MS11-049: Opis aktualizacji zabezpieczeń dla programu SQL Server 2008 z dodatkiem Service Pack 2 QFE: 14 czerwca 2011

WPROWADZENIE

Firma Microsoft wydała biuletyn zabezpieczeń MS11-049. Aby wyświetlić pełny biuletyn zabezpieczeń, odwiedź jedną z następujących witryn firmy Microsoft w sieci Web:

Jak uzyskać pomoc i obsługę techniczną związaną z tą aktualizacją zabezpieczeń

Użytkownicy domowi mogą nieodpłatnie uzyskać pomoc techniczną, korzystając z numeru telefonu 1-866-PCSAFETY w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie lub kontaktując się z lokalnym oddziałem firmy Microsoft. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobu kontaktowania się z lokalnym oddziałem firmy Microsoft w sprawie pomocy technicznej dotyczącej problemów z aktualizacjami zabezpieczeń, odwiedź witrynę międzynarodowej pomocy technicznej firmy Microsoft w sieci Web: Klienci w Ameryce Północnej mogą również uzyskać natychmiastowy dostęp do nieograniczonej nieodpłatnej pomocy świadczonej przy użyciu poczty e-mail lub w trybie rozmowy (czatu), odwiedzając następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web: Przedsiębiorstwa mogą uzyskać pomoc techniczną dotyczącą aktualizacji zabezpieczeń, korzystając z ogólnych danych kontaktowych pomocy technicznej.

Więcej informacji


Oprócz aktualizacji zabezpieczeń opisanej w biuletynie MS11-049 ta aktualizacja zabezpieczeń zawiera wszystkie aktualizacje uwzględnione w pakietach aktualizacji skumulowanych 1–4.


Aby uzyskać więcej informacji na temat kompilacji programu SQL Server 2008 opublikowanych po wydaniu programu SQL Server 2008 z dodatkiem Service Pack 2, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
2402659 Kompilacje programu SQL Server 2008 opublikowane po wydaniu programu SQL Server 2008 z dodatkiem Service Pack 2

Znane problemy dotyczące tej aktualizacji zabezpieczeń

  • Możliwe jest zainstalowanie tej aktualizacji zabezpieczeń dla programu SQL Server 2008 na komputerze z programem SQL Server 2005 bez zainstalowanego programu SQL Server 2008. W takiej sytuacji instalacja tej aktualizacji zabezpieczeń nie jest blokowana. W ramach aktualizacji zabezpieczeń są instalowane pliki instalacyjne dla programu SQL Server 2008 oraz jest dodawany następujący nowy program do apletu Dodaj/Usuń programy w Panelu sterowania:

    • Microsoft SQL Server 2008 Setup Support Files

    Ponadto do listy Narzędzia konfiguracyjne w grupie Microsoft SQL Server 2008 w menu Start jest dodawany następujący nowy program:


    • SQL Server Installation center
    Na komputerze z programem SQL Server 2005 można bezpiecznie odinstalować aktualizację zabezpieczeń, używając apletu Dodaj/Usuń programy lub Programy i funkcje w Panelu sterowania.INFORMACJE O PLIKACH

Wersja angielskojęzyczna (Stany Zjednoczone) tej aktualizacji oprogramowania instaluje pliki, których atrybuty wymieniono w poniższych tabelach. Daty i godziny odpowiadające tym plikom zostały podane w formacie uniwersalnego czasu koordynowanego (UTC). Daty i godziny odpowiadające tym plikom są wyświetlane na komputerze lokalnym w formacie czasu lokalnego z uwzględnieniem bieżącego ustawienia czasu letniego. Wartości daty i godziny mogą ulec zmianie w wyniku wykonania pewnych operacji na plikach.

Wszystkie obsługiwane wersje systemów opartych na procesorach x86

Business Intelligence Development Studio

#File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformLCID
1commanddest.dll2007.100.4311.016471212-May-201102:29x861033
2ddsshapeslib.dll2007.100.4311.04695212-May-201102:30x86127
3dts.dll2007.100.4311.0143191212-May-201102:38x861033
4dtscomexpreval.dll2007.100.4311.033418412-May-201102:38x861033
5dtsconn.dll2007.100.4311.028503212-May-201102:38x861033
6dtspipeline.dll2007.100.4311.069616812-May-201102:38x861033
7dtspipelineperf100.dll2007.100.4311.03261612-May-201102:38x861033
8dtswizard.exe2007.100.4311.080471212-May-201102:38x861033
9exceldest.dll2007.100.4311.017341612-May-201102:47x861033
10excelsrc.dll2007.100.4311.018314412-May-201102:47x861033
11flatfiledest.dll2007.100.4311.027632812-May-201102:48x861033
12flatfilesrc.dll2007.100.4311.028400812-May-201102:48x861033
13mdxquerygenerator.dll10.0.4311.08791212-May-201103:20x860
14microsoft.analysisservices.controls.dll10.0.4311.0323364012-May-201103:20x860
15microsoft.analysisservices.dll10.0.4311.0132080812-May-201103:20x860
16microsoft.analysisservices.project.dll2007.100.4311.0198845612-May-201103:20x861033
17microsoft.datatransformationservices.design.dll10.0.4311.0423306412-May-201103:20x860
18microsoft.datatransformationservices.vsintegration.dll10.0.4311.033367212-May-201103:20x860
19microsoft.reportingservices.chartwebcontrol.dll10.0.4311.0282813612-May-201103:20x860
20microsoft.reportingservices.chartwincontrol.dll10.0.4311.0382756012-May-201103:20x860
21microsoft.reportingservices.dataextensions.xmlaclient.dll10.0.4311.056304812-May-201103:20x860
22microsoft.reportingservices.datarendering.dll10.0.4311.08381612-May-201103:20x860
23microsoft.reportingservices.designer.controls.dll10.0.4311.01243735212-May-201103:22x860
24microsoft.reportingservices.designer.dll10.0.4311.066135212-May-201103:22x860
25microsoft.reportingservices.diagnostics.dll10.0.4311.091120812-May-201103:22x860
26microsoft.reportingservices.excelrendering.dll10.0.4311.025175212-May-201103:22x860
27microsoft.reportingservices.gaugewebcontrol.dll10.0.4311.0157066412-May-201103:22x860
28microsoft.reportingservices.hpbprocessing.dll10.0.4311.028452012-May-201103:22x860
29microsoft.reportingservices.htmlrendering.dll10.0.4311.019850412-May-201103:22x860
30microsoft.reportingservices.imagerendering.dll10.0.4311.014935212-May-201103:22x860
31microsoft.reportingservices.processingcore.dll10.0.4311.0434365612-May-201103:22x860
32microsoft.reportingservices.querydesigners.dll10.0.4311.0212362412-May-201103:22x860
33microsoft.reportingservices.rdlobjectmodel.dll10.0.4311.082928812-May-201103:22x860
34microsoft.reportingservices.reportpreview.dll10.0.4311.056714412-May-201103:22x860
35microsoft.reportingservices.richtext.dll10.0.4311.010429612-May-201103:22x860
36microsoft.reportingservices.rplobjectmodel.dll10.0.4311.08791212-May-201103:22x860
37microsoft.reportingservices.spbprocessing.dll10.0.4311.024765612-May-201103:22x860
38microsoft.reportingservices.wordrendering.dll10.0.4311.022717612-May-201103:22x860
39microsoft.sqlserver.dataprofiler.dll10.0.4311.028042412-May-201103:23x860
40microsoft.sqlserver.maintenanceplantasks.dll10.0.4311.029680812-May-201103:23x860
41microsoft.sqlserver.maintenanceplantasksui.dll10.0.4311.075965612-May-201103:23x860
42microsoft.sqlserver.pipelinehost.dll10.0.4311.07152812-May-201103:25x860
43microsoft.sqlserver.transferobjectstask.dll10.0.4311.014116012-May-201103:25x860
44microsoft.sqlserver.xmlsrc.dll10.0.4311.010839212-May-201103:25x860
45msmdlocal.dll10.0.4311.02352061612-May-201103:27x861033
46msmdpp.dll10.0.4311.0613156012-May-201103:27x861033
47msmgdsrv.dll10.0.4311.0856816812-May-201103:27x861033
48msolap100.dll10.0.4311.0653604012-May-201103:27x861033
49oledbdest.dll2007.100.4311.017392812-May-201103:30x861033
50oledbsrc.dll2007.100.4311.018672812-May-201103:30x861033
51rawdest.dll2007.100.4311.012887212-May-201103:40x861033
52rawsource.dll2007.100.4311.012068012-May-201103:40x861033
53recordsetdest.dll2007.100.4311.011556012-May-201103:40x861033
54reportingserviceslibrary.dll10.0.4311.0133719212-May-201103:40x860
55reportingservicesnativeclient.dll2007.100.4311.012938412-May-201103:40x861033
56sql_bids_keyfile.dll2007.100.4311.01367212-May-201103:11x861033
57sqldest.dll2007.100.4311.018007212-May-201104:19x861033
58sqlmanagerui.dll10.0.4311.0756311212-May-201104:19x860
59sqlmgmt.dll10.0.4311.0347120812-May-201104:19x860
60sqlsvc.dll2007.100.4311.010532012-May-201104:19x861033
61sqltaskconnections.dll2007.100.4311.011351212-May-201104:19x861033
62txagg.dll2007.100.4311.024253612-May-201104:22x861033
63txbestmatch.dll2007.100.4311.044426412-May-201104:22x861033
64txcharmap.dll2007.100.4311.019543212-May-201104:22x861033
65txdataconvert.dll2007.100.4311.020669612-May-201104:22x861033
66txderived.dll2007.100.4311.041405612-May-201104:22x861033
67txfileextractor.dll2007.100.4311.012682412-May-201104:22x861033
68txfileinserter.dll2007.100.4311.012528812-May-201104:22x861033
69txgroupdups.dll2007.100.4311.025840812-May-201104:22x861033
70txlineage.dll2007.100.4311.06845612-May-201104:22x861033
71txlookup.dll2007.100.4311.035466412-May-201104:22x861033
72txmerge.dll2007.100.4311.013808812-May-201104:22x861033
73txmergejoin.dll2007.100.4311.017956012-May-201104:22x861033
74txpivot.dll2007.100.4311.012989612-May-201104:22x861033
75txrowcount.dll2007.100.4311.06538412-May-201104:22x861033
76txscd.dll2007.100.4311.012784812-May-201104:22x861033
77txsort.dll2007.100.4311.016368812-May-201104:22x861033
78txsplit.dll2007.100.4311.041047212-May-201104:22x861033
79txtermextraction.dll2007.100.4311.0860810412-May-201104:22x861033
80txtermlookup.dll2007.100.4311.0408816812-May-201104:22x861033
81txunpivot.dll2007.100.4311.012836012-May-201104:22x861033

Database Services — wspólne elementy podstawowe

#File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformLCID
1microsoft.analysisservices.adomdclient.dll10.0.4311.054666412-May-201103:20x860
2microsoft.analysisservices.dll10.0.4311.0132080812-May-201103:20x860
3microsoft.analysisservices.xmla.dll10.0.4311.022717612-May-201103:20x860
4microsoft.sqlserver.management.sdk.sfc.dll10.0.4311.040330412-May-201103:23x860
5microsoft.sqlserver.rmo.dll10.0.4311.056304812-May-201103:25x860
6microsoft.sqlserver.smo.dll10.0.4311.0286090412-May-201103:25x860
7microsoft.sqlserver.smoextended.dll10.0.4311.018212012-May-201103:25x860
8microsoft.sqlserver.sqlenum.dll10.0.4311.0108324012-May-201103:25x860
9msgprox.dll2007.100.4311.020260012-May-201103:27x861033
10replerrx.dll2007.100.4311.010941612-May-201103:40x861033
11replisapi.dll2007.100.4311.027223212-May-201103:40x861033
12replprov.dll2007.100.4311.057584812-May-201103:40x861033
13replrec.dll2007.100.4311.079037612-May-201103:40x861033
14replsub.dll2007.100.4311.041098412-May-201103:40x861033
15sql_common_core_keyfile.dll2007.100.4311.01367212-May-201103:11x861033
16sqlmgmprovider.dll2007.100.4311.025994412-May-201104:19x861033
17xmlsub.dll2007.100.4311.019236012-May-201104:22x861033

Database Services — wystąpienie podstawowe

#File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformLCID
1databasemailengine.dll10.0.4311.07562412-May-201102:30x860
2databasemailprotocols.dll10.0.4311.04285612-May-201102:30x860
8rsfxft.dll2007.100.4311.02084012-May-201104:11x861033
9sql_engine_core_inst_keyfile.dll2007.100.4311.01367212-May-201103:11x861033
10sqlaccess.dll2007.100.4311.040535212-May-201104:18x861033
11sqlagent.exe2007.100.4311.037002412-May-201104:18x861033
13sqlctr100.dll2007.100.4311.07306412-May-201104:19x861033
14sqlscriptdowngrade.dll2007.100.4311.03210412-May-201104:19x861033
15sqlscriptupgrade.dll2007.100.4311.0360893612-May-201104:19x861033
16sqlserverspatial.dll2007.100.4311.023741612-May-201104:19x861033
17sqlservr.exe2007.100.4311.04279741612-May-201104:19x861033
18sqlsvc.dll2007.100.4311.010532012-May-201104:19x861033
19sqsrvres.dll2007.100.4311.08996012-May-201104:19x861033
20xpstar.dll2007.100.4311.030090412-May-201104:22x861033

