Opis pakietu aktualizacji zbiorczej dla programu Communicator 2007 R2: marca 2011

PODSUMOWANIE

W tym artykule opisano problemy programu Microsoft Office Communicator 2007 R2, które naprawiono w aktualizacji dla programu Communicator 2007 R2 z marca 2011.
W tym artykule opisano następujące zagadnienia dotyczące aktualizacji:
 • Problemy rozwiązywane przez tę aktualizację.
 • Wymagania wstępne dotyczące instalowania tej aktualizacji.
 • Czy należy ponownie komputera po zainstalowaniu
  Aktualizacja.
 • Czy aktualizacja zastępuje inne
  Aktualizacja.
 • Czy trzeba wprowadzać żadnych zmian w rejestrze.
 • Pliki zawarte w tej aktualizacji.

WPROWADZENIE

Problemy, które rozwiązuje ta aktualizacja

Ta zbiorcza aktualizacja rozwiązuje następujące problemy:
 • 2489816 użytkownik jest wyświetlany jako inny użytkownik pakietu Office Communicator 2007 R2
 • 2489823 słychać hałas podczas wywołania do numeru Europejskich PSTN przy użyciu programu Office Communicator 2007 R2

Ten pakiet aktualizacji rozwiązuje również problemy, które dotychczas udokumentowane w następujących artykułach z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
 • 2472478 wiadomości są błędnie ustawione w oknie konwersacji podczas używania pakietu Office Communicator 2007 R2 na komputerze, na którym jest zainstalowany program Internet Explorer 8
 • 2412518 pewne numery telefonów użytkownika w brakuje innego użytkownika pakietu Office Communicator 2007 R2 jeden z numerów aktualizacji w usłudze Active Directory
 • 2415902 nie można ustalić czy innego użytkownika programu Office Communicator 2007 R2 obsługuje połączenie audio lub wideo wywołania przed rozpoczęciem rozmowy
 • 2416298 pakietu office Communicator 2007 R2 monituje o poświadczenia podczas pobierania danych dostępność za pośrednictwem usługi sieci Web programu Exchange
 • 2447990 program office Communicator 2007 R2 ulega awarii, gdy dwa połączenia przychodzące w tym samym czasie
 • 2447993 pakietu office Communicator 2007 R2 nie odpowiada po wznowieniu pracy komputera ze stanu uśpienia przy użyciu Wake on LAN
 • 2447995 użytkownik programu Office Communicator 2007 R2 nie otrzyma wiadomości błyskawiczne od innego użytkownika
 • 2447997 użytkownik programu Office Communicator 2007 R2 otrzyma zaproszenie do udostępniania, nawet jeśli użytkownik już przystąpił do konferencji pulpitu
 • 2448009 użytkownik programu Office Communicator 2007 R2 jest odłączony od konferencji, gdy przełącznik udostępniania
 • 2449138 Aby wyłączyć określone funkcje w oknie konwersacji programu Office Communicator 2007 R2 podczas dołączania do konferencji Lync 2010 uczestnika zainicjowane za pomocą programu Office Communicator 2007 R2 dostępna jest poprawka
 • 2449140 audio jest niedostępna w programie Office Communicator 2007 R2 po opuszczeniu sesja RDP, w którym dźwięk jest przekierowywany do komputera zdalnego
 • 2449142 Aby dołączyć plik compact delta w Office Communicator 2007 R2 Tytuł zadania i lokalizację biura kontaktu dostępna jest poprawka
 • 2449143 komunikat o błędzie, gdy używasz programu Office Communicator 2007 R2 na komputerze, na którym jest uruchomiony program Office Outlook
 • 2449144 okno zmiany fokusu do okna konwersacji podczas pracy zdalnej kontroli połączeń włączone użytkownika i nawiązywanie połączeń przy użyciu programu Office Communicator 2007 R2
 • 2449146 ekran komputera wyłącza podczas połączenia wideo w programie Office Communicator 2007 R2
 • 2449148 wyjątek krytyczny występuje podczas próby odpowiedzi na wywołanie usługi grupy odpowiedzi przy użyciu programu Office Communicator 2007 R2
 • 2252163 uruchamianie programu Office Communicator 2007 R2 po raz pierwszy powoduje dodatkowy ruch sieciowy
 • 2251520 grupy dystrybucji wyświetla nieprawidłowe informacje w Office Communicator 2007 R2 po zmianie nazwy grupy dystrybucyjne
 • 2251474 wywoływanie Office Communicator 2007 R2 użytkownika nie działa, gdy zmienić numer dopasowywania w pliku Company_Phone_Number_Normalization_Rules.txt
 • 2251473 nie można wysyłać wiadomości do innej niż angielska stale w czcionki pogrubionej, kursywy lub podkreślenia w Office Communicator 2007 R2
 • 2250890 komunikat o błędzie podczas wysyłania dużych plików za pomocą programu Office Communicator R2 i serwera Office Communications Server, który ma program Forefront Security for zainstalowany składnik Office Communications Server
 • 2250113 nie można wprowadzać znaki DBCS do pola hasła podczas próby logowania do programu office communicator 2007 R2
 • 2231823 dodatkowe opóźnienie jest spowodowane Office Communicator 2007 R2 po wprowadzeniu komputera w stan hibernacji lub wstrzymania
 • 2268858 ostatnio wybierany numer telefonu kontaktu zmiany "Communicator Call", po uruchomieniu programu Communicator 2007 R2 lub Communicator 2007
 • 978164 zostanie otwarte okno konwersacji nieoczekiwanie po naciśnięciu klawisza ENTER w polu wyszukiwania w programie Office Communicator 2007 lub Office Communicator 2007 R2
 • 2294484 "Połączenie zostało zakończone na media łączność błąd." Błąd komunikat podczas tworzenia połączenia audio lub wideo zawiera zdalnego użytkownika Office Communicator
 • 981412 konwersacje w konferencje głosowe Office Communicator 2007 R2 użyć dużej ilości miejsca w folderze historii konwersacji w programie Office Outlook
 • 981410 parametr identyfikator kontaktu nie działa, dodając niestandardowe polecenia do menu pakietu Office Communicator 2007 R2

