Komunikat „Może być konieczne ponowne zainstalowanie następujących aktualizacji” podczas próby zainstalowania dodatku SP1 dla systemu Windows 7 lub dla systemu Windows Server 2008 R2

Symptomy

Podczas próby zainstalowania dodatku Service Pack 1 (SP1) dla systemu Windows 7 lub dla systemu Windows Server 2008 R2 zwracany jest komunikat „Może być konieczne ponowne zainstalowanie następujących aktualizacji”. Ten problem występuje, gdy na komputerze zainstalowano jedną lub więcej z następujących poprawek:
983534 Wydajność usługi Serwer DNS jest coraz mniejsza w warunkach dużego obciążenia w systemie Windows Server 2008 R2

979350 Błędy synchronizacji w środowiskach klientów programu SharePoint Workspace 2010 lub Groove 2007, którym zapewniono obsługę administracyjną programu Groove Server Relay w systemie Windows Server 2008 R2

2406705 Niepowodzenia niektórych żądań We/Wy dotyczących urządzenia magazynującego w systemie odpornym na błędy z systemem Windows Server 2008 R2 w przypadku niespodziewanego usunięcia przez użytkownika jednej ścieżki do urządzenia magazynującego

Przyczyna

Poprawek wymienionych w sekcji „Symptomy” nie ma w dodatku SP1. Zainstalowanie dodatku SP1 obok tych poprawek spowoduje ich zastąpienie. Aby temu zapobiec, Instalator dodatku Service Pack sprawdza, czy te poprawki są zainstalowane na komputerze. Jeśli którakolwiek z tych poprawek jest zainstalowana, Instalator dodatku Service Pack blokuje instalację dodatku SP1.

Rozwiązanie

Jeśli jest zainstalowana poprawka 983534, wykonaj następujące czynności:
 1. Zainstaluj zaktualizowaną wersję poprawki opisanej w następującym artykule z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
  983534 Wydajność usługi Serwer DNS jest coraz mniejsza w warunkach dużego obciążenia w systemie Windows Server 2008 R2
 2. Zainstaluj dodatek SP1.
Jeśli jest zainstalowana poprawka 979350, wykonaj następujące czynności:
 1. Zainstaluj zaktualizowaną wersję poprawki opisanej w następującym artykule z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
  979350 Błędy synchronizacji w środowiskach klientów programu SharePoint Workspace 2010 lub Groove 2007, którym zapewniono obsługę administracyjną programu Groove Server Relay w systemie Windows Server 2008 R2
 2. Zainstaluj dodatek SP1.
Jeśli jest zainstalowana poprawka 2406705, wykonaj następujące czynności:
 1. Zainstaluj zaktualizowaną wersję poprawki opisanej w następującym artykule z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
  2406705 Niepowodzenia niektórych żądań We/Wy dotyczących urządzenia magazynującego w systemie odpornym na błędy z systemem Windows Server 2008 R2 w przypadku niespodziewanego usunięcia przez użytkownika jednej ścieżki do urządzenia magazynującego
 2. Zainstaluj dodatek SP1.
Właściwości

Identyfikator artykułu: 2502370 — ostatni przegląd: 14.05.2011 — zmiana: 1

Opinia