MS11-049: Opis aktualizacji zabezpieczeń dla programu SQL Server 2008 R2 GDR: 14 czerwca 2011

WPROWADZENIE

Firma Microsoft wydała biuletyn zabezpieczeń MS11-049. Aby wyświetlić pełny biuletyn zabezpieczeń, odwiedź jedną z następujących witryn firmy Microsoft w sieci Web:

Jak uzyskać pomoc i obsługę techniczną związaną z tą aktualizacją zabezpieczeń

Użytkownicy domowi mogą nieodpłatnie uzyskać pomoc techniczną, korzystając z numeru telefonu 1-866-PCSAFETY w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie lub kontaktując się z lokalnym oddziałem firmy Microsoft. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobu kontaktowania się z lokalnym oddziałem firmy Microsoft w sprawie pomocy technicznej dotyczącej problemów z aktualizacjami zabezpieczeń, odwiedź witrynę międzynarodowej pomocy technicznej firmy Microsoft w sieci Web: Klienci w Ameryce Północnej mogą również uzyskać natychmiastowy dostęp do nieograniczonej nieodpłatnej pomocy świadczonej przy użyciu poczty e-mail lub w trybie rozmowy (czatu), odwiedzając następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web: Przedsiębiorstwa mogą uzyskać pomoc techniczną dotyczącą aktualizacji zabezpieczeń, korzystając z ogólnych danych kontaktowych pomocy technicznej.

Więcej informacji

Znane problemy dotyczące tej aktualizacji zabezpieczeń

 • Po zainstalowaniu tej aktualizacji zabezpieczeń uruchomienie pierwotnie wydanej wersji (RTM) programu SQL Server 2008 R2 może się nie powieść. Wiadomo, że ten problem występuje w systemach z pierwotnie wydaną wersją programu SQL Server 2008 R2, w którym skonfigurowano punkt kontroli narzędzi. W tych systemach próba zastosowania przez aktualizację zabezpieczeń skryptów uaktualniania kończy się niepowodzeniem. W przypadku wystąpienia tego problemu w dzienniku błędów programu SQL Server może zostać zwrócony komunikat podobny do następującego:  Data i godzina spid7s Wykonywanie [sysutility_mdw].sysutility_ucp_core.sp_initialize_mdw_internal
  Data i godzina spid7s Program SQL Server zablokował dostęp do procedury „sys.xp_qv” składnika „Agent XP”, ponieważ ten składnik jest wyłączony w ramach konfiguracji zabezpieczeń tego serwera. Administrator systemu może pozwolić na korzystanie ze składnika „Agent XP” za pomocą procedury sp_configure. Aby uzyskać więcej informacji na temat włączania składnika „Agent XP”, zobacz temat „Surface Area Configuration” (Konfiguracja obszaru powierzchni) w dokumentacji SQL Server Books Online.
  Data i godzina spid7s Błąd: 15281, Ważność: 16, Stan: 1.
  Data i godzina spid7s Program SQL Server zablokował dostęp do procedury „sys.xp_qv” składnika „Agent XP”, ponieważ ten składnik jest wyłączony w ramach konfiguracji zabezpieczeń tego serwera. Administrator systemu może pozwolić na korzystanie ze składnika „Agent XP” za pomocą procedury sp_configure. Aby uzyskać więcej informacji na temat włączania składnika „Agent XP”, zobacz temat „Surface Area Configuration” (Konfiguracja obszaru powierzchni) w dokumentacji SQL Server Books Online.
  Data i godzina spid7s Błąd: 912, Ważność: 21, Stan: 2.
  Data i godzina spid7s Uaktualnianie na poziomie skryptów w przypadku bazy danych „master” nie powiodło się, ponieważ w kroku uaktualniania „sqlagent100_msdb_upgrade.sql” napotkano błąd 15281, stan 1, ważność 16. To poważny błąd, który może zakłócić normalne działanie, dlatego baza danych zostanie wyłączona. Jeśli błąd wystąpił w trakcie uaktualniania bazy danych „master”, uniemożliwi uruchomienie całego wystąpienia programu SQL Server. Zbadaj poprzednie wpisy błędów w dzienniku błędów, podejmij odpowiednie działania naprawcze i ponownie uruchom bazę danych, aby pomyślnie wykonać kroki uaktualniania za pomocą skryptów.
  Data i godzina spid7s Błąd: 3417, Ważność: 21, Stan: 3.
  Data i godzina spid7s Nie można odzyskać bazy danych master. Nie można uruchomić programu SQL Server. Przywróć bazę danych master z pełnej kopii zapasowej, napraw ją albo odbuduj. Więcej informacji o tym, jak odbudować bazę danych master, można znaleźć w dokumentacji SQL Server Books Online.


  To jest znany problem udokumentowany w następującym artykule z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
  2163980 POPRAWKA: Nie można uruchomić usługi SQL Server po zainstalowaniu pakietu aktualizacji skumulowanych 1 dla programu SQL Server 2008 R2, jeśli w wystąpieniu programu SQL Server istnieje punkt kontroli narzędzi
  Uwaga


  Ten problem jest charakterystyczny dla aktualizacji zabezpieczeń 2494088 dla programu SQL Server 2008 R2. Dotyczy tylko systemów z pierwotnie wydaną wersją programu SQL Server 2008 R2. Jeśli do systemu zastosowano już aktualizację skumulowaną (CU) albo poprawkę krytyczną na żądanie (COD) i nie jest już używana pierwotnie wydana wersja programu SQL Server 2008 R2, należy zainstalować aktualizację zabezpieczeń 2494086, a nie aktualizację zabezpieczeń 2494088. Aktualizacja zabezpieczeń 2494086 zawiera poprawkę z aktualizacji 2163980, więc ten problem nie występuje w systemach z tą konfiguracją.


  Aby rozwiązać ten problem, należy użyć dowolnej z następujących metod, odpowiednio do konkretnej sytuacji:
  • Zastosowano już aktualizację zabezpieczeń 2494088 i pierwotnie wydana wersja programu SQL Server 2008 R2 jest teraz w stanie awarii.
   Jeśli program SQL Server 2008 R2 uległ już awarii, należy wykonać czynności opisane w sekcji obejścia problemu w artykule 2163980 z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
   2163980 POPRAWKA: Nie można uruchomić usługi SQL Server po zainstalowaniu pakietu aktualizacji skumulowanych 1 dla programu SQL Server 2008 R2, jeśli w wystąpieniu programu SQL Server istnieje punkt kontroli narzędzi
   Po zastosowaniu obejścia problemu z artykułu KB2163980 należy ponownie uruchomić program SQL Server. Uaktualnianie zostanie ukończone pomyślnie.
  • Wersja pierwotna programu SQL Server 2008 R2 działa. Nie zastosowano aktualizacji zabezpieczeń 2494088.
   Aby uniknąć tego problemu, wykonaj następujące czynności:
   1. Zatrzymaj usługę SQL Server Agent skojarzoną z odpowiednim wystąpieniem. W przypadku klastrowanego programu SQL Server zasób SQL Server Agent musi zostać wyłączony.