 • 981411 tekst jest nieczytelny, podczas kopiowania tekstu z witryny sieci Web pakietu Office SharePoint Server i wkleić tekst do programu Office Communicator 2007 R2

 • 981413 "; nbsp" jest konwertowana na  podczas kopiowania tekstu z programu Internet Explorer do okna konwersacji programu Office Communicator 2007 R2

 • 981414 programu Microsoft Office Communicator może już dokonywać codziennie zsynchronizować zmiany do swojej książki adresowej

 • 983215 puste okno otwiera się nieoczekiwanie podczas uruchamiania programu Office Communicator 2007 R2

 • 971843 Administratorzy przedsiębiorstwa nie można ustawić i wymusić ustawienia menedżera informacji osobistych dla integracji z programem Outlook móc wyłączyć funkcję Integracja z programem Outlook dla programu Microsoft Office Communicator 2007 R2
 • 972085 komunikat o błędzie podczas uruchamiania programu Microsoft Office Communicator 2007 R2: "Brak domyślnego klienta poczty lub bieżący klient poczty nie może spełnić żądania wiadomości. Uruchom program Microsoft Office Outlook i ustaw go jako domyślnego klienta poczty."
 • 972087 w Communicator 2007 R2 podczas wywołania użytkownika za pomocą Tanjay można usłyszeć dzwonić i audio ze strony użytkownika
 • 972090 głos jest nieciągły, gdy używasz programu Microsoft Office Communicator 2007 R2 do wywoływania w systemie Windows 7 lub pulpitu zdalnego z systemem Windows Server 2008 R2
 • 972091 komunikat o błędzie w programie Communicator 2007 R2 podczas próby dołączenia do połączenia konferencyjnego z programu Outlook: "Nie można otworzyć program ponieważ Office Communicator lub Office Communications Server Attendant jest już uruchomiony na koncie użytkownika systemu windows"
 • 971845 funkcja uprawnienia pełnomocnika w Office Communicator 2007 R2 jest niedostępna dla użytkowników — ujednolicona komunikacja
 • 971846 klatek wideo nie są wyświetlane w Office Communicator 2007 R2 na komputerze z systemem Windows XP
 • 972093 komunikat o błędzie podczas próby głośności podczas rozmowy w oknie konwersacji programu Communicator 2007 R2 na komputerze, na którym jest uruchomiony system Windows XP: "Nie można dopasować głośność głośnika"
 • 972097 komunikat o błędzie podczas rozszerzania grupy dystrybucyjnej nie wywiązuje się z programu Office Communicator 2007 R2: "Nie można zapisać lokalną kopię grup dystrybucyjnych."
 • 972099 wiadomości e-mail HTML "Spełniają teraz — zaproszenie pocztą E-mail", który jest generowany przez program Microsoft Office Communicator 2007 R2 jest nieczytelny tekst w treści wiadomości
 • 972403 użytkownicy programu communicator 2007 R2 mogą wystąpić problemy z wydajnością sieci, które są spowodowane przez pobranie pełnego pliku listy (GAL) adresu globalnego lub pobierania plików różnicowych GAL
 • 971844 nazwa nie pojawia się w programie Communicator 2007 R2 gdy użytkownik telefonu prywatna wymiana oddziałowa wywołuje użytkownika Communications Server 2007 R2
 • 971078 automatyczna aktualizacja pobrania nie jest inicjowane na komputerze, na którym jest uruchomiony program Office Communicator 2007 R2 budowania 3.5.6907.9