Database Services — udostępniane elementy podstawowe

#File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformLCID
1bcp.exe2007.100.4311.08842412-May-201102:27x861033
2commanddest.dll2007.100.4311.016471212-May-201102:29x861033
3datacollectorenumerators.dll2007.100.4311.06948012-May-201102:30x861033
4distrib.exe2007.100.4311.07511212-May-201102:38x861033
5dts.dll2007.100.4311.0143191212-May-201102:38x861033
6dtscomexpreval.dll2007.100.4311.033418412-May-201102:38x861033
7dtsconn.dll2007.100.4311.028503212-May-201102:38x861033
8dtspipeline.dll2007.100.4311.069616812-May-201102:38x861033
9dtspipelineperf100.dll2007.100.4311.03261612-May-201102:38x861033
10dtswizard.exe2007.100.4311.080471212-May-201102:38x861033
11exceldest.dll2007.100.4311.017341612-May-201102:47x861033
12excelsrc.dll2007.100.4311.018314412-May-201102:47x861033
13flatfiledest.dll2007.100.4311.027632812-May-201102:48x861033
14flatfilesrc.dll2007.100.4311.028400812-May-201102:48x861033
15iftsph.dll2007.100.4311.03824812-May-201102:57x861033
16logread.exe2007.100.4311.042378412-May-201103:20x861033
17mergetxt.dll2007.100.4311.02954412-May-201103:20x861033
18microsoft.sqlserver.dmf.dll10.0.4311.030090412-May-201103:23x860
19microsoft.sqlserver.maintenanceplantasks.dll10.0.4311.029680812-May-201103:23x860
20microsoft.sqlserver.management.sdk.sfc.dll10.0.4311.040330412-May-201103:23x860
21microsoft.sqlserver.pipelinehost.dll10.0.4311.07152812-May-201103:25x860
22microsoft.sqlserver.replication.dll2007.100.4311.0176573612-May-201103:25x861033
23microsoft.sqlserver.rmo.dll10.0.4311.056304812-May-201103:25x860
24microsoft.sqlserver.smo.dll10.0.4311.0286090412-May-201103:25x860
25microsoft.sqlserver.smoextended.dll10.0.4311.018212012-May-201103:25x860
26microsoft.sqlserver.sqlenum.dll10.0.4311.0108324012-May-201103:25x860
27microsoft.sqlserver.transferobjectstask.dll10.0.4311.014116012-May-201103:25x860
28microsoft.sqlserver.xmlsrc.dll10.0.4311.010839212-May-201103:25x860
29oledbdest.dll2007.100.4311.017392812-May-201103:30x861033
30oledbsrc.dll2007.100.4311.018672812-May-201103:30x861033
31rawdest.dll2007.100.4311.012887212-May-201103:40x861033
32rawsource.dll2007.100.4311.012068012-May-201103:40x861033
33rdistcom.dll2007.100.4311.065367212-May-201103:40x861033
34recordsetdest.dll2007.100.4311.011556012-May-201103:40x861033
35replagnt.dll2007.100.4311.01879212-May-201103:40x861033
36repldp.dll2007.100.4311.019133612-May-201103:40x861033
37replmerg.exe2007.100.4311.034135212-May-201103:40x861033
38replsync.dll2007.100.4311.09968812-May-201103:40x861033
39snapshot.exe10.0.4311.01316012-May-201104:18x861033
40spresolv.dll2007.100.4311.017904812-May-201104:18x861033
41sql_engine_core_shared_keyfile.dll2007.100.4311.01367212-May-201103:11x861033
42sqlcmd.exe2007.100.4311.015293612-May-201104:19x861033
43sqllogship.exe10.0.4311.09610412-May-201104:19x861033
44sqlmergx.dll2007.100.4311.019287212-May-201104:19x861033
45sqlsvc.dll2007.100.4311.010532012-May-201104:19x861033
46sqltaskconnections.dll2007.100.4311.011351212-May-201104:19x861033
47sqlwep100.dll2007.100.4311.08944812-May-201104:19x861033
48ssradd.dll2007.100.4311.04080812-May-201104:19x861033
49ssravg.dll2007.100.4311.04132012-May-201104:19x861033
50ssrdown.dll2007.100.4311.02647212-May-201104:19x861033
51ssrmax.dll2007.100.4311.03978412-May-201104:19x861033
52ssrmin.dll2007.100.4311.03927212-May-201104:19x861033
53ssrpub.dll2007.100.4311.02698412-May-201104:19x861033
54ssrup.dll2007.100.4311.02596012-May-201104:19x861033
55txagg.dll2007.100.4311.024253612-May-201104:22x861033
56txdataconvert.dll2007.100.4311.020669612-May-201104:22x861033
57txderived.dll2007.100.4311.041405612-May-201104:22x861033
58txlookup.dll2007.100.4311.035466412-May-201104:22x861033
59txmerge.dll2007.100.4311.013808812-May-201104:22x861033
60txmergejoin.dll2007.100.4311.017956012-May-201104:22x861033
61txrowcount.dll2007.100.4311.06538412-May-201104:22x861033
62txsort.dll2007.100.4311.016368812-May-201104:22x861033
63txsplit.dll2007.100.4311.041047212-May-201104:22x861033

Aparat pełnotekstowy

#File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformLCID
1fd.dll2007.100.4311.046116012-May-201102:47x861033
2iftsph.dll2007.100.4311.03824812-May-201102:57x861033
3lrpolish.dll1.10.0.09303212-May-201103:20x861045
4msfte.dll12.0.9732.0243082412-May-201103:27x863082,2052,1042,1041,1040,1036,1033,1031,1028
5sql_fulltext_keyfile.dll2007.100.4311.01367212-May-201103:11x861033

Integration Services

#File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformLCID
1commanddest.dll2007.100.4311.016471212-May-201102:29x861033
2dts.dll2007.100.4311.0143191212-May-201102:38x861033
3dtscomexpreval.dll2007.100.4311.033418412-May-201102:38x861033
4dtsconn.dll2007.100.4311.028503212-May-201102:38x861033
5dtsinstall.exe10.0.4311.042788012-May-201102:38x861033
6dtspipeline.dll2007.100.4311.069616812-May-201102:38x861033
7dtspipelineperf100.dll2007.100.4311.03261612-May-201102:38x861033
8dtswizard.exe2007.100.4311.080471212-May-201102:38x861033
9exceldest.dll2007.100.4311.017341612-May-201102:47x861033
10excelsrc.dll2007.100.4311.018314412-May-201102:47x861033
11flatfiledest.dll2007.100.4311.027632812-May-201102:48x861033
12flatfilesrc.dll2007.100.4311.028400812-May-201102:48x861033
13microsoft.sqlserver.dataprofiler.dll10.0.4311.028042412-May-201103:23x860
14microsoft.sqlserver.maintenanceplantasks.dll10.0.4311.029680812-May-201103:23x860
15microsoft.sqlserver.pipelinehost.dll10.0.4311.07152812-May-201103:25x860
16microsoft.sqlserver.transferobjectstask.dll10.0.4311.014116012-May-201103:25x860
17microsoft.sqlserver.xmlsrc.dll10.0.4311.010839212-May-201103:25x860
18msdtssrvr.exe10.0.4311.021488812-May-201103:27x861033
19msmdpp.dll10.0.4311.0613156012-May-201103:27x861033
20oledbdest.dll2007.100.4311.017392812-May-201103:30x861033
21oledbsrc.dll2007.100.4311.018672812-May-201103:30x861033
22rawdest.dll2007.100.4311.012887212-May-201103:40x861033
23rawsource.dll2007.100.4311.012068012-May-201103:40x861033
24recordsetdest.dll2007.100.4311.011556012-May-201103:40x861033
25sql_is_keyfile.dll2007.100.4311.01367212-May-201103:11x861033
26sqldest.dll2007.100.4311.018007212-May-201104:19x861033
27sqltaskconnections.dll2007.100.4311.011351212-May-201104:19x861033
28txagg.dll2007.100.4311.024253612-May-201104:22x861033
29txbestmatch.dll2007.100.4311.044426412-May-201104:22x861033
30txcharmap.dll2007.100.4311.019543212-May-201104:22x861033
31txdataconvert.dll2007.100.4311.020669612-May-201104:22x861033
32txderived.dll2007.100.4311.041405612-May-201104:22x861033
33txfileextractor.dll2007.100.4311.012682412-May-201104:22x861033
34txfileinserter.dll2007.100.4311.012528812-May-201104:22x861033
35txgroupdups.dll2007.100.4311.025840812-May-201104:22x861033
36txlineage.dll2007.100.4311.06845612-May-201104:22x861033
37txlookup.dll2007.100.4311.035466412-May-201104:22x861033
38txmerge.dll2007.100.4311.013808812-May-201104:22x861033
39txmergejoin.dll2007.100.4311.017956012-May-201104:22x861033
40txpivot.dll2007.100.4311.012989612-May-201104:22x861033
41txrowcount.dll2007.100.4311.06538412-May-201104:22x861033
42txscd.dll2007.100.4311.012784812-May-201104:22x861033
43txsort.dll2007.100.4311.016368812-May-201104:22x861033
44txsplit.dll2007.100.4311.041047212-May-201104:22x861033
45txtermextraction.dll2007.100.4311.0860810412-May-201104:22x861033
46txtermlookup.dll2007.100.4311.0408816812-May-201104:22x861033
47txunpivot.dll2007.100.4311.012836012-May-201104:22x861033

Management Studio

#File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformLCID
1bcp.exe2007.100.4311.08842412-May-201102:27x861033
2commanddest.dll2007.100.4311.016471212-May-201102:29x861033
3databasemailwizard.exe10.0.4311.059581612-May-201102:30x861033
4datacollectorenumerators.dll2007.100.4311.06948012-May-201102:30x861033
5dts.dll2007.100.4311.0143191212-May-201102:38x861033
6dtscomexpreval.dll2007.100.4311.033418412-May-201102:38x861033
7dtsconn.dll2007.100.4311.028503212-May-201102:38x861033
8dtsinstall.exe10.0.4311.042788012-May-201102:38x861033
9dtspipeline.dll2007.100.4311.069616812-May-201102:38x861033
10dtspipelineperf100.dll2007.100.4311.03261612-May-201102:38x861033
11dtswizard.exe2007.100.4311.080471212-May-201102:38x861033
12exceldest.dll2007.100.4311.017341612-May-201102:47x861033
13excelsrc.dll2007.100.4311.018314412-May-201102:47x861033
14flatfiledest.dll2007.100.4311.027632812-May-201102:48x861033
15flatfilesrc.dll2007.100.4311.028400812-May-201102:48x861033
16microsoft.datatransformationservices.design.dll10.0.4311.0423306412-May-201103:20x860
17microsoft.datatransformationservices.vsintegration.dll10.0.4311.033367212-May-201103:20x860
18microsoft.reportingservices.diagnostics.dll10.0.4311.091120812-May-201103:22x860
19microsoft.reportingservices.querydesigners.dll10.0.4311.0212362412-May-201103:22x860
20microsoft.sqlserver.dataprofiler.dll10.0.4311.028042412-May-201103:23x860
21microsoft.sqlserver.dmf.dll10.0.4311.030090412-May-201103:23x860
22microsoft.sqlserver.maintenanceplantasks.dll10.0.4311.029680812-May-201103:23x860
23microsoft.sqlserver.maintenanceplantasksui.dll10.0.4311.075965612-May-201103:23x860
24microsoft.sqlserver.management.datacollectionuitasks.dll10.0.4311.0329098412-May-201103:23x860
25microsoft.sqlserver.management.reports.dll10.0.4311.0896804012-May-201103:23x860
26microsoft.sqlserver.pipelinehost.dll10.0.4311.07152812-May-201103:25x860
27microsoft.sqlserver.replication.dll2007.100.4311.0176573612-May-201103:25x861033
28microsoft.sqlserver.sqltools.vsintegration.dll10.0.4311.028042412-May-201103:25x860
29microsoft.sqlserver.transferobjectstask.dll10.0.4311.014116012-May-201103:25x860
30microsoft.sqlserver.xmlsrc.dll10.0.4311.010839212-May-201103:25x860
31microsoft.xmleditor.dll2.0.50727.506574137619-Nov-201004:31x861033
32objectexplorer.dll10.0.4311.0323773612-May-201103:30x860
33oledbdest.dll2007.100.4311.017392812-May-201103:30x861033
34oledbsrc.dll2007.100.4311.018672812-May-201103:30x861033
35pfclnt.dll2007.100.4311.0109808812-May-201103:30x861033
36rawdest.dll2007.100.4311.012887212-May-201103:40x861033
37rawsource.dll2007.100.4311.012068012-May-201103:40x861033
38recordsetdest.dll2007.100.4311.011556012-May-201103:40x861033
39replicationmonitor.dll10.0.4311.0204170412-May-201103:40x860
40reportingservicesnativeclient.dll2007.100.4311.012938412-May-201103:40x861033
41sql_ssms_keyfile.dll2007.100.4311.01367212-May-201103:11x861033
42sqlcmd.exe2007.100.4311.015293612-May-201104:19x861033
43sqldest.dll2007.100.4311.018007212-May-201104:19x861033
44sqleditors.dll10.0.4311.0122660012-May-201104:19x860
45sqlmanagerui.dll10.0.4311.0756311212-May-201104:19x860
46sqlmgmt.dll10.0.4311.0347120812-May-201104:19x860
47sqlresolver.dll10.0.4311.03876012-May-201104:19x86127
48sqlserverspatial.dll2007.100.4311.023741612-May-201104:19x861033
49sqlsvc.dll2007.100.4311.010532012-May-201104:19x861033
50sqltaskconnections.dll2007.100.4311.011351212-May-201104:19x861033
51txagg.dll2007.100.4311.024253612-May-201104:22x861033
52txbestmatch.dll2007.100.4311.044426412-May-201104:22x861033
53txcharmap.dll2007.100.4311.019543212-May-201104:22x861033
54txdataconvert.dll2007.100.4311.020669612-May-201104:22x861033
55txderived.dll2007.100.4311.041405612-May-201104:22x861033
56txfileextractor.dll2007.100.4311.012682412-May-201104:22x861033
57txfileinserter.dll2007.100.4311.012528812-May-201104:22x861033
58txgroupdups.dll2007.100.4311.025840812-May-201104:22x861033
59txlineage.dll2007.100.4311.06845612-May-201104:22x861033
60txlookup.dll2007.100.4311.035466412-May-201104:22x861033
61txmerge.dll2007.100.4311.013808812-May-201104:22x861033
62txmergejoin.dll2007.100.4311.017956012-May-201104:22x861033
63txpivot.dll2007.100.4311.012989612-May-201104:22x861033
64txrowcount.dll2007.100.4311.06538412-May-201104:22x861033
65txscd.dll2007.100.4311.012784812-May-201104:22x861033
66txsort.dll2007.100.4311.016368812-May-201104:22x861033
67txsplit.dll2007.100.4311.041047212-May-201104:22x861033
68txtermextraction.dll2007.100.4311.0860810412-May-201104:22x861033
69txtermlookup.dll2007.100.4311.0408816812-May-201104:22x861033
70txunpivot.dll2007.100.4311.012836012-May-201104:22x861033

