MS11-025: Luka w zabezpieczeniach biblioteki klas MFC (Microsoft Foundation Class) umożliwia zdalne wykonywanie kodu: 12 kwietnia 2011


Wprowadzenie


Firma Microsoft wydała biuletyn zabezpieczeń MS11-025. Aby wyświetlić pełny biuletyn zabezpieczeń, odwiedź jedną z następujących witryn firmy Microsoft w sieci Web:

Jak uzyskać pomoc i obsługę techniczną związaną z tą aktualizacją zabezpieczeń

Użytkownicy domowi mogą nieodpłatnie uzyskać pomoc techniczną, korzystając z numeru telefonu 1-866-PCSAFETY w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie lub kontaktując się z lokalnym oddziałem firmy Microsoft. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobu kontaktowania się z lokalnym oddziałem firmy Microsoft w sprawie pomocy technicznej dotyczącej problemów z aktualizacjami zabezpieczeń, odwiedź witrynę międzynarodowej pomocy technicznej firmy Microsoft w sieci Web: Klienci w Ameryce Północnej mogą również uzyskać natychmiastowy dostęp do nieograniczonej nieodpłatnej pomocy świadczonej przy użyciu poczty e-mail lub w trybie rozmowy (czatu), odwiedzając następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web: Przedsiębiorstwa mogą uzyskać pomoc techniczną dotyczącą aktualizacji zabezpieczeń za pomocą danych kontaktowych pomocy technicznej, z których zwykle korzystają.

Więcej informacji


Znane problemy i dodatkowe informacje dotyczące tej aktualizacji zabezpieczeń

Poniższe artykuły zawierają dodatkowe informacje o tej aktualizacji zabezpieczeń w powiązaniu z poszczególnymi wersjami produktu. Te artykuły mogą zawierać informacje o znanych problemach. W takim przypadku znany problem wymieniono po odpowiednim łączu do artykułu.

 • 2565057 MS11-025: Opis aktualizacji zabezpieczeń programu Visual Studio 2010 z dodatkiem Service Pack 1: 9 sierpnia 2011

  Znane problemy w aktualizacji zabezpieczeń 2565057:
  • Po zainstalowaniu tej aktualizacji zabezpieczeń na liście Zainstalowane aktualizacje będą wymienione trzy aktualizacje o nazwie „KB2565057”. Takie zachowanie jest oczekiwane. Po zainstalowaniu aktualizacji instalowane są też aktualizacje składników Microsoft Visual C++ 2010 x64 Runtime i Microsoft Visual C++ x86 Runtime. W przypadku odinstalowywania tej aktualizacji zabezpieczeń wszystkie trzy aktualizacje należy odinstalować osobno.

   Uwaga Nie zaleca się odinstalowywania jakichkolwiek aktualizacji zabezpieczeń.

  • Ta instalacja jest rozpoznawana przez Kreatora instalacji jako „aktualizacja programowania”. Jednak powinna być rozpoznawana jako „aktualizacja zabezpieczeń”. Po zainstalowaniu ta aktualizacja zabezpieczeń będzie wymieniona na liście Zainstalowane aktualizacje jako „Poprawka dla programu Microsoft Visual Studio”. Jednak powinna być wymieniona jako „Aktualizacja zabezpieczeń dla programu Microsoft Visual Studio”. Firma Microsoft bada ten problem i wprowadzi do tego artykułu więcej informacji, gdy będą one dostępne.
 • 2565063 MS11-025: Opis aktualizacji zabezpieczeń oprogramowania Visual C++ 2010 z dodatkiem Service Pack 1: 9 sierpnia 2011

