Nieoczekiwane symptomy występują podczas tworzenia strony Moja witryna w programie SharePoint Server 2010

Dotyczy: SharePoint Server 2010

Symptomy


Rozpatrzmy następujący scenariusz:
  • Skonfigurować usługę synchronizacji profilu użytkownika w programie Microsoft SharePoint Server 2010.
  • Mieć atrybut msOnline UserPrincipleName w schemacie domeny usługi Active Directory.
  • Synchronizacji profilu użytkownika.
  • Utwórz stronę witryny Moja witryna dla profilu użytkownika w programie SharePoint Server 2010.
W tym scenariuszu występują niektóre niezgodnie z oczekiwaniami. Na przykład adres URL strony Moja witryna jest wyświetlany jako ciąg tajemniczej zamiast jako nazwy użytkownika.

Przyczyna


Ten problem występuje, ponieważ atrybut msOnline UserPrincipalName jest zarezerwowane atrybut w schemacie domeny usługi Active Directory.

Rozwiązanie


Aby rozwiązać ten problem, należy zastosować następującą poprawkę:
2475878 Opis pakietu programu SharePoint Server 2010 Zbiorcza aktualizacja serwera poprawek (MOSS server-package): 3 marca 2011

Stan


Firma Microsoft potwierdziła, że jest to problem występujący w produktach firmy Microsoft wymienionych w sekcji „Dotyczy”.