SQL Analysis Services

#File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformLCID
1microsoft.analysisservices.dll10.0.4311.0132080812-May-201103:20x860
2msmdlocal.dll10.0.4311.02352061612-May-201103:27x861033
3msmdpump.dll10.0.4311.0618327212-May-201103:27x861033
4msmdredir.dll10.0.4311.0621040812-May-201103:27x861033
5msmdspdm.dll10.0.4311.017802412-May-201103:27x860
6msmdsrv.exe10.0.4311.02201226412-May-201103:27x861033
7msmgdsrv.dll10.0.4311.0856816812-May-201103:27x861033
8msolap100.dll10.0.4311.0653604012-May-201103:27x861033
9sql_as_keyfile.dll2007.100.4311.01367212-May-201103:11x861033

SQL Browser Service

#File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformLCID
1msmdredir.dll10.0.4311.0621040812-May-201103:27x861033
2msmdsrv.rll10.0.4311.066954412-May-201103:47x861033
3sqlbrowser.exe2007.100.4311.025482412-May-201104:18x861033
4sqlbrowser_keyfile.dll2007.100.4311.01367212-May-201103:11x861033

SQL Native Client

File nameFile versionFile sizeDateTime
Sqlncli_keyfile.dll2007.100.4311.013,67212-May-201110:11
Instapi.dll2005.90.1399.037,40010-Jul-200808:28
Msvcm80.dll8.0.50727.1833479,23215-May-200803:51
Msvcp80.dll8.0.50727.1833558,08015-May-200811:11
Msvcr80.dll8.0.50727.1833635,90415-May-200811:14
Sqlncli10.dll2007.100.4311.02,569,57612-May-201111:19
Sqlnclir10.rll2007.100.1600.22229,91210-Jul-200809:38
Msvcm80.dll8.0.50727.1833479,23215-May-200803:51
Msvcp80.dll8.0.50727.1833558,08015-May-200811:11
Msvcr80.dll8.0.50727.1833635,90415-May-200811:14
Msvcm80.dll8.0.50727.1833479,23215-May-200803:51
Msvcp80.dll8.0.50727.1833558,08015-May-200811:11
Msvcr80.dll8.0.50727.1833635,90415-May-200811:14

SQL Native Client x86\x64

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Sqlncli_keyfile.dll2007.100.4311.014,18412-May-201117:25x64
Instapi.dll2005.90.1399.044,05610-Jul-200811:39x64
Instapi.dll2005.90.1399.037,40010-Jul-200808:28x86
Msvcm80.dll8.0.50727.1833479,23215-May-200803:51x86
Msvcp80.dll8.0.50727.1833558,08015-May-200811:11x86
Msvcr80.dll8.0.50727.1833635,90415-May-200811:14x86
Sqlncli10.dll2007.100.4311.03,171,68812-May-201118:07x64
Sqlncli10.dll2007.100.4311.02,569,57612-May-201111:19x86
Msvcm80.dll8.0.50727.1833515,07215-May-200803:19x64
Msvcp80.dll8.0.50727.18331,071,61615-May-200811:15x64
Msvcr80.dll8.0.50727.1833805,88815-May-200811:07x64
Msvcm80.dll8.0.50727.1833515,07215-May-200803:19x64
Msvcp80.dll8.0.50727.18331,071,61615-May-200811:15x64
Msvcr80.dll8.0.50727.1833805,88815-May-200811:07x64
Msvcm80.dll8.0.50727.1833479,23215-May-200803:51x86
Msvcp80.dll8.0.50727.1833558,08015-May-200811:11x86
Msvcr80.dll8.0.50727.1833635,90415-May-200811:14x86
Msvcm80.dll8.0.50727.1833479,23215-May-200803:51x86
Msvcp80.dll8.0.50727.1833558,08015-May-200811:11x86
Msvcr80.dll8.0.50727.1833635,90415-May-200811:14x86

SQL Reporting Services

#File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformLCID
1mdxquerygenerator.dll10.0.4311.08791212-May-201103:20x860
6microsoft.analysisservices.modeling.dll10.0.4311.056714412-May-201103:20x860
7microsoft.reportingservices.authorization.dll10.0.4311.07152812-May-201103:20x860
8microsoft.reportingservices.chartwebcontrol.dll10.0.4311.0282813612-May-201103:20x860
11microsoft.reportingservices.dataextensions.xmlaclient.dll10.0.4311.056304812-May-201103:20x860
13microsoft.reportingservices.datarendering.dll10.0.4311.08381612-May-201103:20x860
16microsoft.reportingservices.diagnostics.dll10.0.4311.091120812-May-201103:22x860
18microsoft.reportingservices.excelrendering.dll10.0.4311.025175212-May-201103:22x860
20microsoft.reportingservices.gaugewebcontrol.dll10.0.4311.0157066412-May-201103:22x860
22microsoft.reportingservices.hpbprocessing.dll10.0.4311.028452012-May-201103:22x860
24microsoft.reportingservices.htmlrendering.dll10.0.4311.019850412-May-201103:22x860
26microsoft.reportingservices.imagerendering.dll10.0.4311.014935212-May-201103:22x860
28microsoft.reportingservices.processingcore.dll10.0.4311.0434365612-May-201103:22x860
31microsoft.reportingservices.rdlobjectmodel.dll10.0.4311.082928812-May-201103:22x860
34microsoft.reportingservices.richtext.dll10.0.4311.010429612-May-201103:22x860
36microsoft.reportingservices.rplobjectmodel.dll10.0.4311.08791212-May-201103:22x860
38microsoft.reportingservices.sharepoint.server.dll10.0.4311.014935212-May-201103:22x860
39microsoft.reportingservices.spbprocessing.dll10.0.4311.024765612-May-201103:22x860
41microsoft.reportingservices.wordrendering.dll10.0.4311.022717612-May-201103:22x860
43msmgdsrv.dll10.0.4311.0856816812-May-201103:27x861033
47reportingserviceslibrary.dll10.0.4311.0133719212-May-201103:40x860
49reportingservicesnativeclient.dll2007.100.4311.012938412-May-201103:40x861033
51reportingservicesnativeserver.dll2007.100.4311.013194412-May-201103:40x861033
52reportingservicesservice.exe2007.100.4311.0111856812-May-201103:40x861033
53reportingservicessharepointdeliveryextension.dll10.0.4311.06743212-May-201103:40x860
54reportingserviceswebserver.dll10.0.4311.0225060012-May-201103:40x860
55reportingserviceswebuserinterface.dll10.0.4311.0161162412-May-201103:40x860
59sql_rs_keyfile.dll2007.100.4311.01367212-May-201103:11x861033
60sqlrsos.dll2007.100.4311.01469612-May-201104:19x861033

SQL Server — typy środowiska CLR systemu

#File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformLCID
1sqlserverspatial.dll2007.100.4311.023741612-May-201104:19x861033
2sqlsysclrtypes_keyfile.dll2007.100.4311.01367212-May-201103:11x861033

Narzędzia SQL

#File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformLCID
1ddsshapeslib.dll2007.100.4311.04695212-May-201102:30x86127
2dts.dll2007.100.4311.0143191212-May-201102:38x861033
3dtscomexpreval.dll2007.100.4311.033418412-May-201102:38x861033
4dtsconn.dll2007.100.4311.028503212-May-201102:38x861033
5dtspipeline.dll2007.100.4311.069616812-May-201102:38x861033
6dtspipelineperf100.dll2007.100.4311.03261612-May-201102:38x861033
7dtswizard.exe2007.100.4311.080471212-May-201102:38x861033
8exceldest.dll2007.100.4311.017341612-May-201102:47x861033
9excelsrc.dll2007.100.4311.018314412-May-201102:47x861033
10flatfiledest.dll2007.100.4311.027632812-May-201102:48x861033
11flatfilesrc.dll2007.100.4311.028400812-May-201102:48x861033
12mdxquerygenerator.dll10.0.4311.08791212-May-201103:20x860
13mergetxt.dll2007.100.4311.02954412-May-201103:20x861033
14microsoft.analysisservices.controls.dll10.0.4311.0323364012-May-201103:20x860
15microsoft.analysisservices.dll10.0.4311.0132080812-May-201103:20x860
16microsoft.analysisservices.project.dll2007.100.4311.0198845612-May-201103:20x861033
17microsoft.sqlserver.chainer.infrastructure.dll10.0.4311.023536812-May-201103:22x860
18microsoft.sqlserver.configuration.sco.dll10.0.4311.0130442412-May-201103:22x860
19microsoft.sqlserver.pipelinehost.dll10.0.4311.07152812-May-201103:25x860
20microsoft.sqlserver.xmlsrc.dll10.0.4311.010839212-May-201103:25x860
21msmdlocal.dll10.0.4311.02352061612-May-201103:27x861033
22msmdpp.dll10.0.4311.0613156012-May-201103:27x861033
23msmgdsrv.dll10.0.4311.0856816812-May-201103:27x861033
24msolap100.dll10.0.4311.0653604012-May-201103:27x861033
25oledbdest.dll2007.100.4311.017392812-May-201103:30x861033
26oledbsrc.dll2007.100.4311.018672812-May-201103:30x861033
27spresolv.dll2007.100.4311.017904812-May-201104:18x861033
28sql_tools_keyfile.dll2007.100.4311.01367212-May-201103:11x861033
29sqlsvc.dll2007.100.4311.010532012-May-201104:19x861033
30sqltaskconnections.dll2007.100.4311.011351212-May-201104:19x861033
31ssradd.dll2007.100.4311.04080812-May-201104:19x861033
32ssravg.dll2007.100.4311.04132012-May-201104:19x861033
33ssrdown.dll2007.100.4311.02647212-May-201104:19x861033
34ssrmax.dll2007.100.4311.03978412-May-201104:19x861033
35ssrmin.dll2007.100.4311.03927212-May-201104:19x861033
36ssrpub.dll2007.100.4311.02698412-May-201104:19x861033
37ssrup.dll2007.100.4311.02596012-May-201104:19x861033
38txdataconvert.dll2007.100.4311.020669612-May-201104:22x861033

