MS11-026: Luka w zabezpieczeniach formatu MHTML umożliwia ujawnienie informacji: 12 kwietnia 2011

WPROWADZENIE

Firma Microsoft wydała biuletyn zabezpieczeń MS11-026. Aby wyświetlić pełny biuletyn zabezpieczeń, odwiedź jedną z następujących witryn firmy Microsoft w sieci Web:

Jak uzyskać pomoc i obsługę techniczną związaną z tą aktualizacją zabezpieczeń

Użytkownicy domowi mogą nieodpłatnie uzyskać pomoc techniczną, korzystając z numeru telefonu 1-866-PCSAFETY w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie lub kontaktując się z lokalnym oddziałem firmy Microsoft. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobu kontaktowania się z lokalnym oddziałem firmy Microsoft w sprawie pomocy technicznej dotyczącej problemów z aktualizacjami zabezpieczeń, odwiedź witrynę międzynarodowej pomocy technicznej firmy Microsoft w sieci Web: Klienci w Ameryce Północnej mogą również uzyskać natychmiastowy dostęp do nieograniczonej nieodpłatnej pomocy świadczonej przy użyciu poczty e-mail lub w trybie rozmowy (czatu), odwiedzając następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web: Przedsiębiorstwa mogą uzyskać pomoc techniczną dotyczącą aktualizacji zabezpieczeń za pomocą danych kontaktowych pomocy technicznej, z których zwykle korzystają.

Automatyczne rozwiązywanie problemu

Rozwiązanie w postaci poprawki automatycznej opisane w tej sekcji nie zastępuje żadnej aktualizacji zabezpieczeń. Zalecane jest regularne instalowanie najnowszych aktualizacji zabezpieczeń. To rozwiązanie w postaci poprawki automatycznej jest udostępniane jako opcja obejścia problemu w niektórych scenariuszach.

Aby uzyskać więcej informacji o tym obejściu, odwiedź następującą stronę biuletynu zabezpieczeń firmy Microsoft w sieci Web: Ten biuletyn zawiera więcej informacji o tym problemie, między innymi następujące informacje:
 • Scenariusze, w których można zastosować lub wyłączyć to obejście problemu.
 • Instrukcje dotyczące ręcznego stosowania tego obejścia problemu.
Aby zapoznać się konkretnie z tymi informacjami, należy rozwinąć sekcję MHTML Mime-Formatted Request Vulnerability (Luka w zabezpieczeniach dotycząca żądań w formacie Mime w kodzie MHTML), a następnie skorzystać z sekcji Workarounds for MHTML Mime-Formatted Request Vulnerability (Obejścia problemu związanego z tą luką).


Aby włączyć lub wyłączyć tę poprawkę automatyczną, należy kliknąć przycisk lub łącze Fix it w obszarze nagłówka Włącz lub Wyłącz. Następnie należy kliknąć przycisk Uruchom w oknie dialogowym Pobieranie pliku i wykonać kroki kreatora rozwiązywania problemu.
WłączWyłącz
Aby zablokować format MHTMLAby anulować blokadę formatu MHTML
Uwagi
 • Kreatorzy mogą być dostępni tylko w języku angielskim. Jednak te poprawki automatyczne działają również w innych wersjach językowych systemu Windows.
 • Jeśli używany komputer nie jest tym, którego dotyczy problem, można zapisać tę poprawkę automatyczną na dysku flash lub dysku CD i uruchomić ją na odpowiednim komputerze.

INFORMACJE O PLIKACH

Wersja angielskojęzyczna (Stany Zjednoczone) tej aktualizacji oprogramowania instaluje pliki, których atrybuty wymieniono w poniższych tabelach. Daty i godziny odpowiadające tym plikom zostały podane w formacie uniwersalnego czasu koordynowanego (UTC). Daty i godziny odpowiadające tym plikom są wyświetlane na komputerze lokalnym w formacie czasu lokalnego z uwzględnieniem bieżącego ustawienia czasu letniego. Wartości daty i godziny mogą ulec zmianie w wyniku wykonania pewnych operacji na plikach.

Informacje o plikach w systemach Windows XP i Windows Server 2003

 • Pliki dotyczące określonego etapu rozwoju (SPn) i składnika usługi (QFE, GDR) zostały wymienione w kolumnach „SP requirement” (Wymagany dodatek SP) i „Service branch” (Składnik usługi).
 • Składniki usługi GDR zawierają tylko publicznie rozpowszechniane poprawki rozwiązujące często występujące i krytyczne problemy. Składniki usługi QFE zawierają nie tylko publicznie rozpowszechniane poprawki.
 • Oprócz plików wymienionych w poniższych tabelach ta aktualizacja oprogramowania instaluje skojarzony z nimi plik wykazu zabezpieczeń (KBnumer.cat) podpisany za pomocą podpisu cyfrowego firmy Microsoft.

Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows XP dla systemów opartych na procesorach x86

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformSP requirementService branch
Inetcomm.dll6.0.2900.6090692,73607-Mar-201105:33x86SP3SP3GDR
Inetcomm.dll6.0.2900.6090692,73607-Mar-201105:31x86SP3SP3QFE

Wszystkie obsługiwane wersje systemów Windows Server 2003 i Windows XP Professional dla systemów opartych na procesorach x64

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformSP requirementService branch
Inetcomm.dll6.0.3790.48411,180,67207-Mar-201123:13x64SP2SP2GDR
Winetcomm.dll6.0.3790.4841695,80807-Mar-201123:13x86SP2SP2GDR\WOW
Inetcomm.dll6.0.3790.48411,180,67207-Mar-201123:10x64SP2SP2QFE
Winetcomm.dll6.0.3790.4841695,80807-Mar-201123:10x86SP2SP2QFE\WOW

Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows Server 2003 dla systemów opartych na procesorach x86

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformSP requirementService branch
Inetcomm.dll6.0.3790.4841695,80807-Mar-201110:30x86SP2SP2GDR
Inetcomm.dll6.0.3790.4841695,80807-Mar-201110:28x86SP2SP2QFE

Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows Server 2003 dla systemów opartych na procesorach IA-64

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformSP requirementService branch
Inetcomm.dll6.0.3790.48412,413,05607-Mar-201123:14IA-64SP2SP2GDR
Winetcomm.dll6.0.3790.4841695,80807-Mar-201123:14x86SP2SP2GDR\WOW
Inetcomm.dll6.0.3790.48412,413,05607-Mar-201123:10IA-64SP2SP2QFE
Winetcomm.dll6.0.3790.4841695,80807-Mar-201123:10x86SP2SP2QFE\WOW

Informacje o plikach w systemach Windows Vista i Windows Server 2008

 • Pliki dotyczące określonego produktu, etapu rozwoju (SPn) i składnika usługi (LDR, GDR) można zidentyfikować przez sprawdzenie wersji pliku, jak pokazano w poniższej tabeli:

  WersjaProduktEtap rozwojuSkładnik usługi
  6.0.6001.18xxxWindows Vista SP1 i Windows Server 2008 SP1SP1GDR
  6.0.6001.22xxxWindows Vista SP1 i Windows Server 2008 SP1SP1LDR
  6.0.6002.18xxxWindows Vista SP2 i Windows Server 2008 SP2SP2GDR
  6.0.6002.22xxxWindows Vista SP2 i Windows Server 2008 SP2SP2LDR
 • Dodatek Service Pack 1 jest zintegrowany z pierwotnie wydaną wersją systemu Windows Server 2008. Dlatego pliki dla wersji RTM dotyczą tylko systemu Windows Vista. Pliki dla wersji RTM są oznaczone numerem wersji 6.0.0000.xxxxxx.
 • Składniki usługi GDR zawierają tylko publicznie rozpowszechniane poprawki rozwiązujące często występujące i krytyczne problemy. Składniki usługi LDR zawierają nie tylko publicznie rozpowszechniane poprawki.
 • Pliki manifestu (manifest) i pliki MUM (mum) instalowane dla poszczególnych środowisk zostały wymienione osobno. Pliki MUM i pliki manifestu oraz skojarzone z nimi pliki wykazu zabezpieczeń (cat) są kluczowe z punktu widzenia kontroli stanu zaktualizowanego składnika. Pliki wykazu zabezpieczeń (ich atrybuty nie zostały wymienione) są podpisane za pomocą podpisu cyfrowego firmy Microsoft.

Wszystkie obsługiwane wersje systemów Windows Vista i Windows Server 2008 dla systemów opartych na procesorach x86

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Inetcomm.dll6.0.6001.18612738,81603-Mar-201115:00x86
Inetres.dll6.0.6000.1638684,48002-Nov-200608:48x86
Inetcomm.dll6.0.6001.22867739,32803-Mar-201114:25x86
Inetres.dll6.0.6001.2286784,48003-Mar-201112:59x86
Inetcomm.dll6.0.6002.18417739,32803-Mar-201115:42x86
Inetres.dll6.0.6000.1638684,48002-Nov-200608:48x86
Inetcomm.dll6.0.6002.22601739,84003-Mar-201118:16x86
Inetres.dll6.0.6002.2260184,48003-Mar-201115:44x86

Wszystkie obsługiwane wersje systemów Windows Vista i Windows Server 2008 dla systemów opartych na procesorach x64

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Inetcomm.dll6.0.6001.18612975,87203-Mar-201115:09x64
Inetres.dll6.0.6000.1638684,48002-Nov-200609:34x64
Inetcomm.dll6.0.6001.22867975,87203-Mar-201114:53x64
Inetres.dll6.0.6001.2286784,48003-Mar-201113:26x64
Inetcomm.dll6.0.6002.18417975,87203-Mar-201116:02x64
Inetres.dll6.0.6000.1638684,48002-Nov-200609:34x64
Inetcomm.dll6.0.6002.22601975,87203-Mar-201116:09x64
Inetres.dll6.0.6002.2260184,48003-Mar-201114:04x64
Inetcomm.dll6.0.6001.18612738,81603-Mar-201115:00x86
Inetres.dll6.0.6000.1638684,48002-Nov-200608:48x86
Inetcomm.dll6.0.6001.22867739,32803-Mar-201114:25x86
Inetres.dll6.0.6001.2286784,48003-Mar-201112:59x86
Inetcomm.dll6.0.6002.18417739,32803-Mar-201115:42x86
Inetres.dll6.0.6000.1638684,48002-Nov-200608:48x86
Inetcomm.dll6.0.6002.22601739,84003-Mar-201118:16x86
Inetres.dll6.0.6002.2260184,48003-Mar-201115:44x86

Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows Server 2008 dla systemów opartych na procesorach IA-64