    Ważne Jeśli w trakcie uruchamiania Instalatora usługa SQL Server Agent będzie działać, Instalator ją zatrzyma. Spowoduje to wyłączenie opcji sp_configure składnika Agent XP.
   2. Zaloguj się do programu SQL Server i upewnij, że opcja sp_configure dla składnika Agent XP jest włączona.
   3. Zainstaluj aktualizację zabezpieczeń 2494088.
   4. Po zainstalowaniu aktualizacji zabezpieczeń 2494088 uruchom usługę SQL Server Agent.
   Więcej informacji Aktualizację zabezpieczeń 2494088 opublikowano 14 czerwca 2011 r. w ramach biuletynu zabezpieczeń MS11-049. Ten biuletyn zabezpieczeń dotyczy programów SQL Server 2005, SQL Server 2008 i SQL Server 2008 R2. Odpowiednie aktualizacje zabezpieczeń są dostępne w ramach Aktualizacji automatycznych. Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź następującą stronę firmy Microsoft w sieci Web: Aby uzyskać więcej informacji na temat terminologii używanej przez firmę Microsoft do opisywania aktualizacji programu SQL Server, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
   935897 Zespół programu SQL Server udostępnia poprawki rozwiązujące zgłaszane problemy w ramach modelu przyrostowego obsługi serwisowej
 • Użycie przełącznika /? lub /Help dla tego pakietu aktualizacji zabezpieczeń powoduje wyświetlenie komunikatu o błędzie.

  Przyczyną tego problemu jest to, że pakiety programu Microsoft SQL Server 2008 R2 używają nowego argumentu wiersza polecenia IACCEPTSQLSERVERLICENSETERMS wymaganego dla instalacji wiersza polecenia. Aby wyświetlić Pomoc dla tych pakietów, należy użyć następujących przełączników:
  • /IACCEPTSQLSERVERLICENSETERMS /?
  • /IACCEPTSQLSERVERLICENSETERMS /Help
  Aby na przykład wyświetlić informacje Pomocy, należy wpisać następujący ciąg:
  SQLServer2008R2-KB2494086-x64 /IACCEPTSQLSERVERLICENSETERMS /?
 • Kiedy ta aktualizacja zabezpieczeń zostanie zainstalowana, nazwy związanych z nią pozycji w oknie Dodawanie lub usuwanie programów nie będą zawierać tekstu „Aktualizacja zabezpieczeń”.

  Uwaga Jest to tylko kwestia kosmetyczna, która nie ma wpływu na działanie aktualizacji zabezpieczeń.
 • Gdy ta aktualizacja zabezpieczeń zostanie zainstalowana, będzie wyświetlana w kreatorze instalacji jako program aktualizacji, a nie jako aktualizacja zabezpieczeń.

  Uwaga Jest to tylko kwestia kosmetyczna, która nie ma wpływu na działanie aktualizacji zabezpieczeń.

INFORMACJE O PLIKACH

Wersja angielskojęzyczna (Stany Zjednoczone) tej aktualizacji oprogramowania instaluje pliki, których atrybuty wymieniono w poniższych tabelach. Daty i godziny odpowiadające tym plikom zostały podane w formacie uniwersalnego czasu koordynowanego (UTC). Daty i godziny odpowiadające tym plikom są wyświetlane na komputerze lokalnym w formacie czasu lokalnego z uwzględnieniem bieżącego ustawienia czasu letniego. Wartości daty i godziny mogą ulec zmianie w wyniku wykonania pewnych operacji na plikach.

Wszystkie obsługiwane wersje systemów opartych na procesorach x86


SQL Analysis Services


#File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformLCID
1sql_as_keyfile.dll2009.100.1617.01366424-Apr-201101:29x861033
2xmsrv.dll10.50.1617.02076656024-Apr-201101:20x861033

Business Intelligence Development Studio


#File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformLCID
1dataprofileviewer.exe10.50.1617.031318424-Apr-201101:35x861033
2dtspipeline.dll2009.100.1617.069513624-Apr-201101:33x861033
3microsoft.analysisservices.design.dll10.50.1617.0592060824-Apr-201101:32x860
4microsoft.analysisservices.project.dll2009.100.1617.0198844824-Apr-201101:32x861033
5microsoft.analysisservices.viewers.dll10.50.1617.0100131224-Apr-201101:32x860
6microsoft.analysisservices.wizards.dll10.50.1617.0592880024-Apr-201101:32x860
7microsoft.datatransformationservices.design.dll10.50.1617.0416342424-Apr-201101:32x860
8microsoft.reportingservices.dataextensions.xmlaclient.dll10.50.1617.056304024-Apr-201101:31x860
9microsoft.reportingservices.diagnostics.dll10.50.1617.0125116824-Apr-201101:31x860
10microsoft.reportingservices.excelrendering.dll10.50.1617.025584024-Apr-201101:31x860
11microsoft.reportingservices.hpbprocessing.dll10.50.1617.031728024-Apr-201101:31x860
12microsoft.reportingservices.htmlrendering.dll10.50.1617.026403224-Apr-201101:31x860
13microsoft.reportingservices.imagerendering.dll10.50.1617.015344024-Apr-201101:31x860
14microsoft.reportingservices.processingcore.dll10.50.1617.0517923224-Apr-201101:31x860
15microsoft.reportingservices.processingobjectmodel.dll10.50.1617.011248024-Apr-201101:31x860
16microsoft.reportingservices.rdlobjectmodel.dll10.50.1617.0125936024-Apr-201101:31x860
17microsoft.reportingservices.richtext.dll10.50.1617.010428824-Apr-201101:31x860
18microsoft.reportingservices.spbprocessing.dll10.50.1617.029270424-Apr-201101:31x860
19microsoft.reportingservices.wordrendering.dll10.50.1617.019849624-Apr-201101:31x860
20microsoft.sqlserver.adonetsrc.dll10.50.1617.06742424-Apr-201101:31x860
21microsoft.sqlserver.maintenanceplantasks.dll10.50.1617.029680024-Apr-201101:30x860
22sql_bids_keyfile.dll2009.100.1617.01366424-Apr-201101:29x861033
23sqldest.dll2009.100.1617.018057624-Apr-201101:28x861033
24sqlmanagerui.dll10.50.1617.0757948824-Apr-201101:27x860
25txgroupdups.dll2009.100.1617.025840024-Apr-201101:20x861033

Database Services — wspólne elementy podstawowe


#File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformLCID
1microsoft.sqlserver.connectioninfo.dll10.50.1617.015344022-Apr-201114:14x860
2microsoft.sqlserver.management.sqlparser.dll10.50.1617.0561750424-Apr-201101:30x860
3microsoft.sqlserver.smo.dll10.50.1617.0304521622-Apr-201114:14x860
4microsoft.sqlserver.smoextended.dll10.50.1617.018620824-Apr-201101:29x860
5microsoft.sqlserver.sqlenum.dll10.50.1617.0114057622-Apr-201114:14x860
6msgprox.dll2009.100.1617.020310424-Apr-201101:29x861033
7replprov.dll2009.100.1617.057635224-Apr-201101:28x861033
8replrec.dll2009.100.1617.079190424-Apr-201101:27x861033
9replsub.dll2009.100.1617.041251224-Apr-201101:28x861033
10sql_common_core_keyfile.dll2009.100.1617.01366424-Apr-201101:29x861033
11svrenumapi100.dll2009.100.1617.078064024-Apr-201101:20x861033
12xmlsub.dll2009.100.1617.019337624-Apr-201101:20x861033

Database Services — udostępniane elementy podstawowe


#File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformLCID
1distrib.exe2009.100.1617.07561624-Apr-201101:33x861033
2dtspipeline.dll2009.100.1617.069513624-Apr-201101:33x861033
3microsoft.sqlserver.adonetsrc.dll10.50.1617.06742424-Apr-201101:31x860
4microsoft.sqlserver.connectioninfo.dll10.50.1617.015344022-Apr-201114:14x860
5microsoft.sqlserver.dmf.dll10.50.1617.034595222-Apr-201114:14x860
6microsoft.sqlserver.maintenanceplantasks.dll10.50.1617.029680024-Apr-201101:30x860
7microsoft.sqlserver.management.collectortasks.dll10.50.1617.08380824-Apr-201101:30x860
8microsoft.sqlserver.replication.dll2009.100.1617.0176777624-Apr-201101:29x861033
9microsoft.sqlserver.smo.dll10.50.1617.0304521622-Apr-201114:14x860
10microsoft.sqlserver.smoextended.dll10.50.1617.018620824-Apr-201101:29x860
11microsoft.sqlserver.sqlenum.dll10.50.1617.0114057622-Apr-201114:14x860
12rdistcom.dll2009.100.1617.065212824-Apr-201101:28x861033
13replmerg.exe2009.100.1617.034185624-Apr-201101:33x861033
14snapshot.exe10.50.1617.01366424-Apr-201101:35x861033
15sql_engine_core_shared_keyfile.dll2009.100.1617.01366424-Apr-201101:29x861033
16sqlmergx.dll2009.100.1617.019440024-Apr-201101:20x861033

Integration Services


#File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformLCID
1dtspipeline.dll2009.100.1617.069513624-Apr-201101:33x861033
2microsoft.sqlserver.adonetsrc.dll10.50.1617.06742424-Apr-201101:31x860
3microsoft.sqlserver.maintenanceplantasks.dll10.50.1617.029680024-Apr-201101:30x860
4msdtssrvr.exe10.50.1617.021488024-Apr-201101:35x861033
5sql_is_keyfile.dll2009.100.1617.01366424-Apr-201101:29x861033
6sqldest.dll2009.100.1617.018057624-Apr-201101:28x861033
7txgroupdups.dll2009.100.1617.025840024-Apr-201101:20x861033

SQL Reporting Services


#File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformLCID
1microsoft.reportingservices.dataextensions.xmlaclient.dll.deploy10.50.1617.056304024-Apr-201101:31x860
2microsoft.reportingservices.dataextensions.xmlaclient.dll10.50.1617.056304024-Apr-201101:31x860
3microsoft.reportingservices.diagnostics.dll.deploy10.50.1617.0125116824-Apr-201101:31x860
4microsoft.reportingservices.diagnostics.dll10.50.1617.0125116824-Apr-201101:31x860
5microsoft.reportingservices.excelrendering.dll.deploy10.50.1617.025584024-Apr-201101:31x860
6microsoft.reportingservices.excelrendering.dll10.50.1617.025584024-Apr-201101:31x860
7microsoft.reportingservices.hpbprocessing.dll.deploy10.50.1617.031728024-Apr-201101:31x860
8microsoft.reportingservices.hpbprocessing.dll10.50.1617.031728024-Apr-201101:31x860
9microsoft.reportingservices.htmlrendering.dll.deploy10.50.1617.026403224-Apr-201101:31x860
10microsoft.reportingservices.htmlrendering.dll10.50.1617.026403224-Apr-201101:31x860
11microsoft.reportingservices.imagerendering.dll.deploy10.50.1617.015344024-Apr-201101:31x860
12microsoft.reportingservices.imagerendering.dll10.50.1617.015344024-Apr-201101:31x860
13microsoft.reportingservices.processingcore.dll.deploy10.50.1617.0517923224-Apr-201101:31x860
14microsoft.reportingservices.processingcore.dll10.50.1617.0517923224-Apr-201101:31x860
15microsoft.reportingservices.processingobjectmodel.dll.deploy10.50.1617.011248024-Apr-201101:31x860
16microsoft.reportingservices.processingobjectmodel.dll10.50.1617.011248024-Apr-201101:31x860
17microsoft.reportingservices.rdlobjectmodel.dll.deploy10.50.1617.0125936024-Apr-201101:31x860
18microsoft.reportingservices.rdlobjectmodel.dll10.50.1617.0125936024-Apr-201101:31x860
19microsoft.reportingservices.richtext.dll.deploy10.50.1617.010428824-Apr-201101:31x860
20microsoft.reportingservices.richtext.dll10.50.1617.010428824-Apr-201101:31x860
21microsoft.reportingservices.spbprocessing.dll.deploy10.50.1617.029270424-Apr-201101:31x860
22microsoft.reportingservices.spbprocessing.dll10.50.1617.029270424-Apr-201101:31x860
23microsoft.reportingservices.wordrendering.dll.deploy10.50.1617.019849624-Apr-201101:31x860
24microsoft.reportingservices.wordrendering.dll10.50.1617.019849624-Apr-201101:31x860
29reportingserviceslibrary.dll10.50.1617.0145187224-Apr-201101:27x860
30reportingservicesnativeserver.dll2009.100.1617.013091224-Apr-201101:27x861033
31reportingservicesservice.exe2009.100.1617.0117795224-Apr-201101:33x861033
32reportingserviceswebserver.dll10.50.1617.0160752024-Apr-201101:27x860
33reportingserviceswebuserinterface.dll10.50.1617.0197616024-Apr-201101:27x860
34rsconfigtool.exe10.50.1617.0133308824-Apr-201101:35x861033
35sql_rs_keyfile.dll2009.100.1617.01366424-Apr-201101:29x861033

Management Studio


#File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformLCID
1appidpackage.dll10.50.1617.0106684824-Apr-201101:35x860
2copydatabasewizard.exe10.50.1617.066134424-Apr-201101:35x861033
3dataprofileviewer.exe10.50.1617.031318424-Apr-201101:35x861033
4dtspipeline.dll2009.100.1617.069513624-Apr-201101:33x861033
5microsoft.datatransformationservices.design.dll10.50.1617.0416342424-Apr-201101:32x860
6microsoft.reportingservices.diagnostics.dll10.50.1617.0125116824-Apr-201101:31x860
7microsoft.sqlserver.adonetsrc.dll10.50.1617.06742424-Apr-201101:31x860
8microsoft.sqlserver.dmf.dll10.50.1617.034595222-Apr-201114:14x860
9microsoft.sqlserver.maintenanceplantasks.dll10.50.1617.029680024-Apr-201101:30x860
10microsoft.sqlserver.management.collectortasks.dll10.50.1617.08380824-Apr-201101:30x860
11microsoft.sqlserver.management.datacollectionuitasks.dll10.50.1617.0329097624-Apr-201101:30x860
12microsoft.sqlserver.management.resourcemonitorwidgets.dll10.50.1617.038691224-Apr-201101:30x860
13microsoft.sqlserver.management.sqlparser.dll10.50.1617.0561750424-Apr-201101:30x860
14microsoft.sqlserver.management.sqlstudio.resourcemonitor.dll10.50.1617.09200024-Apr-201101:30x860
15microsoft.sqlserver.replication.dll2009.100.1617.0176777624-Apr-201101:29x861033
16microsoft.xmleditor.dll2.0.50727.506574137619-Nov-201004:31x861033
17objectexplorer.dll10.50.1617.0337699224-Apr-201101:27x860
18radlangsvc.dll10.50.1617.014524824-Apr-201101:27x860
19rsconfigtool.exe10.50.1617.0133308824-Apr-201101:35x861033
20sql_ssms_keyfile.dll2009.100.1617.01366424-Apr-201101:29x861033
21sqldest.dll2009.100.1617.018057624-Apr-201101:28x861033
22sqleditors.dll10.50.1617.0124297624-Apr-201101:27x860
23sqlmanagerui.dll10.50.1617.0757948824-Apr-201101:27x860
24txgroupdups.dll2009.100.1617.025840024-Apr-201101:20x861033