  Znane problemy w aktualizacji zabezpieczeń 2565063:
  • Po zainstalowaniu tej aktualizacji zabezpieczeń na komputerze z systemem Windows XP z dodatkiem Service Pack 3 (SP3), Windows Server 2003 z dodatkiem Service Pack 2 (SP2) lub Windows Vista z dodatkiem Service Pack 1 (SP1) nie można odinstalować jej za pomocą funkcji Zainstalowane aktualizacje. Aby usunąć tę aktualizację zabezpieczeń, należy całkowicie odinstalować pakiet redystrybucyjny oprogramowania Microsoft Visual C++ 2010 — 10.0.40219 za pomocą apletu Dodaj lub usuń programy w Panelu sterowania. Ma to zastosowanie tylko w przypadku odinstalowywania pakietu redystrybucyjnego oprogramowania Microsoft Visual C++ 2010 — 10.0.40219 z komputera, na którym zainstalowano pakiet redystrybucyjny oprogramowania Microsoft Visual C++ 2010 — 10.0.30319.
 • 2542054 MS11-025: Opis aktualizacji zabezpieczeń programu Visual Studio 2010: 14 czerwca 2011

  Znane problemy w aktualizacji zabezpieczeń 2542054:

  • Po zainstalowaniu tej aktualizacji zabezpieczeń na liście Zainstalowane aktualizacje będą wymienione trzy aktualizacje o nazwie „KB2542054”. Takie zachowanie jest oczekiwane. Po zainstalowaniu aktualizacji instalowane są też aktualizacje składników Microsoft Visual C++ 2010 x64 Runtime i Microsoft Visual C++ x86 Runtime. W przypadku odinstalowywania tej aktualizacji zabezpieczeń wszystkie trzy aktualizacje należy odinstalować osobno.

   Uwaga Nie zaleca się odinstalowywania jakichkolwiek aktualizacji zabezpieczeń.

  • Ta instalacja jest rozpoznawana przez Kreatora instalacji jako „aktualizacja programowania”. Jednak powinna być rozpoznawana jako „aktualizacja zabezpieczeń”. Po zainstalowaniu ta aktualizacja zabezpieczeń będzie wymieniona na liście Zainstalowane aktualizacje jako „Poprawka dla programu Microsoft Visual Studio”. Jednak powinna być wymieniona jako „Aktualizacja zabezpieczeń dla programu Microsoft Visual Studio”.Firma Microsoft bada ten problem i wprowadzi do tego artykułu więcej informacji, gdy będą one dostępne.
 • 2538241 MS11-025: Opis aktualizacji zabezpieczeń programu Visual Studio 2008 z dodatkiem SP1: 14 czerwca 2011

  Znane problemy w aktualizacji zabezpieczeń 2538241:
  • Ta instalacja jest rozpoznawana przez Kreatora instalacji jako „aktualizacja programowania”. Jednak powinna być rozpoznawana jako „aktualizacja zabezpieczeń”. Po zainstalowaniu ta aktualizacja zabezpieczeń będzie wymieniona na liście Zainstalowane aktualizacje jako „Poprawka dla programu Microsoft Visual Studio”. Jednak powinna być wymieniona jako „Aktualizacja zabezpieczeń dla programu Microsoft Visual Studio”.Firma Microsoft bada ten problem i wprowadzi do tego artykułu więcej informacji, gdy będą one dostępne.
 • 2538218 MS11-025: Opis aktualizacji zabezpieczeń programu Visual Studio 2005 z dodatkiem SP1: 14 czerwca 2011