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Inetcomm.dll6.0.6001.186122,331,64803-Mar-201114:40IA-64
Inetres.dll6.0.6001.1842784,48018-Feb-201012:02IA-64
Inetcomm.dll6.0.6001.228672,332,16003-Mar-201114:28IA-64
Inetres.dll6.0.6001.2286784,48003-Mar-201113:12IA-64
Inetcomm.dll6.0.6002.184172,331,64803-Mar-201115:26IA-64
Inetres.dll6.0.6002.1820984,48018-Feb-201011:33IA-64
Inetcomm.dll6.0.6002.226012,332,16003-Mar-201115:25IA-64
Inetres.dll6.0.6002.2260184,48003-Mar-201113:42IA-64
Inetcomm.dll6.0.6001.18612738,81603-Mar-201115:00x86
Inetres.dll6.0.6000.1638684,48002-Nov-200608:48x86
Inetcomm.dll6.0.6001.22867739,32803-Mar-201114:25x86
Inetres.dll6.0.6001.2286784,48003-Mar-201112:59x86
Inetcomm.dll6.0.6002.18417739,32803-Mar-201115:42x86
Inetres.dll6.0.6000.1638684,48002-Nov-200608:48x86
Inetcomm.dll6.0.6002.22601739,84003-Mar-201118:16x86
Inetres.dll6.0.6002.2260184,48003-Mar-201115:44x86

Informacje o dodatkowych plikach dla systemów Windows Vista i Windows Server 2008

Dodatkowe pliki dla wszystkich obsługiwanych wersji systemów Windows Vista i Windows Server 2008 dla systemów opartych na procesorach x86

File namePackage_1_for_kb2503658_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,916
Date (UTC)04-Mar-2011
Time (UTC)14:15
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb2503658~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,628
Date (UTC)04-Mar-2011
Time (UTC)14:14
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb2503658_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,758
Date (UTC)04-Mar-2011
Time (UTC)14:15
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb2503658~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,466
Date (UTC)04-Mar-2011
Time (UTC)14:14
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb2503658_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,233
Date (UTC)04-Mar-2011
Time (UTC)14:15
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb2503658~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,953
Date (UTC)04-Mar-2011
Time (UTC)14:14
PlatformNot Applicable
File namePackage_4_for_kb2503658_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,075
Date (UTC)04-Mar-2011
Time (UTC)14:15
PlatformNot Applicable
File namePackage_4_for_kb2503658~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,793
Date (UTC)04-Mar-2011
Time (UTC)14:14
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2503658_client_1_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,363
Date (UTC)04-Mar-2011
Time (UTC)14:15
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2503658_client_1~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,382
Date (UTC)04-Mar-2011
Time (UTC)14:14
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2503658_client_2_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,522
Date (UTC)04-Mar-2011
Time (UTC)14:15
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2503658_client_2~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,545
Date (UTC)04-Mar-2011
Time (UTC)14:14
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2503658_client_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,698
Date (UTC)04-Mar-2011
Time (UTC)14:15
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2503658_client~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,730
Date (UTC)04-Mar-2011
Time (UTC)14:14
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2503658_server_0_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,421
Date (UTC)04-Mar-2011
Time (UTC)14:15
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2503658_server_0~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,440
Date (UTC)04-Mar-2011
Time (UTC)14:14
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2503658_server_1_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,522
Date (UTC)04-Mar-2011
Time (UTC)14:15
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2503658_server_1~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,546
Date (UTC)04-Mar-2011
Time (UTC)14:14
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2503658_server_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,699
Date (UTC)04-Mar-2011
Time (UTC)14:15
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2503658_server~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,730
Date (UTC)04-Mar-2011
Time (UTC)14:14
PlatformNot Applicable
File nameUpdate-bf.mum
File versionNot Applicable
File size2,379
Date (UTC)04-Mar-2011
Time (UTC)14:15
PlatformNot Applicable
File nameX86_26c4acd0e1edf54ea3ded026c03d67ac_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22601_none_c4d7982ef94cbc48.manifest
File versionNot Applicable
File size701
Date (UTC)04-Mar-2011
Time (UTC)14:14
PlatformNot Applicable
File nameX86_329663ce400b7d6d74200ebc6f76f967_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18417_none_de2267db02d61c02.manifest
File versionNot Applicable
File size701
Date (UTC)04-Mar-2011
Time (UTC)14:14
PlatformNot Applicable
File nameX86_ddd718d1ca39993e507a75b600e52bd8_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18612_none_e9f4a5360bd2d28c.manifest
File versionNot Applicable
File size701
Date (UTC)04-Mar-2011
Time (UTC)14:14
PlatformNot Applicable
File nameX86_e253e03af67a05a1d859fe531be13d06_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22867_none_b5df57f07de5abdd.manifest
File versionNot Applicable
File size701
Date (UTC)04-Mar-2011
Time (UTC)14:14
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-mail-comm-dll_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18612_none_79a866765892e1f2.manifest
File versionNot Applicable
File size161,180
Date (UTC)04-Mar-2011
Time (UTC)14:15
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-mail-comm-dll_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22867_none_7a00f6fd71d4894b.manifest
File versionNot Applicable
File size148,164
Date (UTC)03-Mar-2011
Time (UTC)14:41
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-mail-comm-dll_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18417_none_7b93dbb655b4b2f0.manifest
File versionNot Applicable
File size161,180
Date (UTC)04-Mar-2011
Time (UTC)14:15
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-mail-comm-dll_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22601_none_7c2248976ecf9be6.manifest
File versionNot Applicable
File size148,164
Date (UTC)03-Mar-2011
Time (UTC)19:10
PlatformNot Applicable