 • 968504 opis programu Communicator 2007 R2 aktualizacji dla Microsoft Online Services
 • 968623 doświadczenie jednokierunkowe audio podczas LG Nortel IP8540 lub Polycom CX700 telefony są używane w Audio wideo wywołać w systemie Windows XP
 • 968624 błąd zdarzenia występują po odłączeniu komputera, na którym jest uruchomiony program Communicator 2007 R2 z sieci: "identyfikator zdarzenia: 3" lub "identyfikator zdarzenia: 7"
 • 968625 Opis poprawki stosuje zmiany początkowej dla następnej wersji pakietu Office i integracji pakietu Office Communicator 2007 R2 po wydaniu pakietu Office 2007
 • 968628 communicator 2007 R2 przechowuje rzeczywistą liczbą zdalnego (numer jest wybierany) dla połączeń wychodzących, aby strona zdalna
 • 968631 czcionki w oknie konwersacji jest bardzo mała podczas uruchamiania programu Office Communicator 2007 R2 na komputerze z systemem Windows Vista, która wysokiej rozdzielczości (120 DPI) z zainstalowany program Internet Explorer 8
 • 968632 nie można kliknąć pole hasła i wprowadzić hasło podczas logowania do programu Office Communicator 2007 R2
 • 968634 Opis pakietu Office Communicator 2007 R2 aktualizacja do obsługi urządzeń roundtable Polycom
 • 968690 w Office Communicator 2007 R2 pobiera użytkownik awarii do deliver wiadomości po wysłaniu wiadomości Błyskawiczne do użytkownika B, nawet jeśli użytkownik B otrzyma komunikat
 • 976045 komunikat o błędzie podczas próby dodania kontaktu do programu Outlook w programie Communicator 2007 R2: "Nie można połączyć się z Microsoft Office Outlook, aby dodać kontakt, ponieważ program Outlook nie odpowiada"
 • 976046 hiperłącza są konwertowane na małe litery, jeśli je wysłać w wiadomości błyskawicznej jako tekst programu Communicator 2007 R2
 • Komunikat o błędzie 976048 podczas wylogowania, ponownego uruchomienia lub zamknięcia komputera, na którym jest uruchomiony program Communicator 2007 R2: "Communicator — Program End"
 • 976050 przy udzielaniu odpowiedzi na wywołanie przychodzące na urządzeniu, które używa liczby jednoczesnych ring Office Communicator 2007 R2 generuje powiadomienia o nieodebranych połączeniach
 • 976051 ekran programu Communicator 2007 R2 zawiesza się okresowo przez kilka sekund, gdy są w sesji konferencji wideo lub audio
 • 976052 wyświetlana nazwa kontaktu jest rozwiązany po wysłaniu wezwania na spotkanie w programie Communicator 2007 R2
 • 976054 dźwięk przeskakuje w Communicator 2007 R2 podczas wywołania Communicator lub podczas wywołania Public Switched Telephone Network na komputerze, na którym jest uruchomiony system Windows Vista
 • 976985 niektóre konta użytkowników są zablokowane, gdy używasz programu Office Communicator 2007 R2
To
rozwiązuje aktualizacja zbiorcza, wraz z aktualizacja 969696 i 969821,
następujący problem:
 • 971628 gdy pełnomocnik w imieniu menedżera próbuje użyć dodatek konferencje dla programu Outlook, aby zaplanować spotkanie żywych lub planowanie konferencji, pełnomocnika zamiast Menedżera informacji wyświetlania informacji w konferencje żądanie nieoczekiwanie

  Uwaga Aby rozwiązać ten problem, należy zastosować aktualizację 978564, aktualizacja
  969696 i 969821.