Wszystkie obsługiwane wersje systemów opartych na procesorach x64

Business Intelligence Development Studio

#File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformLCID
1commanddest.dll2007.100.4311.016471212-May-201102:29x861033
2ddsshapeslib.dll2007.100.4311.04695212-May-201102:30x86127
3dts.dll2007.100.4311.0143191212-May-201102:38x861033
4dtscomexpreval.dll2007.100.4311.033418412-May-201102:38x861033
5dtsconn.dll2007.100.4311.028503212-May-201102:38x861033
6dtspipeline.dll2007.100.4311.069616812-May-201102:38x861033
7dtspipelineperf100.dll2007.100.4311.03261612-May-201102:38x861033
8dtswizard.exe2007.100.4311.080471212-May-201102:38x861033
9exceldest.dll2007.100.4311.017341612-May-201102:47x861033
10excelsrc.dll2007.100.4311.018314412-May-201102:47x861033
11flatfiledest.dll2007.100.4311.027632812-May-201102:48x861033
12flatfilesrc.dll2007.100.4311.028400812-May-201102:48x861033
13mdxquerygenerator.dll10.0.4311.08791212-May-201103:20x860
14microsoft.analysisservices.controls.dll10.0.4311.0323364012-May-201103:20x860
15microsoft.analysisservices.dll10.0.4311.0132080812-May-201103:20x860
16microsoft.analysisservices.project.dll2007.100.4311.0198845612-May-201103:20x861033
17microsoft.datatransformationservices.design.dll10.0.4311.0423306412-May-201103:20x860
18microsoft.datatransformationservices.vsintegration.dll10.0.4311.033367212-May-201103:20x860
19microsoft.reportingservices.chartwebcontrol.dll10.0.4311.0282813612-May-201103:20x860
20microsoft.reportingservices.chartwincontrol.dll10.0.4311.0382756012-May-201103:20x860
21microsoft.reportingservices.dataextensions.xmlaclient.dll10.0.4311.056304812-May-201103:20x860
22microsoft.reportingservices.datarendering.dll10.0.4311.08381612-May-201103:20x860
23microsoft.reportingservices.designer.controls.dll10.0.4311.01243735212-May-201103:22x860
24microsoft.reportingservices.designer.dll10.0.4311.066135212-May-201103:22x860
25microsoft.reportingservices.diagnostics.dll10.0.4311.091120812-May-201103:22x860
26microsoft.reportingservices.excelrendering.dll10.0.4311.025175212-May-201103:22x860
27microsoft.reportingservices.gaugewebcontrol.dll10.0.4311.0157066412-May-201103:22x860
28microsoft.reportingservices.hpbprocessing.dll10.0.4311.028452012-May-201103:22x860
29microsoft.reportingservices.htmlrendering.dll10.0.4311.019850412-May-201103:22x860
30microsoft.reportingservices.imagerendering.dll10.0.4311.014935212-May-201103:22x860
31microsoft.reportingservices.processingcore.dll10.0.4311.0434365612-May-201103:22x860
32microsoft.reportingservices.querydesigners.dll10.0.4311.0212362412-May-201103:22x860
33microsoft.reportingservices.rdlobjectmodel.dll10.0.4311.082928812-May-201103:22x860
34microsoft.reportingservices.reportpreview.dll10.0.4311.056714412-May-201103:22x860
35microsoft.reportingservices.richtext.dll10.0.4311.010429612-May-201103:22x860
36microsoft.reportingservices.rplobjectmodel.dll10.0.4311.08791212-May-201103:22x860
37microsoft.reportingservices.spbprocessing.dll10.0.4311.024765612-May-201103:22x860
38microsoft.reportingservices.wordrendering.dll10.0.4311.022717612-May-201103:22x860
39microsoft.sqlserver.dataprofiler.dll10.0.4311.028042412-May-201103:23x860
40microsoft.sqlserver.maintenanceplantasks.dll10.0.4311.029680812-May-201103:23x860
41microsoft.sqlserver.maintenanceplantasksui.dll10.0.4311.075965612-May-201103:23x860
42microsoft.sqlserver.pipelinehost.dll10.0.4311.07152812-May-201103:25x860
43microsoft.sqlserver.transferobjectstask.dll10.0.4311.014116012-May-201103:25x860
44microsoft.sqlserver.xmlsrc.dll10.0.4311.010839212-May-201103:25x860
45msmdlocal.dll10.0.4311.04452592812-May-201110:33x641033
46msmdlocal.dll10.0.4311.02352061612-May-201103:27x861033
47msmdpp.dll10.0.4311.0613156012-May-201103:27x861033
48msmgdsrv.dll10.0.4311.01233904812-May-201110:33x641033
49msmgdsrv.dll10.0.4311.0856816812-May-201103:27x861033
50msolap100.dll10.0.4311.0815498412-May-201110:33x641033
51msolap100.dll10.0.4311.0653604012-May-201103:27x861033
52oledbdest.dll2007.100.4311.017392812-May-201103:30x861033
53oledbsrc.dll2007.100.4311.018672812-May-201103:30x861033
54rawdest.dll2007.100.4311.012887212-May-201103:40x861033
55rawsource.dll2007.100.4311.012068012-May-201103:40x861033
56recordsetdest.dll2007.100.4311.011556012-May-201103:40x861033
57reportingserviceslibrary.dll10.0.4311.0133719212-May-201103:40x860
58reportingservicesnativeclient.dll2007.100.4311.012938412-May-201103:40x861033
59sql_bids_keyfile.dll2007.100.4311.01418412-May-201110:25x641033
60sqldest.dll2007.100.4311.018007212-May-201104:19x861033
61sqlmanagerui.dll10.0.4311.0756311212-May-201104:19x860
62sqlmgmt.dll10.0.4311.0347120812-May-201104:19x860
63sqlsvc.dll2007.100.4311.013092012-May-201111:08x641033
64sqlsvc.dll2007.100.4311.010532012-May-201104:19x861033
65sqltaskconnections.dll2007.100.4311.011351212-May-201104:19x861033
66txagg.dll2007.100.4311.024253612-May-201104:22x861033
67txbestmatch.dll2007.100.4311.044426412-May-201104:22x861033
68txcharmap.dll2007.100.4311.019543212-May-201104:22x861033
69txdataconvert.dll2007.100.4311.020669612-May-201104:22x861033
70txderived.dll2007.100.4311.041405612-May-201104:22x861033
71txfileextractor.dll2007.100.4311.012682412-May-201104:22x861033
72txfileinserter.dll2007.100.4311.012528812-May-201104:22x861033
73txgroupdups.dll2007.100.4311.025840812-May-201104:22x861033
74txlineage.dll2007.100.4311.06845612-May-201104:22x861033
75txlookup.dll2007.100.4311.035466412-May-201104:22x861033
76txmerge.dll2007.100.4311.013808812-May-201104:22x861033
77txmergejoin.dll2007.100.4311.017956012-May-201104:22x861033
78txpivot.dll2007.100.4311.012989612-May-201104:22x861033
79txrowcount.dll2007.100.4311.06538412-May-201104:22x861033
80txscd.dll2007.100.4311.012784812-May-201104:22x861033
81txsort.dll2007.100.4311.016368812-May-201104:22x861033
82txsplit.dll2007.100.4311.041047212-May-201104:22x861033
83txtermextraction.dll2007.100.4311.0860810412-May-201104:22x861033
84txtermlookup.dll2007.100.4311.0408816812-May-201104:22x861033
85txunpivot.dll2007.100.4311.012836012-May-201104:22x861033

Database Services — wspólne elementy podstawowe

#File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformLCID
1microsoft.analysisservices.adomdclient.dll10.0.4311.054666412-May-201110:30x860
2microsoft.analysisservices.adomdclient.dll10.0.4311.054666412-May-201103:20x860
3microsoft.analysisservices.dll10.0.4311.0132080812-May-201103:20x860
4microsoft.analysisservices.xmla.dll10.0.4311.022717612-May-201110:30x860
5microsoft.analysisservices.xmla.dll10.0.4311.022717612-May-201103:20x860
6microsoft.sqlserver.management.sdk.sfc.dll10.0.4311.040330412-May-201110:31x860
7microsoft.sqlserver.management.sdk.sfc.dll10.0.4311.040330412-May-201103:23x860
8microsoft.sqlserver.rmo.dll10.0.4311.056304812-May-201110:31x860
9microsoft.sqlserver.rmo.dll10.0.4311.056304812-May-201103:25x860
10microsoft.sqlserver.smo.dll10.0.4311.0286090412-May-201110:33x860
11microsoft.sqlserver.smo.dll10.0.4311.0286090412-May-201103:25x860
12microsoft.sqlserver.smoextended.dll10.0.4311.018212012-May-201110:33x860
13microsoft.sqlserver.smoextended.dll10.0.4311.018212012-May-201103:25x860
14microsoft.sqlserver.sqlenum.dll10.0.4311.0108324012-May-201110:33x860
15microsoft.sqlserver.sqlenum.dll10.0.4311.0108324012-May-201103:25x860
16msgprox.dll2007.100.4311.024612012-May-201110:33x641033
17msgprox.dll2007.100.4311.020260012-May-201103:27x861033
18replerrx.dll2007.100.4311.013450412-May-201110:43x641033
19replerrx.dll2007.100.4311.010941612-May-201103:40x861033
20replisapi.dll2007.100.4311.037770412-May-201110:43x641033
21replisapi.dll2007.100.4311.027223212-May-201103:40x861033
22replprov.dll2007.100.4311.072842412-May-201110:43x641033
23replprov.dll2007.100.4311.057584812-May-201103:40x861033
24replrec.dll2007.100.4311.097776812-May-201110:43x641033
25replrec.dll2007.100.4311.079037612-May-201103:40x861033
26replsub.dll2007.100.4311.049290412-May-201110:43x641033
27replsub.dll2007.100.4311.041098412-May-201103:40x861033
28sql_common_core_keyfile.dll2007.100.4311.01418412-May-201110:25x641033
29sqlmgmprovider.dll2007.100.4311.036132012-May-201111:07x641033
30sqlmgmprovider.dll2007.100.4311.025994412-May-201104:19x861033
31xmlsub.dll2007.100.4311.030807212-May-201111:10x641033
32xmlsub.dll2007.100.4311.019236012-May-201104:22x861033

Database Services — wystąpienie podstawowe

#File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformLCID
1databasemailengine.dll10.0.4311.07562412-May-201110:04x860
2databasemailprotocols.dll10.0.4311.04285612-May-201110:04x860
8rsfxft.dll2007.100.4311.02544812-May-201111:02x641033
9sql_engine_core_inst_keyfile.dll2007.100.4311.01418412-May-201110:25x641033
10sqlaccess.dll2007.100.4311.041200812-May-201111:07x861033
11sqlagent.exe2007.100.4311.043095212-May-201111:07x641033
13sqlctr100.dll2007.100.4311.010839212-May-201111:07x641033
14sqlctr100.dll2007.100.4311.07306412-May-201104:19x861033
15sqlscriptdowngrade.dll2007.100.4311.03312812-May-201111:08x641033
16sqlscriptupgrade.dll2007.100.4311.0360842412-May-201111:08x641033
17sqlserverspatial.dll2007.100.4311.047447212-May-201111:08x641033
18sqlservr.exe2007.100.4311.05796183212-May-201111:08x641033
19sqlsvc.dll2007.100.4311.013092012-May-201111:08x641033
20sqsrvres.dll2007.100.4311.010583212-May-201111:08x641033
21xpstar.dll2007.100.4311.054666412-May-201111:10x641033

Database Services — udostępniane elementy podstawowe

#File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformLCID
1bcp.exe2007.100.4311.010378412-May-201110:02x641033
2commanddest.dll2007.100.4311.024714412-May-201110:02x641033
3datacollectorenumerators.dll2007.100.4311.09354412-May-201110:04x641033
4distrib.exe2007.100.4311.08688812-May-201110:07x641033
5dts.dll2007.100.4311.0220810412-May-201110:07x641033
6dtscomexpreval.dll2007.100.4311.047344812-May-201110:07x641033
7dtsconn.dll2007.100.4311.044938412-May-201110:07x641033
8dtspipeline.dll2007.100.4311.0108938412-May-201110:07x641033
9dtspipelineperf100.dll2007.100.4311.04234412-May-201110:07x641033
10dtswizard.exe2007.100.4311.080061612-May-201110:07x641033
11exceldest.dll2007.100.4311.026045612-May-201110:11x641033
12excelsrc.dll2007.100.4311.027991212-May-201110:11x641033
13flatfiledest.dll2007.100.4311.041456812-May-201110:13x641033
14flatfilesrc.dll2007.100.4311.042378412-May-201110:13x641033
15iftsph.dll2007.100.4311.05463212-May-201110:18x641033
16logread.exe2007.100.4311.051082412-May-201110:30x641033
17mergetxt.dll2007.100.4311.03364012-May-201110:30x641033
18microsoft.sqlserver.dmf.dll10.0.4311.030090412-May-201110:31x860
19microsoft.sqlserver.dmf.dll10.0.4311.030090412-May-201103:23x860
20microsoft.sqlserver.maintenanceplantasks.dll10.0.4311.029680812-May-201103:23x860
21microsoft.sqlserver.management.sdk.sfc.dll10.0.4311.040330412-May-201103:23x860
22microsoft.sqlserver.pipelinehost.dll10.0.4311.07152812-May-201110:31x860
23microsoft.sqlserver.replication.dll2007.100.4311.0193981612-May-201110:31x641033
24microsoft.sqlserver.replication.dll2007.100.4311.0176573612-May-201103:25x861033
25microsoft.sqlserver.rmo.dll10.0.4311.056304812-May-201103:25x860
26microsoft.sqlserver.smo.dll10.0.4311.0286090412-May-201103:25x860
27microsoft.sqlserver.smoextended.dll10.0.4311.018212012-May-201103:25x860
28microsoft.sqlserver.sqlenum.dll10.0.4311.0108324012-May-201103:25x860
29microsoft.sqlserver.transferobjectstask.dll10.0.4311.014116012-May-201103:25x860
30microsoft.sqlserver.xmlsrc.dll10.0.4311.010839212-May-201110:33x860
31oledbdest.dll2007.100.4311.025994412-May-201110:37x641033
32oledbsrc.dll2007.100.4311.028605612-May-201110:37x641033
33rawdest.dll2007.100.4311.019287212-May-201110:41x641033
34rawsource.dll2007.100.4311.018212012-May-201110:41x641033
35rdistcom.dll2007.100.4311.079242412-May-201110:43x641033
36recordsetdest.dll2007.100.4311.016624812-May-201110:43x641033
37replagnt.dll2007.100.4311.01930412-May-201110:43x641033
38replagnt.dll2007.100.4311.01879212-May-201103:40x861033
39repldp.dll2007.100.4311.023024812-May-201110:43x641033
40repldp.dll2007.100.4311.019133612-May-201103:40x861033
41replmerg.exe2007.100.4311.040842412-May-201110:43x641033
42replsync.dll2007.100.4311.012528812-May-201110:43x641033
43snapshot.exe10.0.4311.01316012-May-201111:07x861033
44snapshot.exe10.0.4311.01316012-May-201104:18x861033
45spresolv.dll2007.100.4311.021591212-May-201111:07x641033
46sql_engine_core_shared_keyfile.dll2007.100.4311.01418412-May-201110:25x641033
47sqlcmd.exe2007.100.4311.034135212-May-201111:07x641033
48sqllogship.exe10.0.4311.09610412-May-201111:07x861033
49sqlmergx.dll2007.100.4311.022973612-May-201111:07x641033
50sqlsvc.dll2007.100.4311.013092012-May-201111:08x641033
51sqlsvc.dll2007.100.4311.010532012-May-201104:19x861033
52sqltaskconnections.dll2007.100.4311.016112812-May-201111:08x641033
53sqlwep100.dll2007.100.4311.011965612-May-201111:08x641033
54ssradd.dll2007.100.4311.04592812-May-201111:08x641033
55ssravg.dll2007.100.4311.04644012-May-201111:08x641033
56ssrdown.dll2007.100.4311.03005612-May-201111:08x641033
57ssrmax.dll2007.100.4311.04439212-May-201111:08x641033
58ssrmin.dll2007.100.4311.04439212-May-201111:08x641033
59ssrpub.dll2007.100.4311.03056812-May-201111:08x641033
60ssrup.dll2007.100.4311.02954412-May-201111:08x641033
61txagg.dll2007.100.4311.036592812-May-201111:10x641033
62txdataconvert.dll2007.100.4311.030500012-May-201111:10x641033
63txderived.dll2007.100.4311.061834412-May-201111:10x641033
64txlookup.dll2007.100.4311.053540012-May-201111:10x641033
65txmerge.dll2007.100.4311.023229612-May-201111:10x641033
66txmergejoin.dll2007.100.4311.027274412-May-201111:10x641033
67txrowcount.dll2007.100.4311.08944812-May-201111:10x641033
68txsort.dll2007.100.4311.024612012-May-201111:10x641033
69txsplit.dll2007.100.4311.061117612-May-201111:10x641033

