Dostępny jest dodatek Multi-Targeting Pack dla aktualizacji platformy 1 dla programu Microsoft .NET Framework 4

Wprowadzenie

W tym artykule omówiono nowy dodatek Multi-Targeting Pack (MT Pack) dla aktualizacji platformy 1 dla programu Microsoft .NET Framework 4. Dodatek MT Pack umożliwia deweloperom tworzenie aplikacji obsługujących nowe interfejsy API z aktualizacji środowiska wykonawczego przeznaczonej dla aktualizacji platformy 1 dla programu Microsoft .NET Framework 4.

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących aktualizacji środowiska wykonawczego przeznaczonej dla aktualizacji platformy 1 dla programu Microsoft .NET Framework 4, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:  
2478063 Aktualizacja platformy 1 dla programu Microsoft .NET Framework 4 — aktualizacja środowiska wykonawczego
Dodatek MT Pack wchodzi w skład aktualizacji środowiska czasu projektowania dla programu Microsoft Visual Studio 2010 z dodatkiem Service Pack 1 (SP1).

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących aktualizacji środowiska czasu projektowania dla programu Microsoft Visual Studio 2010 z dodatkiem Service Pack 1 (SP1), kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:  
2495593 Dostępna jest aktualizacja dla programu Visual Studio 2010 z dodatkiem SP1 dodająca obsługę projektowania i opracowywania aplikacji przeznaczonych dla aktualizacji platformy 1 dla programu Microsoft .NET Framework 4

Więcej informacji

Dodatek MT Pack wchodzi w skład aktualizacji środowiska czasu projektowania dla programu Visual Studio 2010 z dodatkiem SP1 przeznaczonej dla aktualizacji platformy 1 dla programu Microsoft .NET Framework 4. Zastosowanie dodatku MT Pack powoduje dodanie nowych zestawów odwołań, plików IntelliSense i innych plików pomocniczych.

Uwagi
  • Po zainstalowaniu aktualizacji środowiska czasu projektowania dla programu Visual Studio 2010 z dodatkiem SP1 w programie Visual Studio 2010 zostanie automatycznie wybrana opcja Aktualizacja platformy 1 jako docelowa platforma dla wszystkich nowych projektów. Aby opracowywać aplikacje dla innej platformy .NET Framework, należy wybrać jej wersję z listy Docelowa platforma.
  • Jeśli opcja platformy docelowej nie jest poprawnie ustawiona jako Aktualizacja platformy 1, nie można tworzyć żadnych aplikacji wywołujących nowe publiczne interfejsy API z aktualizacji środowiska wykonawczego dla aktualizacji platformy 1.
  • W przypadku zmiany wersji platformy docelowej z opcji Aktualizacja platformy 1 na inną wersję programu .NET Framework nie jest wyświetlany przybornik Komputer stanu. W rezultacie powstaje niespójność w projekcie aktywnego przepływu pracy bazującym na aktualizacji platformy 1.

Informacje dotyczące aktualizacji

Jak uzyskać aktualizację

Aktualizacja jest dostępna do pobrania w następującej witrynie Centrum pobierania Microsoft w sieci Web:

Plik do pobrania Pobierz teraz pakiet aktualizacji.

Aby dowiedzieć się więcej o sposobach pobierania plików pomocy technicznej firmy Microsoft, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
119591 Jak uzyskać pliki pomocy technicznej firmy Microsoft w usługach online
Firma Microsoft przeskanowała ten plik w poszukiwaniu wirusów. Firma Microsoft użyła najnowszego oprogramowania do wykrywania wirusów dostępnego w dniu opublikowania pliku. Plik jest przechowywany na serwerach o podwyższonym poziomie zabezpieczeń, które utrudniają wprowadzanie nieautoryzowanych zmian w pliku.

Wymagania wstępne

Aby można było zainstalować tę aktualizację, na komputerze musi być zainstalowany Instalator Windows 3.1 lub nowszy.

Aby uzyskać najnowszą wersję Instalatora Windows, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:

Przełączniki wiersza polecenia tej aktualizacji

Aby uzyskać informacje dotyczące różnych przełączników wiersza polecenia obsługiwanych przez tę aktualizację, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:Aby uzyskać informacje na temat Instalatora Windows, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:

Wymaganie dotyczące ponownego uruchomienia

O ile aktualizowane pliki nie są zablokowane ani używane, po zastosowaniu tej aktualizacji nie trzeba ponownie uruchamiać komputera.

