Komunikat o błędzie "Brak elementów do pokazania w tym widoku." jest wyświetlany podczas próby wyświetlenia folderu programu Outlook w środowisku programu Exchange Server 2010

Dotyczy: Exchange Server 2010

Objawy


Załóżmy, że użytkownik próbuje wyświetlić folder, który zawiera elementy w Microsoft Office Outlook w środowisku Microsoft Exchange Server 2010. Sortowanie elementów według kategorii. W takiej sytuacji pojawić następujący komunikat o błędzie:
Brak elementów do pokazania w tym widoku.
Ten problem występuje, gdy użytkownik usiłuje wykonać jedną z następujących czynności:
  • Wyświetlanie folderu publicznego.
  • Umożliwia wyświetlanie skrzynki pocztowej innego użytkownika za pomocą programu Outlook w trybie buforowanym.
  • Umożliwia wyświetlenie swojej skrzynki pocztowej za pomocą programu Outlook w trybie online.
Uwaga Elementy folderu może pojawić się, gdy odwrócić kolejność sortowania, kilka razy.

Rozwiązanie


Aby rozwiązać ten problem, należy zainstalować następujący pakiet zbiorczy aktualizacji:
2579150 Opis pakietu zbiorczego aktualizacji 4 dla programu Exchange Server 2010 z dodatkiem Service Pack 1

Stan


Firma Microsoft potwierdziła, że jest to problem występujący w produktach firmy Microsoft wymienionych w sekcji „Dotyczy”.