Dodatkowe pliki dla wszystkich obsługiwanych wersji systemów Windows Vista i Windows Server 2008 dla systemów opartych na procesorach x64

File nameAmd64_12c6e97b4afa65a72d3c25bf27d41e46_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18417_none_8407fd834db80f4e.manifest
File versionNot Applicable
File size1,050
Date (UTC)04-Mar-2011
Time (UTC)14:14
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_2e86b306aca4dccb53c2784c7ada6353_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22867_none_89af10ccff512be9.manifest
File versionNot Applicable
File size1,050
Date (UTC)04-Mar-2011
Time (UTC)14:14
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_6ca3884dc7a1c70d2a02967fa9a46a5b_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18612_none_1467f63e81d9a77f.manifest
File versionNot Applicable
File size1,050
Date (UTC)04-Mar-2011
Time (UTC)14:14
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_e4589f2e35bfc279eadd9aef04fb3f41_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22601_none_f8bd91afa563f464.manifest
File versionNot Applicable
File size1,050
Date (UTC)04-Mar-2011
Time (UTC)14:14
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-mail-comm-dll_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18612_none_d5c701fa10f05328.manifest
File versionNot Applicable
File size161,240
Date (UTC)04-Mar-2011
Time (UTC)14:15
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-mail-comm-dll_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22867_none_d61f92812a31fa81.manifest
File versionNot Applicable
File size148,224
Date (UTC)03-Mar-2011
Time (UTC)15:16
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-mail-comm-dll_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18417_none_d7b2773a0e122426.manifest
File versionNot Applicable
File size161,240
Date (UTC)04-Mar-2011
Time (UTC)14:15
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-mail-comm-dll_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22601_none_d840e41b272d0d1c.manifest
File versionNot Applicable
File size148,224
Date (UTC)03-Mar-2011
Time (UTC)16:57
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb2503658_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,141
Date (UTC)04-Mar-2011
Time (UTC)14:15
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb2503658~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size3,082
Date (UTC)04-Mar-2011
Time (UTC)14:14
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb2503658_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,981
Date (UTC)04-Mar-2011
Time (UTC)14:15
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb2503658~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,918
Date (UTC)04-Mar-2011
Time (UTC)14:14
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb2503658_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,462
Date (UTC)04-Mar-2011
Time (UTC)14:15
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb2503658~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size3,411
Date (UTC)04-Mar-2011
Time (UTC)14:14
PlatformNot Applicable
File namePackage_4_for_kb2503658_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,302
Date (UTC)04-Mar-2011
Time (UTC)14:15
PlatformNot Applicable
File namePackage_4_for_kb2503658~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size3,249
Date (UTC)04-Mar-2011
Time (UTC)14:14
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2503658_client_1_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,371
Date (UTC)04-Mar-2011
Time (UTC)14:15
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2503658_client_1~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,390
Date (UTC)04-Mar-2011
Time (UTC)14:14
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2503658_client_2_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,532
Date (UTC)04-Mar-2011
Time (UTC)14:15
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2503658_client_2~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,555
Date (UTC)04-Mar-2011
Time (UTC)14:14
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2503658_client_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,708
Date (UTC)04-Mar-2011
Time (UTC)14:15
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2503658_client~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,740
Date (UTC)04-Mar-2011
Time (UTC)14:14
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2503658_server_0_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,429
Date (UTC)04-Mar-2011
Time (UTC)14:15
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2503658_server_0~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,448
Date (UTC)04-Mar-2011
Time (UTC)14:14
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2503658_server_1_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,532
Date (UTC)04-Mar-2011
Time (UTC)14:15
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2503658_server_1~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,556
Date (UTC)04-Mar-2011
Time (UTC)14:14
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2503658_server_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,709
Date (UTC)04-Mar-2011
Time (UTC)14:15
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2503658_server~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,740
Date (UTC)04-Mar-2011
Time (UTC)14:14
PlatformNot Applicable
File nameUpdate-bf.mum
File versionNot Applicable
File size2,397
Date (UTC)04-Mar-2011
Time (UTC)14:15
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-mail-comm-dll_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18612_none_79a866765892e1f2.manifest
File versionNot Applicable
File size161,180
Date (UTC)04-Mar-2011
Time (UTC)14:15
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-mail-comm-dll_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22867_none_7a00f6fd71d4894b.manifest
File versionNot Applicable
File size148,164
Date (UTC)03-Mar-2011
Time (UTC)14:41
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-mail-comm-dll_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18417_none_7b93dbb655b4b2f0.manifest
File versionNot Applicable
File size161,180
Date (UTC)04-Mar-2011
Time (UTC)14:15
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-mail-comm-dll_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22601_none_7c2248976ecf9be6.manifest
File versionNot Applicable
File size148,164
Date (UTC)03-Mar-2011
Time (UTC)19:10
PlatformNot Applicable

Dodatkowe pliki dla wszystkich obsługiwanych wersji systemu Windows Server 2008 dla systemów opartych na procesorach IA-64

