Proces faktury skonsolidowanej powoduje błąd w programie Microsoft Dynamics AX 2009 z dodatkiem SP1 pakietu zbiorczego 6 z ConsGLS


Objawy


Rozważ następujący scenariusz:

W menu Konta należności wskaż okresowe, a następnie kliknij Skonsolidowane faktury. Kliknij przycisk Wybierz, a następnie kliknij Wybierz dla nowej faktury. Po kliknięciu przycisku OK w formularzu zapytanie, pojawi się następujący komunikat o błędzie:

Wewnętrzny rozmiar rekordu w wyrażeniu SELECT wynosi 24598 bajtów, ale Microsoft Dynamics jest według domyślnych ustawień wydajności nieprzekraczających 24576 bajtów.

Przyczyna


Ten problem występuje w programie Microsoft Dynamics AX 2009 z dodatkiem SP1 pakietu zbiorczego 6 z ConsGLS.

Domyślny maksymalny rozmiar buforu jest 24kb. Ale wewnętrzny rozmiar rekordu w wyrażeniu SELECT wynosi 24598 bajtów.

Rozwiązanie


Aby rozwiązać ten problem, należy określić numer 25 lub więcej jako Maksymalny rozmiar buforu w zakładce parametrów strojenia bazy danych w narzędziu konfiguracji serwera systemu Microsoft Dynamics AX. Aby to zrobić, wykonaj następujące kroki:

  1. Na serwerze usługi AOS kliknij Polecenie Narzędzia administracyjne.
  2. Kliknij opcję Microsoft Dynamics AX 2009 konfiguracji serwera.
  3. W karcie Dostrajania bazy danych wprowadź 25 lub większą liczbę w polu Maksymalny rozmiar buforu .