Aparat pełnotekstowy

#File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformLCID
1fd.dll2007.100.4311.068695212-May-201110:11x641033
2iftsph.dll2007.100.4311.05463212-May-201110:18x641033
3lrpolish.dll1.10.0.09866412-May-201110:30x641045
4msfte.dll12.0.9732.0381271212-May-201110:33x643082,2052,1042,1041,1040,1036,1033,1031,1028
5sql_fulltext_keyfile.dll2007.100.4311.01418412-May-201110:25x641033

Integration Services

#File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformLCID
1commanddest.dll2007.100.4311.024714412-May-201110:02x641033
2dts.dll2007.100.4311.0220810412-May-201110:07x641033
3dtscomexpreval.dll2007.100.4311.047344812-May-201110:07x641033
4dtsconn.dll2007.100.4311.044938412-May-201110:07x641033
5dtsinstall.exe10.0.4311.042788012-May-201102:38x861033
6dtspipeline.dll2007.100.4311.0108938412-May-201110:07x641033
7dtspipelineperf100.dll2007.100.4311.04234412-May-201110:07x641033
8dtswizard.exe2007.100.4311.080061612-May-201110:07x641033
9exceldest.dll2007.100.4311.026045612-May-201110:11x641033
10excelsrc.dll2007.100.4311.027991212-May-201110:11x641033
11flatfiledest.dll2007.100.4311.041456812-May-201110:13x641033
12flatfilesrc.dll2007.100.4311.042378412-May-201110:13x641033
13microsoft.sqlserver.dataprofiler.dll10.0.4311.028042412-May-201110:31x860
14microsoft.sqlserver.maintenanceplantasks.dll10.0.4311.029680812-May-201103:23x860
15microsoft.sqlserver.pipelinehost.dll10.0.4311.07152812-May-201110:31x860
16microsoft.sqlserver.transferobjectstask.dll10.0.4311.014116012-May-201103:25x860
17microsoft.sqlserver.xmlsrc.dll10.0.4311.010839212-May-201110:33x860
18msdtssrvr.exe10.0.4311.021079212-May-201110:33x641033
19msmdpp.dll10.0.4311.0736496812-May-201110:33x641033
20oledbdest.dll2007.100.4311.025994412-May-201110:37x641033
21oledbsrc.dll2007.100.4311.028605612-May-201110:37x641033
22rawdest.dll2007.100.4311.019287212-May-201110:41x641033
23rawsource.dll2007.100.4311.018212012-May-201110:41x641033
24recordsetdest.dll2007.100.4311.016624812-May-201110:43x641033
25sql_is_keyfile.dll2007.100.4311.01418412-May-201110:25x641033
26sqldest.dll2007.100.4311.026455212-May-201111:07x641033
27sqltaskconnections.dll2007.100.4311.016112812-May-201111:08x641033
28txagg.dll2007.100.4311.036592812-May-201111:10x641033
29txbestmatch.dll2007.100.4311.083492012-May-201111:10x641033
30txcharmap.dll2007.100.4311.028810412-May-201111:10x641033
31txdataconvert.dll2007.100.4311.030500012-May-201111:10x641033
32txderived.dll2007.100.4311.061834412-May-201111:10x641033
33txfileextractor.dll2007.100.4311.018980012-May-201111:10x641033
34txfileinserter.dll2007.100.4311.018775212-May-201111:10x641033
35txgroupdups.dll2007.100.4311.047754412-May-201111:10x641033
36txlineage.dll2007.100.4311.09610412-May-201111:10x641033
37txlookup.dll2007.100.4311.053540012-May-201111:10x641033
38txmerge.dll2007.100.4311.023229612-May-201111:10x641033
39txmergejoin.dll2007.100.4311.027274412-May-201111:10x641033
40txpivot.dll2007.100.4311.020106412-May-201111:10x641033
41txrowcount.dll2007.100.4311.08944812-May-201111:10x641033
42txscd.dll2007.100.4311.019543212-May-201111:10x641033
43txsort.dll2007.100.4311.024612012-May-201111:10x641033
44txsplit.dll2007.100.4311.061117612-May-201111:10x641033
45txtermextraction.dll2007.100.4311.0872535212-May-201111:10x641033
46txtermlookup.dll2007.100.4311.0418493612-May-201111:10x641033
47txunpivot.dll2007.100.4311.019440812-May-201111:10x641033

Management Studio

#File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformLCID
1bcp.exe2007.100.4311.010378412-May-201110:02x641033
2commanddest.dll2007.100.4311.016471212-May-201102:29x861033
3databasemailwizard.exe10.0.4311.059581612-May-201102:30x861033
4datacollectorenumerators.dll2007.100.4311.06948012-May-201102:30x861033
5dts.dll2007.100.4311.0143191212-May-201102:38x861033
6dtscomexpreval.dll2007.100.4311.033418412-May-201102:38x861033
7dtsconn.dll2007.100.4311.028503212-May-201102:38x861033
8dtsinstall.exe10.0.4311.042788012-May-201102:38x861033
9dtspipeline.dll2007.100.4311.069616812-May-201102:38x861033
10dtspipelineperf100.dll2007.100.4311.03261612-May-201102:38x861033
11dtswizard.exe2007.100.4311.080471212-May-201102:38x861033
12exceldest.dll2007.100.4311.017341612-May-201102:47x861033
13excelsrc.dll2007.100.4311.018314412-May-201102:47x861033
14flatfiledest.dll2007.100.4311.027632812-May-201102:48x861033
15flatfilesrc.dll2007.100.4311.028400812-May-201102:48x861033
16microsoft.datatransformationservices.design.dll10.0.4311.0423306412-May-201103:20x860
17microsoft.datatransformationservices.vsintegration.dll10.0.4311.033367212-May-201103:20x860
18microsoft.reportingservices.diagnostics.dll10.0.4311.091120812-May-201103:22x860
19microsoft.reportingservices.querydesigners.dll10.0.4311.0212362412-May-201103:22x860
20microsoft.sqlserver.dataprofiler.dll10.0.4311.028042412-May-201103:23x860
21microsoft.sqlserver.dmf.dll10.0.4311.030090412-May-201110:31x860
22microsoft.sqlserver.dmf.dll10.0.4311.030090412-May-201103:23x860
23microsoft.sqlserver.maintenanceplantasks.dll10.0.4311.029680812-May-201103:23x860
24microsoft.sqlserver.maintenanceplantasksui.dll10.0.4311.075965612-May-201103:23x860
25microsoft.sqlserver.management.datacollectionuitasks.dll10.0.4311.0329098412-May-201103:23x860
26microsoft.sqlserver.management.reports.dll10.0.4311.0896804012-May-201103:23x860
27microsoft.sqlserver.pipelinehost.dll10.0.4311.07152812-May-201103:25x860
28microsoft.sqlserver.replication.dll2007.100.4311.0176573612-May-201103:25x861033
29microsoft.sqlserver.sqltools.vsintegration.dll10.0.4311.028042412-May-201103:25x860
30microsoft.sqlserver.transferobjectstask.dll10.0.4311.014116012-May-201103:25x860
31microsoft.sqlserver.xmlsrc.dll10.0.4311.010839212-May-201103:25x860
32microsoft.xmleditor.dll2.0.50727.506574137619-Nov-201004:31x861033
33objectexplorer.dll10.0.4311.0323773612-May-201103:30x860
34oledbdest.dll2007.100.4311.017392812-May-201103:30x861033
35oledbsrc.dll2007.100.4311.018672812-May-201103:30x861033
36pfclnt.dll2007.100.4311.0109808812-May-201103:30x861033
37rawdest.dll2007.100.4311.012887212-May-201103:40x861033
38rawsource.dll2007.100.4311.012068012-May-201103:40x861033
39recordsetdest.dll2007.100.4311.011556012-May-201103:40x861033
40replicationmonitor.dll10.0.4311.0204170412-May-201103:40x860
41reportingservicesnativeclient.dll2007.100.4311.012938412-May-201103:40x861033
42sql_ssms_keyfile.dll2007.100.4311.01418412-May-201110:25x641033
43sqlcmd.exe2007.100.4311.034135212-May-201111:07x641033
44sqldest.dll2007.100.4311.018007212-May-201104:19x861033
45sqleditors.dll10.0.4311.0122660012-May-201104:19x860
46sqlmanagerui.dll10.0.4311.0756311212-May-201104:19x860
47sqlmgmt.dll10.0.4311.0347120812-May-201104:19x860
48sqlresolver.dll10.0.4311.03876012-May-201104:19x86127
49sqlserverspatial.dll2007.100.4311.047447212-May-201111:08x641033
50sqlsvc.dll2007.100.4311.013092012-May-201111:08x641033
51sqlsvc.dll2007.100.4311.010532012-May-201104:19x861033
52sqltaskconnections.dll2007.100.4311.011351212-May-201104:19x861033
53txagg.dll2007.100.4311.024253612-May-201104:22x861033
54txbestmatch.dll2007.100.4311.044426412-May-201104:22x861033
55txcharmap.dll2007.100.4311.019543212-May-201104:22x861033
56txdataconvert.dll2007.100.4311.020669612-May-201104:22x861033
57txderived.dll2007.100.4311.041405612-May-201104:22x861033
58txfileextractor.dll2007.100.4311.012682412-May-201104:22x861033
59txfileinserter.dll2007.100.4311.012528812-May-201104:22x861033
60txgroupdups.dll2007.100.4311.025840812-May-201104:22x861033
61txlineage.dll2007.100.4311.06845612-May-201104:22x861033
62txlookup.dll2007.100.4311.035466412-May-201104:22x861033
63txmerge.dll2007.100.4311.013808812-May-201104:22x861033
64txmergejoin.dll2007.100.4311.017956012-May-201104:22x861033
65txpivot.dll2007.100.4311.012989612-May-201104:22x861033
66txrowcount.dll2007.100.4311.06538412-May-201104:22x861033
67txscd.dll2007.100.4311.012784812-May-201104:22x861033
68txsort.dll2007.100.4311.016368812-May-201104:22x861033
69txsplit.dll2007.100.4311.041047212-May-201104:22x861033
70txtermextraction.dll2007.100.4311.0860810412-May-201104:22x861033
71txtermlookup.dll2007.100.4311.0408816812-May-201104:22x861033
72txunpivot.dll2007.100.4311.012836012-May-201104:22x861033

SQL Analysis Services

#File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformLCID
1microsoft.analysisservices.dll10.0.4311.0132080812-May-201103:20x860
2msmdlocal.dll10.0.4311.04452592812-May-201110:33x641033
3msmdlocal.dll10.0.4311.02352061612-May-201103:27x861033
4msmdpump.dll10.0.4311.0743152812-May-201110:33x641033
5msmdredir.dll10.0.4311.0621040812-May-201103:27x861033
6msmdspdm.dll10.0.4311.017802412-May-201110:33x860
7msmdsrv.exe10.0.4311.04380093612-May-201110:33x641033
8msmgdsrv.dll10.0.4311.01233904812-May-201110:33x641033
9msmgdsrv.dll10.0.4311.0856816812-May-201103:27x861033
10msolap100.dll10.0.4311.0815498412-May-201110:33x641033
11msolap100.dll10.0.4311.0653604012-May-201103:27x861033
12sql_as_keyfile.dll2007.100.4311.01418412-May-201110:25x641033

SQL Browser Service

#File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformLCID
2msmdredir.dll10.0.4311.0621040812-May-201103:27x861033
3msmdsrv.rll10.0.4311.066954412-May-201103:47x861033
4sqlbrowser.exe2007.100.4311.025482412-May-201104:18x861033

SQL Native Client

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Sqlncli_keyfile.dll2007.100.4311.014,18412-May-201117:25x64
Instapi.dll2005.90.1399.044,05610-Jul-200811:39x64
Instapi.dll2005.90.1399.037,40010-Jul-200808:28x86
Msvcm80.dll8.0.50727.1833479,23215-May-200803:51x86
Msvcp80.dll8.0.50727.1833558,08015-May-200811:11x86
Msvcr80.dll8.0.50727.1833635,90415-May-200811:14x86
Sqlncli10.dll2007.100.4311.03,171,68812-May-201118:07x64
Sqlncli10.dll2007.100.4311.02,569,57612-May-201111:19x86
Msvcm80.dll8.0.50727.1833515,07215-May-200803:19x64
Msvcp80.dll8.0.50727.18331,071,61615-May-200811:15x64
Msvcr80.dll8.0.50727.1833805,88815-May-200811:07x64
Msvcm80.dll8.0.50727.1833515,07215-May-200803:19x64
Msvcp80.dll8.0.50727.18331,071,61615-May-200811:15x64
Msvcr80.dll8.0.50727.1833805,88815-May-200811:07x64
Msvcm80.dll8.0.50727.1833479,23215-May-200803:51x86
Msvcp80.dll8.0.50727.1833558,08015-May-200811:11x86
Msvcr80.dll8.0.50727.1833635,90415-May-200811:14x86
Msvcm80.dll8.0.50727.1833479,23215-May-200803:51x86
Msvcp80.dll8.0.50727.1833558,08015-May-200811:11x86
Msvcr80.dll8.0.50727.1833635,90415-May-200811:14x86