File nameIa64_5e9dcb15ff548a717ab5e4ad8b7a6871_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22601_none_3f95c01a1b96d945.manifest
File versionNot Applicable
File size1,048
Date (UTC)04-Mar-2011
Time (UTC)14:14
PlatformNot Applicable
File nameIa64_85e5ee83108e7c1832c2148a0d03eebb_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18417_none_ae8f5fc799dc7652.manifest
File versionNot Applicable
File size1,048
Date (UTC)04-Mar-2011
Time (UTC)14:14
PlatformNot Applicable
File nameIa64_a779bc140a0b2a3abad3098224781e9c_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18612_none_15da49570bb3712e.manifest
File versionNot Applicable
File size1,048
Date (UTC)04-Mar-2011
Time (UTC)14:14
PlatformNot Applicable
File nameIa64_abf6969dcbb31a4e213c461e31ad8104_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22867_none_fce9137321dec11c.manifest
File versionNot Applicable
File size1,048
Date (UTC)04-Mar-2011
Time (UTC)14:14
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-mail-comm-dll_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18612_none_79aa0a6c5890eaee.manifest
File versionNot Applicable
File size161,210
Date (UTC)04-Mar-2011
Time (UTC)14:15
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-mail-comm-dll_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22867_none_7a029af371d29247.manifest
File versionNot Applicable
File size148,194
Date (UTC)03-Mar-2011
Time (UTC)14:44
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-mail-comm-dll_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18417_none_7b957fac55b2bbec.manifest
File versionNot Applicable
File size161,210
Date (UTC)04-Mar-2011
Time (UTC)14:15
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-mail-comm-dll_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22601_none_7c23ec8d6ecda4e2.manifest
File versionNot Applicable
File size148,194
Date (UTC)03-Mar-2011
Time (UTC)16:13
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb2503658_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,976
Date (UTC)04-Mar-2011
Time (UTC)14:14
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb2503658~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,911
Date (UTC)04-Mar-2011
Time (UTC)14:14
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb2503658_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,134
Date (UTC)04-Mar-2011
Time (UTC)14:14
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb2503658~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size3,073
Date (UTC)04-Mar-2011
Time (UTC)14:14
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2503658_server_0_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,425
Date (UTC)04-Mar-2011
Time (UTC)14:14
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2503658_server_0~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,444
Date (UTC)04-Mar-2011
Time (UTC)14:14
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2503658_server_1_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,366
Date (UTC)04-Mar-2011
Time (UTC)14:14
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2503658_server_1~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,385
Date (UTC)04-Mar-2011
Time (UTC)14:14
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2503658_server_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,702
Date (UTC)04-Mar-2011
Time (UTC)14:14
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2503658_server~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,733
Date (UTC)04-Mar-2011
Time (UTC)14:14
PlatformNot Applicable
File nameUpdate-bf.mum
File versionNot Applicable
File size1,579
Date (UTC)04-Mar-2011
Time (UTC)14:14
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-mail-comm-dll_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18612_none_79a866765892e1f2.manifest
File versionNot Applicable
File size161,180
Date (UTC)04-Mar-2011
Time (UTC)14:15
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-mail-comm-dll_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22867_none_7a00f6fd71d4894b.manifest
File versionNot Applicable
File size148,164
Date (UTC)03-Mar-2011
Time (UTC)14:41
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-mail-comm-dll_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18417_none_7b93dbb655b4b2f0.manifest
File versionNot Applicable
File size161,180
Date (UTC)04-Mar-2011
Time (UTC)14:15
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-mail-comm-dll_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22601_none_7c2248976ecf9be6.manifest
File versionNot Applicable
File size148,164
Date (UTC)03-Mar-2011
Time (UTC)19:10
PlatformNot Applicable

Informacje o plikach w systemach Windows 7 i Windows Server 2008 R2

 • Pliki dotyczące określonego produktu, etapu rozwoju (RTM, SPn) i składnika usługi (LDR, GDR) można zidentyfikować przez sprawdzenie wersji pliku, jak pokazano w poniższej tabeli:
  WersjaProduktEtap rozwojuSkładnik usługi
  6.1.7600.16xxxWindows 7 i Windows Server 2008 R2RTMGDR
  6.1.7600.20xxxWindows 7 i Windows Server 2008 R2RTMLDR
  6.1.7600.17xxxWindows 7 i Windows Server 2008 R2SP1GDR
  6.1.7600.21xxxWindows 7 i Windows Server 2008 R2SP1LDR
 • Składniki usługi GDR zawierają tylko publicznie rozpowszechniane poprawki rozwiązujące często występujące i krytyczne problemy. Składniki usługi LDR zawierają nie tylko publicznie rozpowszechniane poprawki.
 • Pliki manifestu (manifest) i pliki MUM (mum) instalowane dla poszczególnych środowisk zostały wymienione osobno w sekcji „Informacje o dodatkowych plikach dla systemów Windows 7 i Windows Server 2008 R2”. Pliki MUM i pliki manifestu oraz skojarzone z nimi pliki wykazu zabezpieczeń (cat) są kluczowe z punktu widzenia kontroli stanu zaktualizowanego składnika. Pliki wykazu zabezpieczeń, których atrybuty nie zostały wymienione, są podpisane za pomocą podpisu cyfrowego firmy Microsoft.

Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows 7 dla systemów opartych na procesorach x86

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Inetcomm.dll6.1.7600.16776740,86408-Mar-201105:38x86
Inetres.dll6.1.7600.1638584,48014-Jul-200901:06x86
Inetcomm.dll6.1.7600.20918741,37608-Mar-201105:48x86
Inetres.dll6.1.7600.1638584,48014-Jul-200901:06x86
Inetcomm.dll6.1.7601.17574741,37608-Mar-201105:28x86
Inetres.dll6.1.7600.1638584,48014-Jul-200901:06x86
Inetcomm.dll6.1.7601.21677741,88808-Mar-201105:18x86
Inetres.dll6.1.7600.1638584,48014-Jul-200901:06x86

Wszystkie obsługiwane wersje systemów Windows 7 i Windows Server 2008 R2 dla systemów opartych na procesorach x64

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Inetcomm.dll6.1.7600.16776976,89608-Mar-201106:14x64
Inetres.dll6.1.7600.1638584,48014-Jul-200901:28x64
Inetcomm.dll6.1.7600.20918976,89608-Mar-201106:21x64
Inetres.dll6.1.7600.1638584,48014-Jul-200901:28x64
Inetcomm.dll6.1.7601.17574976,89608-Mar-201106:29x64
Inetres.dll6.1.7600.1638584,48014-Jul-200901:28x64
Inetcomm.dll6.1.7601.21677976,89608-Mar-201106:09x64
Inetres.dll6.1.7600.1638584,48014-Jul-200901:28x64
Inetcomm.dll6.1.7600.16776740,86408-Mar-201105:38x86
Inetres.dll6.1.7600.1638584,48014-Jul-200901:06x86
Inetcomm.dll6.1.7600.20918741,37608-Mar-201105:48x86
Inetres.dll6.1.7600.1638584,48014-Jul-200901:06x86
Inetcomm.dll6.1.7601.17574741,37608-Mar-201105:28x86
Inetres.dll6.1.7600.1638584,48014-Jul-200901:06x86
Inetcomm.dll6.1.7601.21677741,88808-Mar-201105:18x86
Inetres.dll6.1.7600.1638584,48014-Jul-200901:06x86

Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows Server 2008 R2 dla systemów opartych na procesorach IA-64

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Inetcomm.dll6.1.7600.167762,332,16008-Mar-201105:17IA-64
Inetres.dll6.1.7600.1638584,48014-Jul-200901:36IA-64
Inetcomm.dll6.1.7600.209182,333,18408-Mar-201105:11IA-64
Inetres.dll6.1.7600.1638584,48014-Jul-200901:36IA-64
Inetcomm.dll6.1.7601.175742,332,16008-Mar-201105:12IA-64
Inetres.dll6.1.7600.1638584,48014-Jul-200901:36IA-64
Inetcomm.dll6.1.7601.216772,333,18408-Mar-201105:02IA-64
Inetres.dll6.1.7600.1638584,48014-Jul-200901:36IA-64
Inetcomm.dll6.1.7600.16776740,86408-Mar-201105:38x86
Inetres.dll6.1.7600.1638584,48014-Jul-200901:06x86
Inetcomm.dll6.1.7600.20918741,37608-Mar-201105:48x86
Inetres.dll6.1.7600.1638584,48014-Jul-200901:06x86
Inetcomm.dll6.1.7601.17574741,37608-Mar-201105:28x86
Inetres.dll6.1.7600.1638584,48014-Jul-200901:06x86
Inetcomm.dll6.1.7601.21677741,88808-Mar-201105:18x86
Inetres.dll6.1.7600.1638584,48014-Jul-200901:06x86

Informacje o dodatkowych plikach dla systemów Windows 7 i Windows Server 2008 R2

Dodatkowe pliki dla wszystkich obsługiwanych wersji systemu Windows 7 dla systemów opartych na procesorach x86

File namePackage_1_for_kb2503658_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,735
Date (UTC)08-Mar-2011
Time (UTC)15:26
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb2503658~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,443
Date (UTC)08-Mar-2011
Time (UTC)15:26
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb2503658_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,796
Date (UTC)08-Mar-2011
Time (UTC)15:26
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb2503658~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,702
Date (UTC)08-Mar-2011
Time (UTC)15:26
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb2503658_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,762
Date (UTC)08-Mar-2011
Time (UTC)15:26
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb2503658~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,656
Date (UTC)08-Mar-2011
Time (UTC)15:26
PlatformNot Applicable
File namePackage_4_for_kb2503658_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,735
Date (UTC)08-Mar-2011
Time (UTC)15:26
PlatformNot Applicable
File namePackage_4_for_kb2503658~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,443
Date (UTC)08-Mar-2011
Time (UTC)15:26
PlatformNot Applicable
File namePackage_5_for_kb2503658_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,990
Date (UTC)08-Mar-2011
Time (UTC)15:26
PlatformNot Applicable
File namePackage_5_for_kb2503658~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,505
Date (UTC)08-Mar-2011
Time (UTC)15:26
PlatformNot Applicable
File namePackage_6_for_kb2503658_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,944
Date (UTC)08-Mar-2011
Time (UTC)15:26
PlatformNot Applicable
File namePackage_6_for_kb2503658~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,472
Date (UTC)08-Mar-2011
Time (UTC)15:26
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2503658_rtm_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,739
Date (UTC)08-Mar-2011
Time (UTC)15:26
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2503658_rtm~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,809
Date (UTC)08-Mar-2011
Time (UTC)15:26
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2503658_sp1_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,880
Date (UTC)08-Mar-2011
Time (UTC)15:26
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2503658_sp1~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,915
Date (UTC)08-Mar-2011
Time (UTC)15:26
PlatformNot Applicable
File nameUpdate-bf.mum
File versionNot Applicable
File size2,588
Date (UTC)08-Mar-2011
Time (UTC)15:26
PlatformNot Applicable
File nameX86_1dfd295db5227be2ffe698477bf155ba_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21677_none_d42c0f2c01701c3f.manifest
File versionNot Applicable
File size701
Date (UTC)08-Mar-2011
Time (UTC)15:26
PlatformNot Applicable
File nameX86_22bc72cadab11d14ed84fdf0dd965b5c_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16776_none_52db95762708ba3b.manifest
File versionNot Applicable
File size701
Date (UTC)08-Mar-2011
Time (UTC)15:26
PlatformNot Applicable
File nameX86_5b20ba9ee71a8223cf29aea261e4e590_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17574_none_a471f13b27d982cd.manifest
File versionNot Applicable
File size701
Date (UTC)08-Mar-2011
Time (UTC)15:26
PlatformNot Applicable
File nameX86_5b3a4137c63cd2f3e69b4881e8b2ec6d_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20918_none_7c9d85a964b5cd99.manifest
File versionNot Applicable
File size701
Date (UTC)08-Mar-2011
Time (UTC)15:26
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-mail-comm-dll_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16776_none_7993585bb9d72bdc.manifest
File versionNot Applicable
File size58,392
Date (UTC)08-Mar-2011
Time (UTC)15:30
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-mail-comm-dll_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20918_none_7a5fd728d2c253d5.manifest
File versionNot Applicable
File size58,392
Date (UTC)08-Mar-2011
Time (UTC)15:30
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-mail-comm-dll_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17574_none_7b77b4cdb6ff651a.manifest
File versionNot Applicable
File size58,392
Date (UTC)08-Mar-2011
Time (UTC)15:30
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-mail-comm-dll_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21677_none_7c045276d01a50e9.manifest
File versionNot Applicable
File size58,392
Date (UTC)08-Mar-2011
Time (UTC)15:30
PlatformNot Applicable

