Opis pakietu poprawek programu Project 2010 (project-x-none.msp): 22 lutego 2011

Dotyczy: Project Professional 2010Project Standard 2010

Streszczenie


W tym artykule opisano problemy programu Microsoft Project 2010, które zostały naprawione w pakiecie poprawek programu Project 2010 z dnia 22 lutego 2011.

WPROWADZENIE


Problemy rozwiązywane przez ten pakiet poprawek

 • Podczas zapisywania planu projektu w programie Microsoft Project 2010, a następnie otwórz ten plan projektu, występuje jeden z następujących symptomów:
  • Przydziały są przenoszone do innych zadań.
  • Brakuje danych.
  • Przenoszenia danych.
    
 • Rozważ następujący scenariusz:
  • Skonfiguruj serwer Project Server 2010 do pracy w trybie zgodności wstecz.
  • Możesz skorzystać z planu projektu, który zawiera współzależności między projektami.
  • Łączenie z serwerem Project Server za pomocą programu Project Professional 2010, a następnie otwórz plan projektu.
  • Podczas próby zapisania projektu.

  W tym scenariuszu ulega awarii programu Project 2010. Ponadto, zostanie wyświetlony komunikat o błędzie, podobny do następującego:
  Nazwa zdarzenia problemu: APPCRASH
  Nazwa aplikacji: WINPROJ. EXE
  Wersja aplikacji: 14.0.4751.1000
  Sygnatura czasowa aplikacji: 4b8e2679
  Usterki Nazwa modułu: WINPROJ. EXE
  Usterki wersja modułu: 14.0.4751.1000
  Odporność na sygnatura czasowa modułu: 4b8e2679
  Kod wyjątku: c0000005
  Przesunięcie wyjątku: 00000000001282c 0
  Wersja systemu operacyjnego: 6.1.7600.2.0.0.274.10
  Identyfikator ustawień regionalnych: 1033
 • Program Project 2010 ulega awarii podczas aktualizowania łącza między projektami przez okno dialogowe Łącza między projektami .
 • Po wybraniu wyświetlania planu bazowego w widoku Wykres Gantta , nie są wyświetlane paski, które reprezentują punkty kontrolne lub zadania sumaryczne.

Rozwiązanie


Informacje o poprawce

Obsługiwana poprawka jest udostępniana przez firmę Microsoft. Jednak ta poprawka jest przeznaczona tylko do usunięcia problemu opisanego w tym artykule. Zastosuj poprawkę tylko w systemach, w których występuje problem opisany w tym artykule. Ta poprawka może być wciąż w fazie testowania. Jeśli dany system nie jest poważnie narażony na ten problem, firma Microsoft zaleca, aby poczekać na następną aktualizację oprogramowania zawierającą tę poprawkę.

Jeśli poprawka jest dostępna do pobrania, pojawi się sekcja "Poprawka dostępna do pobrania" na początku tego artykułu z bazy wiedzy Knowledge Base. Jeśli nie ma tej sekcji, skontaktuj się z Obsługą i Wsparciem Klienta Microsoft w celu uzyskania poprawki.

Uwaga Jeśli wystąpią dodatkowe błędy lub konieczność rozwiązania problemu, być może trzeba będzie utworzyć osobne zlecenie usługi. Zwykłe koszty obsługi będą zastosowane do dodatkowych pytań i problemów, których nie można rozwiązać przy użyciu określonej poprawki. Aby uzyskać pełną listę numerów telefonów działu obsługi klienta firmy Microsoft lub utworzyć osobne zlecenie usługi odwiedź następujące witryny firmy Microsoft:Uwaga "Poprawka dostępna do pobrania" zawiera listę języków, dla których dostępna jest poprawka. Jeśli odpowiedni język nie jest widoczny, to dlatego, że poprawka nie jest dostępna dla danego języka.

Wymagania wstępne

Aby zainstalować tę poprawkę, musi mieć zainstalowany program Project 2010.

