jp.msp
2496954 Opis pakietu poprawek dla programu SharePoint Server 2010 (osrchmui-ja-jp.msp): 22 lutego 2011
SharePoint Server 2010
lpsrvwfe-x-none.msp
2504132 Opis pakietu poprawek dla programu SharePoint Server 2010 (lpsrvwfe-x-none.msp): 22 lutego 2011
SharePoint Server 2010

Wymagania wstępne

Wymagania wstępne opisano w artykułach z bazy wiedzy dotyczących poszczególnych pakietów.
Właściwości

Identyfikator artykułu: 2493730 — ostatni przegląd: 24.04.2014 — zmiana: 1

Opinia