SQL Reporting Services

#File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformLCID
1mdxquerygenerator.dll10.0.4311.08791212-May-201110:30x860
6microsoft.analysisservices.modeling.dll10.0.4311.056714412-May-201110:30x860
7microsoft.reportingservices.authorization.dll10.0.4311.07152812-May-201110:30x860
8microsoft.reportingservices.chartwebcontrol.dll10.0.4311.0282813612-May-201110:30x860
11microsoft.reportingservices.dataextensions.xmlaclient.dll10.0.4311.056304812-May-201110:30x860
13microsoft.reportingservices.datarendering.dll10.0.4311.08381612-May-201110:30x860
16microsoft.reportingservices.diagnostics.dll10.0.4311.091120812-May-201110:30x860
18microsoft.reportingservices.excelrendering.dll10.0.4311.025175212-May-201110:30x860
20microsoft.reportingservices.gaugewebcontrol.dll10.0.4311.0157066412-May-201110:30x860
22microsoft.reportingservices.hpbprocessing.dll10.0.4311.028452012-May-201110:30x860
24microsoft.reportingservices.htmlrendering.dll10.0.4311.019850412-May-201110:30x860
26microsoft.reportingservices.imagerendering.dll10.0.4311.014935212-May-201110:30x860
28microsoft.reportingservices.processingcore.dll10.0.4311.0434365612-May-201110:30x860
31microsoft.reportingservices.rdlobjectmodel.dll10.0.4311.082928812-May-201110:30x860
34microsoft.reportingservices.richtext.dll10.0.4311.010429612-May-201110:30x860
36microsoft.reportingservices.rplobjectmodel.dll10.0.4311.08791212-May-201110:30x860
38microsoft.reportingservices.sharepoint.server.dll10.0.4311.014935212-May-201110:30x860
39microsoft.reportingservices.spbprocessing.dll10.0.4311.024765612-May-201110:30x860
41microsoft.reportingservices.wordrendering.dll10.0.4311.022717612-May-201110:30x860
43msmgdsrv.dll10.0.4311.01233904812-May-201110:33x641033
47reportingserviceslibrary.dll10.0.4311.0133719212-May-201110:43x860
49reportingservicesnativeclient.dll2007.100.4311.016112812-May-201110:43x641033
50reportingservicesnativeclient.dll2007.100.4311.012938412-May-201103:40x861033
52reportingservicesnativeserver.dll2007.100.4311.016522412-May-201110:43x641033
53reportingservicesservice.exe2007.100.4311.0208522412-May-201110:43x641033
54reportingservicessharepointdeliveryextension.dll10.0.4311.06743212-May-201110:43x860
55reportingserviceswebserver.dll10.0.4311.0225060012-May-201110:43x860
56reportingserviceswebuserinterface.dll10.0.4311.0161162412-May-201110:43x860
60sql_rs_keyfile.dll2007.100.4311.01418412-May-201110:25x641033
61sqlrsos.dll2007.100.4311.01520812-May-201111:08x641033

SQL Server — typy środowiska CLR systemu

#File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformLCID
1sqlserverspatial.dll2007.100.4311.047447212-May-201111:08x641033
2sqlsysclrtypes_keyfile.dll2007.100.4311.01418412-May-201110:25x641033

Narzędzia SQL

#File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformLCID
1ddsshapeslib.dll2007.100.4311.04695212-May-201102:30x86127
2dts.dll2007.100.4311.0220810412-May-201110:07x641033
3dts.dll2007.100.4311.0143191212-May-201102:38x861033
4dtscomexpreval.dll2007.100.4311.047344812-May-201110:07x641033
5dtscomexpreval.dll2007.100.4311.033418412-May-201102:38x861033
6dtsconn.dll2007.100.4311.044938412-May-201110:07x641033
7dtsconn.dll2007.100.4311.028503212-May-201102:38x861033
8dtspipeline.dll2007.100.4311.0108938412-May-201110:07x641033
9dtspipeline.dll2007.100.4311.069616812-May-201102:38x861033
10dtspipelineperf100.dll2007.100.4311.04234412-May-201110:07x641033
11dtspipelineperf100.dll2007.100.4311.03261612-May-201102:38x861033
12dtswizard.exe2007.100.4311.080061612-May-201110:07x641033
13dtswizard.exe2007.100.4311.080471212-May-201102:38x861033
14exceldest.dll2007.100.4311.026045612-May-201110:11x641033
15exceldest.dll2007.100.4311.017341612-May-201102:47x861033
16excelsrc.dll2007.100.4311.027991212-May-201110:11x641033
17excelsrc.dll2007.100.4311.018314412-May-201102:47x861033
18flatfiledest.dll2007.100.4311.041456812-May-201110:13x641033
19flatfiledest.dll2007.100.4311.027632812-May-201102:48x861033
20flatfilesrc.dll2007.100.4311.042378412-May-201110:13x641033
21flatfilesrc.dll2007.100.4311.028400812-May-201102:48x861033
22mdxquerygenerator.dll10.0.4311.08791212-May-201103:20x860
23mergetxt.dll2007.100.4311.03364012-May-201110:30x641033
24mergetxt.dll2007.100.4311.02954412-May-201103:20x861033
25microsoft.analysisservices.controls.dll10.0.4311.0323364012-May-201103:20x860
26microsoft.analysisservices.dll10.0.4311.0132080812-May-201103:20x860
27microsoft.analysisservices.project.dll2007.100.4311.0198845612-May-201103:20x861033
28microsoft.sqlserver.chainer.infrastructure.dll10.0.4311.023536812-May-201110:30x860
29microsoft.sqlserver.configuration.sco.dll10.0.4311.0130442412-May-201110:31x860
30microsoft.sqlserver.pipelinehost.dll10.0.4311.07152812-May-201110:31x860
31microsoft.sqlserver.pipelinehost.dll10.0.4311.07152812-May-201103:25x860
32microsoft.sqlserver.xmlsrc.dll10.0.4311.010839212-May-201110:33x860
33microsoft.sqlserver.xmlsrc.dll10.0.4311.010839212-May-201103:25x860
34msmdlocal.dll10.0.4311.04452592812-May-201110:33x641033
35msmdlocal.dll10.0.4311.02352061612-May-201103:27x861033
36msmdpp.dll10.0.4311.0613156012-May-201103:27x861033
37msmgdsrv.dll10.0.4311.01233904812-May-201110:33x641033
38msmgdsrv.dll10.0.4311.0856816812-May-201103:27x861033
39msolap100.dll10.0.4311.0815498412-May-201110:33x641033
40msolap100.dll10.0.4311.0653604012-May-201103:27x861033
41oledbdest.dll2007.100.4311.025994412-May-201110:37x641033
42oledbdest.dll2007.100.4311.017392812-May-201103:30x861033
43oledbsrc.dll2007.100.4311.028605612-May-201110:37x641033
44oledbsrc.dll2007.100.4311.018672812-May-201103:30x861033
45spresolv.dll2007.100.4311.021591212-May-201111:07x641033
46spresolv.dll2007.100.4311.017904812-May-201104:18x861033
47sql_tools_keyfile.dll2007.100.4311.01418412-May-201110:25x641033
48sqlsvc.dll2007.100.4311.013092012-May-201111:08x641033
49sqlsvc.dll2007.100.4311.010532012-May-201104:19x861033
50sqltaskconnections.dll2007.100.4311.016112812-May-201111:08x641033
51sqltaskconnections.dll2007.100.4311.011351212-May-201104:19x861033
52ssradd.dll2007.100.4311.04592812-May-201111:08x641033
53ssradd.dll2007.100.4311.04080812-May-201104:19x861033
54ssravg.dll2007.100.4311.04644012-May-201111:08x641033
55ssravg.dll2007.100.4311.04132012-May-201104:19x861033
56ssrdown.dll2007.100.4311.03005612-May-201111:08x641033
57ssrdown.dll2007.100.4311.02647212-May-201104:19x861033
58ssrmax.dll2007.100.4311.04439212-May-201111:08x641033
59ssrmax.dll2007.100.4311.03978412-May-201104:19x861033
60ssrmin.dll2007.100.4311.04439212-May-201111:08x641033
61ssrmin.dll2007.100.4311.03927212-May-201104:19x861033
62ssrpub.dll2007.100.4311.03056812-May-201111:08x641033
63ssrpub.dll2007.100.4311.02698412-May-201104:19x861033
64ssrup.dll2007.100.4311.02954412-May-201111:08x641033
65ssrup.dll2007.100.4311.02596012-May-201104:19x861033
66txdataconvert.dll2007.100.4311.030500012-May-201111:10x641033
67txdataconvert.dll2007.100.4311.020669612-May-201104:22x861033

Wszystkie obsługiwane wersje systemów opartych na procesorach IA-64

Database Services — wspólne elementy podstawowe

#File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformLCID
1microsoft.analysisservices.adomdclient.dll10.0.4311.054666412-May-201110:51x860
2microsoft.analysisservices.adomdclient.dll10.0.4311.054666412-May-201103:20x860
3microsoft.analysisservices.dll10.0.4311.0132080812-May-201103:20x860
4microsoft.analysisservices.xmla.dll10.0.4311.022717612-May-201110:51x860
5microsoft.analysisservices.xmla.dll10.0.4311.022717612-May-201103:20x860
6microsoft.sqlserver.management.sdk.sfc.dll10.0.4311.040330412-May-201110:52x860
7microsoft.sqlserver.management.sdk.sfc.dll10.0.4311.040330412-May-201103:23x860
8microsoft.sqlserver.rmo.dll10.0.4311.056304812-May-201110:52x860
9microsoft.sqlserver.rmo.dll10.0.4311.056304812-May-201103:25x860
10microsoft.sqlserver.smo.dll10.0.4311.0286090412-May-201110:54x860
11microsoft.sqlserver.smo.dll10.0.4311.0286090412-May-201103:25x860
12microsoft.sqlserver.smoextended.dll10.0.4311.018212012-May-201110:54x860
13microsoft.sqlserver.smoextended.dll10.0.4311.018212012-May-201103:25x860
14microsoft.sqlserver.sqlenum.dll10.0.4311.0108324012-May-201110:54x860
15microsoft.sqlserver.sqlenum.dll10.0.4311.0108324012-May-201103:25x860
16msgprox.dll2007.100.4311.053437612-May-201110:54ia641033
17msgprox.dll2007.100.4311.020260012-May-201103:27x861033
18replerrx.dll2007.100.4311.029527212-May-201111:04ia641033
19replerrx.dll2007.100.4311.010941612-May-201103:40x861033
20replisapi.dll2007.100.4311.076170412-May-201111:04ia641033
21replisapi.dll2007.100.4311.027223212-May-201103:40x861033
22replprov.dll2007.100.4311.0164388012-May-201111:04ia641033
23replprov.dll2007.100.4311.057584812-May-201103:40x861033
24replrec.dll2007.100.4311.0212823212-May-201111:04ia641033
25replrec.dll2007.100.4311.079037612-May-201103:40x861033
26replsub.dll2007.100.4311.0111293612-May-201111:04ia641033
27replsub.dll2007.100.4311.041098412-May-201103:40x861033
28sql_common_core_keyfile.dll2007.100.4311.01930412-May-201110:46ia641033
29sqlmgmprovider.dll2007.100.4311.070436012-May-201111:28ia641033
30sqlmgmprovider.dll2007.100.4311.025994412-May-201104:19x861033
31xmlsub.dll2007.100.4311.055946412-May-201111:31ia641033
32xmlsub.dll2007.100.4311.019236012-May-201104:22x861033

Database Services — wystąpienie podstawowe

#File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformLCID
1databasemailengine.dll10.0.4311.07562412-May-201110:26x860
2databasemailprotocols.dll10.0.4311.04285612-May-201110:26x860
8rsfxft.dll2007.100.4311.05463212-May-201111:24ia641033
9sql_engine_core_inst_keyfile.dll2007.100.4311.01930412-May-201110:46ia641033
10sqlaccess.dll2007.100.4311.039869612-May-201111:28x861033
11sqlagent.exe2007.100.4311.0121277612-May-201111:28ia641033
13sqlctr100.dll2007.100.4311.013552812-May-201111:28ia641033
14sqlctr100.dll2007.100.4311.07306412-May-201104:19x861033
15sqlscriptdowngrade.dll2007.100.4311.03824812-May-201111:30ia641033
16sqlscriptupgrade.dll2007.100.4311.0361456812-May-201111:30ia641033
17sqlserverspatial.dll2007.100.4311.066698412-May-201111:30ia641033
18sqlservr.exe2007.100.4311.011121239212-May-201111:30ia641033
19sqlsvc.dll2007.100.4311.037360812-May-201111:30ia641033
20sqsrvres.dll2007.100.4311.018775212-May-201111:30ia641033
21xpstar.dll2007.100.4311.093680812-May-201111:31ia641033