  Aby uzyskać więcej informacji kliknij następujący artykuł
  numery w celu wyświetlenia tych artykułów z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
  969696 Opis aktualizacji dodatek Live posiedzenia Konferencji dla programu Outlook: lipca 2009
  969821 Opis pakietu aktualizacji programu Office Communications Server 2007 R2: lipca 2009

Rozwiązanie

Informacje o pakiecie aktualizacji

Centrum pobierania firmy Microsoft

Następujący plik
jest dostępna do pobrania w Microsoft Download
Centrum:
DownloadPobierz teraz pakiet Communicator.msp.

Aby uzyskać więcej informacji
informacje dotyczące sposobu pobierania plików pomocy technicznej firmy Microsoft, kliknij następujące łącza
numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
119591 Jak uzyskać pliki pomocy technicznej Microsoft w usługach online
Firma Microsoft przeskanowała plik w poszukiwaniu wirusów. Najczęściej używane firmy Microsoft
bieżący program antywirusowy, który był dostępny w dniu który plik
został wysłany. Plik jest przechowywany na serwerach o podwyższonych zabezpieczeniach, które uniemożliwiają
nieautoryzowane zmiany w pliku.

Wymagania wstępne

Nie ma żadnych wymagań wstępnych
Instalacja tego pakietu aktualizacji.

Wymagania dotyczące ponownego uruchomienia

Może być wymagane ponowne uruchomienie komputera, jeśli niektóre zależności w
Microsoft Office Communicator wciąż działa po zainstalowaniu aktualizacji. Dla
przykład, jeśli masz Microsoft Office Outlook lub Microsoft Office Communicator
2007 R2 uruchomione po zastosowaniu aktualizacji, może być ponowne uruchomienie
komputer.

Informacje dotyczące zastępowania aktualizacji

Ta aktualizacja zastępuje wcześniej wydaną aktualizację, która została omówiona w artykule 2291453 z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base (KB).
Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
2291453 Opis pakietu aktualizacji zbiorczej dla programu Communicator 2007 R2: listopada 2010 r.

Informacje dotyczące rejestru

Nie trzeba wprowadzać żadnych zmian w rejestrze, aby zastosować to
Aktualizacja.

Informacje o plikach

Ta aktualizacja może nie
zawierać wszystkich plików niezbędnych do pełnej aktualizacji produktu do
nowszej kompilacji. Ta aktualizacja zawiera tylko pliki niezbędne do rozwiązania
problemy, które są wymienione w tym artykule.

Po zainstalowaniu tej aktualizacji wersja globalna
Ta aktualizacja ma atrybuty pliku lub nowszym atrybutów pliku
wymienione w poniższej tabeli:
Nazwa plikuWersja plikuRozmiar plikuDataGodzinaPlatforma
Appshapi.dll3.5.6907.9618,82407-Mar-201105:43x86
Appshcom.dll3.5.6907.37194,39207-Mar-201105:43x86
Communicator.exe3.5.6907.2255,150,56007-Mar-201105:43x86
Lcwabext.dll3.5.6907.988,39207-Mar-201105:43x86
Ocapi.dll3.5.6907.2257,704,40007-Mar-201105:43x86
Ocoffice.dll3.5.6907.9144,71207-Mar-201105:43x86
Rtmpltfm.dll3.5.6907.2256,264,66407-Mar-201105:43x86
Uccp.dll3.5.6907.2234,774,73607-Mar-201105:43x86
Uc.dll3.5.6907.2255,932,36007-Mar-201105:43x86


ODWOŁANIA

Dla
więcej informacji na temat terminologii aktualizacji oprogramowania, kliknij następujący artykuł
numer w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
824684 Opis standardowej terminologii używanej do opisywania aktualizacji oprogramowania firmy Microsoft

Właściwości

Identyfikator artykułu: 2501722 — ostatni przegląd: 15.02.2017 — zmiana: 1

Microsoft Office Communicator 2007 R2

Opinia