Dodatkowe pliki dla wszystkich obsługiwanych wersji systemów Windows 7 i Windows Server 2008 R2 dla systemów opartych na procesorach x64

File nameAmd64_0372c4ade5beae2de5f1e42974d7b639_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20918_none_4efd4be6faeb81a3.manifest
File versionNot Applicable
File size705
Date (UTC)08-Mar-2011
Time (UTC)15:26
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_06273f535eb90a3d03519f0a88c27b31_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21677_none_78699bf1a24d3fb3.manifest
File versionNot Applicable
File size705
Date (UTC)08-Mar-2011
Time (UTC)15:26
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_0ed4afb878c24013ea9daf5f66659daa_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20918_none_628c27a0e5e7d1ec.manifest
File versionNot Applicable
File size1,050
Date (UTC)08-Mar-2011
Time (UTC)15:26
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_2d1cff3767df6461a57c3255c53f4c49_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16776_none_314a4c6c7a4bbbc8.manifest
File versionNot Applicable
File size705
Date (UTC)08-Mar-2011
Time (UTC)15:26
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_5bbc0369635d9ec3324b0e4387e1d1aa_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17574_none_7372c938cf48659b.manifest
File versionNot Applicable
File size1,050
Date (UTC)08-Mar-2011
Time (UTC)15:26
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_647183c9fd99efba0eecdf0ea721f9e8_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16776_none_160b32bbb82b734c.manifest
File versionNot Applicable
File size1,050
Date (UTC)08-Mar-2011
Time (UTC)15:26
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_91c77d8ae16bcaa14e8b62cb81ff40fe_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21677_none_b192b01e94b4099b.manifest
File versionNot Applicable
File size1,050
Date (UTC)08-Mar-2011
Time (UTC)15:26
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_9a7243515b2283bb7e078432f62622ac_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17574_none_f622288c032f7854.manifest
File versionNot Applicable
File size705
Date (UTC)08-Mar-2011
Time (UTC)15:26
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-mail-comm-dll_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16776_none_d5b1f3df72349d12.manifest
File versionNot Applicable
File size58,396
Date (UTC)08-Mar-2011
Time (UTC)15:34
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-mail-comm-dll_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20918_none_d67e72ac8b1fc50b.manifest
File versionNot Applicable
File size58,396
Date (UTC)08-Mar-2011
Time (UTC)15:34
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-mail-comm-dll_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17574_none_d79650516f5cd650.manifest
File versionNot Applicable
File size58,396
Date (UTC)08-Mar-2011
Time (UTC)15:34
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-mail-comm-dll_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21677_none_d822edfa8877c21f.manifest
File versionNot Applicable
File size58,396
Date (UTC)08-Mar-2011
Time (UTC)15:34
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb2503658_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,745
Date (UTC)08-Mar-2011
Time (UTC)15:26
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb2503658~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,457
Date (UTC)08-Mar-2011
Time (UTC)15:26
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb2503658_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,019
Date (UTC)08-Mar-2011
Time (UTC)15:26
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb2503658~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size3,156
Date (UTC)08-Mar-2011
Time (UTC)15:26
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb2503658_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,985
Date (UTC)08-Mar-2011
Time (UTC)15:26
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb2503658~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size3,110
Date (UTC)08-Mar-2011
Time (UTC)15:26
PlatformNot Applicable
File namePackage_4_for_kb2503658_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,745
Date (UTC)08-Mar-2011
Time (UTC)15:26
PlatformNot Applicable
File namePackage_4_for_kb2503658~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,457
Date (UTC)08-Mar-2011
Time (UTC)15:26
PlatformNot Applicable
File namePackage_5_for_kb2503658_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,215
Date (UTC)08-Mar-2011
Time (UTC)15:26
PlatformNot Applicable
File namePackage_5_for_kb2503658~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,957
Date (UTC)08-Mar-2011
Time (UTC)15:26
PlatformNot Applicable
File namePackage_6_for_kb2503658_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,169
Date (UTC)08-Mar-2011
Time (UTC)15:26
PlatformNot Applicable
File namePackage_6_for_kb2503658~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,924
Date (UTC)08-Mar-2011
Time (UTC)15:26
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2503658_rtm_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,759
Date (UTC)08-Mar-2011
Time (UTC)15:26
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2503658_rtm~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,829
Date (UTC)08-Mar-2011
Time (UTC)15:26
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2503658_sp1_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,892
Date (UTC)08-Mar-2011
Time (UTC)15:26
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2503658_sp1~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,927
Date (UTC)08-Mar-2011
Time (UTC)15:26
PlatformNot Applicable
File nameUpdate-bf.mum
File versionNot Applicable
File size2,608
Date (UTC)08-Mar-2011
Time (UTC)15:26
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-mail-comm-dll_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16776_none_7993585bb9d72bdc.manifest
File versionNot Applicable
File size58,392
Date (UTC)08-Mar-2011
Time (UTC)15:34
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-mail-comm-dll_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20918_none_7a5fd728d2c253d5.manifest
File versionNot Applicable
File size58,392
Date (UTC)08-Mar-2011
Time (UTC)15:34
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-mail-comm-dll_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17574_none_7b77b4cdb6ff651a.manifest
File versionNot Applicable
File size58,392
Date (UTC)08-Mar-2011
Time (UTC)15:34
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-mail-comm-dll_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21677_none_7c045276d01a50e9.manifest
File versionNot Applicable
File size58,392
Date (UTC)08-Mar-2011
Time (UTC)15:34
PlatformNot Applicable