Narzędzia SQL


#File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformLCID
1autoadmin.dll2009.100.1617.093782424-Apr-201101:33x861033
2dtspipeline.dll2009.100.1617.069513624-Apr-201101:33x861033
3microsoft.analysisservices.deployment.exe10.50.1617.050569624-Apr-201101:35x861033
4microsoft.analysisservices.design.dll10.50.1617.0592060824-Apr-201101:32x860
5microsoft.analysisservices.project.dll2009.100.1617.0198844824-Apr-201101:32x861033
6microsoft.analysisservices.viewers.dll10.50.1617.0100131224-Apr-201101:32x860
7microsoft.analysisservices.wizards.dll10.50.1617.0592880024-Apr-201101:32x860
8microsoft.sqlserver.adonetsrc.dll10.50.1617.06742424-Apr-201101:31x860
9sql_tools_keyfile.dll2009.100.1617.01366424-Apr-201101:29x861033

SQL Native Client


File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Sqlncli_keyfile.dll2009.100.1617.014,17624-Apr-201107:40x64
Instapi.dll2005.90.1399.041,68831-Mar-201006:43x64
Instapi.dll2005.90.1399.035,03231-Mar-201007:01x86
Msvcm80.dll8.0.50727.4027479,23228-Mar-200918:26x86
Msvcp80.dll8.0.50727.4027554,83228-Mar-200918:25x86
Msvcr80.dll8.0.50727.4027632,65628-Mar-200918:28x86
Sqlncli10.dll2009.100.1617.02,832,73624-Apr-201107:37x64
Sqlncli10.dll2009.100.1617.02,568,54424-Apr-201108:20x86
Msvcm80.dll8.0.50727.4027515,07227-Mar-200919:38x64
Msvcp80.dll8.0.50727.40271,068,36827-Mar-200919:40x64
Msvcr80.dll8.0.50727.4027802,62427-Mar-200919:39x64
Msvcm80.dll8.0.50727.4027515,07227-Mar-200919:38x64
Msvcp80.dll8.0.50727.40271,068,36827-Mar-200919:40x64
Msvcr80.dll8.0.50727.4027802,62427-Mar-200919:39x64
Msvcm80.dll8.0.50727.4027479,23228-Mar-200918:26x86
Msvcp80.dll8.0.50727.4027554,83228-Mar-200918:25x86
Msvcr80.dll8.0.50727.4027632,65628-Mar-200918:28x86
Msvcm80.dll8.0.50727.4027479,23228-Mar-200918:26x86
Msvcp80.dll8.0.50727.4027554,83228-Mar-200918:25x86
Msvcr80.dll8.0.50727.4027632,65628-Mar-200918:28x86

SQL Native Client


File nameFile versionFile sizeDateTime
Sqlncli_keyfile.dll2009.100.1617.013,66424-Apr-201108:29
Instapi.dll2005.90.1399.035,03231-Mar-201007:01
Msvcm80.dll8.0.50727.4027479,23228-Mar-200918:26
Msvcp80.dll8.0.50727.4027554,83228-Mar-200918:25
Msvcr80.dll8.0.50727.4027632,65628-Mar-200918:28
Sqlncli10.dll2009.100.1617.02,568,54424-Apr-201108:20
Sqlnclir10.rll2009.100.1600.1226,14403-Apr-201018:04
Msvcm80.dll8.0.50727.4027479,23228-Mar-200918:26
Msvcp80.dll8.0.50727.4027554,83228-Mar-200918:25
Msvcr80.dll8.0.50727.4027632,65628-Mar-200918:28
Msvcm80.dll8.0.50727.4027479,23228-Mar-200918:26
Msvcp80.dll8.0.50727.4027554,83228-Mar-200918:25
Msvcr80.dll8.0.50727.4027632,65628-Mar-200918:28

SQL Native Client


File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Sqlncli_keyfile.dll2009.100.1617.014,17624-Apr-201107:40x64
Instapi.dll2005.90.1399.041,68831-Mar-201006:43x64
Instapi.dll2005.90.1399.035,03231-Mar-201007:01x86
Msvcm80.dll8.0.50727.4027479,23228-Mar-200918:26x86
Msvcp80.dll8.0.50727.4027554,83228-Mar-200918:25x86
Msvcr80.dll8.0.50727.4027632,65628-Mar-200918:28x86
Sqlncli10.dll2009.100.1617.02,832,73624-Apr-201107:37x64
Sqlncli10.dll2009.100.1617.02,568,54424-Apr-201108:20x86
Msvcm80.dll8.0.50727.4027515,07227-Mar-200919:38x64
Msvcp80.dll8.0.50727.40271,068,36827-Mar-200919:40x64
Msvcr80.dll8.0.50727.4027802,62427-Mar-200919:39x64
Msvcm80.dll8.0.50727.4027515,07227-Mar-200919:38x64
Msvcp80.dll8.0.50727.40271,068,36827-Mar-200919:40x64
Msvcr80.dll8.0.50727.4027802,62427-Mar-200919:39x64
Msvcm80.dll8.0.50727.4027479,23228-Mar-200918:26x86
Msvcp80.dll8.0.50727.4027554,83228-Mar-200918:25x86
Msvcr80.dll8.0.50727.4027632,65628-Mar-200918:28x86
Msvcm80.dll8.0.50727.4027479,23228-Mar-200918:26x86
Msvcp80.dll8.0.50727.4027554,83228-Mar-200918:25x86
Msvcr80.dll8.0.50727.4027632,65628-Mar-200918:28x86

Wszystkie obsługiwane wersje systemów opartych na procesorach x64


Integracja usług Analysis Services z programem SharePoint


#File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformLCID
1microsoft.analysisservices.sharepoint.integration.dll10.50.1617.080880024-Apr-201100:42x860
2microsoft.analysisservices.sharepoint.integration.dll10.50.1617.080880024-Apr-201101:32x860

SQL Analysis Services


#File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformLCID
1microsoft.analysisservices.sharepoint.integration.dll10.50.1617.080880024-Apr-201100:42x860
2microsoft.analysisservices.sharepoint.integration.dll10.50.1617.080880024-Apr-201101:32x860

Business Intelligence Development Studio


#File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformLCID
1dataprofileviewer.exe10.50.1617.031318424-Apr-201101:35x861033
2dtspipeline.dll2009.100.1617.069513624-Apr-201101:33x861033
3microsoft.analysisservices.design.dll10.50.1617.0592060824-Apr-201101:32x860
4microsoft.analysisservices.project.dll2009.100.1617.0198844824-Apr-201101:32x861033
5microsoft.analysisservices.viewers.dll10.50.1617.0100131224-Apr-201101:32x860
6microsoft.analysisservices.wizards.dll10.50.1617.0592880024-Apr-201101:32x860
7microsoft.datatransformationservices.design.dll10.50.1617.0416342424-Apr-201101:32x860
8microsoft.reportingservices.dataextensions.xmlaclient.dll10.50.1617.056304024-Apr-201101:31x860
9microsoft.reportingservices.diagnostics.dll10.50.1617.0125116824-Apr-201101:31x860
10microsoft.reportingservices.excelrendering.dll10.50.1617.025584024-Apr-201101:31x860
11microsoft.reportingservices.hpbprocessing.dll10.50.1617.031728024-Apr-201101:31x860
12microsoft.reportingservices.htmlrendering.dll10.50.1617.026403224-Apr-201101:31x860
13microsoft.reportingservices.imagerendering.dll10.50.1617.015344024-Apr-201101:31x860
14microsoft.reportingservices.processingcore.dll10.50.1617.0517923224-Apr-201101:31x860
15microsoft.reportingservices.processingobjectmodel.dll10.50.1617.011248024-Apr-201101:31x860
16microsoft.reportingservices.rdlobjectmodel.dll10.50.1617.0125936024-Apr-201101:31x860
17microsoft.reportingservices.richtext.dll10.50.1617.010428824-Apr-201101:31x860
18microsoft.reportingservices.spbprocessing.dll10.50.1617.029270424-Apr-201101:31x860
19microsoft.reportingservices.wordrendering.dll10.50.1617.019849624-Apr-201101:31x860
20microsoft.sqlserver.adonetsrc.dll10.50.1617.06742424-Apr-201101:31x860
21microsoft.sqlserver.maintenanceplantasks.dll10.50.1617.029680024-Apr-201101:30x860
22sql_bids_keyfile.dll2009.100.1617.01417624-Apr-201100:40x641033
23sqldest.dll2009.100.1617.018057624-Apr-201101:28x861033
24sqlmanagerui.dll10.50.1617.0757948824-Apr-201101:27x860
25txgroupdups.dll2009.100.1617.025840024-Apr-201101:20x861033