Wymagania dotyczące ponownego uruchomienia

Może nie być konieczne ponowne uruchomienie komputera po zastosowaniu tej poprawki.

Informacje dotyczące zastępowania poprawek

Ta poprawka nie zastępuje wcześniej wydanej poprawki.

Informacje dotyczące rejestru

Aby skorzystać z jednej z poprawek w tym pakiecie, nie trzeba wprowadzać żadnych zmian w rejestrze.

Informacje o plikach

Ta poprawka może nie zawierać wszystkich plików, które są niezbędne do pełnej aktualizacji produktu do nowszej kompilacji. Ta poprawka zawiera tylko pliki, które są niezbędne do rozwiązania problemów wymienionych w tym artykule.

Wersja globalna tego pakietu poprawek używa pakietu Instalator systemu Microsoft Windows, aby zainstalować pakiet poprawek. Daty i godziny odpowiadające tym plikom są wymienione w formacie uniwersalnego czasu koordynowanego (UTC, Coordinated Universal Time) w poniższej tabeli. Po wyświetleniu informacji dotyczących plików są one konwertowane na czas lokalny. Aby zobaczyć różnicę między czasem UTC i czasem lokalnym, należy użyć karty Strefa czasowa w elemencie Data i godzina w Panelu sterowania.

x86

Pobieranie informacji
Nazwa plikuWersja plikuRozmiar plikuDataGodzinaPlatforma
Project2010-kb2496946-fullfile-x86-glb.exe14.0.5136.50008,057,64803-Feb-201123:55x86

Informacje dotyczące plików msp Instalator systemu Microsoft Windows

Nazwa plikuWersja plikuRozmiar plikuDataGodzinaPlatforma
Project-x-none.mspNie dotyczy7,500,80003-Feb-201113:22Nie dotyczy

Po zainstalowaniu poprawki wersja globalna tej poprawki ma atrybuty pliku lub nowszym atrybuty plików, które są wymienione w poniższej tabeli:

Projekt x-none.msp informacji

Nazwa plikuWersja plikuRozmiar plikuDataGodzinaPlatforma
Atlconv.dll14.0.5130.5000286,04018-Nov-201014:11x86
Pj11od11.dll14.0.5130.5000572,84016-Nov-201017:26x86
Serconv.dll14.0.5130.5000408,95216-Nov-201017:26x86
Winproj.exe14.0.5135.500013,874,52821-Jan-201112:19x86

x64

Pobieranie informacji
 
Nazwa plikuWersja plikuRozmiar plikuDataGodzinaPlatforma
Project2010-kb2496946-fullfile-x64-glb.exe14.0.5136.500010,099,54404-Feb-201101:07x86

Informacje dotyczące plików msp Instalator systemu Microsoft Windows

Nazwa plikuWersja plikuRozmiar plikuDataGodzinaPlatforma
Project-x-none.mspNie dotyczy9,556,99203-Feb-201114:05Nie dotyczy

Po zainstalowaniu poprawki wersja globalna tej poprawki ma atrybuty pliku lub nowszym atrybuty plików, które są wymienione w poniższej tabeli:

Project-x-none.msp information
Nazwa plikuWersja plikuRozmiar plikuDataGodzinaPlatforma
Atlconv.dll14.0.5130.5000384,85618-Nov-201014:18x64
Pj11od11.dll14.0.5130.5000754,08816-Nov-201018:05x64
Serconv.dll14.0.5135.5000591,73619-Jan-201116:47x64
Winproj.exe14.0.5135.500020,816,22421-Jan-201112:26x64
Winproj.manNie dotyczy3,47419-Jan-201116:37Nie dotyczy

Powiązane artykuły


Aby uzyskać więcej informacji dotyczących terminologii aktualizacji oprogramowania, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
824684 Opis standardowej terminologii używanej do opisywania aktualizacji oprogramowania firmy Microsoft