Database Services — udostępniane elementy podstawowe

#File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformLCID
1bcp.exe2007.100.4311.017700012-May-201110:25ia641033
2commanddest.dll2007.100.4311.055792812-May-201110:25ia641033
3datacollectorenumerators.dll2007.100.4311.019031212-May-201110:26ia641033
4distrib.exe2007.100.4311.020567212-May-201110:29ia641033
5dts.dll2007.100.4311.0425917612-May-201110:29ia641033
6dtscomexpreval.dll2007.100.4311.095575212-May-201110:29ia641033
7dtsconn.dll2007.100.4311.079959212-May-201110:29ia641033
8dtspipeline.dll2007.100.4311.0202634412-May-201110:29ia641033
9dtspipelineperf100.dll2007.100.4311.08228012-May-201110:29ia641033
10dtswizard.exe2007.100.4311.080061612-May-201110:29ia641033
11exceldest.dll2007.100.4311.058455212-May-201110:33ia641033
12excelsrc.dll2007.100.4311.064189612-May-201110:33ia641033
13flatfiledest.dll2007.100.4311.095268012-May-201110:35ia641033
14flatfilesrc.dll2007.100.4311.097572012-May-201110:35ia641033
15iftsph.dll2007.100.4311.08842412-May-201110:39ia641033
16logread.exe2007.100.4311.0112471212-May-201110:51ia641033
17mergetxt.dll2007.100.4311.06845612-May-201110:51ia641033
18microsoft.sqlserver.dmf.dll10.0.4311.030090412-May-201110:52x860
19microsoft.sqlserver.dmf.dll10.0.4311.030090412-May-201103:23x860
20microsoft.sqlserver.maintenanceplantasks.dll10.0.4311.029680812-May-201103:23x860
21microsoft.sqlserver.management.sdk.sfc.dll10.0.4311.040330412-May-201103:23x860
22microsoft.sqlserver.pipelinehost.dll10.0.4311.07152812-May-201110:52x860
23microsoft.sqlserver.replication.dll2007.100.4311.0265661612-May-201110:52ia641033
24microsoft.sqlserver.replication.dll2007.100.4311.0176573612-May-201103:25x861033
25microsoft.sqlserver.rmo.dll10.0.4311.056304812-May-201103:25x860
26microsoft.sqlserver.smo.dll10.0.4311.0286090412-May-201103:25x860
27microsoft.sqlserver.smoextended.dll10.0.4311.018212012-May-201103:25x860
28microsoft.sqlserver.sqlenum.dll10.0.4311.0108324012-May-201103:25x860
29microsoft.sqlserver.transferobjectstask.dll10.0.4311.014116012-May-201103:25x860
30microsoft.sqlserver.xmlsrc.dll10.0.4311.010839212-May-201110:54x860
31oledbdest.dll2007.100.4311.058660012-May-201110:58ia641033
32oledbsrc.dll2007.100.4311.065367212-May-201110:58ia641033
33rawdest.dll2007.100.4311.043658412-May-201111:02ia641033
34rawsource.dll2007.100.4311.041405612-May-201111:02ia641033
35rdistcom.dll2007.100.4311.0184048812-May-201111:04ia641033
36recordsetdest.dll2007.100.4311.038487212-May-201111:04ia641033
37replagnt.dll2007.100.4311.02852012-May-201111:04ia641033
38replagnt.dll2007.100.4311.01879212-May-201103:40x861033
39repldp.dll2007.100.4311.052362412-May-201111:04ia641033
40repldp.dll2007.100.4311.019133612-May-201103:40x861033
41replmerg.exe2007.100.4311.096957612-May-201111:04ia641033
42replsync.dll2007.100.4311.027274412-May-201111:04ia641033
43snapshot.exe10.0.4311.01316012-May-201111:28x861033
44snapshot.exe10.0.4311.01316012-May-201104:18x861033
45spresolv.dll2007.100.4311.050468012-May-201111:28ia641033
46sql_engine_core_shared_keyfile.dll2007.100.4311.01930412-May-201110:46ia641033
47sqlcmd.exe2007.100.4311.053847212-May-201111:28ia641033
48sqllogship.exe10.0.4311.09610412-May-201111:28x861033
49sqlmergx.dll2007.100.4311.042992812-May-201111:28ia641033
50sqlsvc.dll2007.100.4311.037360812-May-201111:30ia641033
51sqlsvc.dll2007.100.4311.010532012-May-201104:19x861033
52sqltaskconnections.dll2007.100.4311.033520812-May-201111:30ia641033
53sqlwep100.dll2007.100.4311.021642412-May-201111:30ia641033
54ssradd.dll2007.100.4311.09149612-May-201111:30ia641033
55ssravg.dll2007.100.4311.09149612-May-201111:30ia641033
56ssrdown.dll2007.100.4311.05770412-May-201111:30ia641033
57ssrmax.dll2007.100.4311.08586412-May-201111:30ia641033
58ssrmin.dll2007.100.4311.08586412-May-201111:30ia641033
59ssrpub.dll2007.100.4311.06077612-May-201111:30ia641033
60ssrup.dll2007.100.4311.05821612-May-201111:30ia641033
61txagg.dll2007.100.4311.087997612-May-201111:31ia641033
62txdataconvert.dll2007.100.4311.067466412-May-201111:31ia641033
63txderived.dll2007.100.4311.0127524012-May-201111:31ia641033
64txlookup.dll2007.100.4311.0118564012-May-201111:31ia641033
65txmerge.dll2007.100.4311.051133612-May-201111:31ia641033
66txmergejoin.dll2007.100.4311.061988012-May-201111:31ia641033
67txrowcount.dll2007.100.4311.019594412-May-201111:31ia641033
68txsort.dll2007.100.4311.056048812-May-201111:31ia641033
69txsplit.dll2007.100.4311.0125578412-May-201111:31ia641033

Aparat pełnotekstowy

#File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformLCID
1fd.dll2007.100.4311.0114160812-May-201110:33ia641033
2iftsph.dll2007.100.4311.08842412-May-201110:39ia641033
3lrpolish.dll1.10.0.020772012-May-201110:51ia641045
4msfte.dll12.0.9732.0708080812-May-201110:54ia643082,2052,1042,1041,1040,1036,1033,1031,1028
5sql_fulltext_keyfile.dll2007.100.4311.01930412-May-201110:46ia641033

Integration Services

#File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformLCID
1commanddest.dll2007.100.4311.055792812-May-201110:25ia641033
2dts.dll2007.100.4311.0425917612-May-201110:29ia641033
3dtscomexpreval.dll2007.100.4311.095575212-May-201110:29ia641033
4dtsconn.dll2007.100.4311.079959212-May-201110:29ia641033
5dtsinstall.exe10.0.4311.042788012-May-201102:38x861033
6dtspipeline.dll2007.100.4311.0202634412-May-201110:29ia641033
7dtspipelineperf100.dll2007.100.4311.08228012-May-201110:29ia641033
8dtswizard.exe2007.100.4311.080061612-May-201110:29ia641033
9exceldest.dll2007.100.4311.058455212-May-201110:33ia641033
10excelsrc.dll2007.100.4311.064189612-May-201110:33ia641033
11flatfiledest.dll2007.100.4311.095268012-May-201110:35ia641033
12flatfilesrc.dll2007.100.4311.097572012-May-201110:35ia641033
13microsoft.sqlserver.dataprofiler.dll10.0.4311.028042412-May-201110:52x860
14microsoft.sqlserver.maintenanceplantasks.dll10.0.4311.029680812-May-201103:23x860
15microsoft.sqlserver.pipelinehost.dll10.0.4311.07152812-May-201110:52x860
16microsoft.sqlserver.transferobjectstask.dll10.0.4311.014116012-May-201103:25x860
17microsoft.sqlserver.xmlsrc.dll10.0.4311.010839212-May-201110:54x860
18msdtssrvr.exe10.0.4311.021079212-May-201110:54ia641033
19msmdpp.dll10.0.4311.0888356012-May-201110:54ia641033
20oledbdest.dll2007.100.4311.058660012-May-201110:58ia641033
21oledbsrc.dll2007.100.4311.065367212-May-201110:58ia641033
22rawdest.dll2007.100.4311.043658412-May-201111:02ia641033
23rawsource.dll2007.100.4311.041405612-May-201111:02ia641033
24recordsetdest.dll2007.100.4311.038487212-May-201111:04ia641033
25sql_is_keyfile.dll2007.100.4311.01930412-May-201110:46ia641033
26sqldest.dll2007.100.4311.060298412-May-201111:28ia641033
27sqltaskconnections.dll2007.100.4311.033520812-May-201111:30ia641033
28txagg.dll2007.100.4311.087997612-May-201111:31ia641033
29txbestmatch.dll2007.100.4311.0169712812-May-201111:31ia641033
30txcharmap.dll2007.100.4311.065469612-May-201111:31ia641033
31txdataconvert.dll2007.100.4311.067466412-May-201111:31ia641033
32txderived.dll2007.100.4311.0127524012-May-201111:31ia641033
33txfileextractor.dll2007.100.4311.043248812-May-201111:31ia641033
34txfileinserter.dll2007.100.4311.042992812-May-201111:31ia641033
35txgroupdups.dll2007.100.4311.094192812-May-201111:31ia641033
36txlineage.dll2007.100.4311.021642412-May-201111:31ia641033
37txlookup.dll2007.100.4311.0118564012-May-201111:31ia641033
38txmerge.dll2007.100.4311.051133612-May-201111:31ia641033
39txmergejoin.dll2007.100.4311.061988012-May-201111:31ia641033
40txpivot.dll2007.100.4311.045655212-May-201111:31ia641033
41txrowcount.dll2007.100.4311.019594412-May-201111:31ia641033
42txscd.dll2007.100.4311.044170412-May-201111:31ia641033
43txsort.dll2007.100.4311.056048812-May-201111:31ia641033
44txsplit.dll2007.100.4311.0125578412-May-201111:31ia641033
45txtermextraction.dll2007.100.4311.0911037612-May-201111:31ia641033
46txtermlookup.dll2007.100.4311.0453156012-May-201111:31ia641033
47txunpivot.dll2007.100.4311.044631212-May-201111:31ia641033

Management Studio

#File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformLCID
1bcp.exe2007.100.4311.017700012-May-201110:25ia641033
2commanddest.dll2007.100.4311.016471212-May-201102:29x861033
3databasemailwizard.exe10.0.4311.059581612-May-201102:30x861033
4datacollectorenumerators.dll2007.100.4311.06948012-May-201102:30x861033
5dts.dll2007.100.4311.0143191212-May-201102:38x861033
6dtscomexpreval.dll2007.100.4311.033418412-May-201102:38x861033
7dtsconn.dll2007.100.4311.028503212-May-201102:38x861033
8dtsinstall.exe10.0.4311.042788012-May-201102:38x861033
9dtspipeline.dll2007.100.4311.069616812-May-201102:38x861033
10dtspipelineperf100.dll2007.100.4311.03261612-May-201102:38x861033
11dtswizard.exe2007.100.4311.080471212-May-201102:38x861033
12exceldest.dll2007.100.4311.017341612-May-201102:47x861033
13excelsrc.dll2007.100.4311.018314412-May-201102:47x861033
14flatfiledest.dll2007.100.4311.027632812-May-201102:48x861033
15flatfilesrc.dll2007.100.4311.028400812-May-201102:48x861033
16microsoft.datatransformationservices.design.dll10.0.4311.0423306412-May-201103:20x860
17microsoft.datatransformationservices.vsintegration.dll10.0.4311.033367212-May-201103:20x860
18microsoft.reportingservices.diagnostics.dll10.0.4311.091120812-May-201103:22x860
19microsoft.reportingservices.querydesigners.dll10.0.4311.0212362412-May-201103:22x860
20microsoft.sqlserver.dataprofiler.dll10.0.4311.028042412-May-201103:23x860
21microsoft.sqlserver.dmf.dll10.0.4311.030090412-May-201110:52x860
22microsoft.sqlserver.dmf.dll10.0.4311.030090412-May-201103:23x860
23microsoft.sqlserver.maintenanceplantasks.dll10.0.4311.029680812-May-201103:23x860
24microsoft.sqlserver.maintenanceplantasksui.dll10.0.4311.075965612-May-201103:23x860
25microsoft.sqlserver.management.datacollectionuitasks.dll10.0.4311.0329098412-May-201103:23x860
26microsoft.sqlserver.management.reports.dll10.0.4311.0896804012-May-201103:23x860
27microsoft.sqlserver.pipelinehost.dll10.0.4311.07152812-May-201103:25x860
28microsoft.sqlserver.replication.dll2007.100.4311.0176573612-May-201103:25x861033
29microsoft.sqlserver.sqltools.vsintegration.dll10.0.4311.028042412-May-201103:25x860
30microsoft.sqlserver.transferobjectstask.dll10.0.4311.014116012-May-201103:25x860
31microsoft.sqlserver.xmlsrc.dll10.0.4311.010839212-May-201103:25x860
32microsoft.xmleditor.dll2.0.50727.506574137619-Nov-201004:31x861033
33objectexplorer.dll10.0.4311.0323773612-May-201103:30x860
34oledbdest.dll2007.100.4311.017392812-May-201103:30x861033
35oledbsrc.dll2007.100.4311.018672812-May-201103:30x861033
36pfclnt.dll2007.100.4311.0109808812-May-201103:30x861033
37rawdest.dll2007.100.4311.012887212-May-201103:40x861033
38rawsource.dll2007.100.4311.012068012-May-201103:40x861033
39recordsetdest.dll2007.100.4311.011556012-May-201103:40x861033
40replicationmonitor.dll10.0.4311.0204170412-May-201103:40x860
41reportingservicesnativeclient.dll2007.100.4311.012938412-May-201103:40x861033
42sql_ssms_keyfile.dll2007.100.4311.01930412-May-201110:46ia641033
43sqlcmd.exe2007.100.4311.053847212-May-201111:28ia641033
44sqldest.dll2007.100.4311.018007212-May-201104:19x861033
45sqleditors.dll10.0.4311.0122660012-May-201104:19x860
46sqlmanagerui.dll10.0.4311.0756311212-May-201104:19x860
47sqlmgmt.dll10.0.4311.0347120812-May-201104:19x860
48sqlresolver.dll10.0.4311.03876012-May-201104:19x86127
49sqlserverspatial.dll2007.100.4311.066698412-May-201111:30ia641033
50sqlsvc.dll2007.100.4311.037360812-May-201111:30ia641033
51sqlsvc.dll2007.100.4311.010532012-May-201104:19x861033
52sqltaskconnections.dll2007.100.4311.011351212-May-201104:19x861033
53txagg.dll2007.100.4311.024253612-May-201104:22x861033
54txbestmatch.dll2007.100.4311.044426412-May-201104:22x861033
55txcharmap.dll2007.100.4311.019543212-May-201104:22x861033
56txdataconvert.dll2007.100.4311.020669612-May-201104:22x861033
57txderived.dll2007.100.4311.041405612-May-201104:22x861033
58txfileextractor.dll2007.100.4311.012682412-May-201104:22x861033
59txfileinserter.dll2007.100.4311.012528812-May-201104:22x861033
60txgroupdups.dll2007.100.4311.025840812-May-201104:22x861033
61txlineage.dll2007.100.4311.06845612-May-201104:22x861033
62txlookup.dll2007.100.4311.035466412-May-201104:22x861033
63txmerge.dll2007.100.4311.013808812-May-201104:22x861033
64txmergejoin.dll2007.100.4311.017956012-May-201104:22x861033
65txpivot.dll2007.100.4311.012989612-May-201104:22x861033
66txrowcount.dll2007.100.4311.06538412-May-201104:22x861033
67txscd.dll2007.100.4311.012784812-May-201104:22x861033
68txsort.dll2007.100.4311.016368812-May-201104:22x861033
69txsplit.dll2007.100.4311.041047212-May-201104:22x861033
70txtermextraction.dll2007.100.4311.0860810412-May-201104:22x861033
71txtermlookup.dll2007.100.4311.0408816812-May-201104:22x861033
72txunpivot.dll2007.100.4311.012836012-May-201104:22x861033