Database Services — wspólne elementy podstawowe


#File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformLCID
1microsoft.sqlserver.connectioninfo.dll10.50.1617.015344022-Apr-201114:14x860
2microsoft.sqlserver.connectioninfo.dll10.50.1617.015344024-Apr-201100:40x860
3microsoft.sqlserver.management.sqlparser.dll10.50.1617.0561750424-Apr-201100:40x860
4microsoft.sqlserver.smo.dll10.50.1617.0304521622-Apr-201114:14x860
5microsoft.sqlserver.smo.dll10.50.1617.0304521624-Apr-201100:37x860
6microsoft.sqlserver.smoextended.dll10.50.1617.018620824-Apr-201100:37x860
7microsoft.sqlserver.smoextended.dll10.50.1617.018620824-Apr-201101:29x860
8microsoft.sqlserver.sqlenum.dll10.50.1617.0114057622-Apr-201114:14x860
9microsoft.sqlserver.sqlenum.dll10.50.1617.0114057624-Apr-201100:37x860
10msgprox.dll2009.100.1617.024713624-Apr-201100:40x641033
11msgprox.dll2009.100.1617.020310424-Apr-201101:29x861033
12replprov.dll2009.100.1617.072841624-Apr-201100:37x641033
13replprov.dll2009.100.1617.057635224-Apr-201101:28x861033
14replrec.dll2009.100.1617.097929624-Apr-201100:36x641033
15replrec.dll2009.100.1617.079190424-Apr-201101:27x861033
16replsub.dll2009.100.1617.049545624-Apr-201100:37x641033
17replsub.dll2009.100.1617.041251224-Apr-201101:28x861033
18sql_common_core_keyfile.dll2009.100.1617.01417624-Apr-201100:40x641033
19svrenumapi100.dll2009.100.1617.078064024-Apr-201101:20x861033
20svrenumapi100.dll2009.100.1617.0104278424-Apr-201100:30x641033
21xmlsub.dll2009.100.1617.019337624-Apr-201101:20x861033
22xmlsub.dll2009.100.1617.030908824-Apr-201100:30x641033

Database Services — wystąpienie podstawowe


#File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformLCID
1atxcore.dll2009.100.1617.03158424-Apr-201100:40x641033
2datacollectorcontroller.dll2009.100.1617.026249624-Apr-201100:40x641033
5sql_engine_core_inst_keyfile.dll2009.100.1617.01417624-Apr-201100:40x641033
6sqlagent.exe2009.100.1617.042838424-Apr-201100:40x641033
7sqlos.dll2009.100.1617.01571224-Apr-201100:37x641033
8sqlscriptdowngrade.dll2009.100.1617.01571224-Apr-201100:37x641033
9sqlscriptupgrade.dll2009.100.1617.0460886424-Apr-201100:37x641033
10sqlservr.exe2009.100.1617.06191600024-Apr-201100:40x641033

Database Services — udostępniane elementy podstawowe


#File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformLCID
1distrib.exe2009.100.1617.08790424-Apr-201100:43x641033
2dtspipeline.dll2009.100.1617.0108835224-Apr-201100:40x641033
3microsoft.sqlserver.adonetsrc.dll10.50.1617.06742424-Apr-201100:41x860
4microsoft.sqlserver.connectioninfo.dll10.50.1617.015344022-Apr-201114:14x860
5microsoft.sqlserver.dmf.dll10.50.1617.034595222-Apr-201114:14x860
6microsoft.sqlserver.dmf.dll10.50.1617.034595224-Apr-201100:40x860
7microsoft.sqlserver.maintenanceplantasks.dll10.50.1617.029680024-Apr-201101:30x860
8microsoft.sqlserver.management.collectortasks.dll10.50.1617.08380824-Apr-201100:40x860
9microsoft.sqlserver.replication.dll2009.100.1617.0194288024-Apr-201100:37x641033
10microsoft.sqlserver.replication.dll2009.100.1617.0176777624-Apr-201101:29x861033
11microsoft.sqlserver.smo.dll10.50.1617.0304521622-Apr-201114:14x860
12microsoft.sqlserver.smoextended.dll10.50.1617.018620824-Apr-201101:29x860
13microsoft.sqlserver.sqlenum.dll10.50.1617.0114057622-Apr-201114:14x860
14rdistcom.dll2009.100.1617.079139224-Apr-201100:37x641033
15replmerg.exe2009.100.1617.040995224-Apr-201100:43x641033
16snapshot.exe10.50.1617.01366424-Apr-201100:43x861033
17snapshot.exe10.50.1617.01366424-Apr-201101:35x861033
18sql_engine_core_shared_keyfile.dll2009.100.1617.01417624-Apr-201100:40x641033
19sqlmergx.dll2009.100.1617.023126424-Apr-201100:37x641033

Integration Services


#File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformLCID
1dtspipeline.dll2009.100.1617.0108835224-Apr-201100:40x641033
2microsoft.sqlserver.adonetsrc.dll10.50.1617.06742424-Apr-201100:41x860
3microsoft.sqlserver.maintenanceplantasks.dll10.50.1617.029680024-Apr-201101:30x860
4msdtssrvr.exe10.50.1617.021078424-Apr-201100:43x641033
5sql_is_keyfile.dll2009.100.1617.01417624-Apr-201100:40x641033
6sqldest.dll2009.100.1617.026454424-Apr-201100:37x641033
7txgroupdups.dll2009.100.1617.047753624-Apr-201100:30x641033