Znane problemy dotyczące tej aktualizacji

Problem 1
W programie Visual Studio 2010 pojawia się problem przy tworzeniu witryn lub aplikacji sieci Web przeznaczonych dla aktualizacji platformy 1 dla programu .NET Framework 4: w przypadku ponownego utworzenia pliku Web.config podczas kompilowania aplikacji występuje błąd.

Przyczyna

Ten problem występuje, ponieważ wartość atrybutu targetFramework wstawiona w pliku Web.config jest niepoprawna.

Rozwiązanie

Aby rozwiązać ten problem, należy otworzyć plik Web.config file i ręcznie zmienić wartość atrybutu targetFramework na wartość 4.0.1.
Problem 2
Podczas tworzenia nowego projektu dodatku do programu Visual Studio zostaje wyświetlony poniższy komunikat o błędzie, jeśli jako platformę docelową wybrano opcję Aktualizacja platformy 1 dla programu .NET Framework 4:
Kreator dodatków programu Visual Studio: Wystąpił błąd, w wyniku którego kreator nie może wygenerować projektu. Sprawdź, czy język programowania jest prawidłowo zainstalowany.
Rozwiązanie

Aby rozwiązać ten problem, wykonaj następujące czynności:
  1. Podczas tworzenia projektu dodatku do programu Visual Studio wybierz opcję .NET Framework 4 jako platformę docelową.
  2. Po utworzeniu projektu wybierz opcję Aktualizacja platformy 1 dla programu .NET Framework 4 jako platformę docelową dla projektu dodatku.
Problem 3

W przypadku otwarcia dowolnego projektu przeznaczonego dla aktualizacji platformy 1 na komputerze, na którym jest uruchomiony program Visual Studio 2010 z dodatkiem SP1, ale nie ma zainstalowanego dodatku MT Pack (nie ma zainstalowanej aktualizacji środowiska czasu projektowania KB2495593), wyświetlany jest następujący komunikat o błędzie:
Docelowa platforma projektu nie jest zainstalowana
Ten komunikat oznacza, że na komputerze brakuje dodatku Multi-Targeting Pack.

Rozwiązanie

Aby rozwiązać ten problem, należy zainstalować aktualizację środowiska czasu projektowania przed otwarciem projektu w programie Visual Studio 2010 z dodatkiem SP1. Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
2495593 Dostępna jest aktualizacja dla programu Visual Studio 2010 z dodatkiem SP1 dodająca obsługę projektowania i opracowywania aplikacji przeznaczonych dla aktualizacji platformy 1 dla programu Microsoft .NET Framework 4

Informacje dotyczące usuwania aktualizacji

Aby usunąć tę aktualizację, należy użyć apletu Dodaj lub usuń programy w Panelu sterowania.

Informacje dotyczące zastępowania poprawek

Ta poprawka nie zastępuje uprzednio wydanej poprawki.

Informacje o plikach

Wersja globalna tej aktualizacji ma atrybuty plików wymienione w poniższej tabeli (lub nowsze). Daty i godziny odpowiadające tym plikom zostały podane w formacie uniwersalnego czasu koordynowanego (UTC). Podczas wyświetlania informacji dotyczących plików są one konwertowane na czas lokalny. Aby zobaczyć różnicę między czasem UTC i czasem lokalnym, należy skorzystać z karty Strefa czasowa apletu Data i godzina w Panelu sterowania.

File nameFile versionFile sizeDateTime
FullTrust.xmlNot Applicable102 24-Aug-101:14
Internet.xmlNot Applicable1,751 24-Aug-101:14
LocalIntranet.xmlNot Applicable2,454 24-Aug-101:14
System.Activities.Core.Presentation.xmlNot Applicable5,480 24-Aug-102:14
System.Activities.Presentation.xmlNot Applicable265,420 24-Aug-102:14
System.Activities.DurableInstancing.xmlNot Applicable8,228 18-Feb-113:39
System.Activities.xmlNot Applicable971,148 18-Feb-113:39
System.ServiceModel.Activities.xmlNot Applicable221,404 18-Feb-113:39
FrameworkList.xmlNot Applicable1,128 18-Feb-113:39
System.Activities.Core.Presentation.dll4.0.30319.447388,488 25-Mar-117:29
System.Activities.DurableInstancing.dll4.0.30319.44728,552 25-Mar-117:29
System.Activities.Presentation.dll4.0.30319.447915,832 25-Mar-117:29
System.Activities.dll4.0.30319.447459,104 25-Mar-117:29
System.ServiceModel.Activities.dll4.0.30319.447102,776 25-Mar-117:29
Właściwości

Identyfikator artykułu: 2495638 — ostatni przegląd: 24.08.2011 — zmiana: 1

Opinia