  Znane problemy w aktualizacji zabezpieczeń 2538218:
  • Po zainstalowaniu tej aktualizacji zabezpieczeń ekran z postępem instalacji może zniknąć i może nie zostać wyświetlone potwierdzenie, że instalacja została ukończona pomyślnie. Aby się upewnić, że aktualizacja została pomyślnie zainstalowana, należy sprawdzić, czy jest ona wymieniona w oknie Dodawanie lub usuwanie programów. Zamiast tego można też porównać wersje plików znajdujących się na komputerze z wersjami plików wymienionych w sekcji „Informacje o plikach”. Firma Microsoft bada ten problem i wprowadzi do tego artykułu więcej informacji, gdy będą one dostępne.
  • W przypadku zainstalowania tej aktualizacji zabezpieczeń na komputerze, na którym nie jest zainstalowany program Visual Studio 2005, może zostać wyświetlony komunikat z informacją, że aktualizacja nie ma zastosowania. Kliknięcie przycisku OK w celu potwierdzenia tego komunikatu powoduje wyświetlenie komunikatu o błędzie. Firma Microsoft bada ten problem i wprowadzi do tego artykułu więcej informacji, gdy będą one dostępne.
 • 2538243 MS11-025: Opis aktualizacji zabezpieczeń pakietu redystrybucyjnego oprogramowania Visual C++ 2008 z dodatkiem SP1: 14 czerwca 2011
 • 2538242 MS11-025: Opis aktualizacji zabezpieczeń pakietu redystrybucyjnego oprogramowania Visual C++ 2005 z dodatkiem SP1: 14 czerwca 2011
 • 2465373 MS11-025: Opis aktualizacji zabezpieczeń oprogramowania Visual Studio .NET 2003 z dodatkiem SP1: 12 kwietnia 2011

  Znane problemy w aktualizacji zabezpieczeń 2465373:
  • W przypadku zainstalowania tej aktualizacji zabezpieczeń na komputerze, na którym nie jest zainstalowany program Visual Studio 2003, zostanie wyświetlony komunikat z informacją, że aktualizacja nie ma zastosowania. Potwierdzenie tego komunikatu powoduje wyświetlenie komunikatu o błędzie.
   Firma Microsoft bada ten problem i wprowadzi do tego artykułu więcej informacji, gdy będą one dostępne.
 • 2467173 MS11-025: Opis aktualizacji zabezpieczeń dla pakietu redystrybucyjnego oprogramowania Visual C++ 2010: 12 kwietnia 2011
 • 2529021 Nie można zainstalować dodatku SP1 dla programu Visual Studio 2008 lub aktualizacji dla programu Visual Studio 2008 z dodatkiem SP1, gdy instalator nie może utworzyć pliku dziennika
 • Zaktualizowane i zastąpione aktualizacje zabezpieczeń

  14 czerwca 2011 r. poniższe aktualizacje zabezpieczeń zastąpiono nowszymi.
  Numer artykułuTytuł artykułu
  2455033 MS11-025: Opis aktualizacji zabezpieczeń programu Visual Studio 2010: 12 kwietnia 2011
  2465361 MS11-025: Opis aktualizacji zabezpieczeń programu Visual Studio 2008 z dodatkiem SP1: 12 kwietnia 2011
  2465367 MS11-025: Opis aktualizacji zabezpieczeń programu Visual Studio 2005 z dodatkiem SP1: 12 kwietnia 2011
  2467174 MS11-025: Opis aktualizacji zabezpieczeń pakietu redystrybucyjnego oprogramowania Visual C++ 2008 z dodatkiem SP1: 12 kwietnia 2011
  2467175 MS11-025: Opis aktualizacji zabezpieczeń pakietu redystrybucyjnego oprogramowania Visual C++ 2005 z dodatkiem SP1: 12 kwietnia 2011


  Poniżej wymieniono nowsze aktualizacje zabezpieczeń, które zastąpiły aktualizacje zabezpieczeń wymienione w poprzedniej tabeli.
  Numer artykułuTytuł artykułu
  2542054 MS11-025: Opis aktualizacji zabezpieczeń programu Visual Studio 2010: 14 czerwca 2011
  2538241 MS11-025: Opis aktualizacji zabezpieczeń programu Visual Studio 2008 z dodatkiem SP1: 14 czerwca 2011
  2538218 MS11-025: Opis aktualizacji zabezpieczeń programu Visual Studio 2005 z dodatkiem SP1: 14 czerwca 2011
  2538243 MS11-025: Opis aktualizacji zabezpieczeń pakietu redystrybucyjnego oprogramowania Visual C++ 2008 z dodatkiem SP1: 14 czerwca 2011
  2538242 MS11-025: Opis aktualizacji zabezpieczeń pakietu redystrybucyjnego oprogramowania Visual C++ 2005 z dodatkiem SP1: 14 czerwca 2011