SQL Reporting Services


#File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformLCID
1microsoft.reportingservices.dataextensions.xmlaclient.dll.deploy10.50.1617.056304024-Apr-201101:31x860
2microsoft.reportingservices.dataextensions.xmlaclient.dll10.50.1617.056304024-Apr-201100:41x860
3microsoft.reportingservices.diagnostics.dll.deploy10.50.1617.0125116824-Apr-201101:31x860
4microsoft.reportingservices.diagnostics.dll10.50.1617.0125116824-Apr-201100:41x860
5microsoft.reportingservices.excelrendering.dll.deploy10.50.1617.025584024-Apr-201101:31x860
6microsoft.reportingservices.excelrendering.dll10.50.1617.025584024-Apr-201100:41x860
7microsoft.reportingservices.hpbprocessing.dll.deploy10.50.1617.031728024-Apr-201101:31x860
8microsoft.reportingservices.hpbprocessing.dll10.50.1617.031728024-Apr-201100:41x860
9microsoft.reportingservices.htmlrendering.dll.deploy10.50.1617.026403224-Apr-201101:31x860
10microsoft.reportingservices.htmlrendering.dll10.50.1617.026403224-Apr-201100:41x860
11microsoft.reportingservices.imagerendering.dll.deploy10.50.1617.015344024-Apr-201101:31x860
12microsoft.reportingservices.imagerendering.dll10.50.1617.015344024-Apr-201100:41x860
13microsoft.reportingservices.processingcore.dll.deploy10.50.1617.0517923224-Apr-201101:31x860
14microsoft.reportingservices.processingcore.dll10.50.1617.0517923224-Apr-201100:41x860
15microsoft.reportingservices.processingobjectmodel.dll.deploy10.50.1617.011248024-Apr-201101:31x860
16microsoft.reportingservices.processingobjectmodel.dll10.50.1617.011248024-Apr-201100:41x860
17microsoft.reportingservices.rdlobjectmodel.dll.deploy10.50.1617.0125936024-Apr-201101:31x860
18microsoft.reportingservices.rdlobjectmodel.dll10.50.1617.0125936024-Apr-201100:41x860
19microsoft.reportingservices.richtext.dll.deploy10.50.1617.010428824-Apr-201101:31x860
20microsoft.reportingservices.richtext.dll10.50.1617.010428824-Apr-201100:41x860
21microsoft.reportingservices.spbprocessing.dll.deploy10.50.1617.029270424-Apr-201101:31x860
22microsoft.reportingservices.spbprocessing.dll10.50.1617.029270424-Apr-201100:41x860
23microsoft.reportingservices.wordrendering.dll.deploy10.50.1617.019849624-Apr-201101:31x860
24microsoft.reportingservices.wordrendering.dll10.50.1617.019849624-Apr-201100:41x860
29reportingserviceslibrary.dll10.50.1617.0145187224-Apr-201100:36x860
30reportingservicesnativeserver.dll2009.100.1617.016470424-Apr-201100:36x641033
31reportingservicesservice.exe2009.100.1617.0217532824-Apr-201100:43x641033
32reportingserviceswebserver.dll10.50.1617.0160752024-Apr-201100:36x860
33reportingserviceswebuserinterface.dll10.50.1617.0197616024-Apr-201100:36x860
34rsconfigtool.exe10.50.1617.0133308824-Apr-201101:35x861033
35sql_rs_keyfile.dll2009.100.1617.01417624-Apr-201100:40x641033

Management Studio


#File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformLCID
1appidpackage.dll10.50.1617.0106684824-Apr-201101:35x860
2copydatabasewizard.exe10.50.1617.066134424-Apr-201101:35x861033
3dataprofileviewer.exe10.50.1617.031318424-Apr-201101:35x861033
4dtspipeline.dll2009.100.1617.069513624-Apr-201101:33x861033
5microsoft.datatransformationservices.design.dll10.50.1617.0416342424-Apr-201101:32x860
6microsoft.reportingservices.diagnostics.dll10.50.1617.0125116824-Apr-201101:31x860
7microsoft.sqlserver.adonetsrc.dll10.50.1617.06742424-Apr-201101:31x860
8microsoft.sqlserver.dmf.dll10.50.1617.034595222-Apr-201114:14x860
9microsoft.sqlserver.dmf.dll10.50.1617.034595224-Apr-201100:40x860
10microsoft.sqlserver.maintenanceplantasks.dll10.50.1617.029680024-Apr-201101:30x860
11microsoft.sqlserver.management.collectortasks.dll10.50.1617.08380824-Apr-201101:30x860
12microsoft.sqlserver.management.datacollectionuitasks.dll10.50.1617.0329097624-Apr-201101:30x860
13microsoft.sqlserver.management.resourcemonitorwidgets.dll10.50.1617.038691224-Apr-201101:30x860
14microsoft.sqlserver.management.sqlparser.dll10.50.1617.0561750424-Apr-201101:30x860
15microsoft.sqlserver.management.sqlstudio.resourcemonitor.dll10.50.1617.09200024-Apr-201101:30x860
16microsoft.sqlserver.replication.dll2009.100.1617.0176777624-Apr-201101:29x861033
17microsoft.xmleditor.dll2.0.50727.506574137619-Nov-201004:31x861033
18objectexplorer.dll10.50.1617.0337699224-Apr-201101:27x860
19radlangsvc.dll10.50.1617.014524824-Apr-201101:27x860
20rsconfigtool.exe10.50.1617.0133308824-Apr-201101:35x861033
21sql_ssms_keyfile.dll2009.100.1617.01417624-Apr-201100:40x641033
22sqldest.dll2009.100.1617.018057624-Apr-201101:28x861033
23sqleditors.dll10.50.1617.0124297624-Apr-201101:27x860
24sqlmanagerui.dll10.50.1617.0757948824-Apr-201101:27x860
25txgroupdups.dll2009.100.1617.025840024-Apr-201101:20x861033

Narzędzia SQL


#File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformLCID
1autoadmin.dll2009.100.1617.093782424-Apr-201101:33x861033
2dtspipeline.dll2009.100.1617.0108835224-Apr-201100:40x641033
3dtspipeline.dll2009.100.1617.069513624-Apr-201101:33x861033
4microsoft.analysisservices.deployment.exe10.50.1617.050569624-Apr-201101:35x861033
5microsoft.analysisservices.design.dll10.50.1617.0592060824-Apr-201101:32x860
6microsoft.analysisservices.project.dll2009.100.1617.0198844824-Apr-201101:32x861033
7microsoft.analysisservices.viewers.dll10.50.1617.0100131224-Apr-201101:32x860
8microsoft.analysisservices.wizards.dll10.50.1617.0592880024-Apr-201101:32x860
9microsoft.sqlserver.adonetsrc.dll10.50.1617.06742424-Apr-201100:41x860
10microsoft.sqlserver.adonetsrc.dll10.50.1617.06742424-Apr-201101:31x860
11sql_tools_keyfile.dll2009.100.1617.01417624-Apr-201100:40x641033

SQL Native Client


File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Sqlncli_keyfile.dll2009.100.1617.014,17624-Apr-201107:40x64
Instapi.dll2005.90.1399.041,68831-Mar-201006:43x64
Instapi.dll2005.90.1399.035,03231-Mar-201007:01x86
Msvcm80.dll8.0.50727.4027479,23228-Mar-200918:26x86
Msvcp80.dll8.0.50727.4027554,83228-Mar-200918:25x86
Msvcr80.dll8.0.50727.4027632,65628-Mar-200918:28x86
Sqlncli10.dll2009.100.1617.02,832,73624-Apr-201107:37x64
Sqlncli10.dll2009.100.1617.02,568,54424-Apr-201108:20x86
Msvcm80.dll8.0.50727.4027515,07227-Mar-200919:38x64
Msvcp80.dll8.0.50727.40271,068,36827-Mar-200919:40x64
Msvcr80.dll8.0.50727.4027802,62427-Mar-200919:39x64
Msvcm80.dll8.0.50727.4027515,07227-Mar-200919:38x64
Msvcp80.dll8.0.50727.40271,068,36827-Mar-200919:40x64
Msvcr80.dll8.0.50727.4027802,62427-Mar-200919:39x64
Msvcm80.dll8.0.50727.4027479,23228-Mar-200918:26x86
Msvcp80.dll8.0.50727.4027554,83228-Mar-200918:25x86
Msvcr80.dll8.0.50727.4027632,65628-Mar-200918:28x86
Msvcm80.dll8.0.50727.4027479,23228-Mar-200918:26x86
Msvcp80.dll8.0.50727.4027554,83228-Mar-200918:25x86
Msvcr80.dll8.0.50727.4027632,65628-Mar-200918:28x86

Wszystkie obsługiwane wersje systemów opartych na procesorach IA-64


Database Services — wspólne elementy podstawowe


#File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformLCID
1microsoft.sqlserver.connectioninfo.dll10.50.1617.015344022-Apr-201114:14x860
2microsoft.sqlserver.connectioninfo.dll10.50.1617.015344024-Apr-201100:06x860
3microsoft.sqlserver.management.sqlparser.dll10.50.1617.0561750424-Apr-201100:05x860
4microsoft.sqlserver.smo.dll10.50.1617.0304521622-Apr-201114:14x860
5microsoft.sqlserver.smo.dll10.50.1617.0304521624-Apr-201100:05x860
6microsoft.sqlserver.smoextended.dll10.50.1617.018620824-Apr-201100:05x860
7microsoft.sqlserver.smoextended.dll10.50.1617.018620824-Apr-201101:29x860
8microsoft.sqlserver.sqlenum.dll10.50.1617.0114057622-Apr-201114:14x860
9microsoft.sqlserver.sqlenum.dll10.50.1617.0114057624-Apr-201100:05x860
10msgprox.dll2009.100.1617.053846424-Apr-201100:06ia641033
11msgprox.dll2009.100.1617.020310424-Apr-201101:29x861033
12replprov.dll2009.100.1617.0164540824-Apr-201100:03ia641033
13replprov.dll2009.100.1617.057635224-Apr-201101:28x861033
14replrec.dll2009.100.1617.079190424-Apr-201101:27x861033
15replrec.dll2009.100.1617.0213334424-Apr-201100:02ia641033
16replsub.dll2009.100.1617.0112112024-Apr-201100:03ia641033
17replsub.dll2009.100.1617.041251224-Apr-201101:28x861033
18sql_common_core_keyfile.dll2009.100.1617.01929624-Apr-201100:06ia641033
19svrenumapi100.dll2009.100.1617.0272726423-Apr-201123:56ia641033
20svrenumapi100.dll2009.100.1617.078064024-Apr-201101:20x861033
21xmlsub.dll2009.100.1617.056304023-Apr-201123:56ia641033
22xmlsub.dll2009.100.1617.019337624-Apr-201101:20x861033

Database Services — wystąpienie podstawowe


#File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformLCID
1atxcore.dll2009.100.1617.06332824-Apr-201100:06ia641033
2datacollectorcontroller.dll2009.100.1617.047702424-Apr-201100:06ia641033
5sql_engine_core_inst_keyfile.dll2009.100.1617.01929624-Apr-201100:06ia641033
6sqlagent.exe2009.100.1617.0120355224-Apr-201100:09ia641033
7sqlos.dll2009.100.1617.02236823-Apr-201123:56ia641033
8sqlscriptdowngrade.dll2009.100.1617.02083223-Apr-201123:56ia641033
9sqlscriptupgrade.dll2009.100.1617.0461500823-Apr-201123:56ia641033
10sqlservr.exe2009.100.1617.012165769624-Apr-201100:09ia641033

Database Services — udostępniane elementy podstawowe


#File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformLCID
1distrib.exe2009.100.1617.020924824-Apr-201100:11ia641033
2dtspipeline.dll2009.100.1617.0202582424-Apr-201100:06ia641033
3microsoft.sqlserver.adonetsrc.dll10.50.1617.06742424-Apr-201100:06x860
4microsoft.sqlserver.connectioninfo.dll10.50.1617.015344022-Apr-201114:14x860
5microsoft.sqlserver.dmf.dll10.50.1617.034595222-Apr-201114:14x860
6microsoft.sqlserver.dmf.dll10.50.1617.034595224-Apr-201100:06x860
7microsoft.sqlserver.maintenanceplantasks.dll10.50.1617.029680024-Apr-201101:30x860
8microsoft.sqlserver.management.collectortasks.dll10.50.1617.08380824-Apr-201100:05x860
9microsoft.sqlserver.replication.dll2009.100.1617.0266377624-Apr-201100:05ia641033
10microsoft.sqlserver.replication.dll2009.100.1617.0176777624-Apr-201101:29x861033
11microsoft.sqlserver.smo.dll10.50.1617.0304521622-Apr-201114:14x860
12microsoft.sqlserver.smoextended.dll10.50.1617.018620824-Apr-201101:29x860
13microsoft.sqlserver.sqlenum.dll10.50.1617.0114057622-Apr-201114:14x860
14rdistcom.dll2009.100.1617.0184150424-Apr-201100:04ia641033
15replmerg.exe2009.100.1617.097366424-Apr-201100:10ia641033
16snapshot.exe10.50.1617.01366424-Apr-201101:35x861033
17snapshot.exe10.50.1617.01366424-Apr-201100:11x861033
18sql_engine_core_shared_keyfile.dll2009.100.1617.01929624-Apr-201100:06ia641033
19sqlmergx.dll2009.100.1617.043606423-Apr-201123:56ia641033

Integration Services


#File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformLCID
1dtspipeline.dll2009.100.1617.0202582424-Apr-201100:06ia641033
2microsoft.sqlserver.adonetsrc.dll10.50.1617.06742424-Apr-201100:06x860
3microsoft.sqlserver.maintenanceplantasks.dll10.50.1617.029680024-Apr-201101:30x860
4msdtssrvr.exe10.50.1617.021078424-Apr-201100:11ia641033
5sql_is_keyfile.dll2009.100.1617.01929624-Apr-201100:06ia641033
6sqldest.dll2009.100.1617.060502424-Apr-201100:03ia641033
7txgroupdups.dll2009.100.1617.094396823-Apr-201123:56ia641033

SQL Reporting Services


#File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformLCID
1microsoft.reportingservices.dataextensions.xmlaclient.dll.deploy10.50.1617.056304024-Apr-201101:31x860
2microsoft.reportingservices.dataextensions.xmlaclient.dll10.50.1617.056304024-Apr-201100:08x860
3microsoft.reportingservices.diagnostics.dll.deploy10.50.1617.0125116824-Apr-201101:31x860
4microsoft.reportingservices.diagnostics.dll10.50.1617.0125116824-Apr-201100:08x860
5microsoft.reportingservices.excelrendering.dll.deploy10.50.1617.025584024-Apr-201101:31x860
6microsoft.reportingservices.excelrendering.dll10.50.1617.025584024-Apr-201100:08x860
7microsoft.reportingservices.hpbprocessing.dll.deploy10.50.1617.031728024-Apr-201101:31x860
8microsoft.reportingservices.hpbprocessing.dll10.50.1617.031728024-Apr-201100:07x860
9microsoft.reportingservices.htmlrendering.dll.deploy10.50.1617.026403224-Apr-201101:31x860
10microsoft.reportingservices.htmlrendering.dll10.50.1617.026403224-Apr-201100:08x860
11microsoft.reportingservices.imagerendering.dll.deploy10.50.1617.015344024-Apr-201101:31x860
12microsoft.reportingservices.imagerendering.dll10.50.1617.015344024-Apr-201100:08x860
13microsoft.reportingservices.processingcore.dll.deploy10.50.1617.0517923224-Apr-201101:31x860
14microsoft.reportingservices.processingcore.dll10.50.1617.0517923224-Apr-201100:07x860
15microsoft.reportingservices.processingobjectmodel.dll.deploy10.50.1617.011248024-Apr-201101:31x860
16microsoft.reportingservices.processingobjectmodel.dll10.50.1617.011248024-Apr-201100:07x860
17microsoft.reportingservices.rdlobjectmodel.dll.deploy10.50.1617.0125936024-Apr-201101:31x860
18microsoft.reportingservices.rdlobjectmodel.dll10.50.1617.0125936024-Apr-201100:07x860
19microsoft.reportingservices.richtext.dll.deploy10.50.1617.010428824-Apr-201101:31x860
20microsoft.reportingservices.richtext.dll10.50.1617.010428824-Apr-201100:06x860
21microsoft.reportingservices.spbprocessing.dll.deploy10.50.1617.029270424-Apr-201101:31x860
22microsoft.reportingservices.spbprocessing.dll10.50.1617.029270424-Apr-201100:06x860
23microsoft.reportingservices.wordrendering.dll.deploy10.50.1617.019849624-Apr-201101:31x860
24microsoft.reportingservices.wordrendering.dll10.50.1617.019849624-Apr-201100:06x860
29reportingserviceslibrary.dll10.50.1617.0145187224-Apr-201100:02x860
30reportingservicesnativeserver.dll2009.100.1617.024150424-Apr-201100:02ia641033
31reportingservicesservice.exe2009.100.1617.0358025624-Apr-201100:10ia641033
32reportingserviceswebserver.dll10.50.1617.0160752024-Apr-201100:02x860
33reportingserviceswebuserinterface.dll10.50.1617.0197616024-Apr-201100:02x860
34rsconfigtool.exe10.50.1617.0133308824-Apr-201101:35x861033
35sql_rs_keyfile.dll2009.100.1617.01929624-Apr-201100:06ia641033