SQL Analysis Services

#File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformLCID
1microsoft.analysisservices.dll10.0.4311.0132080812-May-201103:20x860
2msmdlocal.dll10.0.4311.05765514412-May-201110:54ia641033
3msmdlocal.dll10.0.4311.02352061612-May-201103:27x861033
4msmdpump.dll10.0.4311.0894653612-May-201110:54ia641033
5msmdredir.dll10.0.4311.0850826412-May-201110:54ia641033
6msmdspdm.dll10.0.4311.017802412-May-201110:54x860
7msmdsrv.exe10.0.4311.05900426412-May-201110:54ia641033
8msmgdsrv.dll10.0.4311.01550167212-May-201110:54ia641033
9msmgdsrv.dll10.0.4311.0856816812-May-201103:27x861033
10msolap100.dll10.0.4311.01006832812-May-201110:54ia641033
11msolap100.dll10.0.4311.0653604012-May-201103:27x861033
12sql_as_keyfile.dll2007.100.4311.01930412-May-201110:46ia641033

SQL Browser Service

#File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformLCID
1msmdredir.dll10.0.4311.0850826412-May-201110:54ia641033
2msmdsrv.rll10.0.4311.066903212-May-201111:08ia641033
3sqlbrowser.exe2007.100.4311.052874412-May-201111:28ia641033
4sqlbrowser_keyfile.dll2007.100.4311.01930412-May-201110:46ia641033

SQL Native Client

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Sqlncli_keyfile.dll2007.100.4311.019,30412-May-201117:46IA-64
Instapi.dll2005.90.1399.0102,93610-Jul-200814:33IA-64
Instapi.dll2005.90.1399.037,40010-Jul-200808:28x86
Msvcm80.dll8.0.50727.1833479,23215-May-200803:51x86
Msvcp80.dll8.0.50727.1833558,08015-May-200811:11x86
Msvcr80.dll8.0.50727.1833635,90415-May-200811:14x86
Sqlncli10.dll2007.100.4311.06,369,64012-May-201118:28IA-64
Sqlncli10.dll2007.100.4311.02,569,57612-May-201111:19x86
Msvcm80.dll8.0.50727.1833574,46415-May-200803:24IA-64
Msvcp80.dll8.0.50727.18331,408,00015-May-200811:09IA-64
Msvcr80.dll8.0.50727.18331,499,13615-May-200811:11IA-64
Msvcm80.dll8.0.50727.1833574,46415-May-200803:24IA-64
Msvcp80.dll8.0.50727.18331,408,00015-May-200811:09IA-64
Msvcr80.dll8.0.50727.18331,499,13615-May-200811:11IA-64
Msvcm80.dll8.0.50727.1833479,23215-May-200803:51x86
Msvcp80.dll8.0.50727.1833558,08015-May-200811:11x86
Msvcr80.dll8.0.50727.1833635,90415-May-200811:14x86
Msvcm80.dll8.0.50727.1833479,23215-May-200803:51x86
Msvcp80.dll8.0.50727.1833558,08015-May-200811:11x86
Msvcr80.dll8.0.50727.1833635,90415-May-200811:14x86

SQL Reporting Services

#File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformLCID
1mdxquerygenerator.dll10.0.4311.08791212-May-201110:51x860
6microsoft.analysisservices.modeling.dll10.0.4311.056714412-May-201110:51x860
7microsoft.reportingservices.authorization.dll10.0.4311.07152812-May-201110:51x860
8microsoft.reportingservices.chartwebcontrol.dll10.0.4311.0282813612-May-201110:51x860
11microsoft.reportingservices.dataextensions.xmlaclient.dll10.0.4311.056304812-May-201110:51x860
13microsoft.reportingservices.datarendering.dll10.0.4311.08381612-May-201110:51x860
16microsoft.reportingservices.diagnostics.dll10.0.4311.091120812-May-201110:51x860
18microsoft.reportingservices.excelrendering.dll10.0.4311.025175212-May-201110:51x860
20microsoft.reportingservices.gaugewebcontrol.dll10.0.4311.0157066412-May-201110:51x860
22microsoft.reportingservices.hpbprocessing.dll10.0.4311.028452012-May-201110:51x860
24microsoft.reportingservices.htmlrendering.dll10.0.4311.019850412-May-201110:51x860
26microsoft.reportingservices.imagerendering.dll10.0.4311.014935212-May-201110:51x860
28microsoft.reportingservices.processingcore.dll10.0.4311.0434365612-May-201110:51x860
31microsoft.reportingservices.rdlobjectmodel.dll10.0.4311.082928812-May-201110:51x860
34microsoft.reportingservices.richtext.dll10.0.4311.010429612-May-201110:51x860
36microsoft.reportingservices.rplobjectmodel.dll10.0.4311.08791212-May-201110:51x860
38microsoft.reportingservices.sharepoint.server.dll10.0.4311.014935212-May-201110:51x860
39microsoft.reportingservices.spbprocessing.dll10.0.4311.024765612-May-201110:51x860
41microsoft.reportingservices.wordrendering.dll10.0.4311.022717612-May-201110:51x860
43msmgdsrv.dll10.0.4311.01550167212-May-201110:54ia641033
47reportingserviceslibrary.dll10.0.4311.0133719212-May-201111:04x860
49reportingservicesnativeclient.dll2007.100.4311.026250412-May-201111:04ia641033
50reportingservicesnativeclient.dll2007.100.4311.012938412-May-201103:40x861033
52reportingservicesnativeserver.dll2007.100.4311.023997612-May-201111:04ia641033
53reportingservicesservice.exe2007.100.4311.0341284012-May-201111:04ia641033
54reportingservicessharepointdeliveryextension.dll10.0.4311.06743212-May-201111:04x860
55reportingserviceswebserver.dll10.0.4311.0225060012-May-201111:04x860
56reportingserviceswebuserinterface.dll10.0.4311.0161162412-May-201111:04x860
60sql_rs_keyfile.dll2007.100.4311.01930412-May-201110:46ia641033
61sqlrsos.dll2007.100.4311.02237612-May-201111:30ia641033

SQL Server — typy środowiska CLR systemu

#File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformLCID
1sqlserverspatial.dll2007.100.4311.066698412-May-201111:30ia641033
2sqlsysclrtypes_keyfile.dll2007.100.4311.01930412-May-201110:46ia641033

Narzędzia SQL

#File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformLCID
1ddsshapeslib.dll2007.100.4311.04695212-May-201102:30x86127
2dts.dll2007.100.4311.0425917612-May-201110:29ia641033
3dts.dll2007.100.4311.0143191212-May-201102:38x861033
4dtscomexpreval.dll2007.100.4311.095575212-May-201110:29ia641033
5dtscomexpreval.dll2007.100.4311.033418412-May-201102:38x861033
6dtsconn.dll2007.100.4311.079959212-May-201110:29ia641033
7dtsconn.dll2007.100.4311.028503212-May-201102:38x861033
8dtspipeline.dll2007.100.4311.0202634412-May-201110:29ia641033
9dtspipeline.dll2007.100.4311.069616812-May-201102:38x861033
10dtspipelineperf100.dll2007.100.4311.08228012-May-201110:29ia641033
11dtspipelineperf100.dll2007.100.4311.03261612-May-201102:38x861033
12dtswizard.exe2007.100.4311.080061612-May-201110:29ia641033
13dtswizard.exe2007.100.4311.080471212-May-201102:38x861033
14exceldest.dll2007.100.4311.058455212-May-201110:33ia641033
15exceldest.dll2007.100.4311.017341612-May-201102:47x861033
16excelsrc.dll2007.100.4311.064189612-May-201110:33ia641033
17excelsrc.dll2007.100.4311.018314412-May-201102:47x861033
18flatfiledest.dll2007.100.4311.095268012-May-201110:35ia641033
19flatfiledest.dll2007.100.4311.027632812-May-201102:48x861033
20flatfilesrc.dll2007.100.4311.097572012-May-201110:35ia641033
21flatfilesrc.dll2007.100.4311.028400812-May-201102:48x861033
22mdxquerygenerator.dll10.0.4311.08791212-May-201103:20x860
23mergetxt.dll2007.100.4311.06845612-May-201110:51ia641033
24mergetxt.dll2007.100.4311.02954412-May-201103:20x861033
25microsoft.analysisservices.controls.dll10.0.4311.0323364012-May-201103:20x860
26microsoft.analysisservices.dll10.0.4311.0132080812-May-201103:20x860
27microsoft.analysisservices.project.dll2007.100.4311.0198845612-May-201103:20x861033
28microsoft.sqlserver.chainer.infrastructure.dll10.0.4311.023536812-May-201110:51x860
29microsoft.sqlserver.configuration.sco.dll10.0.4311.0130442412-May-201110:52x860
30microsoft.sqlserver.pipelinehost.dll10.0.4311.07152812-May-201110:52x860
31microsoft.sqlserver.pipelinehost.dll10.0.4311.07152812-May-201103:25x860
32microsoft.sqlserver.xmlsrc.dll10.0.4311.010839212-May-201110:54x860
33microsoft.sqlserver.xmlsrc.dll10.0.4311.010839212-May-201103:25x860
34msmdlocal.dll10.0.4311.05765514412-May-201110:54ia641033
35msmdlocal.dll10.0.4311.02352061612-May-201103:27x861033
36msmdpp.dll10.0.4311.0613156012-May-201103:27x861033
37msmgdsrv.dll10.0.4311.01550167212-May-201110:54ia641033
38msmgdsrv.dll10.0.4311.0856816812-May-201103:27x861033
39msolap100.dll10.0.4311.01006832812-May-201110:54ia641033
40msolap100.dll10.0.4311.0653604012-May-201103:27x861033
41oledbdest.dll2007.100.4311.058660012-May-201110:58ia641033
42oledbdest.dll2007.100.4311.017392812-May-201103:30x861033
43oledbsrc.dll2007.100.4311.065367212-May-201110:58ia641033
44oledbsrc.dll2007.100.4311.018672812-May-201103:30x861033
45spresolv.dll2007.100.4311.050468012-May-201111:28ia641033
46spresolv.dll2007.100.4311.017904812-May-201104:18x861033
47sql_tools_keyfile.dll2007.100.4311.01930412-May-201110:46ia641033
48sqlsvc.dll2007.100.4311.037360812-May-201111:30ia641033
49sqlsvc.dll2007.100.4311.010532012-May-201104:19x861033
50sqltaskconnections.dll2007.100.4311.033520812-May-201111:30ia641033
51sqltaskconnections.dll2007.100.4311.011351212-May-201104:19x861033
52ssradd.dll2007.100.4311.09149612-May-201111:30ia641033
53ssradd.dll2007.100.4311.04080812-May-201104:19x861033
54ssravg.dll2007.100.4311.09149612-May-201111:30ia641033
55ssravg.dll2007.100.4311.04132012-May-201104:19x861033
56ssrdown.dll2007.100.4311.05770412-May-201111:30ia641033
57ssrdown.dll2007.100.4311.02647212-May-201104:19x861033
58ssrmax.dll2007.100.4311.08586412-May-201111:30ia641033
59ssrmax.dll2007.100.4311.03978412-May-201104:19x861033
60ssrmin.dll2007.100.4311.08586412-May-201111:30ia641033
61ssrmin.dll2007.100.4311.03927212-May-201104:19x861033
62ssrpub.dll2007.100.4311.06077612-May-201111:30ia641033
63ssrpub.dll2007.100.4311.02698412-May-201104:19x861033
64ssrup.dll2007.100.4311.05821612-May-201111:30ia641033
65ssrup.dll2007.100.4311.02596012-May-201104:19x861033
66txdataconvert.dll2007.100.4311.067466412-May-201111:31ia641033
67txdataconvert.dll2007.100.4311.020669612-May-201104:22x861033

INFORMACJE ZAWARTE W TYM ARTYKULE DOTYCZĄ

Oprócz produktów wymienionych w sekcji „Informacje zawarte w tym artykule dotyczą” ten problem dotyczy też następującego produktu:
  • SQL Server 2008 Management Studio Express
Właściwości

Identyfikator artykułu: 2494094 — ostatni przegląd: 24.06.2011 — zmiana: 1

Opinia