Dodatkowe pliki dla wszystkich obsługiwanych wersji systemu Windows Server 2008 R2 dla systemów opartych na procesorach IA-64

File nameIa64_02098dc4e9e14c52240a9b6eb5504aac_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21677_none_2f973e2b48a2ec73.manifest
File versionNot Applicable
File size1,048
Date (UTC)08-Mar-2011
Time (UTC)15:26
PlatformNot Applicable
File nameIa64_55367986d143594282f7a5f016c88337_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20918_none_3a4a62fd61bba53e.manifest
File versionNot Applicable
File size1,048
Date (UTC)08-Mar-2011
Time (UTC)15:26
PlatformNot Applicable
File nameIa64_5d4e0a5dcbe91c0455a04d92bc52a54d_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16776_none_0150d6c01102c6fd.manifest
File versionNot Applicable
File size1,048
Date (UTC)08-Mar-2011
Time (UTC)15:26
PlatformNot Applicable
File nameIa64_93114bf8edd9027d307312cb188487fb_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17574_none_2faf06bc6aed3b50.manifest
File versionNot Applicable
File size1,048
Date (UTC)08-Mar-2011
Time (UTC)15:26
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-mail-comm-dll_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16776_none_7994fc51b9d534d8.manifest
File versionNot Applicable
File size58,394
Date (UTC)08-Mar-2011
Time (UTC)15:26
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-mail-comm-dll_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20918_none_7a617b1ed2c05cd1.manifest
File versionNot Applicable
File size58,394
Date (UTC)08-Mar-2011
Time (UTC)15:26
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-mail-comm-dll_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17574_none_7b7958c3b6fd6e16.manifest
File versionNot Applicable
File size58,394
Date (UTC)08-Mar-2011
Time (UTC)15:26
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-mail-comm-dll_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21677_none_7c05f66cd01859e5.manifest
File versionNot Applicable
File size58,394
Date (UTC)08-Mar-2011
Time (UTC)15:26
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb2503658_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,014
Date (UTC)08-Mar-2011
Time (UTC)15:26
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb2503658~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size3,148
Date (UTC)08-Mar-2011
Time (UTC)15:26
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb2503658_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,209
Date (UTC)08-Mar-2011
Time (UTC)15:26
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb2503658~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,949
Date (UTC)08-Mar-2011
Time (UTC)15:26
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2503658_rtm_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,458
Date (UTC)08-Mar-2011
Time (UTC)15:26
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2503658_rtm~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,477
Date (UTC)08-Mar-2011
Time (UTC)15:26
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2503658_sp1_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,436
Date (UTC)08-Mar-2011
Time (UTC)15:26
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2503658_sp1~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,455
Date (UTC)08-Mar-2011
Time (UTC)15:26
PlatformNot Applicable
File nameUpdate-bf.mum
File versionNot Applicable
File size1,918
Date (UTC)08-Mar-2011
Time (UTC)15:26
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-mail-comm-dll_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16776_none_7993585bb9d72bdc.manifest
File versionNot Applicable
File size58,392
Date (UTC)08-Mar-2011
Time (UTC)15:26
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-mail-comm-dll_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20918_none_7a5fd728d2c253d5.manifest
File versionNot Applicable
File size58,392
Date (UTC)08-Mar-2011
Time (UTC)15:26
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-mail-comm-dll_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17574_none_7b77b4cdb6ff651a.manifest
File versionNot Applicable
File size58,392
Date (UTC)08-Mar-2011
Time (UTC)15:26
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-mail-comm-dll_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21677_none_7c045276d01a50e9.manifest
File versionNot Applicable
File size58,392
Date (UTC)08-Mar-2011
Time (UTC)15:26
PlatformNot Applicable
Właściwości

Identyfikator artykułu: 2503658 — ostatni przegląd: 15.05.2011 — zmiana: 1

Opinia