Management Studio


#File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformLCID
1appidpackage.dll10.50.1617.0106684824-Apr-201101:35x860
2copydatabasewizard.exe10.50.1617.066134424-Apr-201101:35x861033
3dataprofileviewer.exe10.50.1617.031318424-Apr-201101:35x861033
4dtspipeline.dll2009.100.1617.069513624-Apr-201101:33x861033
5microsoft.datatransformationservices.design.dll10.50.1617.0416342424-Apr-201101:32x860
6microsoft.reportingservices.diagnostics.dll10.50.1617.0125116824-Apr-201101:31x860
7microsoft.sqlserver.adonetsrc.dll10.50.1617.06742424-Apr-201101:31x860
8microsoft.sqlserver.dmf.dll10.50.1617.034595222-Apr-201114:14x860
9microsoft.sqlserver.dmf.dll10.50.1617.034595224-Apr-201100:06x860
10microsoft.sqlserver.maintenanceplantasks.dll10.50.1617.029680024-Apr-201101:30x860
11microsoft.sqlserver.management.collectortasks.dll10.50.1617.08380824-Apr-201101:30x860
12microsoft.sqlserver.management.datacollectionuitasks.dll10.50.1617.0329097624-Apr-201101:30x860
13microsoft.sqlserver.management.resourcemonitorwidgets.dll10.50.1617.038691224-Apr-201101:30x860
14microsoft.sqlserver.management.sqlparser.dll10.50.1617.0561750424-Apr-201101:30x860
15microsoft.sqlserver.management.sqlstudio.resourcemonitor.dll10.50.1617.09200024-Apr-201101:30x860
16microsoft.sqlserver.replication.dll2009.100.1617.0176777624-Apr-201101:29x861033
17microsoft.xmleditor.dll2.0.50727.506574137619-Nov-201004:31x861033
18objectexplorer.dll10.50.1617.0337699224-Apr-201101:27x860
19radlangsvc.dll10.50.1617.014524824-Apr-201101:27x860
20rsconfigtool.exe10.50.1617.0133308824-Apr-201101:35x861033
21sql_ssms_keyfile.dll2009.100.1617.01929624-Apr-201100:06ia641033
22sqldest.dll2009.100.1617.018057624-Apr-201101:28x861033
23sqleditors.dll10.50.1617.0124297624-Apr-201101:27x860
24sqlmanagerui.dll10.50.1617.0757948824-Apr-201101:27x860
25txgroupdups.dll2009.100.1617.025840024-Apr-201101:20x861033

Narzędzia SQL


#File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformLCID
1autoadmin.dll2009.100.1617.093782424-Apr-201101:33x861033
2dtspipeline.dll2009.100.1617.0202582424-Apr-201100:06ia641033
3dtspipeline.dll2009.100.1617.069513624-Apr-201101:33x861033
4microsoft.analysisservices.deployment.exe10.50.1617.050569624-Apr-201101:35x861033
5microsoft.analysisservices.design.dll10.50.1617.0592060824-Apr-201101:32x860
6microsoft.analysisservices.project.dll2009.100.1617.0198844824-Apr-201101:32x861033
7microsoft.analysisservices.viewers.dll10.50.1617.0100131224-Apr-201101:32x860
8microsoft.analysisservices.wizards.dll10.50.1617.0592880024-Apr-201101:32x860
9microsoft.sqlserver.adonetsrc.dll10.50.1617.06742424-Apr-201100:06x860
10microsoft.sqlserver.adonetsrc.dll10.50.1617.06742424-Apr-201101:31x860
11sql_tools_keyfile.dll2009.100.1617.01929624-Apr-201100:06ia641033

SQL Native Client


File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Sqlncli_keyfile.dll2009.100.1617.019,29624-Apr-201107:06IA-64
Instapi.dll2005.90.1399.0100,56831-Mar-201006:43IA-64
Instapi.dll2005.90.1399.035,03231-Mar-201007:01x86
Msvcm80.dll8.0.50727.4027479,23228-Mar-200918:26x86
Msvcp80.dll8.0.50727.4027554,83228-Mar-200918:25x86
Msvcr80.dll8.0.50727.4027632,65628-Mar-200918:28x86
Sqlncli10.dll2009.100.1617.05,861,72824-Apr-201106:56IA-64
Sqlncli10.dll2009.100.1617.02,568,54424-Apr-201108:20x86
Msvcm80.dll8.0.50727.4027574,46427-Mar-200920:58IA-64
Msvcp80.dll8.0.50727.40271,404,73627-Mar-200920:53IA-64
Msvcr80.dll8.0.50727.40271,495,87227-Mar-200920:53IA-64
Msvcm80.dll8.0.50727.4027574,46427-Mar-200920:58IA-64
Msvcp80.dll8.0.50727.40271,404,73627-Mar-200920:53IA-64
Msvcr80.dll8.0.50727.40271,495,87227-Mar-200920:53IA-64
Msvcm80.dll8.0.50727.4027479,23228-Mar-200918:26x86
Msvcp80.dll8.0.50727.4027554,83228-Mar-200918:25x86
Msvcr80.dll8.0.50727.4027632,65628-Mar-200918:28x86
Msvcm80.dll8.0.50727.4027479,23228-Mar-200918:26x86
Msvcp80.dll8.0.50727.4027554,83228-Mar-200918:25x86
Msvcr80.dll8.0.50727.4027632,65628-Mar-200918:28x86

SQL Analysis Services


#File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformLCID
1sql_as_keyfile.dll2009.100.1617.01929624-Apr-201100:06ia641033
2xmsrv.dll10.50.1617.04773411223-Apr-201123:56ia641033

Integracja usług Analysis Services z programem SharePoint


#File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformLCID
1microsoft.analysisservices.sharepoint.integration.dll10.50.1617.080880024-Apr-201100:09x860
2microsoft.analysisservices.sharepoint.integration.dll10.50.1617.080880024-Apr-201101:32x860

INFORMACJE ZAWARTE W TYM ARTYKULE DOTYCZĄ

Oprócz produktów wymienionych w sekcji „Informacje zawarte w tym artykule dotyczą” ten problem dotyczy też następującego produktu:
 • SQL Server 2008 R2 Management Studio Express
Właściwości

Identyfikator artykułu: 2494088 — ostatni przegląd: 23.06.2011 — zmiana: 1

Opinia