Program Exchange ActiveSync nie pobiera załączników do elementów kalendarza na urządzeniach przenośnych

Dotyczy: Exchange Online

Symptomy


Załączniki na spotkaniach i terminach nie są dostępne w przypadku synchronizowania kalendarza z klientem programu Exchange ActiveSync.

Przyczyna


Ten problem występuje, jeśli jest spełniony co najmniej jedno z następujących warunków:

  • Klient programu Exchange ActiveSync nie obsługuje wersji 16 ani nowszej wersji protokołu Exchange ActiveSync.
  • Skrzynka pocztowa znajduje się w wersji programu Exchange, która nie obsługuje wersji 16 ani nowszej wersji protokołu programu Exchange ActiveSync.

Rozwiązanie


Aby zsynchronizować załączniki w elemencie kalendarza, wykonaj następujące czynności:

  1. Przenieś skrzynkę pocztową do usługi Exchange Online lub do programu Exchange 2016.
  2. Uaktualnij urządzenie do klienta obsługującego wersję 16 lub nowszą.

Więcej informacji


Aby uzyskać więcej informacji na temat protokołów programu Exchange ActiveSync, zobacz następujące zasoby MSDN: