Kwerenda zawiera klauzulę Order By nie zwraca wszystkie wyniki podczas generowania kwerendy na właściwości zarządzanej w programie SharePoint Server 2010 lub Search Server 2010

Dotyczy: SharePoint Server 2010Search Server 2010

Objawy


Załóżmy, że aplikacja usługi wyszukiwania zawiera kilka składników kwerend w programie Microsoft SharePoint Server 2010 lub Search Server 2010. Po wybraniu opcji generowania kwerendy zawierającej klauzulę Order By, na właściwość zarządzaną, kwerenda nie zwraca wszystkich wyników, które powinny być zwracane.

Rozwiązanie


Aby rozwiązać ten problem, należy zastosować następujących pakietach poprawek:
  • 2479788 Opis pakietu poprawek programu SharePoint Foundation 2010 (sts-x-none.msp): 22 lutego 2011
  • 2479795 Opis pakietu poprawek programu SharePoint Server 2010 (osrchwfe-x-none.msp): 22 lutego 2011