Opis pakietu poprawek programu Office Project 2007 (project-x-none.msp): 22 lutego 2011

Dotyczy: Microsoft Office Project Server 2007

Streszczenie


W tym artykule opisano problem, który został rozwiązany w pakiecie poprawek programu Microsoft Office Project 2007 z dnia 22 lutego 2011.


W tym artykule opisano następujące elementy dotyczące pakietu poprawek:
  • Pakiet poprawek rozwiązuje problem.
  • Wymagania wstępne dotyczące instalacji pakietu poprawek.
  • Czy po zainstalowaniu pakietu poprawki należy ponownie uruchomić komputer.
  • Czy pakiet poprawek jest zastępowany przez innych pakietów poprawek.
  • Czy trzeba wprowadzać żadnych zmian w rejestrze.
  • Pliki zawarte w pakiecie poprawek.

WPROWADZENIE


Problem rozwiązywany przez ten pakiet poprawek

Po zmianie wartości w polu niestandardowym flagi w programie Microsoft Office Project 2007, zmiany nie są zapisywane na serwerze Microsoft Office Project Server 2007.


Rozwiązanie


Informacje o poprawce

Obsługiwana poprawka jest udostępniana przez firmę Microsoft. Jednak ta poprawka jest przeznaczona tylko do usunięcia problemu opisanego w tym artykule. Zastosuj poprawkę tylko w systemach, w których występuje problem opisany w tym artykule. Ta poprawka może być wciąż w fazie testowania. Jeśli dany system nie jest poważnie narażony na ten problem, firma Microsoft zaleca, aby poczekać na następną aktualizację oprogramowania zawierającą tę poprawkę.


Jeśli poprawka jest dostępna do pobrania, pojawi się sekcja "Poprawka dostępna do pobrania" na początku tego artykułu z bazy wiedzy Knowledge Base. Jeśli nie ma tej sekcji, skontaktuj się z Obsługą i Wsparciem Klienta Microsoft w celu uzyskania poprawki.


Uwaga Jeśli wystąpią dodatkowe błędy lub konieczność rozwiązania problemu, być może trzeba będzie utworzyć osobne zlecenie usługi. Zwykłe koszty obsługi będą zastosowane do dodatkowych pytań i problemów, których nie można rozwiązać przy użyciu określonej poprawki. Aby uzyskać pełną listę numerów telefonów działu obsługi klienta firmy Microsoft lub utworzyć osobne zlecenie usługi odwiedź następujące witryny firmy Microsoft:
Uwaga "Poprawka dostępna do pobrania" zawiera listę języków, dla których dostępna jest poprawka. Jeśli odpowiedni język nie jest widoczny, to dlatego, że poprawka nie jest dostępna dla danego języka.

Wymagania wstępne

Musi mieć 2007 Microsoft Office Suite z dodatkiem Service Pack 2 w celu zastosowania tego pakietu poprawek.


Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
949583 jak uzyskać najnowszy dodatek service pack dla produktów serwerowych pakietu Office 2007

Wymagania dotyczące ponownego uruchomienia

Może być konieczne ponowne uruchomienie komputera po zastosowaniu tej poprawki.

Informacje dotyczące zastępowania poprawek

Ta poprawka nie zastępuje wcześniej wydanej poprawki.

Informacje dotyczące rejestru

Aby skorzystać z jednej z poprawek w tym pakiecie, nie trzeba wprowadzać żadnych zmian w rejestrze.

Informacje o plikach

Ta poprawka może nie zawierać wszystkich plików, które są niezbędne do pełnej aktualizacji produktu do nowszej kompilacji. Ta poprawka zawiera tylko pliki, które są niezbędne do rozwiązania problemów wymienionych w tym artykule.


Wersja globalna tego pakietu poprawek używa pakietu Instalator systemu Microsoft Windows, aby zainstalować pakiet poprawek. Daty i godziny odpowiadające tym plikom są wymienione w formacie uniwersalnego czasu koordynowanego (UTC, Coordinated Universal Time) w poniższej tabeli. Po wyświetleniu informacji dotyczących plików są one konwertowane na czas lokalny. Aby zobaczyć różnicę między czasem UTC i czasem lokalnym, należy użyć karty Strefa czasowa w elemencie Data i godzina w Panelu sterowania.


Pobieranie informacji

Nazwa plikuWersja plikuRozmiar plikuDataGodzinaPlatforma
Office-kb2501626-fullfile-x86-glb.exe12.0.6550.500510,214,00827-Jan-201109:58x86

Informacje dotyczące plików msp Instalator systemu Microsoft Windows

Nazwa plikuWersja plikuRozmiar plikuDataGodzinaPlatforma
Project-x-none.mspNie dotyczy9,413,63227-Jan-201117:13Nie dotyczy

Projekt x-none.msp informacji

Nazwa plikuWersja plikuRozmiar plikuDataGodzinaPlatforma
Atlconv.dll12.0.6550.5000882,52017-Nov-201021:10x86
Compprj.dll12.0.6529.5000407,40803-Feb-201020:19x86
Nameext.dll12.0.6503.500070,51209-Apr-200910:54x86
P12migrationtool.exe12.0.6550.50057,940,16825-Jan-201117:36x86
Pj11od11.dll12.0.6550.50051,329,06425-Jan-201117:36x86
Serconv.dll12.0.6550.5000735,09617-Nov-201021:10x86
Winproj.exe12.0.6550.500517,471,34426-Jan-201114:21x86

Powiązane artykuły


Aby uzyskać więcej informacji dotyczących terminologii aktualizacji oprogramowania, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
824684 Opis standardowej terminologii używanej do opisywania aktualizacji oprogramowania firmy Microsoft